Regeringen maken armen armer en rijken nog rijker

Regeringen werken voor superrijken en de grootste bedrijven. Die conclusie kun je trekken uit het rapport An economy for the 99% van Oxfam Novib. Dat betekent ook dat democratieën niet werken. Onderstaand een samenvatting van het rapport en een analyse.

99%

Oorzaken van groeiende ongelijkheid

Grote ondernemingen deden het goed volgens Oxfam/Novib in 2015/16 zijn de winsten hoog en ‘s werelds 10 grootste bedrijven hebben meer opbrengst dan de armste 180 landen samen.

Van deze opbrengst komt zo veel mogelijk bij de aandeelhouders (dividend) en het topmanagement terecht (bonussen, aandelen). Het topmanagement liet hun inkomen astronomisch stijgen en de lonen van het overige personeel amper stijgen of zelfs dalen. De CEO van India’s top informatiebedrijf verdient 416 keer het salaris van een doorsnee personeelslid. In extreme gevallen is er sprake van slavernij om de bedrijfskosten laag te houden. Ook in ons land, zo maakt het Ministerie van Sociale Zaken vandaag nog melding van moderne slavernij door een bedrijf in Apeldoorn.
De ILO ( International Labour Organization) schat dat 21 miljoen mensen als slaaf moeten werken, die de bedrijven 150 miljard dollar per jaar aan winst opleveren.

De meeste werknemers krijgen zo min mogelijk loon, de leveranciers worden uitgeknepen en belastingheffing zo veel mogelijk ‘ontweken’. Dat wil zeggen binnen het wettelijke kader vermeden. Dit laatste kan alleen met medewerking van  overheden die de uitkeringen van de winst (dividend) aan particulieren/beleggers laag houden of zelfs vrijstellen van belastingplicht, en voor bedrijven belastingparadijzen inrichten (zoals ons land). Over de hele wereld dalen de vennootschapsbelastingtarieven.

Volgens het rapport betaalde Apple over 2014 slechts 0,005% belasting over de Europese winsten.

Volgens Oxfam gebruiken deze multinationals hun enorme macht en invloed zodanig dat hun winst maximaal is. Zij noemen Shell als voorbeeld van een bedrijf dat enorm gelobbyd heeft in Nigeria om stijging van belastingen te voorkomen. Alphabet, de moedermaatschappij van Google is constant aan het onderhandelen in Europa
over anti-trustwetgeving en belastingen. Hierdoor worden de rijken weer bevoordeeld en moeten de kleine bedrijven extra knokken om te kunnen concurreren, terwijl de burger meer voor de artikelen moet betalen aan de bedrijven die met instemming van de regeringen allerlei kartels en monopolies kunnen vormen.

Bevoordeling aandeelhouders
Oxfam/Novib signaleert dat in veel delen van de wereld bedrijven slechts een doel hebben: hun aandeelhouders zoveel mogelijk dividend uitkeren. In het Verenigd Koninkrijk werd in 1970 nog 10% van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders, dat is nu 70%. In India is dat percentage 50. Dit alles werkt weer in het voordeel van de superrijken, omdat zij de meeste aandelen bezitten.

Oxfams analyse van de superrijken gaat over alle individuen die minimaal 1 miljard dollar aan waarde bezitten. Het zijn de 1.810 miljardairs (in dollars) op de Forbes lijst van 2016, die evenveel bezitten als 70% van de totale mensheid. Sinds 2009 (1 jaar na de grote crisis) is hun rijkdom gemiddeld jaarlijks met 11% gegroeid.

Kortom van de opbrengsten die bedrijven genereren komt zo min mogelijk bij de bevolking en zo veel mogelijk bij de superrijken (aandeelhouders) terecht.

Opmerkelijk
• Sinds 2015 bezitten de rijken meer dan de rest van de planeet.
• Acht mannen bezitten nu even veel als de armste helft van de wereld.
• De komende 20 jaar zullen 500 mensen zo’n 2.100 miljard dollar erven, dit is meer dan het BBP van India, een landmet 1,3 miljard mensen
• Volgens onderzoek van Thomas Piketty was de inkomensgroei van de armste 50% van de bevolking de afgelopen 30 jaar nul groot geweest en van de top 1% bedroeg dit 300%

Democratieën werken niet

Deze praktijken zijn alleen mogelijk doordat (democratisch gekozen) regeringen, zoals de Nederlandse, hieraan medewerking en zelfs steun verlenen. Daardoor groeit de ongelijkheid in inkomen. De armoede van het grootste deel van de (wereld)bevolking wordt groter, waardoor de superrijken nog rijker kunnen worden.

Regeringen leggen superrijken geen strobreed in de weg.

Dit is op zijn zachtst gezegd vreemd. In het westen worden regeringen naar verluid democratisch gekozen, dat betekent dat zij de belangen van de meerderheid zouden dienen. In de praktijk komt hiervan niets terecht.

Er zijn drie mogelijkheden
– De verkiezingsuitslagen in alle landen worden continu vervalst ten gunste van partijen die de superrijken blijven bevoordelen.
– Democratieën bestaan helemaal niet, deze staatsvorm suggereert dat de meerderheid van de bevolking het voor het zeggen heeft. Waarom zou de meerderheid kiezen voor armoede en deze een minderheid van superrijken willen bevoordelen?
– Democratieën bestaan wel, maar de superrijken slagen er al decennialang in de bevolking voor de gek gehouden door politici hun wil heimelijk op te leggen, zodat zij niet veel meer dan marionetten zijn.

Een andere vraag die hierbij hoort is, hoe bestaat het dat de meerderheid van de bevolking zich al tientallen jaren voor de gek laat houden en het stilzwijgend toestaat dat ze al maar armer worden. Komt dit doordat ze voortdurend vals voorgelicht worden door de media die eigendom zijn van de superrijken?

Armoede in Europa en Nederland

Euroland – inwoners onder de armoedegrens, percentage van de totale bevolking in 2015 en (2014)
Duitsland – 16 miljoen, (16,2 miljoen)
Frankrijk – 11 miljoen, (11,5 miljoen)
Groot-Brittannië – 15 miljoen, 23,5%, (15,2 miljoen)
Nederland – 2,8 miljoen, 16,8%, (2,7 miljoen)
Spanje – 13,1 miljoen, 28,6%, (13,4 miljoen)
België – 2,3 miljoen, 21,1%, (2,3 miljoen)
Portugal – 2,8 miljoen, 26,6%, (2,9 miljoen)
Bulgarije – 3 miljoen, 41,3%, (2,9 miljoen)
Roemenië- 7,4 miljoen, 37,3% (8,4 miljoen)
(Toelichting zie Armoede stijgt opnieuw in NL)

Bron: De Lange Mars, Rob Vellekoop, 17 januari 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *