Door de banken genomen – het zoveelste voorbeeld van een “verdienmodel”.

(Zondag 16 april 2017) Het is Pasen, en Joke Hartman staat over twee weken op straat. Het is het zoveelste voorbeeld van een bank, die mensen die geen financiële problemen hadden, in financiële problemen bréngt (in dit geval betrof het twéé banken: de Rabobank en de SNS).

Joke en dochter Levina voor de villa, die Piet Hartman steen voor steen opbouwde. Daarna werden de financiële problemen zo groot dat Piet aan een hartstilstand overleed. © COR DE KOCK / ad.nl

Hoe het werkt: de leningnemer handelt op basis van wat de bank hem voorspiegelt en gaat in goed vertrouwen aan de slag. Bouwt zijn droomhuis. Nadat hij zich – op basis van het ok van de bank – heeft vastgelegd op verdere uitgaven , trekt de bank die toezegging in. Gedwongen verkoop volgt, ondanks door vrienden aangeboden garantselling.

De verkoop gebeurt ondershands, tegen een prijs die 2,5 ton lager was dan andere biedingen.

Aan een dochterbedrijf van de Rabobank.

Resultaat: een – onnodige – restschuld van meer dan 2 ton* en over twee weken twee mensen op straat.

Wat voor een type mens is de bankier, die zoiets doet? Willens en wetens?

Wij kennen zoveel voorbeelden van dit verdienmodel van de banken. Het zegt alles over het feit dat wij niet in een rechtsstaat wonen,  en dat de staat er d- dus – niet voor de burger is. Anders stond dit verdienmodel in het wetboek van strafrecht.

Hieronder de geschiedenis van deze legale geweldspleging door Cori Groenewoud:

“Hier het stuk voor de media over mw Hartman. (Mag ook gedeeld worden, graag zo veel mogelijk! ook met #Rabobank #RabobankAltena en #SNSBank. Het is niet kort, maar dat kon niet anders. Als je het hele probleem wilt weten, lees dit dan:

De vieze praktijken van de Rabobank en SNS zijn er nog steeds OF
Crisis over? Nee hoor! Rabobank en SNS bank gooien weduwe op straat
Je koopt een woning die flink overgefinancierd wordt. De oplossing? Koop nog een woning! Overfinancieren bestond destijds nog niet en het was vóór de financiële crisis tenslotte ondenkbaar, dat de woningen minder waard zouden worden, dus het zou altijd wel weer goed komen. Of toch niet, hing er al iets in de lucht, dat alleen de banken wisten? Met het voorlopig koopcontract op zak besluit de Rabobank het tweede huis toch niet te financieren, wat enkele dagen daarvoor nog wel het plan was tijdens een overleg. Om van een voorlopig koopcontract af te komen zonder 10% van de koopsom te moeten betalen moet je nog een afwijzing hebben van een andere bank. Helaas wees de nieuw ingeschakelde bank (SNS) niets af, maar juichte de aankoop juist toe. Ook zij zagen eurotekens door een nieuwe hypotheek, die weer kon worden verstrekt.
Nu, twee geveilde huizen later, een bijstanduitkering ‘rijker’ en een man minder, wordt mevrouw Hartman (61 jaar) dadelijk als weduwe op straat gegooid. Letterlijk op straat, want ze komt voor geen enkele vorm van een andere woning in aanmerking.
Hoe je hier in Nederland van een miljoenen pand naar dakloze weduwe kan gaan? Voor vragen, bel Rabobank en SNS.
De heer en mevrouw Hartman kopen als oudedagreserve in 2007 een stuk grond, om daar zelf een huis op te bouwen dat met winst verkocht kan worden (geschatte overwaarde ca. € 800.000,–), zodat er een pensioen is voor de als zelfstandige werkende heer Hartman. De heer Hartman doet het meeste van de bouw zelf, vandaar de mooie overwaarde.
Het stuk grond is gekocht, er werd flink wat eigen geld in gestoken (boot verkocht en geld uit de eigen zaak) en de rest werd gefinancierd via een hypotheek bij de Rabobank. Gezien de te verwachten overwaarde, was er geen sprake van een over de top hypotheek. Dit was ver voor de door de banken veroorzaakte crisis en men was nog in de veronderstelling dat huizen alleen maar meer waard zouden kunnen worden. Hoe bedrogen kwamen deze mensen uit.
De heer en mevrouw Hartman voorzagen dat de afbouw van het huis veel geld zou gaan kosten en wilden liever casco verkopen, om zo niet in de problemen te komen. Dat plan ging niet door, er kwam een ander plan in overleg met de Rabobank. Er werd constateerd dat er verderop nog een kavel – met een sloophuis er op – te koop was. De heer Hartman kocht dit als investering en om weer nieuwe inkomsten uit te halen, de Rabobank zou dit wel financieren, hadden ze toegezegd. Het was nog altijd voor de crisis van 2008 en de huizen vlogen – in de door de banken gemaakte luchtbel – als warme broodjes over de toonbank en de heer Hartman had tenslotte zijn overwaarde nog, dus er was niets aan de hand, volgens experts van de Rabobank.
Ten einde raad, overspoelt en overrompelt met cijfers en dreigende problemen, heeft de heer Hartman, in overleg met de Rabobank, die kavel dat weekend gekocht, voorlopig koopcontract was getekend. Toen hij met dit nieuws de volgende maandag bij de Rabobank kwam, kreeg hij te horen dat ze toch niet gingen financieren. Zo maakt een bank mensen dus gek. De Rabobank wilde dat hij het koopcontract ongedaan zou maken. Dit zou kunnen door een afwijzing van een andere bank, anders moest meneer Hartman 10% van de koopprijs betalen om het te ontbinden.
Helaas wees de nieuw ingeschakelde bank (SNS) niets af, maar juichte de aankoop juist toe. Ook zij zagen eurotekens door een nieuwe hypotheek, die weer werd verstrekt.
Helaas ontstond er door deze twee hypotheken een betalingsachterstand, want zoals we inmiddels weten werd er flink overgefinancrierd, waar toen nog niemand van gehoord had. De betalingsachterstand brengt een bank in de overdrive! De eurotekens vlogen de Rabokamers door. Er werd hulp aangeboden door vrienden, die zelfs voor € 60.000,- een accountants verklaring wilden afgeven en ze wilden zelfs het pand kopen. Neen! Zei de bank, daar kunnen we niet aan beginnen, de heer Hartman heeft de schuld en die zal hij af moeten betalen, al kost het zijn leven (en dat kostte het hem ook).
Dat het koopcontract van de nieuwe kavel niet ontbonden kon worden en er contacten waren met een andere bank, ontstemde de Rabobank zeer. Rabobank wilde dat beide panden te koop aangeboden zouden worden. Maar de SNS, hypotheekverstrekker van de nieuwe kavel met sloophuis, wilde hier niet aan meewerken.
Het volgende scenario zal te veel mensen maar al te bekend voorkomen. De Rabobank veilt het 1e pand en dit wordt tegen de laagst mogelijke prijs verkocht aan een 100% dochteronderneming van de Rabobank. De familie Hartman mag nog 2 jaar wonen in dit pand, totdat het weer wordt verkocht en ze gedwongen zijn te verhuizen naar het slooppand, gefinancierd door de SNS. De heer Hartman overlijdt vier weken na deze verhuizing, in 2012 op 61 jarige leeftijd aan een hartstilstand vrijwel recht voor de Rabobank.
De bank had zijn ultieme tol geëist.
Intussen woont mevrouw Hartman, inmiddels weduwe, in het tweede huis, het sloophuis. Op een gegeven moment wil de Rabobank wel schikken en na een gesprek waar de SNS Bank ook bij aanwezig is, wordt er afgesproken dat er een schadevergoeding wordt betaald door de Rabobank en er finale kwijting komt van de restschuld bij de Rabobank. SNS weet van deze plannen en geeft meerdere keren zwart op wit aan ook zeer bereidwillig te zijn de zaak op te lossen.
Uiteraard wordt mevrouw Hartman weer bedrogen door de bank, doordat de SNS een tijd later, ook met een prachtige oplossing komt, voor de SNS zelf dan natuurlijk… Maximale aflossing willen en dan bieden ze mevrouw de nog steeds over de top hypotheek aan die op het slooppand zit, dit keer tegen 1% rente 5 jaar vast, haar dochter die dan nog inwoont mag de hypotheek ook nemen, dat maakt ze niets uit. Waar ze dan nog van moeten eten of iets moet opknappen, dat weten ze ook niet, maar ze herhalen vaker dan eens, dat ze vinden dat ze netjes zijn omgegaan met de familie Hartman. Bijzonder ook, Rabobank financiert over, SNS doet daar nog eens een hele flinke schep bovenop en toch vindt de SNS dat ze het veel beter hebben gedaan dan de Rabobank en daarom verschillen de ‘oplossingen’ ook zo.
Mevrouw Hartman gaat niet akkoord met het voorstel van SNS, het is ook helemaal geen optie. De SNS ziet opnieuw een prachtige oplossing, veilen natuurlijk!
De huidige kopers die alles wisten van de situatie willen nu dat mevrouw Hartman het pand binnen 4 weken verlaat. Dit terwijl er nog geen vergunning tot sloop is gegeven, er nog asbestonderzoek gedaan moet worden en er een onderzoek naar vleermuizen gepland staat. De komende maanden zal het dan ook niet van slopen komen, maar toch moet zij er binnen 4 weken uit zijn. (Note: inmiddels is dat nu 16-4-2017 2 weken!!!!)
Zij heeft een bijstandsuitkering, is 61 jaar oud en heeft nog steeds een enorme schuld bij de SNS bank. Ze komt, ondanks dat ze op straat wordt gezet, niet in aanmerking voor een urgentie woning. Zij kan nergens een huis huren, is het niet vanwege haar budget, dan omdat ze bij de BKR registratie staat (met bijna € 800.000,- schuld! mede veroorzaakt door rente op rente en boetes) en elke verhuurder daar de kredietstand navraagt. Binnenkort staat ze op straat en is dakloos. Vrienden kunnen haar niet helpen, want dan worden die gekort en zij krijgt geen uitkering meer, en niemand kan iemand voor de rest van haar leven gratis onderhouden. Kortom, het is één grote ellende voor mevrouw Hartman, veroorzaakt door met virtueel geld spelende mensen die geen weet hebben van de echte wereld. De arme vrouw is ten einde raad.
Als ik het verhaal van weduwe Hartman hoor, komt zo het beeld voor ogen van alle andere mensen die ik heb gehoord over de gevolgen van de door de banken veroorzaakte financiële crisis. De banken en de hoge heren en dames in de top merken er niks van, die halen hun schouders op, ontvangen binnen no time weer hoge bonussen ‘omdat ze het zo goed doen’. Terwijl hun ‘glorie’ is gebouwd op de diepe ellende van anderen, maar zij slapen er niet minder om.
Mevrouw Hartman gaat het dus meemaken dat ze twee keer haar huis wordt uitgegooid en dat niemand haar wil of kan helpen, omdat de regels dat zo dicteren. Banken en gemeente wassen hun handen in onschuld en laten haar aan haar lot over.
Voor verdere vragen of interesse om te plaatsen, stuur me dan een PM dan stuur ik je verzoek door naar Levina Hartman, de dochter.
Als je meer wilt weten over hoe de Rabobank mensen kapot maakt, lees dan het boek ‘De Verpanding geschreven door Paulien Derwort, in opdracht van Stichting Restschuld Eerlijk Delen (R.E.D).
De Rabobank, die jaren geleden in reclamespotjes uitdroeg dat ze zo anders waren dan andere banken, is dat niet meer, al heel lang niet meer. Ook heeft deze bank wel degelijk overheidssteun ontvangen, niet van de Nl overheid, maar van de VS.
“In 2008 had ook Rabobank staatssteun ontvangen – niet van de Nederlandse belastingbetaler maar van de Amerikaanse. Toen mammoetverzekeraar AIG werd genationaliseerd, heeft de Amerikaanse overheid zich tevens garant gesteld voor de verplichtingen aan buitenlandse banken. Zo ontving Rabobank 800 miljoen dollar op haar credit default swaps (zoek maar op).”
Bron: https://www.ftm.nl/artikelen/rabobank-tijd-andere-bank?share=1
De Rabobank is ook verantwoordelijk voor de huizenbubbel, die de crisis heeft veroorzaakt en na de laatste reorganisatie is ze net zo groot en centraal als de andere banken. Too big too fail, dus ze kunnen doen wat ze willen, en worden toch geholpen, zij wel.
Toelichting over hoe banken hun geld verdienen met hypotheken en leningen.
Een bank heeft ca 7,5 % aan contant geld van spaarders. Hoe kunnen ze dan een veelvoud uitlenen? Omdat het virtueel geld is, geld dat niet bestaat.
Op het moment dat een bank geld leent, op het moment dat de hypotheeknemer of leningnemer zijn handtekenening zet, boekt de bank het debet en credit in zijn systeem. Over dit niet bestaande geld, virtueel aangemaakt in de boekhouding van de bank, gaat de hypotheeknemer of de leningnemer rente betalen. En die rentebetalingen, dat zijn de inkomsten van de bank. Mensen betalen dus voor lucht, en kunnen daar voor vervolgd worden als ze dat niet doen.”

Doe de Rabobank Altena een plezier en schrijf een leuke recensie te schrijven: https://www.facebook.com/RabobankAltena/.

Wil je snappen waarom dit gebeurt? In dit filmpje leggen wij het op z’n  Jip&Jannekes uit.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *