De Nieuwjaarsboodschap van Handjecontantje.org voor 2017

Handjecontantje.org wil 2017 opdragen aan een heel bijzondere groep mensen. kaart-nederland
Een groep mensen die Nederland zoals het is, vorm geeft. Die dat doet tot in het DNA van onze samenleving.  

Hoe is het dan in Nederland? Hoe is het gesteld met dat DNA?

Ordervolgers
Hoe is onze samenleving dan ingericht, vormgegeven? Hoe gebeurt dat? Door wie? Wat zien we? We zien dat onze samenleving wordt vormgegeven door mensen die hun autoriteit overgedragen  ,  weggeven hebben, en daardoor de verantwoordelijkheid voor hun eigen daden afgeschoven hebben op “een systeem”. Dat systeem is ook wel bekend onder de namen “democratie” of “rechtsstaat”. Die mensen accepteren volledig wat er gebeurt en denken dat dat niet anders kan. Medewerkers van een bank die mensen, die hun huis gedwongen moeten verkopen omdat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen, met een restschuld opzadelen (terwijl de bank dat geld gecreëerd heeft uit het niets). Mensen bij de belastingdienst die WETEN dat ze bij een organisatie werken, die zich aan weinig wetten wat gelegen laat liggen – de facto een criminele organisatie. Medewerkers van het CJIB die mensen die hun boete niet (kunnen) betalen, eerst een paar belachelijke automatische verhoging van die boete geven en na enige tijd een week in de gevangenis stoppen, waarbij hun inkomen stil gezet wordt terwijl hun boete blijft staan. Mensen die bij de Politie of ME werken en geweld toepassen op iemand die ze niet kennen en waarvan ze niet – kunnen – weten dat die iets fout gedaan heeft, alleen omdat dat van hun meerdere (…) moet, of omdat ze zoiets anoniems als een “geweldsinstructie” moeten volgen.  Mensen die bij de overheid werken en wetten maken EN uitvoeren, die niet getoetst zijn aan de grondwet of op een andere manier ons rechtssysteem (…) bypassen. Rechters die uitspraken doen, die in strijd zijn met artikelen uit de grondwet, die toestaan dat ze moeten rechtspreken op basis van die wetten, die die wetten niet mógen toetsen aan de Grondwet – en dat accepteren. Die ervoor zorgen dat het enige IN DE WET GEREGELDE betaalmiddel in Nederland – contant geld – niet meer als wettig betaalmiddel geaccepteerd hoeft te worden. Dat dat persé via de bank moet. Artsen die het protocol volgen en niet meer naar de mensen kijken. Niet kúnnen kijken, omdat ze dat niet geleerd is. Áfgeleerd is. En hun patiënten de in het protocol voorgeschreven medicijnen geven, die geen geneesmiddelen zijn. En een behandeling geven die alleen een symptoom beschrijft en bestrijdt, maar niet geneest.

Mensen die bij de kranten, de NOS en andere nieuwsmedia werken en willens en wetens een heel land misleiden en afleiden, nepnieuws verkondigen – dat GELOOFD wordt omdat mensen geconditioneerd zijn om een externe autoriteit meer waarde te geven dan hun eigen autoriteit. 

Mensen die bejaarden twee keer per dag naar de wc laten gaan; hun persoonlijke verzorging naar een  half uur per dag laten brengen; die ervoor zorgen dat als je minder zorg nodig hebt dan beschreven in “zorgzwaarte 5” je het maar uit moet zoeken als bejaarde.

De mensen die “onze veiligheid” vergroten en, bij wijze van collateral damage” onze privacy non-existent maken en onze vrijheid enorm beperken, om zeep helpen. Dat een ordervolger op straat om je “Ausweis” vraagt, omdat je om veiligheidsreden verplicht bent om een ID bij je te dragen. Dit past in hetzelfde rijtje als “Wir haben es nicht gewußt” en “Befehl ist Befehl”. Bekend?

En er zijn  nog zooo veel voorbeelden te geven…

Poetin, Assad, Achmedinejad en daarvoor Khadaffi en Saddam Hoessein: ze hebben gemeen dat ze volgens onze media en overheid de “bad guys” zijn. Dat gold ook voor de landen Mali, Somalië, Afghanistan en Soedan. Waar het terrorisme verdreven moest worden en democratie geïnstalleerd. Waar dat toe geleid heeft weten we inmiddels: chaos, corruptie, burgeroorlogen, maffiastaat. 

Wat hadden die landen gemeen – behalve wat ons door de media verteld is waardoor ze binnenvallen moesten worden: dat ze veel grondstoffen hadden. En vooral: dat ze geen Rotschild-centrale bank hadden. Nu hebben alle landen waar “de democratie is geïnstalleerd” die wel. Alsmede de georkestreerde chaos die daarbij hoort.

Al deze mensen noemen wij ORDERVOLGERS: mensen die niet zelf nadenken over wat ze opgedragen krijgen, maar blind opgedragen instructies van bovenaf uitvoeren zonder dit aan hun eigen moraliteit, intelligentie of integriteit te toetsen.

Actie is reactie – schapen
Maar: een oude natuurkundig wet zegt: “ actie is reactie”. De ordervolgers voeren uit, maar wie zorgt ervoor dat ze hun gang kunnen gaan? Dat ze hun orders kunnen uitvoeren? Wie verzorgen de “reactie” op de “actie”? Dat zijn de mensen die alles geloven wat een ander mens in een witte jas zegt, terwijl het over hun eigen gezondheid gaat. De mensen die bevelen aannemen van mensen in uniform, terwijl ze van binnen voelen dat het niet klopt: ze voelen hun ver-ont-waardiging. Mensen met een bedrijf die precies doen wat de bank zegt en vervolgens hun hele zaak kwijtraken. Mensen die braaf accepteren dat ze 70 tot 90% van hun inkomen aan belastingen betalen; “we moeten toch belasting betalen!?” – trouwens: IEDEREEN betaalt dat percentage belasting. 

En ook: mensen accepteren dat van elke euro die ze uitgeven, ze gemiddeld 45% aan rente betalen. 45% rente over geld dat uit het niets is gecreëerd, waarnaast voor is gepresteerd, dat gecreëerd is door PRIVATE PARTIJEN – niet door de OVERHEID. Waardoor er een constante waardestroom is van waardescheppers naar geldscheppers. En we steeds MEER rente gaan betalen.

Die mensen doen dat veelal omdat ze niet weten dat dit zo is. Maar mensen doen dit steeds vaker omdat ze niet WILLEN weten dat dit zo is. Ze sluiten hun ogen voor de werkelijkheid en de waarheid. Omdat ze die – om welke reden dan ook – niet aankunnen.

Deze mensen hebben er geen benul van wie er aan de touwtjes trekken, zien niet dat onze democratie een “voorzetraam” is; dat democratie – in de zin van medezeggenschap hebben – niet bestaat. Ze zien niet dat niet alleen de democratie niet bestaat; ze zien ook niet dat we niet in een rechtsstaat leven. De staat oefent macht uit over de burger op dezelfde manier waarop de maffia dat doet: bedreiging en afpersing. Er zijn geen reële machtsmiddelen die de burger vrijwaart van de willekeur van de overheid, de staat. Toch gelooft het overgrote deel van de mensen dat de overheid er is voor de burger. 

Er zijn ook bosjes mensen die het goed hebben, en die zich niet kunnen verbinden met mensen die het veel minder goed hebben. Daarvan hebben ze het geloof dat het die mensen “hun eigen schuld is”. Mensen dus die zich niet kunnen verbinden met het leed van andere mensen, die daarvoor – door conditionering – het empatisch vermogen ontberen. Dat is bij heel veel mensen zo, op ontzettend veel manieren en in eenzeer verschillende mate. 

Deze mensen geloven dat alles wat door de mainstream media wordt verteld, waar is. Ze gaan niet op eigen onderzoek uit. Deze mensen GELOVEN.

We noemen de groep van mensen, die het de ordervolgers mogelijk maakt hun opdrachten uit te voeren, “SHEEPLE” –  een samentrekking van “sheep” en “people.” 

De slachtoffers spelen een evengrote rol als de daders. De mensen die het laten gebeuren, die het toestaan, die dat vanuit een geloof – een niet onderzochte gedachte – doen “DAT HET NOU EENMAAL IS ZOALS HET IS”; die hebben een even groot aandeel in de situatie.

De ordervolger DOET de rottigheid, voert die uit, en het schaap ACCEPTEERT de rottigheid, gehoorzaamt. Doet wat hem gezegd wordt. Wat is het eigenlijk het verschil tussen die twee? Wat is het echte, wezenlijke verschil? Als je goed gaat kijken, is er maar een ragdun lijntje wat de twee categorieën scheidt. En als je nog beter kijkt, zie je ze regelmatig van rol verwisselen.

Wat hebben de ordervolger en het schaap gemeen?
De overeenkomsten zijn legio: 

 1. Ze geloven beiden in een externe autoriteit: ze geloven dat er iemand is, die beter de verantwoordelijkheid voor hun welzijn, hun leven, en – vooral: hun dáden – kan nemen dan zij dat zelf kunnen. “Ik moet dit DOEN – het kan niet anders”  en “Ik moet dit ACCEPTEREN – ik kan niet anders.”
  Dat klopt als je kind bent, maar op een bepaalde leeftijd houdt dat toch echt wel op. 
 2. (Dus) de tweede overeenkomst is: mentale onvolwassenheid. De mate van volwassenheid wordt bepaald door de mate waarin je in staat bent verantwoordelijkheid te nemen voor je EIGEN daden, gedrag, gedachten
 3. De derde overeenkomst is dat ze GECONDITIONEERD zijn om te geloven in die externe autoriteit. Waarmee ze hun vrijheid uit handen geven.
  Machthebbers krijgen de macht van machtgevers. MachtWEGgevers.
  Over die conditionering: die hebben we allemaal ondergaan: dat begint al in het gezin waar “hoe het hoort” wordt overgedragen van de ene generatie op de andere. Maar de echte grote klappen worden uitgedeeld op school: vanaf

  De overeenkomsten tussen school en de gevangenis

  De overeenkomsten tussen school en de gevangenis

  de kleuterschool reageren we al op de bel, die ons vertelt wanneer we in de bank moeten zitten en wanneer we “vrij” zijn.
  Aan die conditionering ontsnapt niemand. We zitten allemaal in een zelfgecreëerde gevangenis. Maar daar kunnen we uit. We hebben de gevangenis immers ZELF gecreëerd, dus we kunnen hem ook weer afbreken.

Contant geld, ordervolgers en schapen
Wij zijn van Handjecontantje punt org, dus we leggen in deze boodschap graag de link tussen contant geld en wat we net besproken hebben. Het afgelopen jaar hebben we op het gebied van het verdwijnen van contant geld – en de gevolgen daarvan voor onze vrijheid – een paar prachtige voorbeelden gezien: India en Venezuela. In beide landen is het grootste biljet van de ene dag op de andere uit roulatie gehaald. In beide landen hebben relatief heel weinig mensen een bankrekening, dus ze zijn van de ene op de andere dag een groot deel van het weinige dat ze hadden, kwijt. En nog veel belangrijker: ze kunnen elkaar niet meer betalen, dus de economie komt gierend tot stilstand en mensen lijden écht honger. 

India en Venezuela zijn een mooi voorbeeld van resultaten van de vormgeving door ordervolgers en schapen. De ordervolgers hebben de rotzooi gecreëerd en de schapen hebben het geaccepteerd. Er is geen massale opstand tegen de regering. Dus het experiment is geslaagd. 

Dat gebeurt hier, in Nederland, niet, he? 

Handjecontantje.org dragen 2017 op aan deze twee categorieën van mensen: aan de ordervolger en aan het schaap. Dat zijn de mensen die Nederland vorm geven. 

Maar eigenlijk dragen we 2017 op aan de TRANSFORMATIE van deze mensen. We wensen its-only-a-matter-of-time-pionnen-en-koning-koninging-paard-en-toren-gevallendat 2017 het jaar wordt dat heel veel ordervolgers en schapen – vanuit een getransformeerd bewustzijn – Nederland gaan vormgeven. Dat ze zich gaan realiseren wat er aan de hand is, dat ze zich hun eigen rol daarin realiseren, en dat ze hun eigen verantwoordelijkheid gaan erkennen en nemen. 

Dat ze wakker worden en opstaan. Dat dat de mensen zijn die Nederland in 2017 vorm gaan geven.

Wij van Handjecontantje.org wensen iedereen een prachtig, BewustWakker, 2017 met heel veel contant geld!! 

PROOST!feest-champagne-glazen

We hebben onze Nieuwjaarsboodschap ook op video opgenomen. Klik op de link om deze te bekijken.

P.s.: een hele goede video over ordervolgers is deze van Mark Passio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *