Een andere kijk op Prinsjesdag. En op deze regering.

In dit artikel kijken we kritisch naar wat decennia van Prinsjesdagen ons hebben opgeleverd. Naar wat de diverse regeringen voor het volk tot stand hebben gebracht. Dit artikel geeft je een blik op de werkelijke intenties achter de mooie beloften Рomdat je alleen maar hoeft te kijken naar de resultaten.  Het geeft een mooi perspectief op Prinsjesdag 2015.

De -lozenregering.

Wij hebben al heel lang een -lozenregering. Een w√°t? Een -lozenregering. Deze regering zorgt ervoor dat we met heel veel soorten -lozen geconfronteerd zijn geworden. Om een aantal categorie√ęn op te noemen:

 • Daklozen: daarvan zijn er al een 80.000 – tachtigduizend – in Nederland. Tachtigduizend mannen, vrouwen en kinderen in alle leeftijden, in alle sociale klassen behalve de echt rijken, die op straat leven en waarvan de overheid het verboden heeft ze te voederen;
 • Baanlozen: de -lozenregering en haar voorgangers zijn er zodanig in geslaagd de economie te destabiliseren, het ondernemerschap te frustreren, de kredietverlening te beperking, de rechten voor werknemers √©n zelfstandigen zodanig te veranderen dat de economie gierend tot stilstand is gekomen;
 • Rechtelozen: iedereen die met de overheid in conflict is of is geweest en daar niet de juiste vriendjes had (ook wel Rechtsgelijkheidslozen genoemd);
 • ¬†Geldlozen: die mensen die de 40% rente die zit in alles wat we betalen, en de 70% marginale belastingdruk in Nederland niet meer hebben kunnen ophoesten;
 • Zorglozen: de mensen die in verzorgings- en verpleegtehuizen wonen, gekort worden in hun zorg respectievelijk uit de zorg gegooid zijn; of die categorie die vroeger een PGB kreeg waaruit ze hun zorgverleners betaalden – en nu niet meer!;
 • Bewustzijnslozen: mensen die het onderwijs in NL gevolgd hebben. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hoe langer mensen onderwijs gevolgd hebben in Nederland, hoe meer geconditioneerd ze zijn en hoe vaster in hun overtuiging. Hetgeen voortkomt uit het eindeloos oefenen in verwerpen van wat je eigen gevoel je zegt, en het eindeloos oefenen in het hebben van vertrouwen in AUTORITEIT (ook al – inderdaad – zegt je gevoel iets heel anders);
 • Informatielozen”: mensen die naar het 8-uur journaal kijken en geloven dat wat er in de krant staat, de werkelijkheid is;
 • Machtelozen: mensen die het idee hebben dat hun van alles aangedaan is en wordt, en die tevens in de veronderstelling leven dat ze daar niets tegen kunnen ondernemen;
 • Samenlozen: die mensen die niet snappen dat je, in het geval dat je de dingen SAMEN doet, als team, dat je die dingen die je in je eentje niet voor elkaar krijgt, SAMEN w√©l voor elkaar krijgt.

 

Deze foto is een ouwetje: Minister Ruding in 1983. Maar deze man heeft een grote bijdrage geleverd aan de -lozenregering. In z'n eentje verantwoordelijk voor een pensioendiefstal van 30 miljard gulden uit de kas van het ABP.

Deze foto is een ouwetje: Minister Ruding in 1983. Maar deze man heeft een grote bijdrage geleverd aan de -lozenregering. In z’n eentje verantwoordelijk voor een pensioendiefstal van 30 miljard gulden uit de kas van het ABP.

Deze -lozen zijn het gevolg van het gedrag van een regering – en de entiteiten die haar aansturen – die ook uit -lozen bestaat, onder andere:

 • integriteitslozen: mensen zonder een noemenswaardige mate van integriteit, waardoor ze nooit zullen zeggen wat ze √©cht zullen doen, en je nooit weet wat ze √©cht doen met datgene wat ze zeggen;
 • hersenlozen: of dit een echte categorie is of dat ze ons alleen willen laten denken dat dat zo is, daar ben ik nog niet uit. Ze acteren wel heel overtuigend;
 • respectlozen: de types die een totaal lak hebben aan meningen van anderen dan die wiens belang ze dienen, acties van belangengroeperingen, wanhoopskreten uit de samenleving, uitspraken van de Nationale Ombudsman, en die zelfs rechterlijke uitspraken naast zich neer leggen. Wordt ook wel het Opstelten-archetype genoemd;
 • marktwerkingslozen: mensen in de politiek en regering die constant roepen dat marktwerking de panacee is voor alle kwalen en dat het goed is voor de werkgelegenheid, maar in feite bedoelen dat de uit de marktwerking voortkomende monopolies goed zijn voor hun opdrachtgevers;
 • bewustzijnslozen: die heb je hier dus ook. Mensen die niet snappen dat er zoiets als Karma bestaat Zelfs de Godsvruchtbaren doen dingen waarvan ze kunnen weten dat – eens ze voor hun schepper staan – een spontane ontlasting uit alle lichaamsopeningen hun deel zal zijn (en t√≥ch doen, h√®?!);
 • waarheidslozen: zij die geen id√©√© hebben dat er zoiets als waarheid bestaat, dat je daar naar op zoek zou kunnen gaan, en er zelfs naar zou kunnen l√®ven!;
 • voorbeeldlozen: de openbaar bestuurder, politicus, of boven-Balkendende-normer die er jaarlijks 10% bijkrijgt; waarvoor er bij ontslag een vorstelijke afkoopsom ligt te wachten; die het ontzettend kan verkloten voord√°t hij er √ľberhaupt uitgeschopt wordt; die jaar op jaar een bonus van tonnen krijgt terwijl hij de bank, verzekeringsmaatschappij of woningbouwcorporatie waar hij werkt ‘en passant’ naar de kloten helpt; die jaren wachtgeld krijgt; die sowieso door de private partijen, die hij terwijl hij in dienst van de overheid (lees: het volk) was goede diensten bewezen heeft, leuke banen aangeboden krijgt; die de democratie in Nederland – en ver daarbuiten – om zeep heeft helpen maken => bij bestuurders die dan verwachten dat mensen die het moeten doen met geen huis, geen baan, geen rechtszekerheid, hoge boetes voor kleine vergrijpen (en bij niet kunnen betalen de bak in gaan), geen uitkeringen, mensen die verplicht onbetaald werk moeten verrichten in banen die voorheen gewoon betaald werk waren; mensen die uit verzorgingstehuizen gezet worden als ze tot meer in staat zijn dan met de ogen knipperen, mensen die de mensen die hun verzorgen niet meer kunnen betalen (PGB) e.v.a.: dan is die bestuurder dus geen voorbeeld. Onze politiek en bestuurders zijn geen voorbeeld. Het zijn mensen die opgevoed moeten worden;
 • sturingslozen: mensen die gewoon uitvoeren wat de baas zegt (vroeger noemden we die NSB-er, of collaborateurs). In feite zijn het de mensen die zodanig van zichzelf en hun omgeving vervreemd zijn, dat ze hun zelfsturing kwijt zijn en de -lozenregering de facto mogelijk maken;
 • gewetenlozen: zorgen voor de aansturing van het geheel. Zorgen ervoor dat MENSEN dingen doen die ON-MENSELIJK zijn. Knap, wel.

Inderdaad: de categorie√ęn overlappen elkaar nogal.¬†En we zijn nogal wat categorie√ęn vergeten. Dus als mensen nog aanvullingen hebben…..

2 reacties

 1. Merk vooral ook op dat de hier beschreven trends zich al lange tijd en ongewijzigd voortzetten, onafhankelijk van welke “gekozen regering” dan ook. Kabinetten wijzigen, het beleid niet.
  Erop hopen dat de volgende regering het deze keer wel zal rechtzetten – geloven dat deze dingen zullen verbeteren door anders te stemmen – is werkelijk een heilloze weg.
  Regeringen die de titel “volksvertegenwoordiging” dragen, vertegenwoordigen van alles, maar zeker niet het volk. Dat zou onderhand toch eigenlijk duidelijk moeten zijn…

 2. Beste mensen: Ik zou zeggen lees het boek “Het meest gevaarlijke bijgeloof” van Larken Rose.

  Hierin wordt goed de waanzin van GEZAG (=regering) beschreven, ook wordt goed uitgelegd dat gezag NOOIT bestaan heeft, en dus NIET bestaat, en zelfs NOOIT zal bestaan….

  mvg
  Raymond

Laat een reactie achter op Raymond Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *