DE POLITIEKE PARTIJ DIE DE WERELD WEL GAAT VERANDEREN BESTAAT NOG NIET – Norbert Pols

Norbert Pols heeft een idee om de verantwoordelijkheid bij het volk terug te brengen. Wat ons betreft een goed idee, maar we zijn heel benieuwd hoe jullie hier naar kijken. Is dit een levensvatbaar idee? Het vergt namelijk wel inzet en verantwoordelijkheid van ons, als bevolking. Wil iedereen die verantwoordelijkheid nemen? Of is het toch makkelijker om het huidige systeem te laten bestaan en onze stem te geven aan iemand die het voor ons gaat doen?

Vlak voor dat Geenpeil met haar partijtje kwam heb ik ongeveer hetzelfde bedacht. Ik was enorm geschrokken van de eenvoud van mijn idee. Het was te simpel en toch waterdicht. Het zou de macht volledig terug bij het volk brengen alleen, ik heb geen verstand van het oprichten van partijen, ik ben geen voorman die zo’n kar kan trekken en, ik heb geen organisatie achter me die dit idee met succes kan vermarkten.
Mijn doel is nog steeds eenvoudig;

– Het afschaffen van het huidige geldsysteem en de creatie van geld brengen bij de burger.

– Het afschaffen van de dwang die met dit systeem hand in hand gaat
- Het drastisch verkleinen van de overheid

– De burger zelfbeschikking en rechtvaardigheid terug te geven.

Nu zitten we in een systeem waarin partijen beloftes maken. Die beloftes hoeven geen enkele vorm van navolging te vinden en de enige straf die er staat op het uiten van ‘Verkiezingsretoriek’, is de straf die de kiezer bij de volgende verkiezingen kan uitdelen. De partij die ze bedrogen heeft wordt dan minder gekozen. Vervolgens stemt men ergens anders op zonder de gebroken beloften van die partij te bekijken. Als je je ooit hebt afgevraagd waarom de politiek niet naar de burger luistert, dan ligt hierin je antwoord. De burger is van geen enkel belang, hooguit tegen verkiezingstijd.
Hoe beloof je mensen dat je alleen hen vertegenwoordigt? Hoe voorkom je dat je afgeperst wordt om tegen de wil van die burger in te stemmen? Heel simpel, je laat de burger zelf stemmen. Over van alles wordt in de Tweede en eerste kamer gestemd. Dat doen de gekozen ‘volksvertegenwoordigers’ en daarop zou een volledige controle van de burger moeten zijn. Die controle faalt altijd omdat er altijd wel iets te verdedigen is aan een bepaalde vorm van beleid afhankelijk van welke uitgangspunten gekozen worden. De kamer gaat instemmen met wetgeving die je privacy teniet gaat doen met veiligheid als argument, zonder de veiligheid van je persoonlijke privacy te belichten.
De burger zou dus zelf in die kamer moeten kunnen stemmen en alleen de handeling van het uitbrengen van die stem moeten overlaten aan de gekozen volksvertegenwoordiger. Dat kan met de huidige stand der techniek. Je kunt mensen on-line laten stemmen. “Willen we wet A? JA of NEE? 
Natuurlijk zal er bij die iedere stemming informatie verstrekt worden en, de opgedane kennis dient getoetst moeten worden. Heeft men niet genoeg kennis in bezit, dan zal er niet gestemd kunnen worden. Je kunt dus alleen met genoeg kennis stemmen.
Dat vergt een enorme organisatie. Er wordt wat afgestemd in de kamer en, als we allemaal in eenvoudige taal willen horen waarover het gaat om daar vervolgens een stem op uit te kunnen brengen, dan zijn er heel wat mensen druk met het schrijven van teksten die op waarheid getoetst moeten worden, waarna er eerlijke vragen bij bedacht moeten worden. 
Vervolgens moet iedere uitgebrachte stem zichtbaar zijn in een dergelijk on-line referendum voordat de ‘volksvertegenwoordiger’ zijn stem uitbrengt. Na de stemming in de kamer zal het resultaat van die stemming gepubliceerd moeten worden samen met de uitslag van het referendum. Op die manier kan de burger de volksvertegenwoordiger controleren en, op die manier vernietigt zo’n partij zich als de volksvertegenwoordiger zich niet aan zijn opdracht houdt.

Zo zal de burger weer invloed krijgen op het beleid, als met de groei van het aantal zetels. Het lastige is om een dergelijke organisatie op poten te zetten met een beperkte aanhang. Dit systeem verkoopt zichzelf en kan na 4 jaar een enorm succes doormaken alleen op het gegeven dat dit niet alleen de enige partij is die je niet belazert maar, dat dit ook de partij is die iets kan veranderen zonder daar leiders voor nodig te hebben.
Zo’n partij kan de gehele parlementaire democratie veranderen in een referendum democratie. De burger dient zelf te participeren in zijn eigen vrijheid. Zo’n partij kan niet gemanipuleerd worden omdat de volksvertegenwoordiger alleen aantoonbaar naar de kiezer luistert. Luistert de vertegenwoordiger niet, dan wordt hij contractueel gedwongen de kamer te verlaten. Hij mag niet in een eigen fractie verder gaan voordat er nieuwe verkiezingen hebben plaatsgehad.
Een dergelijke partij zou niet alleen Nederland veranderen maar de wereld. De hele wereld is verdeeld in soortgelijke ‘democratieën’, waar een politieke elite het voor het zeggen heeft. De mensen die in die democratieën wonen kunnen zich niet beschermen tegen het oprukkende corporatisme omdat kamerleden zich laten beïnvloeden door krachten die achter de schermen spelen.
Een dergelijke vrijheid zal aanstekelijk zijn. Iedereen wil vrij zijn en dat betekent dat we samen moeten besluiten over de condities waaronder we willen leven. Nu laten we dat aan een klein clubje mensen over, die steeds verder van het volk afstaan terwijl het volk zelf kan regeren. Die vrijheid zal een systeem van gelijkheid eisen, niemand is vrij als er vormen van ongelijkheid heersen. De enigen die onze vrijheid kunnen waarborgen zijn we zelf en die vrijheid kunnen we alleen waarborgen met openheid.
Alleen de waarheid houdt ons vrij. Dit zeggende in een tijdsvak waarop er nogal wat conflicterende ‘waarheden’ door de ether zweven, zouden we moeten begrijpen hoe onze vrijheid in het geding is. We zullen dus die waarheid moeten blijven toetsen en hij die met opzet liegt moeten behandelen als een terrorist die het op onze vrijheid heeft voorzien. 
We hebben geen leiders nodig als de waarheid gewaarborgd is door een eerlijke maatschappij. Die eerlijkheid heeft vrijheid in zijn kielzog en die vrijheid zullen we alleen met openheid kunnen bewaken. Het is allemaal niet zo complex als je buiten de gegeven kaders durft te denken. Je hebt geen leiders nodig als je het met mekaar eens kunt worden dat je allemaal vrij wilt zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *