Rutte en Asscher: dáág, privacy!

De “Sleepnetwet”. Over het niet meer bestaan van jouw privacy.

Het lijkt ons zeer waarschijnlijk dat deze wet aangenomen wordt, en dan is het Orwell’s 1984.

En daarmee wordt het wettelijk geregeld dat onze privacy niet meer bestaat.

“Ik heb niets te verbergen”. Joden hadden ook niets te verbergen.

Het gaat er niet om of je iets te verbergen hebt; het gaat erom dat een aantoonbaar criminele organisatie als de staat, ten eerste geen récht heeft op jouw privacy, en ten tweede er nooit goede bedoelingen mee kan hebben – en dus ook heeft.

“Aantoonbaar”: er is geen entiteit die zich zo weinig gelegen laat liggen aan (haar eigen!) wetgeving en daar ongestraft mee weg komt, als de overheid. Wetgeving wordt continu ge-bypassed, anders uitgelegd, of simpelweg overtreden, zonder dat daar enige vorm van sanctie tegenover staat. Mensen die werken in de overheid worden zelden of nooit persoonlijk juridisch verantwoordelijkheid gehouden (behalve als ze niet de “juiste” vriendjes hebben). De burger daarentegen wordt permanent persoonlijk aangesproken: voor 4 km te snel (..) betaal je al 27 euro.
Dat komt omdat je als persoon bezit bent van de staat. Geregistreerd met je BSN-oorflap.

Waarom gebeurt dit: omdat het Nederlandsche (klootjes)Volk dit laat gebeuren. Omdat ze stémmen; omdat ze geconditioneerd zijn om in te stinken in wat ze voorgeschoteld krijgen. Omdat ze zo geconditioneerd zijn dat ze zich door allerlei trivialiteiten laten afleiden: voetbal, Poetin!, The Voice, Trump, buitenlanders, islam…

“Het gaat hier toch goed?!”: Als je dat denkt: óf je kent niemand die in een verzorgingstehuis woont en een laag inkomen heeft, of je kent niemand die een bijstandsuitkering heeft, of niemand die – met een gescheurd en gestut huis – al jaren in de clinch ligt met de NAM, of een van de honderdduizenden ZZP-ers die 20 jaar geleden gewoon een WW-uitkering zou hebben, maar nu “buiten de statistieken valt”.
Óf je vermogen tot empathie (meevoelen) is zodanig verschrompeld dat je je niet meer met zulke mensen kunt verbinden.
En je dus niet meer in staat bent je te realiseren hoe het werkelijk is. Alleen mensen die financieel vrij zijn, hebben nog echte bewegingsruimte. No Worries: dat gaat ook veranderen.

Waarom gebeurt dit dus? Omdat we als bevolking niet zelf onze verantwoordelijkheid nemen.

Daarom stemmen we.

(Wij zijn een beetje boos. Niet eens zozeer op de verwarde labbekakken die dit uit onze naam zo organiseren, maar voornamelijk op de verwarde labbekakken die hun stem weggeven zodát die andere verwarde labbekakken dat kunnen doen. Daders en slachtoffers zijn één op één uitwisselbaar.

We zijn een beetje boos vanuit onmacht, dus. Daar hebben wíj nog een dingetje te doen.)

 

De Lange Mars:

Volgende week beslist de kamer vlak voor de verkiezingen over een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten waarmee in een klap de burger al zijn privacy kwijt is, niet alleen via het internet maar ook via allerlei databases met over hem bekende gegevens. Deze partijen stemmen in ieder geval voor: VVD, PvdA, CDA, SGP, PVV, en CU.

Dictatuur?

Veiligheidsdiensten krijgen in feite toegang tot alle digitaal gedeelde informatie waar dan ook en hoe dan ook. De genoemde partijen leggen de basis voor een heuse dictatuur waarin burgers te bang zullen zijn om zelfs gedachten met elkaar te delen. Dit leidt tot zelfcensuur en beperkt de vrijheid voor afwijkende meningen.

Sleepnet

Met het sleepnet – door de regering ‘onderzoeksopdrachtgerichte interceptie’ genoemd – kunnen geheime diensten (zowel de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, als de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) massaal de communicatie van smartphones, computers en andere online apparaten van iedere burger onderscheppen. Het sleepnet wil zeggen grote hoeveelheden communicatie opvangen en dit doorlopen op zoek naar steekwoorden en dergelijke.
En het gaat zelfs nog verder.
Het wetsvoorstel maakt het óók mogelijk om je computer te hacken ook al ben je zelf geen doelwit. Je computer, servers en bedrijfsnetwerken, maar ook laptops en smartphones – worden zonder dat je hiervan weet binnengedrongen door geheime diensten.

Geen database meer veilig

Door dit wetsvoorstel kunnen de diensten direct toegang krijgen tot databases van iedere organisatie die met de diensten meewerkt. Dit kan volledig automatisch, zonder dat hier een mens aan te pas komt. De diensten kunnen bijvoorbeeld direct toegang krijgen tot databases van overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, van scholen, maatschappelijke organisaties of van bedrijven zoals banken.

Hiervoor is geen toestemming nodig van de minister en kijkt de toezichthouder of toetsingscommissie niet mee voordat de diensten direct toegang kunnen krijgen. Overheidsinstanties, bedrijven en andere organisaties kunnen de diensten wel de toegang weigeren tot hun databases. Maar het is maar de vraag of zij medewerking zullen weigeren als ze hierom door de diensten worden gevraagd.

Gegevens delen met buitenland

De geheime diensten kunnen de gegevens die ze verzamelen delen met buitenlandse diensten. Dat betekent dat jouw gegevens kunnen worden gedeeld met landen die weinig respect hebben voor de mensenrechten.

Deze aanslag op de burgerrechten wordt gemotiveerd met de dooddoener ‘veiligheid’. Iedere burger wordt in principe door de veiligheidsdiensten gewantrouwd en gescreend, terwijl het helemaal niet bewezen is dat de sleepnet-techniek onze samenleving veiliger maakt. In Engeland blijken veiligheidsdiensten te verdrinken in de verzamelde data zonder dat zij in staat blijken hiermee iets zinnigs te doen.

Deze aangepaste wet kan gemakkelijk worden ingevoerd, omdat de woorden van George Orwell in ‘1984’ nog steeds angstaanjagend actueel zijn.

De schokkende conclusie van Orwell:
“Zij (burgers, red.) konden er toe worden gebracht om de schandelijkste verkrachting van de werkelijkheid te aanvaarden..omdat zij niet voldoende belangstelden in het openbare gebeuren om op te merken wat er gaande was….Zij slikten alles en wat zij slikten deed het geen kwaad, omdat het geen sporen achterliet, net zoals een graankorrel onverteerd het lichaam van een vogel weer verlaat.”

http://delangemars.nl/2017/02/09/rutte-en-asscher-willen-privacy-burger-stelen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *