Een dagje parlementaire democratie ( ) Rondetafelgesprek met financieel specialisten 2e kamerfracties, Burgerinitiatief Ons Geld en De Verleiders over het geldstelsel.

Riemen los!
De zitting was om 10 uur. Om half tien stonden we voor de ingang van het Tweede kamer gebouw. De “veiligheid” die we met z’n allen ingericht hebben in de Nederlandse Tempel van Democratie zag er uit als de beveiliging van Schiphol na 9/11: alles moest op de band, de broekriem af, schoenen uit, en zwaarbewapende marechaussees all over the place. Intimiderend.

Media.
Wat positief opvallend was dat er twee makers van gerenommeerde tv programma’s aanwezig waren: Antoinette Hertsenberg van AVRO/Tros Radar met een team en Cees Grimbergen van Zwarte Zwanen (over het gegoochel met onze pensioenen).

Ik klaag u aan.”
In het eerste blok was het woord aan de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief Ons Geld, te weten Luuk de Waal Malefijt, Edgar Wortmann, Martijn Jeroen van der Linden (Stichting Ons Geld), en George van Houts (van de toneelgroep De Verleiders, die voltallig aanwezig waren).

De officiële aftrap doet George van Houts, en dat doet-ie stevig: “Ik spreek tot u als burger in onze democratische samenleving en ik klaag u aan. Ik klaag dit huis aan. En mijn aanklacht is vervat in een zevental verbijsterende vragen.” De kern van de zeven vragen is hoe het mogelijk is dat de geldschepping totaal buiten democratische controle en verantwoording om gaat, dat alleen de banken er baat bij hebben, en waarom dat 99,9% van Nederland nog steeds denkt dat de overheid verantwoordelijk is voor de geldschepping en dat dat ook in de economieboekjes staat.

In het eerste blok mocht ook elk Tweede Kamerlid één vraag stellen. Opvallend waren de open en respectvolle houding, inhoudelijk werd volgens ons echter weinig op de kern ingegaan.

Klaas van Egmond for President!
Na de pauze, in het tweede blok, mochten de “deskundigen” hún position paper toelichten. In het panel van vijf (zie deze link voor de namen) was SER lid en hoogleraar Klaas van Egmond de grote verrassing: hij nam het gepassioneerd op voor het standpunt van het Burgerinitiatief.

M.b.t. twee andere panelleden – Dirk Bezemer van de RU Groningen en Jan Marc Berk van DNB – hebben we serieuze twijfel aan hun professionele integriteit: óf ze weten niet waar het over gaat en hoe het echt in elkaar zit, óf ze waren prachtige rookgordijnen aan het weven. Beide zijn ernstig.

Een beschaafde manier van karaktermoord.

De overheid twijfelt aan haar eigen competentie.
Wat er verder opviel, was dat de overheid aan zichzelf twijfelde als de juiste plek voor zoiets belangrijks (“Wij zitten hier 3 of 4 jaar en dan zijn we weer weg.” was een opmerking): zowel de Tweede Kamerleden als DNB, AFM én Bezemer van de RUG zien de kamer als machteloos. “Hallootjes!!! Jullie zijn toch de wetgevende en controlerende macht?”

De conclusie van handjecontantje.org.
Met betrekking tot die machteloosheid: wat niet zo aan de orde kwam is dat de werkelijke macht niet in Den Haag ligt, maar in Brussel, Frankfurt (ECB) en Basel (BIS). De daaraan gekoppelde vraag is wat het werkelijk democratisch gehalte van onze samenleving is: in onze opinie zijn overheid en banken één.

Het rentevraagstuk is in wezen onbesproken gebleven. Dit is ook de reden dat Ad Broere heeft besloten zich uit het initiatief terug te trekken.

Gefeliciteerd!
Er is geschiedenis geschreven: het is de eerste keer dat de Tweede Kamer(commissie) zich verdiept in hoe geld gecreëerd wordt en dat daar met deskundige burgers over gesproken wordt. Het is bijzonder ( ) te moeten constateren dat de kamer niet weet hoe geld geschapen wordt, dus dat er vanzelfsprekend geen parlementaire controle op is. Voor ons is bewustwording de kern van het Rondetafelgesprek. En dat is een essentiële stap. En daarmee willen we Ons Geld, De Verleiders en Ad Broere feliciteren.

De video van het hele Rondetafelgesprek is hier te vinden.

Luuk de Waal Malefijt en Martijn Jeroen van der Linden amuseren zich terwijl George de Tweede Kamer aanklaagt.

Luuk de Waal Malefijt en Martijn Jeroen van der Linden amuseren zich terwijl George de Tweede Kamer aanklaagt.

4 reacties

  1. Pingback:Welvaart voor iedereen - Een eerlijker verdeling van welvaart is mogelijk

  2. Pingback:Irwin Schiff at the Libertarian Presidential Convention 1996. | VerVang

  3. Pingback:Welvaart voor iedereen - Een eerlijker verdeling van welvaart is mogelijk

  4. Een prachtig rondetafelgesprek over ons geldstelsel!
    Maar ….. verdwijnt alles nu weer in de doofpot? Notabene het NRC bedient zich van het meest krachtige doofpot methode: ‘ridiculisering’.
    http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/10/15/geldstelsel-de-verleiders-nemen-de-leiding-in-de-1545783

    En de overige media kiezen voor: ‘zwijgen’ Zoek eens naar nieuwsberichten op trefwoorden ‘geldstelsel’ of ‘burgerinitiatief.’ Je zult verstelt staan van wat je vindt …. als je al iets vindt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *