“Waarom handjecontantje.org. en wat gaan we eraan doen?” press release

Dinsdag 1 september 2015 – De tweede video – over wat we gaan doen met handjecontantje.org en de visie achter de manier waar贸p we het gaan doen, staat er nu ook op. Dus kunnen we nu aan het delen van het goede nieuws gaan beginnen.

 

Tekst “Waarom handjecontantje.org. en wat gaan we eraan doen?” “press release”

Inleiding: Afgelopen zondag 30 augustus is de website handjecontantje.org live gegaan. Deze website heeft als thema het verdwijnen van contant geld, en de betekenis die dat heeft voor onze privacy en – uiteindelijk – voor onze vrijheid. Via de site willen de initiatiefnemers – Kees van de Water en Miranda Slob – samenwerken met mensen die in beweging willen komen om elkaar te voorzien van informatie en te werken aan het behoud van hun vrijheid.

In deze video vertellen ze hierover. Hieronder volgt de tekst van dat gesprek.

 

Hoe zijn we op het idee gekomen om een site over het verdwijnen van contant geld te beginnen?

“Ik realiseerde me op een dag dat er een enorme relatie is tussen het verdwijnen van contant geld en onze vrijheid.” Het gaat ons niet zozeer om contant geld, het gaat ons – via onze privacy – om onze vrijheid. Als contant geld verdwijnt, leveren we een onvoorstelbaar groot deel van onze vrijheid in. En dat is heel moeilijk terug te draaien.

Wat hebben geld, privacy en vrijheid dan met elkaar te maken? En is er iets mis met onze privacy?

We gaan je een beeld schetsen op hoeveel manieren er gegevens over ons worden vastgelegd, wat eigenlijk laat zien dat privacy amper nog bestaat:

  • Je wordt geboren: je ouders doen te goeder trouw aangifte van je geboorte. Dat is de eerste vastlegging. Op het consultatiebureau worden je ontwikkelingsgegevens bijgehouden en vastgelegd. Hetzelfde geldt voor je hele schooltijd: als je van school af komt, weten ze precies wie je bent, wat je fysieke of psychische beperkingen zijn, of je een lastige leerling was of niet, ADHD etc.;
  • Wanneer je reist met het openbaar vervoer is het door de OV-chipkaart precies bekend wanneer jij waarheen geweest bent. Reis je met de auto: overal in steden en op doorgaande wegen hangen camera’s. Die zijn van de politie, die mag die gegevens maar beperkt bewaren, maar elke week ontvangt de Belastingdienst een dump van alle kentekenregistraties die door die camera’s gemaakt zijn. Er is geen wettelijke regeling op het bewaren van die gegevens door de Belastingdienst;
  • De banken analyseren ons betalingsgedrag zodat bedrijven ons gerichte advertenties kunnen aanbieden. Dus naast rente, handel in levensgevaarlijke derivaten en fusies en overnames, hebben banken er een vierde verdienmodel bij: handel in klantgegevens. Ze verkopen jouw en mijn gegevens, zonder dat wij dat weten, zonder dat we daarom gevraagd hebben, en zonder dat we daar toestemming voor gegeven hebben;
  • Op internet wordt precies gevolgd wat jij op social media doet, wat je zoekt op internet, en de internetaankopen die je doet: alles wordt getrackt en getraced;
  • De grootwinkelbedrijven houden exact bij wat je koopt: combinatie van pinpas, bonuskaart, airmiles etc.;
  • Minister Plasterk (BiZa) heeft tijdens het zomerreces een wetsvoorstel ingediend dat de bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten enorm verruimt. Met toestemming van de minister mogen de diensten voortaan al onze communicatie bespieden en analyseren: telefoonverkeer, e-mail, websites die we bezoeken, enzovoort. Dit alles, zonder dat we ook maar ergens van worden verdacht. De gegevens worden tot wel drie jaar bewaard en kunnen worden uitgewisseld met buitenlandse geheime diensten.

Welke conclusie kun je hieruit trekken: Er is zoveel over je bekend en vastgelegd, waar jij zelf geen weet van hebt. Op persoonlijk niveau worden er dus zeer uitgebreide profielen van ieder mens vastgelegd. Hierdoor zijn mensen te monitoren en te sturen.

Waarom geb茅urt dat? Waar贸m wordt onze privacy zo aangevallen?

Om dat te begrijpen, hebben we een eerste stevige uitspraak voor je: de overheid bestaat niet. Het beeld dat we hebben dat de overheid er voor ons zou zijn, voor de burger, is een fictie. Het is een illusie. Er zijn daar zo veel voorbeelden van; we noemen er een paar: de ellende met de PGB’s (persoonsgebonden budgetten), noodzaak van voedselbanken, 80.000 daklozen in Nederland(!), de oudjes die uit het bejaardenhuis gezet worden, afbraak van de pensioenen. Een hele leuke: we betalen in NL met z’n allen ongeveer 70% van ons inkomen aan belasting: inkomstenbelasting, BTW, gemeentelijke heffingen, benzineaccijns, wegenbelasting, Vennootschapsbelasting en – sinds een paar jaar – de extra huurverhogingen.

De overheid controleert ons, krijgt steeds meer grip op ons – zogenaamd vanwege de veiligheid. 聽

Wie of wat is die overheid? Wie zijn de baas in de wereld? Om je daar een beeld van te geven: in september 2011 is er een rapport verschenen van 3 wetenschappers van de universiteit van Z眉rich, waarin de onderlinge verbondenheid tussen multinationals is onderzocht. Ze kwamen tot de conclusie dat een groep van 147 grote multinationals 40% van de wereldomzet voor hun rekening nemen en 60% van de wereldwinst (waarover ze trouwens zo goed als geen belasting betalen). Deze grote bedrijven – daarbij moet je denken aan Nestl茅, Coca Cola, Unilever, Sony – zijn in handen van 18 grote banken, die ook weer onderling eigenaar van elkaar zijn. Dit is het zichtbare stuk. Hierachter zitten een 13-tal families, ofwel bloedlijnen. Die zijn in wezen de onzichtbare eigenaren van de wereld. Zij zijn ook de eigenaren van de geldschepping in de wereld: elke euro, elke dollar wordt door private banken gecre毛erd als schuld, waarvoor die banken rente ontvangen. Deze families zijn ook eigenaar van de nieuwsmedia, universiteiten, onderzoekscentra. Dat is de reden dat het niet vanzelfsprekend is dat je dit allemaal weet.

En de tweede stevige uitspraak: de overheid is een uitvoeringsorgaan van die multinationals – dus van de eigenaren daarvan.

Om dat nog eens te illustreren, werpen we een blik op de EU. Steeds meer macht, vooral wetgevende macht, gaat weg bij onze landelijke overheid naar de EU. 脫nze overheid is nog democratisch gekozen ( ). Dat kun je niet zeggen van de instituten van de EU: de Europese Commissie wordt niet democratisch gekozen. Het Europees parlement wel, maar dat heeft – in tegenstelling tot de nationale parlementen – geen wetgevende bevoegdheid, alleen een controlerende. De besturen van de Europese Centrale bank (ECB), het ESM (Europees StabiliteitsMechanisme) en het ESF (Europees StabiliteitsFonds) die alle grotere zeggenschap over ons geld hebben dan onze eigen regering en centrale bank (DNB), worden ook niet democratisch gekozen. Wat verder interessant is, is dat de besturen van die instellingen juridische immuniteit genieten voor de dingen die ze doen uit hoofde van hun rol als bestuurder. Wat betekent dat: dat ze alle rottigheid uit kunnen halen die jij en ik niet mogen doen, en daar voor de rest van hun leven nooit op aangesproken, laat staan bestraft kunnen worden. Iets anders wat waard is om te weten: de gebouwen van deze Europese instellingen mogen niet betreden worden door de lokale politie, en de notulen van vergaderingen zijn niet openbaar. Wel kan het ESF honderden miljoenen euro’s aan onze regering vragen die dan ook per ommegaande betaald moeten worden. Daar heeft de Nederlandse regering niets over te vertellen, laat staan de burger. Terwijl het het geld is van de burger; j贸uw geld.
Er is niets democratisch aan deze instellingen, en daarmee aan de EU als geheel.
Conclusie: het gaat om geld en macht. Dat is het antwoord op de vraag waarom onze privacy en vrijheid zo in het gedrang komen.
Het gaat om geld en macht op een schaal die jij en ik niet kunnen bevatten.

Wat gebeurt er dan als het contante geld verdwijnt? Hoe raakt dat aan jouw en mijn vrijheid?

Je weet nou hoe het met onze privacy zit, en wie er in de wereld de macht hebben. En wat gaan ze daar nou ’s mee doen?

Er wordt druk gespeculeerd over negatieve rente. Wat is dat: dat betekent dat als jij spaargeld 聽of bedrijfsvermogen op de bank hebt staan, de bank jou daar rente voor in rekening gaat brengen – dus je geld wordt minder waard als het op de bank staat. En je kunt het er niet meer af halen om er iets anders mee te doen: onder je bed of in je ouwe sok. Snap je dat nog; negatieve rente? In Zwitserland is het inmiddels zover en in Nederland hebben de RABO en ABN-AMRO bekendgemaakt dat ze hun computersystemen aan het ombouwen zijn om negatieve rente te kunnen berekenen. Zullen ze dat doen als ze kunnen en mogen? Wat denk jij?

Het gaat nog veel verder: de overheid kan nu al beslag leggen op je rekeningen en bedragen er afhalen als zij dat wil. Ik doe je een voorspelling: de toegang en beschikking over jouw bankrekening zijn een beloning voor je goede gedrag: netjes doen wat er gezegd wordt. Doe je dat niet, dan is de straf dat je niet over je rekening kunt beschikken: je kunt niets overmaken, en niets betalen.

En dan is het 1984. Orwell’s 1984.

En wat gaan we met handjecontantje.org daar aan doen? (dit stuk is terug te zien op deze video)

Waar hebben we mee te maken? We kijken naar een waanzinnig goed georganiseerde groep mensen, die, zo klein in aantal als ze zijn, toch de hele wereld beheersen. Daar hebben ze ons voor nodig – zonder ons v谩lt er niks te beheersen. Wat is er nodig om ons dat massaal te laten begrijpen? Dat is de werkvraag hier. Dit filmpje brengt die vraag heel mooi in beeld.

Ik kijk met bewondering naar hoe het georganiseerd is. Ik zou het bijna een “holistisch” systeem willen noemen, want het is helemaal in samenhang georganiseerd: op de gebieden van voeding, geneeskunde, opvoeding, onderwijs, bestuur, wetgeving, informatievoorziening etc.

Dat systeem zorgt er evenwel voor dat we voeding tot ons nemen die ongezond is, dat we medicijnen gebruiken die niet genezen. Het zorgt ervoor dat we in onze opvoeding en op school leren dat er een autoriteit is die beter weet wat goed voor jou is dan dat je dat zelf weet: je moeder weet wat goed voor je is, je vader, de juf en de meester op school, de dominee en de priester, je baas: iedereen weet het beter dan jij, je hoeft niet te vertrouwen op je gevoel, laat staan op je intu茂tie. Je hoeft alleen maar te doen wat je gezegd wordt.

En daardoor cre毛ren we met z鈥檔 allen dingen die we zeggen niet te willen: stress, afgescheidenheid, tegenstellingen, oorlog, armoede, milieuvervuiling om de belangrijkste te noemen. En dit systeem laat ons geloven dat het onontkoombaar is en dat we er niets tegen kunnen doen.

Dus de vraag is: wat doe je daaraan? Hoe kun je er 眉berhaupt iets aan doen, aan iets dat zo groot is en waar zo veel macht en geld achter zit?

Waar begint dat?

Dat begint bij mij en bij jou. Bij mijn en jouw overtuiging d谩t je het verschil kunt maken. En, daarv贸贸r, bij mijn en jouw keuze 贸f we het verschil willen maken.

Wij hebben die keus voor onszelf in elk geval gemaakt. Wij willen het verschil gaan maken.


Vanuit de intentie die we met handjecontantje.org hebben, kunnen en gaan we een aantal dingen doen:

  1. Bewust maken van hoe het is. Daar zijn al legio andere websites ook mee bezig. 聽Daar willen wij iets aan toevoegen: we willen dat handjecontantje.org een DOE-site wordt, een co-creatieplatform om het duur te zeggen. Wij als initiatiefnemers van handjecontantje.org hebben de wijsheid niet in pacht; met zijn allen hebben we die wel en dus willen we dat mensen zich aanmelden op de site en met ons en elkaar gaan samenwerken;
  2. Eigen acties. Een voorbeeld: wij hebben zelf een experimentje gedaan, door een 5-eurobiljet in de magnetron te doen, omdat we gelezen hadden dat in eurobiljetten RFID chips zitten. We hebben een mooi gaatje in het biljet gebrand, rechts bovenin. Proefondervindelijk vastgesteld dat er een RFID chip in ons papiergeld zit. Binnenkort staan we met een magnetron op de Grote Markt in Groningen zodat jullie dit met eigen ogen kunnen zien en we het erover kunnen hebben;
  3. Samen acties: we gaan pinloze zaterdagen organiseren; 茅n het plan is om samen met winkeliers actie te ondernemen richting banken om het afstorten van contant geld gratis te maken;
  4. Ons Verbinden met andere groepen die zich rond een ander aspect van “het systeem” georganiseerd hebben (bijvoorbeeld vaccinaties, complementaire geneeswijzen zoals homeopathie); maar ook acties waarbij we organiseren zoveel mogelijk van lokale ondernemers en kleinschalige biologische bedrijven te kopen en niet van de bekend grote merken. En dat willen we doen in samenwerking met o.a. buycott.


Dus ik wil de kijkers vragen: spring je op de trein? Doe je mee?

Wat verandert er als we niks doen? Niks. 聽Nou tenminste: door 贸ns dan in ieder geval; de plannen om onze vrijheid te beperken gaan gewoon door.
Niks doen is dus wat ons betreft geen optie. En we weten ook niet of we onze doelstellingen gaan realiseren, maar 谩ls we ze niet realiseren, hebben we hele andere dingen om ons druk over te maken dan dat.

Quote (van Pieter Stuurman): “Onvrijheid is niet anders dan onvoldoende besef van vrijheid.”

 

Ge茂nspireerd? Meld je aan op https://handjecontantje.org/registreren/ en doe mee!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *