Een andere kijk op geld door Ivo Valkenburg

(Pioniers Magazine | Carla de Ruiter) Ivo Valkenburg staat voor het mogelijk maken van een economie van welzijn en geluk. Hij schreef zijn boeken ‘Spirit in Finance’ , ‘Louter Leven’ en ‘Pure Life’, waarin hij uiteenzet hoe deze wereld eruit zou kunnen zien.

Hij is al dertig jaar actief in het bedrijfsleven waarbij hij organisaties leert om vanuit een bewustzijn te werken dat onze menselijkheid benadrukt.

Ivo is daarnaast een veelgevraagd internationaal spreker over liefde in de economie. Ik ga met hem in gesprek over geld en ‘Spirit’ en zijn kijk op de maatschappij van de toekomst, die volgens hem allang is begonnen.

Hoe kijk je naar geld en wat versta je eronder?

Geld doet ons vaak vergeten dat we als mens alle kracht van schepping en creatie binnen onszelf dragen. De overtuiging dat geld nodig is, echt zou zijn, is vanuit mijn visie een tekort aan innerlijk weten dat je kunt bereiken zonder geld. 95 procent van het geld wordt letterlijk door private banken uit het niets gecreëerd.

Ondertussen is er nooit genoeg geld voor onderwijs, gezondheidszorg en alles wat het leven echt de moeite waard maakt. Er is wel altijd genoeg geld voor oorlog. Heb je ooit weleens een premier van een land horen vertellen: “Sorry, we hebben helaas geen geld om mee te doen aan deze oorlog”. Het is de hoogste tijd om onze kijk op geld en economie te vernieuwen.

Veel mensen denken nog steeds dat de bank het spaargeld gebruikt om uit te lenen aan anderen. Het verschil aan opbrengst in rente is het verdienmodel, maar dat is niet waar.

Geld wordt digitaal geschapen. Wanneer je 200.000 euro leent voor een huis dat je wilt kopen, dan wordt het op dat moment ingetoetst in de computer. Even daarvoor bestond dit geld nog niet. De econoom en oud-bankier Ad Broere schreef er diverse boeken over. In zijn boek “Geld komt uit het niets’ ontmaskert hij de financiële goocheltrucs. De gevestigde orde had nogal wat weerstand op zijn boodschap, inmiddels erkennen ook officiële mensen en instanties, zoals minister Dijsselbloem en de Bank of England zwart op wit dat geld uit het niets wordt geschapen.

Wat is geld voor jou?

Eerlijk gezegd betekent geld voor mij niets. Alleen omdat ik in een wereld leef waarin volop betekenis wordt toegekend aan geld, speel ik het spel mee. Ik gebruik geld als een middel in de uitwisseling van producten, diensten en talenten. Die uitwisseling kan natuurlijk ook zonder geld. Ik beschouw het als een uitwisseling van dankbaarheid. De huidige betekenis van geld zou helemaal niet bestaan als we als mensheid collectief zouden besluiten om er anders mee om te gaan. Maar goed, zover is het nog niet, alhoewel ik zie dat, wereldwijd, veel mensen en organisaties zich klaar maken voor herziening van de manier waarop we met geld omgaan.

We denken werkelijk dat als we duizend euro in onze zak hebben, we daar iets mee kunnen doen dat zonder die duizend euro onmogelijk zou zijn. Daar zit de valkuil. Geloof me, ik gebruik die duizend euro in de wereld van vandaag ook met alle liefde om mooie dingen mee te doen. Alleen ik ga niet langer akkoord met de overtuiging dat het zonder die duizend euro onmogelijk is. Het geloof in de betekenis van geld is vergelijkbaar met het geloof dat ‘het’ gaat gebeuren als we een nieuwe premier krijgen of een nieuwe regering. We denken dat het dan wel goed komt of juist niet, maar we gaan ervanuit dat het iets is buiten onszelf.

Ons geloof in geld kortwiekt ons bewustzijn. We vergeten de oneindige scheppingskracht binnen onszelf. We zijn door geld, maar ook door politiek, religie en wat dan ook maar buiten onszelf, geneigd onze innerlijke grootsheid te vergeten. In plaats van innerlijk te weten dat we oneindige kracht in ons dragen, geloven we dat de echte kracht in het geld, het medicijn of in de regeringsleider van ons land zit.

Geld, zoals wij dat nu gebruiken in het huidige financiële systeem, maakt het moeilijk om mensen te laten zien dat we meer zijn dan mens alleen. We zijn ook Spirit. Ik geloof dat elk mens, man of vrouw, elk levend wezen onlosmakelijk is verbonden met Spirit, of een veld van schepping en kracht of liefde. Ik noem het meestal een oneindig potentieel.

In spirituele kringen leeft veelal het idee dat geld energie is. Hoe kijk je daarnaar?

Ik heb daar niet zoveel mee. Alsof er toch een kracht buiten jezelf is. Alsof er iets zou bestaan, een som geld, een engel of verlosser die jou komt bevrijden. Ik ervaar dat alles mogelijk is wat aanklopt vanuit een puur hart. Kun je daar geld bij gebruiken? Natuurlijk. Maar ik laat me niet meer stoppen door het gegeven dat er wel of geen geld is. Soms heb ik het ook niet, maar het belemmert me niet. Hooguit ervaart mijn persoonlijkheid even stress, frustratie of angst.

Ik zie zoveel mensen om me heen werken om geld te verdienen. Ze werken om de hypotheek te betalen, de bakker en alle rekeningen. Dat kost veel tijd en energie. Ik heb dat leven ook lange tijd geleefd. Op m’n 33ste heb ik besloten om in mijn werk echt m’n hart te gaan volgen. Nu ben ik vijftig en eindelijk op het punt dat ik me vrijer voel en steeds meer durf te vertrouwen op de kracht binnen mezelf. Met of zonder geld.

Welke waarde zou je dan aan geld willen toekennen?

De echte waarde ken ik toe aan de innerlijke kracht van de mens. Ik verlang ernaar dat we met z’n allen de oneindige scheppings- en creatiekracht in de mens gaan erkennen. De huidige werking van geld zou niet dan meer bestaan. Wellicht gebruiken we dan nog steeds vormen van geld, alleen de betekenis die we dan aan geld zouden toekennen is anders. De eerste stap is wat mij betreft om in te zien dat we de kracht binnen onszelf dragen en dat we daarvoor geen geld nodig hebben.

Geld kan nooit de issue zijn. Er zijn bijna wekelijks mensen die me benaderen met plannen om iets moois in de wereld te zetten. Het gaat dan over vernieuwing in de zorg, onderwijs, financiële wereld en noem maar op. Mensen en organisaties met een frisse, nieuwe manier van kijken. Allemaal ideeën die passen in een menswaardige samenleving van liefde. Vrijwel altijd ontbreekt alleen het geld. Ik word dan gevraagd om te kijken hoe we het geld voor elkaar kunnen krijgen. Ik deel dan altijd dat ik het me niet kan voorstellen dat geld het werkelijke probleem is.

Pensioenfondsen beleggen in minimale porties van 50 miljoen euro. Er zijn ontzettend veel vermogende mensen die graag bereid zijn om hun vermogen gedeeltelijk in te zetten om bij te dragen aan vernieuwing van de samenleving. Als ik in gesprek ga met de pioniers die willen doen wat anderen vaak nog voor onmogelijk achten, dan blijkt geld ook nooit het echte probleem te zijn. Als we even doorpraten, blijkt dan dat er zoveel andere zaken spelen waardoor dat geld niet stroomt. Bijvoorbeeld omdat de man of vrouw nog niet zelf een volledige keuze heeft gemaakt voor het project of er zijn dingen die organisatorisch anders geregeld kunnen worden. Of het ontbreekt aan echte samenwerking tussen mensen. Of er spelen allerlei innerlijke processen, emoties of fysieke elementen die uitvoering van het project nog niet mogelijk maken. Ik ben al duizend en een redenen tegengekomen, maar eigenlijk in essentie nog nooit het geld.

Hoe zie jij een samenleving zonder geld?

Ik verlang naar een samenleving waarin onvoorwaardelijke liefde ons wettige betaalmiddel is. Ik weet alleen niet of ik dat nog ga meemaken. We zijn stapje voor stapje onderweg. Laten we bij vernieuwing altijd ‘inclusief denken’, inclusief alle mensen en organisaties, ook die op dit moment betrokken zijn in het systeem. We mogen het geluk van niets of niemand, vriend of vijand, uitsluiten. Dat kost tijd. Ik ben dan ook voor een geleidelijke aanpak. Laten we bijvoorbeeld beginnen door vier tot vijf elementen toe te voegen aan onze huidige economie.

De Zwitsers hebben bijvoorbeeld al sinds 1929 een element toegevoegd. Een groep ondernemers heeft een eigen bank opgericht (de WIR-bank) en zijn in aanvulling op de Zwitserse Frank hun eigen geld gaan creëren. Een op de vier ondernemers betaalt daar de auto, het huis of de rekening van welke dienstverlener dan ook niet alleen in Zwitserse Francs, maar in ‘Wir’. Met ruim 60.000 ondernemers gaan er miljarden om in deze aanvullende munt: een succesvol initiatief ontstaan vanuit een crisis waarin er geen geld meer was en een groep mensen besloot om het anders te doen.

In Nederland kennen we een soortgelijk initiatief van de Florijn. Dat heeft dezelfde potentie als de WIR-Bank, maar het initiatief staat of valt met of jij en ik besluiten om elkaar sterker te willen maken via de Florijn. Mij mag je in elk geval betalen met de Florijn.

Naast dat je iets wilt aanvullen in de maatschappij, wat zou je willen afschaffen?

Rente. Een dierbare vriend uit Hawaii noemde rente ‘het verkrachten van moeder aarde’. Rente bevordert indirect systematische concurrentie tussen jou en mij, tussen de mensen onderling. Het voedt voortdurend de noodzaak van eindeloze economische groei, zelfs als de feitelijke levensstandaard gelijk blijft. Rente concentreert welvaart door de grote meerderheid te belasten ten gunste van een kleine minderheid. Nogmaals, het begint bij het inzicht dat het niet het geld is dat ons mogelijkheden biedt, we dragen de mogelijkheden binnen onszelf.

Zie je al een nieuwe beweging richting een nieuwe economie of maatschappij?

Ja, volop zelfs. Je ziet nu overal in de wereld mensen opstaan. Superbewuste zakenmensen, wetenschappers, artsen, leraren, juristen, politici, bankiers en vele anderen. Ze werken allemaal vanuit hun eigen expertise aan een menswaardige samenleving van liefde. Ze staan in hun eigen kracht en talent en leveren van daaruit een bijdrage aan het geheel. Ook ondersteunen ze elkaar steeds vaker en delen daarbij kennis en ervaring.

Hoe kan het dat je jouw focus hebt op het gebied van geld en economie?

Geen flauw idee! Het is me waarschijnlijk met de paplepel ingegoten. Mijn vader, mijn broer en ik zijn allemaal in de financiële wereld terecht gekomen. En daarin nog steeds actief. Tegelijkertijd was mijn vader ook heel muzikaal en beide ouders zeer actief op spiritueel gebied. Spirit en Finance zijn de twee gebieden die ik met elkaar heb verbonden, mede daardoor waarschijnlijk.

Ik had een fase in mijn leven dat ik dolgraag de politiek in wilde. Dat heb ik losgelaten omdat ik zag dat de invloed van het bedrijfsleven vele keren groter is. Ik zie de politiek niet meer leven, het is dood. Het kan natuurlijk weer nieuw leven worden ingeblazen, maar dat vraagt een complete herziening.

Het bedrijfsleven leeft op vele plekken. Neem bijvoorbeeld een bedrijf als ‘Kromkommer’. Ze kopen kromme komkommers op of tomaten die geen goede vorm hebben. Ze zien voedselverspilling en kopen al dit soort afgekeurde groenten op. Ze maken er soepen van die je vervolgens bij Albert Heijn kan kopen. Zo zie ik overal ondernemers die vooral het bedrijf zien als een instrument om van betekenis te zijn in deze wereld. Daar gaat mijn bloed sneller van stromen.

Hoe zou een nieuwe maatschappij zonder geld gerealiseerd kunnen worden?

Geld is door ons bedacht. We zijn vergeten dat we het zelf hebben ontworpen. Het is iets dat we morgen anders kunnen regelen. Natuurlijk zijn er mensen en instanties voor wie dat een bedreiging is van een zeer lucratief verdienmodel. Vandaar dat ik ook vind dat we niet ineens alles moeten willen wijzigen. Het is belangrijk om ook grootst mogelijke zorg te besteden aan alle bestaande partijen en bekijken hoe iedereen een nieuwe rol van betekenis kan vervullen. Ik beschik niet over het antwoord op je vraag.

Een stukje van het antwoord schuilt in jou en mij, in de mensen werkzaam in de financiële sector, in het pure hart van experts op alle gebieden, met elkaar dragen we elk ons puzzelstukje bij om tot nieuwe antwoorden te komen. Laten we daarbij vooral niet vergeten dat er op onderdelen al ontzettend veel oplossingen concreet bestaan en al dagelijks worden toegepast.

IJsland heeft, op initiatief van hun eigen bevolking destijds een nieuw systeem in de financiële wereld gecreëerd. Je ziet daar dat de bank een andere rol heeft gekregen. Is dat wat je bedoelt?

Ja, dat is een prachtig voorbeeld! De enige instelling die daar toen niet failliet is gegaan in de financiële wereld werd gerund door vrouwen. De dames daar zeiden: alles wat we niet kunnen begrijpen doen we gewoon niet. Het moet concreet zijn en menselijk. Laat mensen, regio’s en landen overal vanuit hun eigen wijsheid hun eigen voorbeelden gaan creëren.

Naast dat je het hebt over nieuwe economische modellen voor een andere maatschappij verbind je innovatieve projecten met elkaar op een website. Vertel daar eens over.

Ja, dat is www.lovemadevisible.com naar de beroemde woorden van de dichter Kahlil Gibran. In zijn boek ‘De profeet’ definieert hij werk als ‘zichtbaar gemaakte liefde. Hij legt uit dat als je een huis met liefde bouwt, je bouwt alsof het huis voor je geliefde is bestemd. En als je brood bakt, zorg dan dat het zo proeft alsof het voor je geliefde is. Dat is wel een mooie metafoor voor die nieuwe samenleving. Stel je voor dat we met geld zouden omgaan, alsof het onze geliefde is die het zou gebruiken. We zouden dan geen armoede of oorlog meer accepteren.

Op de website staan nu ruim vijfhonderd voorbeelden van mensen, bedrijven en instellingen die liefde zichtbaar maken op alle terreinen in de samenleving. Nu op naar de duizend. Als lezers voorbeelden kennen, stuur ze aan me op.

Hoe heb je zelf die stap gezet naar het meer leven vanuit liefde?

Als klein kind leefde ik het en naarmate ik ouder werd heb ik het voor een deel afgeleerd om het vervolgens weer opnieuw te ontdekken. Het opnieuw ontdekken wie je bent is voor mij nooit een stap geweest, maar een reeks stappen, gebeurtenissen en ervaringen. Dat proces gaat door tot op de dag van vandaag.

In ‘Louter Leven’ beschrijf ik een aantal van die gebeurtenissen op het gebied van geld en seksualiteit. Ik heb me jarenlang geïdentificeerd met wat anderen over me vertellen, positief of negatief, met wat ik doe, met wat ik heb. Stapje voor stapje ontdekte ik dat dit alles over louter mijn persoonlijkheid ging. Jarenlang heb ik heel veel angst ervaren. Angst voor zo’n beetje alles en nog wat. Wellicht de belangrijkste sleutel voor mij om door die angst heen te breken is om niet langer verweer te geven tegen de moeilijke gevoelens binnen mezelf. Met heel veel vallen en opstaan ben ik gaan ervaren dat er wezenlijk nooit iets heel ergs kan gebeuren. We zijn wezens van kracht en liefde. Ja, we kunnen hooguit doodgaan, maar zelfs dat verandert in mijn beleving niets aan het gegeven van wie we zijn. Alleen de ervaring op planeet Aarde eindigt. Ons bewustzijn is eindeloos.

Een laatste crisis in mijn leven gaf een nieuwe doorbraak. Een jaar geleden was ik bezig met de vertaling van ‘Louter Leven’ in het Engels. In de uitwisseling met een dierbare vriend, ben ik gaan twijfelen aan werkelijk alle dogma’s en overtuigingen binnen mezelf. Oscar Wilde stelde dat je niet hebt geleefd als je niet eens in je leven aan alles hebt getwijfeld. Welnu, ik heb dat gedaan, het was buitengewoon pijnlijk. Ik was een half jaar totaal de weg kwijt in het leven. De ontmoetingen en gesprekken met die vriend hadden diepe impact op me. Het leek wel alsof al mijn zekerheden in het leven waren weggeslagen. Alle ‘waarheid’ die ik zo vanzelfsprekend vond, waarheden over ‘God’, ‘het leven’, ‘mens-zijn’ en veel meer. Ik liep helemaal vast binnen mezelf. Toch liet ik het er zijn. Ik heb volop de ruimte gegeven aan al die moeilijke, pijnlijke, en heftige gevoelens binnen mezelf. In dit leven heb ik vooral naar alles willen kijken dat licht en liefde is. Ik keek liever niet naar het donker. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat de bereidheid om ook naar het donker, het zogenaamd ‘negatieve’ te kijken, me enorm heeft geholpen om in mijn eigen kracht te komen. Dus in antwoord op je vraag zou ik wellicht het beste kunnen noemen: radicaal zelfonderzoek. En geen enkel gevoel ontkennen.

Wat zou je anderen aanraden als ze in een crisis terecht komen?

Ik weet alleen dat het in mijn eigen leven helpt om me voortdurend te realiseren dat er twee systemen, twee velden van bewustzijn, actief zijn. Het bewustzijn van het lichaam, de persoonlijkheid, het intellect en anderzijds het bewustzijn van het scheppend vermogen, het deel in mij en jou dat onlosmakelijk is verbonden met de bron. Het is voor mij de kunst om de persoonlijkheid te integreren in dat bewustzijn van liefde en kracht. Het helpt mij om mezelf daaraan te herinneren.

Angst herinnert mij vaak aan het lichaam, het eindeloze bewustzijn herinnert me er telkens aan wie ik echt ben, en dat er niets is dat mij waarlijk kwaad kan doen. Mijn werkelijke zijn kan geen verlies, ontbering of pijn lijden. Mijn lichaam wel. Het helpt mij om me bewust te zijn en te worden van die twee velden van bewustzijn in mezelf. Eenmaal in een crisis terecht gekomen kan je dan beter bewust kiezen of je mee gaat in het verhaal van het ene of het andere veld van bewustzijn. In de realiteit van het lichamelijke bewustzijn ervaar je pijn en moeilijke gevoelens. Ik bied daarvoor steeds meer ruimte, steeds minder verweer ik mezelf tegen die gevoelens. Zo belangrijk om ze aan te gaan. Vanuit het bewustzijn van liefde en kracht weet ik dat me niets kan overkomen. Dat proces geeft me zoveel kracht.

Is er altijd een crisis in jezelf nodig om een grote verandering door te maken? Kan je er niet gewoon voor zitten en het plannen in je agenda en alles herzien en toelaten wat er is?

Het is mij niet gelukt zonder crisis. Als je werkelijk bereid bent om naar alles te kijken, komen er soms ongemakkelijke en onprettige gevoelens naar boven. Dat noemen we dan een crisis. Is dat erg? Nee. Ik zoek in mijn leven vaak mensen op die drama’s meemaken of meegemaakt hebben. Niet omdat ik van drama hou, maar ik vind het mooi als ik bijvoorbeeld mevrouw Hank Heijn, de echtgenote van de vermoorde Gerrit-Jan Hein, hoor hoe zij in staat is geweest om vanuit eigen kracht liefde en vergeving praktisch toe te passen, ondanks wat er is gebeurd. Daar maak ik een diepe buiging voor. Als zij het kan, met alles wat zij heeft meegemaakt, dan moeten wij het ook kunnen.

Als we onze moeilijke emoties meer zouden uiten, ons niet meer ertegen zouden verweren, dan waren we een stuk gezonder, dat weet ik zeker! De relatie tussen onze ongeuite of onverwerkte emoties en ziekte is enorm. Gekwetstheid en teleurstelling leiden letterlijk tot pijn in ons hart. Verdriet tot pijn in de longen. Angst tot problemen met onze nieren. En ga maar door. Als we ruimte zouden geven aan al onze gevoelens, ook in de interactie met onze medemens, oprecht, van hart tot hart, zonder oordeel of verwachtingen, in liefde vanuit eigen kracht, dan zouden we snel weinig of geen pillen meer nodig hebben. We gaan langzamerhand naar zo’n samenleving toe.

Ik ben dankbaar dat Pionier Magazine bestaat. Betekenisvol ondernemen en nieuw leiderschap nodigt mensen en bedrijven uit om de kracht van zijn en de kracht van liefde, zonder oordeel of verwachtingen, praktisch toe te passen in alle aspecten van het leven. Dit leidt tot een nieuwe samenleving waarin alle levende wezens op planeet Aarde weer terugkeren in de oorspronkelijke staat van zijn. Bevrijd van alle illusie en onvrijheid. Hersteld in verbinding met zichzelf en alles wat is. Vanuit het bronvermogen van elk wezen.

Dit artikel is geschreven door Carla de Ruiter en eerder gepubliceerd in Pioniers Magazine, het magazine voor betekenisvol ondernemen en nieuw leiderschap.

De website van Carla de Ruiter: www.carladeruiter.nl.

Masterclass

Op 13 juni 2017 organiseert Pioniers Masterclass in samenwerking met Greenleaf Center for Servant Leadership een Masterclass “Utopie of realiteit: een economie gebaseerd op liefde”

13 juni 2017. Kijk voor meer informative hierover op de website van Pioniers Magazine.

Door de banken genomen – het zoveelste voorbeeld van een “verdienmodel”.

(Zondag 16 april 2017) Het is Pasen, en Joke Hartman staat over twee weken op straat. Het is het zoveelste voorbeeld van een bank, die mensen die geen financiële problemen hadden, in financiële problemen bréngt (in dit geval betrof het twéé banken: de Rabobank en de SNS).

Joke en dochter Levina voor de villa, die Piet Hartman steen voor steen opbouwde. Daarna werden de financiële problemen zo groot dat Piet aan een hartstilstand overleed. © COR DE KOCK / ad.nl

Hoe het werkt: de leningnemer handelt op basis van wat de bank hem voorspiegelt en gaat in goed vertrouwen aan de slag. Bouwt zijn droomhuis. Nadat hij zich – op basis van het ok van de bank – heeft vastgelegd op verdere uitgaven , trekt de bank die toezegging in. Gedwongen verkoop volgt, ondanks door vrienden aangeboden garantselling.

De verkoop gebeurt ondershands, tegen een prijs die 2,5 ton lager was dan andere biedingen.

Aan een dochterbedrijf van de Rabobank.

Resultaat: een – onnodige – restschuld van meer dan 2 ton* en over twee weken twee mensen op straat.

Wat voor een type mens is de bankier, die zoiets doet? Willens en wetens?

Wij kennen zoveel voorbeelden van dit verdienmodel van de banken. Het zegt alles over het feit dat wij niet in een rechtsstaat wonen,  en dat de staat er d- dus – niet voor de burger is. Anders stond dit verdienmodel in het wetboek van strafrecht.

Hieronder de geschiedenis van deze legale geweldspleging door Cori Groenewoud:

“Hier het stuk voor de media over mw Hartman. (Mag ook gedeeld worden, graag zo veel mogelijk! ook met #Rabobank #RabobankAltena en #SNSBank. Het is niet kort, maar dat kon niet anders. Als je het hele probleem wilt weten, lees dit dan:

De vieze praktijken van de Rabobank en SNS zijn er nog steeds OF
Crisis over? Nee hoor! Rabobank en SNS bank gooien weduwe op straat
Je koopt een woning die flink overgefinancierd wordt. De oplossing? Koop nog een woning! Overfinancieren bestond destijds nog niet en het was vóór de financiële crisis tenslotte ondenkbaar, dat de woningen minder waard zouden worden, dus het zou altijd wel weer goed komen. Of toch niet, hing er al iets in de lucht, dat alleen de banken wisten? Met het voorlopig koopcontract op zak besluit de Rabobank het tweede huis toch niet te financieren, wat enkele dagen daarvoor nog wel het plan was tijdens een overleg. Om van een voorlopig koopcontract af te komen zonder 10% van de koopsom te moeten betalen moet je nog een afwijzing hebben van een andere bank. Helaas wees de nieuw ingeschakelde bank (SNS) niets af, maar juichte de aankoop juist toe. Ook zij zagen eurotekens door een nieuwe hypotheek, die weer kon worden verstrekt.
Nu, twee geveilde huizen later, een bijstanduitkering ‘rijker’ en een man minder, wordt mevrouw Hartman (61 jaar) dadelijk als weduwe op straat gegooid. Letterlijk op straat, want ze komt voor geen enkele vorm van een andere woning in aanmerking.
Hoe je hier in Nederland van een miljoenen pand naar dakloze weduwe kan gaan? Voor vragen, bel Rabobank en SNS.
De heer en mevrouw Hartman kopen als oudedagreserve in 2007 een stuk grond, om daar zelf een huis op te bouwen dat met winst verkocht kan worden (geschatte overwaarde ca. € 800.000,–), zodat er een pensioen is voor de als zelfstandige werkende heer Hartman. De heer Hartman doet het meeste van de bouw zelf, vandaar de mooie overwaarde.
Het stuk grond is gekocht, er werd flink wat eigen geld in gestoken (boot verkocht en geld uit de eigen zaak) en de rest werd gefinancierd via een hypotheek bij de Rabobank. Gezien de te verwachten overwaarde, was er geen sprake van een over de top hypotheek. Dit was ver voor de door de banken veroorzaakte crisis en men was nog in de veronderstelling dat huizen alleen maar meer waard zouden kunnen worden. Hoe bedrogen kwamen deze mensen uit.
De heer en mevrouw Hartman voorzagen dat de afbouw van het huis veel geld zou gaan kosten en wilden liever casco verkopen, om zo niet in de problemen te komen. Dat plan ging niet door, er kwam een ander plan in overleg met de Rabobank. Er werd constateerd dat er verderop nog een kavel – met een sloophuis er op – te koop was. De heer Hartman kocht dit als investering en om weer nieuwe inkomsten uit te halen, de Rabobank zou dit wel financieren, hadden ze toegezegd. Het was nog altijd voor de crisis van 2008 en de huizen vlogen – in de door de banken gemaakte luchtbel – als warme broodjes over de toonbank en de heer Hartman had tenslotte zijn overwaarde nog, dus er was niets aan de hand, volgens experts van de Rabobank.
Ten einde raad, overspoelt en overrompelt met cijfers en dreigende problemen, heeft de heer Hartman, in overleg met de Rabobank, die kavel dat weekend gekocht, voorlopig koopcontract was getekend. Toen hij met dit nieuws de volgende maandag bij de Rabobank kwam, kreeg hij te horen dat ze toch niet gingen financieren. Zo maakt een bank mensen dus gek. De Rabobank wilde dat hij het koopcontract ongedaan zou maken. Dit zou kunnen door een afwijzing van een andere bank, anders moest meneer Hartman 10% van de koopprijs betalen om het te ontbinden.
Helaas wees de nieuw ingeschakelde bank (SNS) niets af, maar juichte de aankoop juist toe. Ook zij zagen eurotekens door een nieuwe hypotheek, die weer werd verstrekt.
Helaas ontstond er door deze twee hypotheken een betalingsachterstand, want zoals we inmiddels weten werd er flink overgefinancrierd, waar toen nog niemand van gehoord had. De betalingsachterstand brengt een bank in de overdrive! De eurotekens vlogen de Rabokamers door. Er werd hulp aangeboden door vrienden, die zelfs voor € 60.000,- een accountants verklaring wilden afgeven en ze wilden zelfs het pand kopen. Neen! Zei de bank, daar kunnen we niet aan beginnen, de heer Hartman heeft de schuld en die zal hij af moeten betalen, al kost het zijn leven (en dat kostte het hem ook).
Dat het koopcontract van de nieuwe kavel niet ontbonden kon worden en er contacten waren met een andere bank, ontstemde de Rabobank zeer. Rabobank wilde dat beide panden te koop aangeboden zouden worden. Maar de SNS, hypotheekverstrekker van de nieuwe kavel met sloophuis, wilde hier niet aan meewerken.
Het volgende scenario zal te veel mensen maar al te bekend voorkomen. De Rabobank veilt het 1e pand en dit wordt tegen de laagst mogelijke prijs verkocht aan een 100% dochteronderneming van de Rabobank. De familie Hartman mag nog 2 jaar wonen in dit pand, totdat het weer wordt verkocht en ze gedwongen zijn te verhuizen naar het slooppand, gefinancierd door de SNS. De heer Hartman overlijdt vier weken na deze verhuizing, in 2012 op 61 jarige leeftijd aan een hartstilstand vrijwel recht voor de Rabobank.
De bank had zijn ultieme tol geëist.
Intussen woont mevrouw Hartman, inmiddels weduwe, in het tweede huis, het sloophuis. Op een gegeven moment wil de Rabobank wel schikken en na een gesprek waar de SNS Bank ook bij aanwezig is, wordt er afgesproken dat er een schadevergoeding wordt betaald door de Rabobank en er finale kwijting komt van de restschuld bij de Rabobank. SNS weet van deze plannen en geeft meerdere keren zwart op wit aan ook zeer bereidwillig te zijn de zaak op te lossen.
Uiteraard wordt mevrouw Hartman weer bedrogen door de bank, doordat de SNS een tijd later, ook met een prachtige oplossing komt, voor de SNS zelf dan natuurlijk… Maximale aflossing willen en dan bieden ze mevrouw de nog steeds over de top hypotheek aan die op het slooppand zit, dit keer tegen 1% rente 5 jaar vast, haar dochter die dan nog inwoont mag de hypotheek ook nemen, dat maakt ze niets uit. Waar ze dan nog van moeten eten of iets moet opknappen, dat weten ze ook niet, maar ze herhalen vaker dan eens, dat ze vinden dat ze netjes zijn omgegaan met de familie Hartman. Bijzonder ook, Rabobank financiert over, SNS doet daar nog eens een hele flinke schep bovenop en toch vindt de SNS dat ze het veel beter hebben gedaan dan de Rabobank en daarom verschillen de ‘oplossingen’ ook zo.
Mevrouw Hartman gaat niet akkoord met het voorstel van SNS, het is ook helemaal geen optie. De SNS ziet opnieuw een prachtige oplossing, veilen natuurlijk!
De huidige kopers die alles wisten van de situatie willen nu dat mevrouw Hartman het pand binnen 4 weken verlaat. Dit terwijl er nog geen vergunning tot sloop is gegeven, er nog asbestonderzoek gedaan moet worden en er een onderzoek naar vleermuizen gepland staat. De komende maanden zal het dan ook niet van slopen komen, maar toch moet zij er binnen 4 weken uit zijn. (Note: inmiddels is dat nu 16-4-2017 2 weken!!!!)
Zij heeft een bijstandsuitkering, is 61 jaar oud en heeft nog steeds een enorme schuld bij de SNS bank. Ze komt, ondanks dat ze op straat wordt gezet, niet in aanmerking voor een urgentie woning. Zij kan nergens een huis huren, is het niet vanwege haar budget, dan omdat ze bij de BKR registratie staat (met bijna € 800.000,- schuld! mede veroorzaakt door rente op rente en boetes) en elke verhuurder daar de kredietstand navraagt. Binnenkort staat ze op straat en is dakloos. Vrienden kunnen haar niet helpen, want dan worden die gekort en zij krijgt geen uitkering meer, en niemand kan iemand voor de rest van haar leven gratis onderhouden. Kortom, het is één grote ellende voor mevrouw Hartman, veroorzaakt door met virtueel geld spelende mensen die geen weet hebben van de echte wereld. De arme vrouw is ten einde raad.
Als ik het verhaal van weduwe Hartman hoor, komt zo het beeld voor ogen van alle andere mensen die ik heb gehoord over de gevolgen van de door de banken veroorzaakte financiële crisis. De banken en de hoge heren en dames in de top merken er niks van, die halen hun schouders op, ontvangen binnen no time weer hoge bonussen ‘omdat ze het zo goed doen’. Terwijl hun ‘glorie’ is gebouwd op de diepe ellende van anderen, maar zij slapen er niet minder om.
Mevrouw Hartman gaat het dus meemaken dat ze twee keer haar huis wordt uitgegooid en dat niemand haar wil of kan helpen, omdat de regels dat zo dicteren. Banken en gemeente wassen hun handen in onschuld en laten haar aan haar lot over.
Voor verdere vragen of interesse om te plaatsen, stuur me dan een PM dan stuur ik je verzoek door naar Levina Hartman, de dochter.
Als je meer wilt weten over hoe de Rabobank mensen kapot maakt, lees dan het boek ‘De Verpanding geschreven door Paulien Derwort, in opdracht van Stichting Restschuld Eerlijk Delen (R.E.D).
De Rabobank, die jaren geleden in reclamespotjes uitdroeg dat ze zo anders waren dan andere banken, is dat niet meer, al heel lang niet meer. Ook heeft deze bank wel degelijk overheidssteun ontvangen, niet van de Nl overheid, maar van de VS.
“In 2008 had ook Rabobank staatssteun ontvangen – niet van de Nederlandse belastingbetaler maar van de Amerikaanse. Toen mammoetverzekeraar AIG werd genationaliseerd, heeft de Amerikaanse overheid zich tevens garant gesteld voor de verplichtingen aan buitenlandse banken. Zo ontving Rabobank 800 miljoen dollar op haar credit default swaps (zoek maar op).”
Bron: https://www.ftm.nl/artikelen/rabobank-tijd-andere-bank?share=1
De Rabobank is ook verantwoordelijk voor de huizenbubbel, die de crisis heeft veroorzaakt en na de laatste reorganisatie is ze net zo groot en centraal als de andere banken. Too big too fail, dus ze kunnen doen wat ze willen, en worden toch geholpen, zij wel.
Toelichting over hoe banken hun geld verdienen met hypotheken en leningen.
Een bank heeft ca 7,5 % aan contant geld van spaarders. Hoe kunnen ze dan een veelvoud uitlenen? Omdat het virtueel geld is, geld dat niet bestaat.
Op het moment dat een bank geld leent, op het moment dat de hypotheeknemer of leningnemer zijn handtekenening zet, boekt de bank het debet en credit in zijn systeem. Over dit niet bestaande geld, virtueel aangemaakt in de boekhouding van de bank, gaat de hypotheeknemer of de leningnemer rente betalen. En die rentebetalingen, dat zijn de inkomsten van de bank. Mensen betalen dus voor lucht, en kunnen daar voor vervolgd worden als ze dat niet doen.”

Doe de Rabobank Altena een plezier en schrijf een leuke recensie te schrijven: https://www.facebook.com/RabobankAltena/.

Wil je snappen waarom dit gebeurt? In dit filmpje leggen wij het op z’n  Jip&Jannekes uit.

 

 

‘Draining the swamp’, democratie en pedofilie: hoe lang staan we dit nog toe? – Norbert Pols

Is Donald Trump de sleutel tot het open zetten van de beerput? Hieronder een tekst van Norbert Pols, die op zijn eigen, onnavolgbare wijze, zaken aan elkaar knoopt, waardoor je gaat zien dat ze verband met elkaar hebben, en dat ze op de een of andere manier een geheel vormen.
– “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” –

Trump’s ‘draining the swamp’ gaat over het globalisme en de daaraan verbonden bende pedofielen. Dat klinkt voor een door de NOS geïnformeerde burger misschien wat vreemd, zelfs een beetje als een complottheorie maar, de heersende elite (om maar eens een vies woord te gebruiken) wordt al heel erg lang in verband gebracht met pedofilie en het daar vaak mee vermengde Satanisme.

Dit soort informatie staat heel ver van onze eigen belevingswereld en wordt daarom in een vorm van automatisme verworpen. Dat betekent niet dat het niet waar is maar, dat wij die realiteit verwerpen. Wij kunnen ons niets voorstellen bij lieden die de duivel aanbidden. We hebben altijd geleerd dat de duivel alles behelst dat slecht is en, waarom zou een gezond mens dat slechte zo willen omarmen? We kunnen ons daar geen voorstelling van maken omdat we vanuit onze eigen realiteit het Satanisme bekijken, terwijl die van Satanisten juist niet gelijk aan de onze is.

De mensen die zich door dat Satanisme naar binnen laten zuigen, lopen niet op zondagochtend bij toeval de verkeerde deur binnen. Ze worden langzaam ingelijfd. Hun grenzen en die van de wet worden langzaam steeds verder overschreden, totdat zij zich zo chantabel maken en diezelfde macht over anderen hebben.
Het begint met teveel drinken, daarna wordt wat coke tegen de kater geboden en voordat ze het weten liggen ze met de verkeerde partners in bed. Er ontstaat een conflict tussen hun normen en hun carrières. Kiezen ze voor hun normen, dan hebben ze geen toekomst meer en wordt ze op harde wijze duidelijk gemaakt nooit te praten. Kiezen ze voor hun carrières dan worden ze verder gefêteerd en nemen ze afscheid van hun normen en waardenpatroon.

Ze raken steeds dieper in het moeras van corruptie en de beloningen daarvoor terwijl hun geweten steeds verder wordt weggedrukt. Ze worden opgenomen in een gemeenschap die de meest weerzinwekkende handelingen verricht om een groepsgevoel te creëeren dat sterker is dan ieder ander verbond dat zij aangaan op deze wereld. De band die deze mensen met het Satanisme hebben is sterker dan de band die zij met hun eigen kinderen ontwikkelen. Het Satanisme is een doodscultus waarin rituele offers gebracht worden, mishandelingen aan de orde van de dag zijn en pedofilie als een sacrament wordt betracht.

Deze mensen doen alles wat deze genootschappen hen vraagt en, ze kunnen een beroep doen op iedereen die onderdeel van dezelfde cult is. Gezien de natuur van deze ‘religie’, is het een geheim dat niemand deelt, terwijl het over de gehele wereld verspreid is.
Leden van de cult kennen mekaar en bevestigen dit met een geheime taal van gebaren en symboliek. Ze weten mekaar te vinden en rollen gezamenlijk een beleid uit over de wereld die we kunnen herkennen in het globalisme. Daarom was de wereld in een shock toestand geraakt toen Donald Trump als president van de VS werd gekozen. Trump is een outsider en weet wat er speelt.

We hebben de afgelopen jaren de meest schokkende getuigenissen van slachtoffers mogen horen. Klap op de vuurpijl is de video van een slachtoffer in de show van de beroemde d’r. Phill. Het relaas van deze getuige was niet extremer dan dat van anderen maar, d’r. Phill is een beroemd tv psycholoog met een reputatie waar de man wat aan gelegen is. Plotseling is dat verhaal nieuw maar, niet omdat we dergelijke verhalen niet kenden.
Slachtoffers vertellen hoe zij als eigendom beschouwd worden, stelselmatig als kind worden verkracht door deze elite en zelfs als kind tot het plegen van moord worden gedwongen. De verhalen zijn ontluisterend maar, in combinatie met pizzagate of de verhalen rond Demmink, moeilijk te ontkennen.

Niet alleen de misbruikte kinderen maar, hele maatschappijen lijden onder dit onbekende fenomeen. Niet dat het echt onbekend is maar, gewone mensen verwerpen deze realiteit. Zolang wij niet erkennen dat dit bestaat, bestaat het niet en blijven we ook als maatschappij het slachtoffer hiervan.
Buiten de democratie om wordt namelijk zo een wereldwijd beleid over onze hoofden uitgerold en, wij blijven doen alsof onze neus bloedt. We weten het niet en eigenlijk willen we het niet weten. Heel veel mensen zijn wereldwijd geïnfecteerd geraakt door dit controle systeem en voeren als één leger de orders van de macht uit. Ze handelen zonder geweten en in stilte. Ze werken internationaal naar hetzelfde doel. Ze kennen het einddoel niet maar, hebben hetzelfde vertrouwen als Jehova’s, dat zij niet aan de kant staan waar de klappen zullen vallen. Ze lijken ‘normaal’ maar, hebben alleen een verantwoording af te leggen tegenover de cult die ze heeft opgezogen. Ze hebben hun ziel verkocht en de controle verloren. Ze zijn slaven geworden die hun macht over de rest moeten laten gelden van de macht die zij dienen.

Als je je ooit hebt afgevraagd waarom de democratie zo slecht lijkt te werken, dan ligt hier een oorzaak die we nooit benoemen omdat het vanuit de ons geleerde realiteit zo onwerkelijk lijkt. Het gebeurt echter wel. Het heeft iedere regering op deze aardkloot in een wurggreep gekregen en, in de VS wordt dat systeem steeds meer bloot gelegd.
Dit gaat nog jaren duren maar, er zijn in de VS gelukkig genoeg mensen te vinden die geen relatie met de duivel hebben. De inlichtingendiensten in de VS zijn met deze cult ernstig geïnfecteerd maar, ook in die organisaties voert men die stille oorlog van onderaf. Er komt steeds meer aan het licht over de macht die deze organisaties hebben en sinds de hackwet in Nederland is hier ook ieder hek van de dam.

Er woedt een stille oorlog en deze oorlog kent sterke spelers. Zo heeft Putin Mark Rutte al eens verteld dat Nederland wel erg tolerant met pedo’s was. Daarbij wees hij ook naar de pedo ring rond Demmink en cs. Daarmee wees hij op informatie waarover de Russen vast en zeker beschikken. Daarmee staat Rusland aan de kant van de VS van Trump en Assad misschien een beter mens dan Mark Rutte.
Dat zet onze wereld op z’n kop want, zo kennen wij de wereld niet maar, wij kennen die wereld via een MSM die volledig is doordrongen van diezelfde cult. Via die media en de entertainment industrie wordt deze cult zelfs gepropageerd. Zet MTV aan en kijk naar de bagger die kinderen tegenwoordig als ‘normaal’ krijgen voorgeschoteld. Deze cult zit overal. Tijdens de Demminkverhoren heb ik politiemensen hun schouders zien ophalen terwijl de rechter nergens van onder de indruk was. Ons politieapparaat in Amsterdam faciliteerde bijna de jongensprostitutie. Dit had als een schok door het land moeten gaan maar, de NOS, hoewel aanwezig, deed niets met de in de rechtszaal opgedane informatie.

De leden van deze cult houden mekaar uit de wind zodat de cult veilig blijft functioneren. Men speelt mekaar onderling baantjes toe waardoor de macht van de cult blijft groeien. Een aardig voorbeeld daarvan is wederom Demmink. Na de Vaatstra moord is hij SG van justitie geworden en werd later opgevolgd door Harm Brouwer. Brouwer was toen de hoofdofficier van justitie van Leeuwarden en Demmink directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie. De verbanden in deze banencarrousel zijn de moeite waard om aan een kleine studie te onderwerpen.

Het zit dus ook in Nederland, terug te voeren naar de zaak Dutroux. Een zaak die met een hoop mysterie is omgeven en waarin Mark Dutroux de hoofdrol moest blijven spelen. Tekenend in de zaak Dutroux is het aantal mensen dat in aanloop naar de rechtszaak is gestorven. We spreken over minimaal 30 mensen die door ongelukken, moord en ‘zelfmoord’ om het leven gekomen zijn.

In de VS wordt dit gevecht nu in de hoogste regionen van de regering langzaam blootgelegd. In de VS is sinds de inauguratie van Trump een ware arrestatiegolf van pedo’s aan de gang. Er wordt gesproken over aantallen als 1500 man en, nu beginnen ook in de wat hogere ambtelijke kringen de eerste koppen te rollen. Dit hele proces gaat nog jaren duren en, als je dit wilt volgen, dan is C-span je vriend. Daar kun je de congressional hearings volgen en, één van die mensen die je daar ziet schitteren is congressman Trey Gowdy. Hij heeft een prachtig zuidelijk accent en kent de wet van voor naar achter. Zelf directeur Comey van de FBI weet hij nerveus te krijgen en Hillary Clinton kan hem wel schieten.

Het ziet ernaar uit dat Gowdy een hoofdrol gaat spelen in het ‘draining the swamp’ verhaal. Een proces dat zich niet meer laat stoppen en, dat korte metten maakt met de verspreide leugens over de Russen.
Je zit vooraan, op de eerste rij van evenementen die de wereld gaan veranderen. Ongeacht of Trump wordt vermoord of niet, de globalisten zijn in de VS aan het verliezen. George Soros en Obama gaan door het congres gehoord worden en er gaan nog talloze processen gevoerd worden. Uiteindelijk zal het globalisme met het Satanisme opgerold worden en, daar zal de wereld een stuk vreedzamer van worden.

https://www.google.nl/…/former-hubbard-mayor-admits-to…/amp/

Gedwongen contactloos betalen bij de Albert Heijn

Zoals we in onze video (http://bit.ly/watisgeldhco ) laten zien zit de macht bij de grote multinationals. Albert Heijn is daar een onderdeel van. De nieuwste ontwikkeling is gedwongen contactloos betalen door simpelweg de pinautomaten af te plakken zodat je geen pinpas meer kunt gebruiken. Nou zijn we, zoals bekend, ook geen voorstander van pinnen, maar dit gaat wel heel ver.

Wat kunnen we hier tegen doen? Hoe zorgen we er voor dat contant betalen behouden blijft? We zien contant geld in een heel rap tempo verdwijnen. Dat is waarom wij handjecontantje.org ook begonnen zijn. Contant geld is noodzakelijk voor het behoud van onze privacy en vrijheid.

Laten we de macht eens terug gaan halen bij Albert Heijn en een kopersstaking gaan houden en vertel vooral ook bij de mensen van de Albert Heijn waarom je dat doet.

 

Contactloos betalen is iets waar wij niet heel vrolijk van worden. Een eng iets waar slimme mensen uiteindelijk waarschijnlijk voordeel uit kunnen halen. Wij willen graag #contant geld blijven behouden en op zijn minst ouderwets een #pincode invoeren zodat we bewust omgaan met onze betalingen.

In de #albertheijn in #Nieuwegein zijn alle ingangen van de pin terminals afgesloten door een insteek kaartje. De reden hiervan is dat ze #contactloos betalen willen promoten. Volgens de medewerker van de Alberheijn zou dit in de nabije toekomst wel eens de manier van betalen kunnen worden.

Wij weten niet of we hier zo blij mee moeten zijn. Een volgende opstap naar de afschaf van contant geld? Een volgende stap richting ieder mens zijn / haar eigen onderhuidse chip?

Volgens de medewerker was het zoveel sneller…

Maar toch.. zijn wij dan de enige die niet houden van dan contactloze gedoe? Want eigenlijk wil ik gewoon zelf bepalen wanneer ik op het ja knopje druk en niet de kans lopen dat er een of andere leiperd met een apparaatje langs mijn tas gaat en zodoende makkelijk geld kan incasseren.

Contactloos betalen, waar moeten we dan met ons zwarte geld heen?

Wat vinden jullie? (met dank aan een klant van AH)

TK 2017 – De eigenaren van de wereld zijn in hun macht bevestigd.

De verkiezingen hebben gewonnen. Het geloof – in het systeem – heeft gewonnen. De eigenaren van de wereld zijn in hun macht bevestigd.   

En om dat te vieren hingen de slingers vanmorgen al weer vroeg in de lucht. 

Wat de verkiezingen laten zien, zowel door het opkomstpercentage als door de uitslag, is hoe het in Nederland gesteld is met het bewustzijn. Als een premier, die aantoonbaar zo veel gelogen heeft, nog steeds de grootse partij stemmers achter zich krijgt… 

Alle mensen die hebben gestemd, leven blijkbaar in de vooronderstelling dat wij in een democratie leven. Dus minstens 75% van de stemgerechtigde Nederlanders doet dat…..  We zitten met z’n allen volop in de matrix. En daar kun je verdrietig over zijn, maar het is gewoon de status quo. De vraag is of we in een bewustzijnscrisis zitten, of in een bewustzijnsloosheid. Nog even de link naar ons filmpje, dat laat zien wie de werkelijke macht heeft – en dat dat niet Den Haag is.

Er is een hoop werk te doen.

Wat hebben de mensen die hebben gestemd, gedaan? Als je niet zou gaan stemmen, zou je stem naar rechts gaan? Nou, er is wel gestemd, massaal, en en we hebben een fantastisch rechtse uitslag: 

VVD 31, PVV 19, CDA 19, D’66 19, GL 16, SP14, PvdA 9, CU 6, PvdD 5, 50+ 4, SGP 3, DENK 3, FvD 2

Als je alle rechtse partijen bij elkaar optelt, kom je op een overweldigende meerderheid voor rechts: 121 zetels. Dus daar moet wel een mooie rechtse regering uitkomen.

En we doen een voorspelling: dit waren de laatste “normale” verkiezingen. Over vier jaar ziet de wereld er totaal anders uit. Hoe ziet de wereld er dan uit? Dat kwartje kan twee kanten uitrollen: of we leven in een wereld waar het contante geld is afgeschaft en de controle van de overheid op de burgers volledig is;
óf de mensen zijn in voldoende mate bewust-wakker geworden en er is een begin van een maatschappij waar we ons wél in herkennen: waarin wordt gewerkt aan de dingen die iedereen zegt te willen: vrede, voorspoed en geluk. 

Aan jou en mij de keus.

Pieter Stuurman geeft een toelichting op hoe de verkiezingen geregisseerd zijn. Als we dit weten, zou het dan nog werken?

Politiek is toneel, en politici zijn acteurs. Acteurs die een vooraf geschreven en vaststaand scenario uitvoeren. Net als bij toneel, is geloofwaardigheid het enige criterium.

En net als bij toneel, wordt er gebruik gemaakt van typecasting. Je kunt een onschuldig ogende acteur, niet de boef laten spelen, en andersom.

Aan een verkiezingsuitslag, kun je dus zien welk beleid (scenario) er gevoerd zal worden. Als het de bedoeling is om immigratie te bevorderen, dan kun de PVV niet laten “regeren”. Als het de bedoeling is de zorg en sociale zekerheid uit te kleden, dan kun je SP niet laten “regeren”. Dat zou de geloofwaardigheid om zeep helpen.

Het instrument dat gebruikt wordt om een verkiezingsuitslag geloofwaardig te maken, is “peilingen”. Zelfs al stemmen mensen geen VVD, en kennen ze niemand die VVD stemt, en is de ontevredenheid over die VVD bij iedereen die ze kennen aanwezig – als de peilingen zeggen dat de VVD groeit, dan geloven ze dat er toch veel mensen op die VVD zullen stemmen (ook al kennen ze die niet, en begrijpen ze die niet), en zal een overwinning geaccepteerd worden als geloofwaardig. Zo wordt de geloofwaardigheid van de “typecasting” vooraf voorbereid.

Degenen met de werkelijke macht, zullen het beleid nooit afhankelijk maken van de grilligheid van de kiezer. Anders gezegd: éérst is er het beleid (het scenario), en dan wordt er een geloofwaardige cast geselecteerd.

“Democratie” is een geloof, en het enige dat daarbij telt is geloofwaardigheid.

Het beleid zal dus niet gevoerd worden DOOR de VVD (en coalitiepartners) maar VIA die VVD.

Ik had die hoge “opkomstcijfers” voorspeld, omdat steeds meer mensen de geloofwaardigheid van de politiek in twijfel trekken. Een hoog opkomstcijfer noemen, werkt als peer-pressure. Oftewel de gedachte “als bijna iedereen het doet, zal ik het ook maar doen”. Of “als iedereen het gelooft, dan zal het wel waar zijn”

Het idee van democratie is trouwens vergelijkbaar met het idee van oorlog. Als wij het overwicht hebben, kunnen we de anderen onderwerpen aan onze wil. Daarom worden verkiezingen ook “strijd” genoemd. Bij democratie bestaat dat overwicht uit aantallen. Bij oorlog uit vuurkracht. Maar het idee is hetzelfde.

Maar het grappige is, dat ook degenen die nu juichen om de “overwinning” van hun partij, hun zin niet zullen krijgen. Het is dus een toneeloorlog. Een staged war.

De werkelijke oorlog woedt (zoals altijd) tussen de machtselite en de bevolking.

Hiermee sluiten we ons dossier Verkiezingen 2017 – De Stoelgang Van Jouw Stem.

Film “Geldschepping en Rente, Banken, Hun Eigenaren, Jouw Vrijheid”

De afgelopen weken hebben wij heel hard gewerkt aan dit filmpje; we hebben het gemaakt omdat we van mening zijn dat er nog geen documentaire is die het hele verhaal in één keer kort en duidelijk vertelt. Wat we hebben gedaan is op een laagdrempelige manier in beeld brengen hoe geld gecreëerd wordt, hoe rente werkt; de rol van de banken en hun eigenaren daarin, en de relatie met onze vrijheid.

Het is – voor onze vrijheid – van belang dat heel veel mensen dit gaan begrijpen. Dus heel graag delen.

Het heeft de intentie om het zó simpel uit te leggen, dat iedereen het kan snappen – het is ook niet ingewikkeld.

Wat “ingewikkeld” is, is de impact ervan. Dat vraagt nogal wat van de rekbaarheid van je comfort zone. En dat heeft alles te maken met bewustwording.

Deze film laat zien hoe het zit. De eerste stap van verandering is namelijk altijd BEWUST-WORDING van hoe-iets-is. Die bewustwording is ons doel. Van daaruit kunnen we gaan kijken hoe we het – systeem – nieuw in willen richten.

Klik op de afbeelding hieronder, of hier, om de film te starten.

 

 

Deze film is een “keukentafelproduktie” van Stichting Handjecontantje.org. “Keukentafelproduktie”: we hebben ‘m met beperkte middelen en dito vaardigheden op het gebied van het maken van video’s in elkaar gezet. De techniek is dus niet fantastisch, evenmin als de grafische kwaliteiten. Dat is voor ons niet het belangrijkste; wat wél telt is de boodschap. En die vinden we wél van een grote kwaliteit.

Wat we namelijk laten zien – en waar we zoveel mogelijk mensen bewust van willen maken – is dat de manier waarop ons geldstelsel in elkaar zit, een enorme bedreiging is voor onze vrijheid. Dat is niet nieuw; dat is eigenlijk al eeuwen oud. Maar we zitten in een eindfase: contant geld verdwijnt. De EU heeft een plan gemaakt om al in 2018 het gebruik van contant geld onmogelijk te maken. Welke “argumenten” ze hier ook voor gebruikt: het gaat allen om het krijgen van het laatste stukje macht over de burger: de toegang tot z’n bankrekening. In de film laten we zien dat de macht van de EU omgekeerd rechtevenredig is met – onze – vrijheid.

De machten achter de EU – een volkomen ondemocratische entiteit – kunnen hun gang gaan zolang mensen niet begrijpen wat er aan de hand is. Vandaar deze film.

Wil je ons helpen deze film te verspreiden, door ons met de techniek te helpen en met vertalingen? Laat het ons weten: info@handjecontantje.org.

Dankjewel.

 

Geraadpleegde bronnen en copyrights:

 • Pieter Stuurman, pieterstuurman.blogspot.com
 • “Geld komt uit het niets”, Ad Broere (adbroere.nl)
 • Filmpje van DNB over geldschepping door private banken: https://www.youtube.com/watch?v=h1aY0fCSb00
 • Filmpjes Stichting Onsgeld.nu over geldschepping: https://www.youtube.com/watch?v=NPhlk0l54No en https://www.youtube.com/watch?v=0fvuL_sowiQ
 • Onderzoek ETH Zürich naar de onderlinge eigendomsverhoudingen van transnationale ondernemigen: de abstract van de publicatie http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0025995; en de hele publicatie: https://arxiv.org/pdf/1107.5728v2.pdf
 • https://www.forbes.com/sites/brendancoffey/2011/10/26/the-four-companies-that-control-the-147-companies-that-own-everything/#1be2c60b685b
 • Filmpje dr Margrit Kennedy over rente: https://www.youtube.com/watch?v=HRNaWdRf17c
 • TrosRadar filmpje over geldschepping, banken en rente: https://www.youtube.com/watch?v=GCWjq7Ywy84
 • Kleureneconomie.nl (Barry Voeten)
 • “The people who own and run the US”: bit.ly/vanwieisdeFED
 • Dr Matthias Rath over de totstandkoming van de EU en het werkelijke doel daarvan: bit.ly/rathwoeu

Waarom ik dit jaar niet ga stemmen – Ella Ster

De vraag die we ons kunnen stellen: is Nederland een democratie? Is er überhaupt sprake van een rechtsstaat?

In Nederland is er een systeem dat inhoudt dat je in principe elke vier jaar mag gaan stemmen. Maar waar stem je dan eigenlijk op? Wie heeft de macht, de werkelijke macht? Zijn dat de mensen die in de regering zitten of voeren zij alleen maar uit wat van hogerhand bepaald wordt?

In dit artikel laat Ella Ster heel mooi zien hoe de machtsstructuur in elkaar zit en welke macht waar zit. En dan kom je tot de conclusie dat de overheid weinig tot geen macht heeft. Zij voert alleen maar uit en bepaalt geen beleid.

Stemmen houdt wat ons betreft in, dat je het systeem in stand houdt. Willen we een verandering, dan zal dat uit ons zelf moeten komen en niet door te stemmen. Het volk zelf heeft macht, het wordt alleen tijd dat we dat met ons allen gaan beseffen.

Ella Ster: Nog een paar dagen en dan barst het verkiezingscircus weer in volle omvang los. Een steeds grotere groep zwevende kiezers zal zich weer beraden op welke partij of welke politicus men zal stemmen. Ook de groep mensen die loopt te dubben wel of niet te stemmen, zal groter zijn dan ooit. Voor mij is het klip en klaar dat ik niet ga stemmen. Het heeft geen zin. We hebben nu geen echte democratie. De werkelijke macht komt van een ultrakleine, parasiterende schaduwelite die alle (invloedrijke) politici in hun macht heeft.

Het bestaan van de schaduw-elite

Die schaduwelite heeft vele namen en gedaantes. Het zijn de Illuminati, de Cabal, de faraonische bloedlijnen die ook wel de Illuminati-bloedlijnen of zwarte adel worden genoemd. Andere benamingen die voor deze groep worden gebruikt, maken meteen duidelijk om wat voor soort groep het gaat. Men spreekt van: de geheime schaduwregering, de 1% (rijkste en machtigste mensen), de banksters, de New World Order globalisten, het Militaire Industriële Complex, de Khazariaanse maffia, Satan-aanbidders, Zionazi’s of Illuminazi’s. De laatste namen verwijzen naar de verschillende facties binnen de Illuminati, zoals de nazi’s en zionisten. De opsomming hierboven is slechts een greep uit de talloze benamingen die voor deze groep of subgroepen worden gebruikt.

De schaduwelite is de groep die werkelijk aan de macht is. Zij gebruiken allerlei geheime genootschappen en besloten vergaderingen om hun politieke agenda vast te stellen, die later via de politici-marionetten wordt uitgerold. Een aantal van deze genootschappen en vergaderingen zijn: Club van Rome, Bilderberggroep, Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, Ridders van Malta, Comittee of 300, etc.

De piramide van de huidige machtsstructuur (zie link naar Ella Ster voor duidelijk plaatje http://www.ellaster.nl/2017/03/11/waarom-jaar-ga-stemmen/)

De schaduwelite is geïnfiltreerd in allerlei invloedrijke organisaties en corporaties. Zij zijn de machthebbers die de transnationale corporaties bezitten. Alle grote financiële instellingen, banken, wereldbanken, olieconcerns, wapen-, voedsel en farmaceutische industrie zijn in handen van een kleine groep families. Op dit moment hebben de 8 rijkste mensen ter wereld evenveel kapitaal als de helft van de wereldbevolking. Dat is het resultaat van een verborgen politieke agenda die, over een lange periode, stapsgewijs is ingevoerd.

 

Verschillende smaken, voor elk wat wils

Om het volk de illusie te geven dat er een democratie bestaat en zij hun eigen leiders kunnen kiezen, zijn er allerlei politieke partijen beschikbaar, ieder met hun eigen speerpunten. Net als allerlei ‘poppetjes’ met ieder een eigen karakter en flair, letterlijk voor elk wat wils. Partijprogramma’s en pakkende slogans spelen in op het (primitieve) sentiment dat onder de bevolking leeft. Dat er van deze partijprogramma’s vaak niet veel terecht komt als men aan de macht is, laat zien dat alle (grote) partijen een andere groep dienen dan de bevolking. Politici zijn niets meer dan de knechten en uitvoerders van de agenda van deze geheime schaduwelite.

Dezelfde bloedlijnen zijn al millennia aan de macht

Er zijn diverse onderzoeken die laten zien dat dezelfde families al duizenden jaren aan de macht zijn. Zo blijkt koningin Elizabeth II een directe afstammeling te zijn van de Romeinse keizers en zij is zelfs helemaal terug te herleiden tot de faraonische bloedlijnen. De Britse premier David Cameron schijnt een afstammeling te zijn van koning Willem IV. De Bush-familie heeft directe familiebanden met het Britse koningshuis en is gelieerd aan diverse Europese koningshuizen. Ook Hitler was familie van het Britse koningshuis. Hij was een halfbroer (en bastaardzoon) van koning George VI, de vader van koningin Elizabeth. In de Tweede Wereldoorlog werd hij in het geheim door het Britse en Nederlandse koningshuis gesteund.

Dezelfde politieke en koninklijke leiders zijn al millennia aan de macht en dit geldt ook voor het Huis van Oranje. Zij zijn nakomelingen van het Huis van Habsburg, dat weer direct afstamt van de laatste Romeinse keizer. Binnen het Nederlandse koningshuis was prins Bernhard een nazaat van het Huis van David en zijn stamboom gaat zo ver terug als de Merovingen dynastie (van de 5e tot in de 8e eeuw). (zie dit artikel)

Met deze informatie ga je toch heel anders naar politieke leiders kijken. Zijn dan alle politici onderdeel van deze bloedlijnen? Nee, dat is niet waarschijnlijk, al is de bloedlijn en afkomst van een politicus wel bepalend hoe hoog de politieke ladder bestegen kan worden.

Chantagepraktijken om politici in hun macht te houden

Er zijn echter andere manieren om politici te manipuleren en ervoor te zorgen dat ze de agenda van de schaduwelite uitrollen. Zo worden de poppetjes aan de top allemaal gechanteerd door de georganiseerde misdaad, met foto- en filmmateriaal waarbij politici in compromitterende situaties worden vastgelegd. Vaak is er sprake van betrokkenheid bij orgies en pedofeestjes, maar soms ook van ‘partijtjes’ waarbij kinderen worden vermoord. De organisatie hierachter is de Ndrangheta, een crimineel syndicaat met directe banden met de maffia en zwarte adel in Italië.

Een belangrijke klokkenluider die een paar jaar geleden hiermee naar buiten kwam, is Anne Marie van Blijenburgh. Zij noemde ook namen van politici zoals Mark Rutte en Geert Wilders. En ook al doen sommige mensen dit af als onzin, de betrokken politici hebben hier nooit publiekelijk afstand van genomen, noch hebben ze Van Blijenburgh aangeklaagd. Juridisch gezien heeft dat zeker implicaties en kan worden gezien als een schuldbekentenis.

Ook in de film Citizenfour vertelt klokkenluider Edward Snowden dat er van politici en topambtenaren een enorme hoeveelheid data, inclusief privégegevens, wordt verzameld om ze chantabel te maken. Uit de recente Wikileaks met betrekking tot Pizzagate blijkt dat hooggeplaatste politieke figuren ook in Washington DC verweven zijn met internationale pedonetwerken. Een klokkenluider zegt in dit interview dat veel politici in Washington DC gecompromitteerd zijn en gechanteerd worden met filmmateriaal. Dit gebeurde in opdracht en met hulp van de Mossad en CIA, die zo politieke invloed kon uitoefenen, ten bate van Israël.

Lobbygroepen en inmenging buitenlandse veiligheidsdiensten

Via Wikileaks is onlangs uitgelekt dat de CIA zich in 2012 heeft ingemengd in de Franse verkiezingen. Volgens Thomas Williams heeft de CIA zich in talloze verkiezingen ingemengd, hij heeft het over ruim 60 landen. Hoe objectief en onafhankelijk zijn politici dan eigenlijk?

De National Liberty Alliance heeft de Amerikaanse regering een paar jaar geleden met hun Mandemus aangeklaagd voor hoogverraad, omdat ze stellen: “De Amerikaanse overheid is ondergeschikt aan een wereldwijde criminele organisatie,” waarbij ze verwijzen naar de zionisten in Israël. Ook politicus Geert Wilders heeft opvallend nauwe banden met Israël.

Partijen die een sympathiek en ogenschijnlijk altruïstisch partijprogramma hebben, blijken vaak banden te hebben met lobbygroepen vanuit dezelfde corporaties, zoals die in de eerste paragraaf staan beschreven. Ook de Partij van de Dieren, met een partijprogramma dat veel ontwaakten qua inhoud aanspreekt, heeft banden met de dubieuze Nicolaas G. Pierson Foundation. Nicolaas Pierson is een nazaat uit een machtige bankiersfamilie.

Vergeefs hopen dat het dit keer anders is

Zolang de schaduwelite aan de macht is, is het ijdele hoop om te verwachten dat het dit keer allemaal beter zal worden. Keer op keer blijkt weer dat beloftes worden verbroken en men niet handelt in het belang van het volk. De grootste fout van de mensheid is, dat we de macht steeds weer bij de autoriteiten leggen. Tegen beter weten in. Zij moeten onze problemen oplossen, maar dienen in werkelijkheid het belang van de schaduwelite.

En daarom is het belangrijk om niet te gaan stemmen, want deze schaduwelite heeft alleen maar de macht, zolang wij onze macht uit handen geven en hun systeem blijven steunen!

In de aanloop van de verkiezingen waren er 81 politieke partijen die zich voornamen om aan de verkiezingen deel te nemen. Een hoop van deze initiatieven zijn gesneuveld onder de hoge eisen van de kiesraad, het gebrek aan fondsen en mankracht om daadwerkelijk aan de verkiezingen deel te nemen.

Veel van die nieuwkomers zijn daadwerkelijk onafhankelijke vernieuwers die het roer radicaal willen omgooien. Er is wat voor te zeggen om dit soort initiatieven te steunen, maar met 28 partijen op de lijst, zullen dit splinterpartijen blijven die met als je geluk hebt maximaal een zeteltje of twee in de kamer komen. Helaas maken integere politici en welwillende nieuwkomers daarom binnen het huidige systeem geen schijn van kans.

Niet stemmen creëert een energetische verandering

Mijn pleidooi is om het spelletje, door niet te gaan stemmen, simpelweg niet meer te spelen. Om die reden ga ik ook geen blanco stem uitbrengen, want een blanco stem betekent dat je het systeem nog steeds steunt, maar zelf geen keuze kunt maken. Het niet stemmen en geen energie geven aan de poppenkast die woensdag weer wordt opgevoerd, brengt een energetische verandering teweeg.

Want het machtssysteem in de wereld waarbij de macht in handen is van een ultrarijke schaduwelite, kan alleen blijven bestaan als het wordt gevoed. Als wij als collectief of met een overgrote meerderheid, besluiten om dit systeem niet meer te voeden, móet dit (uiteindelijk) tot een verandering leiden, waarbij de opkomst van alternatieve initiatiefrijke en altruïstische leiders, buiten het politieke systeem, de ruimte krijgt.

We hebben al die wetten en regelgeving helemaal niet nodig

Als we massaal niet meer gaan stemmen dan wordt niet alleen het faillissement van de huidige politiek zichtbaar, maar wordt ook het draagvlak om de wetten te implementeren onderuit gehaald. Ook voor het doorvoeren van nieuw beleid is men afhankelijk van het volk. Als het volk de wetten niet meer naleeft, moet men met machtsmiddelen handhaven, zoals het opleggen van boetes en andere pressiemiddelen van politie en justitie. Maar als deze niet meer willen handhaven, worden wetten niet meer nageleefd. Het volk heeft uiteindelijk de échte macht. We zijn ons daarvan nog veel te weinig bewust.

Voor velen is dit een angstaanjagend idee en roept het visioenen op van chaos en anarchie. Maar mensen zijn uitstekend in staat zijn om zélf na te denken of iets redelijk en terecht is. Op dit moment zijn er nog veel te veel mensen die klakkeloos regels opvolgen of aan anderen opleggen, ook als ze niet deugen en men dat diep van binnen weet. Wat als mensen besluiten om deze (voor het volk) zinloze regels te negeren? Dan wordt er een zee van ruimte gecreëerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen en de wereld om ons heen vorm te geven zoals wij, het volk, dat graag zien.

Bron: Ella Ster*

 

 

 

De oorlog tegen alle mensen van de wereld (2) – Pieter Stuurman

Mijn vorige artikel (‘de oorlog tegen alle mensen van de wereld’) heeft heel wat losgemaakt. Het is opgepikt door een aantal websites en zowel via internet als in mijn persoonlijke omgeving kreeg ik ongebruikelijk veel reacties. Mensen beginnen blijkbaar langzaamaan wakker te worden. (Pieter Stuurman)

De meest gesteld vraag is: “Wat kunnen we eraan doen? We zijn immers machteloos!”

Het is de gedachte dat we machteloos zijn, die ons machteloos maakt. Als een paar samendenkende families de wereld kunnen overheersen, dan kan een betrekkelijk kleine groep slimme en eerlijke mensen dit ook weer ongedaan maken. En een grote groep al helemaal! Alles wat we nodig hebben is de moed om onze gedachten om te buigen en tot ons te laten doordringen dat wij net zo min machteloos zijn als wie dan ook, ook al is onze naam geen Rothschild.

Ik heb een aantal mogelijkheden op een rij gezet:

1- Stop met het ondersteunen van de topbankiers die ons leven willen beheersen.

De bankiers die verantwoordelijk zijn voor oorlogen, massamoord, genocide, honger, armoede, en slavernij. Wiens op schuld gebaseerde monetaire systeem ervoor zorgt dat ons zuur verdiende geld voor het grootste gedeelte wegvloeit naar belastingen die de overheid nodig heeft om haar schulden en de rente daarover te betalen. Voorbeeld: als je de staatschuld van de VS deelt door het aantal bewoners, dan heeft iedere Amerikaan gemiddeld een schuld van 120.000 dollar. Kinderen en bejaarden meegerekend. Ons belastinggeld financiert dus de bankiers, inclusief hun oorlogen en al het andere leed op de wereld. En zo betalen we onze eigen slavernij. En wij geven de vruchten van onze arbeid zonder bedenkingen in handen van deze misdadigers. Die er vervolgens mee kunnen en zullen doen wat ze willen.


Haal je tegoeden van de bank en bewaar het geld thuis op een veilige plaats. Het zijn niet de lokale dieven waarvoor je bang moet zijn. Het zijn de internationale dieven. Betaal cash, in plaats van met een pinpas of creditkaart. Ruil je geld (in ieder geval voor een gedeelte) voor zaken die niet op een gecontroleerde illusie gebaseerd zijn. Voor bijvoorbeeld goud of edelstenen of wat je maar verzint. Zaken waarvan de waarde niet zomaar door de bankiers kan worden gemanipuleerd. Wanneer we dat massaal gaan doen, dan zullen de media moord en brand schreeuwen en ons ervan beschuldigen de economie te schaden. Vergeet niet dat de media, net als het geld, gecontroleerd worden door de topbankiers, en er komt een dag (en die dag komt al snel) dat deze bankiers besluiten dat jouw tegoed niets meer waard is. Laten we ze die macht niet langer geven.
2- Weiger te vechten.

Soldaten en politieagenten zijn mensen zoals jij en ik. Mensen met families, mensen met dezelfde (geld)zorgen. Mensen die zonder het te weten, vechten voor hun eigen degradatie tot slaaf. De winnende World Press foto was een mooi voorbeeld. Een gewone soldaat die een gewone familie (die slachtoffer geworden is van de crisis) met getrokken wapen hun huis uit zet. Vechten tegen anderen is vechten tegen jezelf. Stop ermee.

3- Onderwijs jezelf.

Het is niet onze actieve medewerking die het kwaad in het zadel helpt. Het is onze passieve en onverschillige houding die dat doet. Het enige dat nodig is voor de overwinning van het kwaad, is dat goede mensen niets doen. Verzamel kennis. Het is heel gemakkelijk, zeker nu internet (nog) vrij toegankelijk is. Het gaat om het leven van je dierbaren en jezelf. Het is dus de meest waardevolle investering die je kunt doen. Het hele machtssysteem is gebaseerd op illusies. Kennis en bewustwording kunnen en zullen het breken.

4- Stop met stemmen

De ‘democratie’ heeft maar één functie: mensen het GEVOEL van vrijheid geven. De illusie van vrijheid. Mensen die geloven dat ze vrij zijn (ook al voelt dat totaal niet zo) zijn veel gemakkelijker te controleren dan mensen die openlijk onderdrukt worden. Laat tot je doordringen dat alle negatieve ontwikkelingen in de wereld gewoon doorgaan, onafhankelijk van de ‘gekozen’ regering, in welk land dan ook. Regeringen zijn totaal afhankelijk van het door enkelen beheerste monetaire systeem. Alle trends die allemaal en overal in de wereld steeds meer onvrijheid brengen, ontwikkelen in hetzelfde tempo door, op wie je ook stemt. Stop met het ondersteunen van deze illusie. Stop dus met stemmen.

5- Denk samen.

De plannen van de wereldelite worden vormgegeven door de zgn. denktanks. Dat zijn groepen van topmensen uit de financiële, politieke, religieuze en militaire wereld. Slimme en machtige mensen die in besloten omgeving uitwerken hoe ze nog meer macht kunnen vergaren. Voorbeelden zijn: De Bilderberg groep, de Trilateral Comission, The Council on Foreign Relations en de Club van Rome. Doe eens wat research en leer wat deze denktanks met ons willen doen. Het is makkelijk!

Maar zij zijn niet de enigen die kunnen denken. Dat kunnen wij ook. Kom bij elkaar, bundel je denkkracht, informeer mensen, en maak plannen, om zo samen onder de beoogde dictatuur en slavernij uit te komen. Nogmaals: het enige dat ons machteloos maakt, is de gedachte dat we machteloos zijn.

6- Laat je niet verdelen.

Iedere verdeling is gebaseerd op angst. Angst voor de ander. Groepsidentiteit is een zorgvuldig gecreëerde illusie. Als wij onze aandacht vestigen op andere groepen, zullen we de werkelijke vijand niet herkennen. Het is het aloude ‘verdeel en heers’ principe.

De angst voor moslims bijvoorbeeld. De propagandamachine doet zijn uiterste best om deze groep af te schilderen als terroristen. De waarheid is echter dat de moslims verreweg de grootste slachtoffergroep vormen van terrorisme. En wel van het (door de bancaire elite gestuurde en gefinancierde) Amerikaanse staatsterrorisme, dat zonder enige rechtvaardiging al miljoenen burgerdoden op zijn geweten heeft in Irak, Afghanistan en Palestina.
Een sterk staaltje propaganda was vorige week op het journaal te zien: In Californie is een Islamitisch dorp nagebouwd om daar soldaten een ‘anti-terrorisme training’ te geven. Alles zo ‘realistisch’ mogelijk. Dus met een moskee met blauwe koepels, mannen in witte jurken en met een gevaarlijke oogopslag, en gesluierde vrouwen. Het hele nieuwsitem was één grote propagandaspot met als boodschap: Terroristen zijn Moslims! Moslims zijn, net als wij, en misschien nog wel meer, slachtoffers van dezelfde machtselite.Groepsidentiteit is een illusie. Een illusie die bepaald is door landsgrenzen en de grenzen van religie die vroegere machthebbers onderling bevochten hebben. Uitvergrote verschillen die niet door ons zelf geïnitieerd zijn, maar ons als illusie worden opgedrongen zodat we onze aandacht op elkaar houden, in plaats van op het werkelijke kwaad. Uiteindelijk hebben alle mensen op de wereld hetzelfde belang: in vrijheid te kunnen leven en te kunnen zorgen voor hun naasten. Een belang dat bedreigd wordt door een wereldwijde dictatuur. Iedereen zit in hetzelfde schuitje.

7- Herken propaganda.

De media worden beheerst door dezelfde groep mensen die het geld beheersen, en die dus de overheden beheersen. Er zijn maar 2 soorten nieuws: feitelijk nieuws (auto rijdt tegen boom, vliegtuig stort neer etc.) en manipulatief nieuws. Dat laatste vormt de overgrote meerderheid van alle items. Inclusief de zogenaamde ‘goed nieuws items’ die bedoeld zijn om ons een prettig en veilig gevoel te geven. Weet dat je gemanipuleerd wordt. Vraag je bij elk item af welk effect ermee beoogd wordt. Je gaat totaal anders naar het nieuws kijken en je zult zien dat 90% van al het nieuws bestaat uit een mix van waarheid en leugen, in verschillende verhoudingen. Televisie is een machtig wapen. Een wapen dat beheerst wordt door de elite die ons tot slaven wil degraderen. Laat je niet als een mak lam naar de slachtbank voeren.

Uiteraard ben ik blij met iedere andere suggestie!

Kredietcrisis: “De oorlog tegen alle mensen van de wereld” – Pieter Stuurman

Dit wordt geen leuk stukje. En dat is ook niet de bedoeling. Ik bedoel: ik schrijf dit niet voor mijn eigen lol, noch voor de lol van de lezer. Ik schrijf het omdat het moet.

Zoals de meeste lezers wel zullen weten, maak ik me al een tijd bezorgd over de crisis. Om die reden heb ik me er steeds meer in verdiept. En naarmate ik me er meer in verdiep, groeien mijn zorgen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot mijn beslissing om tot een oproep te komen.

Een oproep aan iedereen die dit leest. Een oproep om de inhoud met een open mind te lezen. Het te laten doordringen. En om het zoveel mogelijk door te geven.

Drie jaar geleden zei ik tegen mijn vrienden en kennissen: Er komt een oorlog. Een financiële oorlog. Een oorlog die niet op een fysiek slagveld zal worden uitgevochten, maar in de loopgraven van de financiële wereld. Hoe die oorlog eruit zou gaan zien, wist ik toen nog niet. Maar alle tekenen wezen in de richting van een financieel slagveld.

En nu hebben we de crisis. Tenminste, zo wordt het genoemd. Maar het is geen crisis. Het is een oorlog. Het is een oorlog omdat het doel hetzelfde is als die van elke oorlog: het veranderen van de naoorlogse maatschappij.

Als je weet welke veranderingen degenen die de oorlog opzetten voor ogen hebben, dan kun je voorspellen hoe de oorlog zal verlopen. En wat de afloop zal zijn…

Deze oorlog is een oorlog tegen ons. Tegen alle mensen van de wereld. Tegen de mensheid. Het doel is: alle mensen te onderwerpen aan één centrale wereldmacht. Alle mensen te degraderen tot slaven, beheerst, gecontroleerd en bestuurd door enkele machthebbers. Letterlijk. Een totalitaire wereldstaat waarbij alle bestaande percepties van het begrip dictatuur zullen verbleken. Dat is het doel.

Het middel dat gekozen is om dat doel te bereiken, is geld.
De strategie die gekozen is, is het bancaire systeem dat bekend staat onder de naam: Fractionele Reserve.
Ik moet eerst uileggen wat dat betekent en hoe dit historisch in elkaar zit. Er wordt namelijk nooit over gepraat. Zelfs mensen die economie gestudeerd hebben weten meestal niet hoe het werkt. En dat is geen wonder. Het wordt uit de opleiding gehouden, en uit het onderwijs in het algemeen.

Het verhaal van Fractionele Reserve in het kort:*

De eerste bankiers waren goudsmeden. Mensen die goud bezaten gaven dat in bewaring bij goudsmeden, omdat deze een kluis hadden. In eerste instantie betaalden mensen daarvoor een vergoeding. Ze kregen een waardepapier waarop stond hoeveel goud ze tegoed hadden.

Op een moment merkten sommige goudsmeden dat mensen maar zelden hun goud kwamen halen, omdat ze elkaar gewoon met het waardepapier betaalden. En als iemand het soms toch kwam halen, dan nooit allemaal tegelijk.

Dat gaf de smeden (die zich nu banken noemden) de mogelijkheid om het bewaarde goud uit te lenen tegen rente. Om ervoor te zorgen dat ze de mogelijkheid hadden om uit te betalen als er iemand voor zijn goud kwam, moesten ze een bepaalde reserve in kas houden.

Als een beginnende bank bijvoorbeeld 1000 goudstukken (gulden) in kas had die toebehoorden aan hun klanten, dan hielden ze 100 gulden (10% dus) als reserve in kas. Dat was ruim voldoende om de sporadische klant die voor zijn goud kwam, uit te betalen.

De rest, 900 gulden dus, kon worden uitgeleend tegen rente. Was er na bijvoorbeeld een jaar 200 gulden aan rente en aflossing terugbetaald, dan had de bank dus 100 gulden reserve + 200 gulden aflossing en rente in kas. De totale reserve was nu dus 300 gulden. Op basis van een reserve van 10%, kon men nu dus 3000-300=2700 gulden uitlenen. Werd de reserve na een jaar 400 gulden, kon er 3600 gulden aan waardepapier worden uitgeleend etc.

De totale hoeveelheid geld die de bank tegoed had steeg daarmee exponentieel. Het aandeel van de oorspronkelijk inleg (het bezit van de oorspronkelijk spaarders, waarmee de bank begonnen was) ten opzicht van het tegoed van de bank, werd steeds kleiner. Totdat het verwaarloosbaar klein was. Al het geld dat op deze manier in omloop kwam bestond dus uit SCHULD.

Een wat droog verhaal misschien, maar het is essentieel.

Dit alles leidde tot grote welvaart van de banken. Maar iedere bank gaf zijn eigen waardepapier uit. Dit leidde tot grote diversiteit en concurrentie tussen de banken. Daar kwam een einde aan door de uitvinding van de Centrale Bank.

De Centrale Bank is een Nederlandse uitvinding. Het houdt in dat één bank het monopolie wordt gegeven op het uitgeven van waardepapier. Begin 17e eeuw was Nederland het eerste land met een centrale bank. Dit bracht ons de Gouden Eeuw, de VOC en zeer grote rijkdom voor een kleine elite.

 
Met het geld werd de VOC vloot gefinancierd die de rijkdommen uit de koloniën kon stelen. Het is een misverstand dat het in de Gouden Eeuw met alle Nederlanders goed ging. Het tegendeel is waar. Onder de bevolking bestond enorme armoede. Zo erg dat veel mensen gedwongen waren zich aan te monsteren om naar de oost te varen. Van alle zeelieden overleefden gemiddeld maar 50% de reis. De helft werd geveld door schipbreuk, piraterij of ziektes die veroorzaakt werden door gebrek aan vers voedsel. En als ze het overleefden, dan kwamen ze totaal verzwakt en ziek thuis. Waar ze onmiddellijk weer aan het werk moesten om het hoofd boven water te kunnen houden.

Vanwege de enorme rijkdom van de elite, en hun koopzucht, steeg de vraag naar producten, en dus de prijzen, waardoor het volk in verhouding steeds armer werd. De maatschappij bestond uit een superrijke elite, en een grote onderklasse. Een middenklasse bestond hoegenaamd niet.

In 1689, na de Nederlands Engelse oorlog, besteeg Willem van Oranje (Willem III) de troon van Engeland en confisceerde de Bank of England die hij naar het voorbeeld van de Nederlandse Centrale Bank inrichtte. Ook in Engeland leverde dat hetzelfde resultaat op. De macht van het koloniale Engelse rijk explodeerde, evenals de rijkdom voor enkelen.

Rond die tijd werden de eerste stenen gelegd voor het imperium van de familie Rothschild. Deze familie van goudsmeden woonde in Frankfurt in Duitsland onder de naam Bauer. Ze waren succesvol als geldwisselaar en goudbewaarder. Het pand in Frankfurt had een rood schild boven de voordeur. De bevolking kende de zaak als “rothschild”. De grondlegger Mayer Amchiel Bauer, had 5 zoons die hij alle 5 naar een andere plek in Europa stuurde. Er ging er een naar Frankrijk, een bleef in Duitsland, er ging er een naar Engeland etc. Hij noemde zijn familie voortaan Rothschild, naar het rode schild.

De Rothschilds waren slimme lui en deden goed zaken. Ze begrepen de geldbusiness. Ze begrepen ook dat kennis macht was. Ze hadden overal mensen die voor inlichtingen zorgen. En in 1815 sloegen ze hun slag in Engeland.

In 1815 verloor, zoals iedereen weet, Napoleon de slag bij Waterloo van het Engelse leger onder leiding van generaal Wellington. Vanwege hun goede informatienetwerk (er bestond natuurlijk geen radio of telefoon) kregen de Rothschilds deze informatie eerder dan wie ook in Engeland. Vervolgens brachten ze direct het valse bericht in omloop dat Napoleon gewonnen zou hebben en Engeland dus verloren. Prompt stortte de beurs in. Iedereen wilde van zijn aandelen af, en dumpte ze. Dat gaf de Rothschilds de mogelijkheid om vrijwel de gehele Engelse economie op de kopen tegen wisselgeld. Toen de volgend dag het echte nieuws bekend werd, stegen de aandelen weer tot ongekende waarde. Alleen was nu vrijwel alles in handen van één familie: De Rothschilds.

Het feit dat ze de totale economie beheersten, gaf ze de mogelijkheid om een meerderheidsbelang te krijgen in de Engelse Centrale bank.

Later is het hele concept geëxporteerd naar Amerika, waar uiteindelijk de centrale bank in 1913 werd omgevormd tot de Federal Reserve, een volledig private centrale bank onder leiding van, en met een meerderheidsbelang van de Rothschilds. Dit maakte de overheid, net als in alle landen waar een private centrale bank bestond, volledig afhankelijk van die centrale bank. Feitelijk werd vanaf dat moment Amerika bestuurd door de Federal Reserve: de ‘Fed’.

“Geef mij de controle over de valuta van een land, en ik geef er niets om wie de wetten maakt”.

Mayer Amchiel Rothschild
Grondlegger van de Rothschild bankiersdynastie

Op dit moment is de Rothschild familie de rijkste ter wereld. Volgens de laatste schattingen bestaat hun rijkdom uit meer dan de helft van de totale rijkdom op de hele wereld. Maar het belangrijkste is: De familie Rothschild is de machtigste ter wereld.

 En die macht laten ze al vele decennia, in toenemende mate gelden. Zo hebben ze de crisis van 1929 geïnitieerd en zijn er nog rijker en machtigen uitgekomen dan ze al waren.
Ze hebben zowel de geallieerden als Hitler gefinancierd in de 2e wereldoorlog. Een oorlog die, net als alle andere oorlogen, tot doel had de naoorlogse samenleving te veranderen. De bedoeling was: het centraliseren van de militaire macht in Amerika, het oprichten van Israel en het oprichten van een wereldleger in de vorm van de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties hebben officieel tot doel om de vrede te bewaren en te controleren. Sinds de oprichting hiervan heeft de wereld 256 gewapende conflicten gezien. Meer dan alle opgetekende oorlogen in de gehele beschreven geschiedenis van de mensheid.

Op dit moment zijn er nog maar 3 landen (die er toe doen) die geen door de Rothschilds gedomineerde centrale bank hebben: Iran, Libië en Noord Korea. Tot voor een paar jaar waren dat er 4. Wat er met Irak gebeurd is weten we…. Volgens Bush vormden deze landen de “As van het kwaad”. Toeval? Natuurlijk niet!

China mocht pas meedoen nadat ze zich aan het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank conformeerden. Voor wie zich afvraagt door wie die twee instellingen gedomineerd worden……..

Er is een reden voor het feit dat deze mensen zo machtig zijn: ze begrijpen dat geld een illusie is. En wij, de mensen, begrijpen dat niet. Door het systeem van fractionele reserve, kunnen ze precies zoveel geld maken als ze willen. Uit het niets. En de enige functie hiervan is het in de greep krijgen van iedereen en daarmee de wereld.

De Rothschilds (en consorten) bezitten de halve wereld. Ze willen de hele wereld.

Ze hebben er eerst voor gezorgd dat iedereen volledig afhankelijk is gemaakt van de illusie geld. En nu zullen ze die illusie gebruiken om ons tot slaven te degraderen.

Ze hebben er al voor gezorgd dat we de dingen die wel echt zijn niet meer zien, of ondergeschikt maken aan de illusie geld. Als onze buren hun huis worden uitgezet omdat de buurman buiten zijn schuld zijn baan kwijt is, en buiten zijn schuld de hypotheek niet meer kan betalen, dan vinden we dat zielig, maar we doen niets. We zeggen dat we het erg vinden en dat we meeleven en geven “de crisis” de schuld. En we doen niks…. Behalve hopen dat het ons niet overkomt.

Maar we zullen er allemaal aan moeten geloven. Aan deze ‘mensen’ die er hun hand niet voor omdraaien om voor hun eigen belang oorlogen te initiëren, en daarmee miljoenen mensen de dood in te jagen. Voor hun eigen rijkdom aan tastbare zaken (paleizen, jachten, etc.) en hun macht. Ze hebben ons bij de ballen! (Excusée, maar het is zo)

Als je dat weet, als je de historie kent, en de bedoeling kent, dan is het niet moeilijk om de toekomst te voorspellen:

Ik ken hun precieze draaiboek niet. Het staat niet in de krant. Het komt niet op televisie. Er bestaan nog maar 5 massamediabedrijven op de wereld (waartoe bijvoorbeeld RTL en SBS ook behoren). Allemaal direct of indirect gefinancierd door de Rothschilds. Vrijwel alle persbureaus zijn in de loop der tijd gefuseerd en vallen onder Reuters. Reuters is eigendom van de Rothschilds. Zij zijn het die bepalen wat wij als nieuws en dus als de waarheid beschouwen.

Maar ik ken hun doel wel. Ze zullen niet rusten voordat ze de hele wereld bezitten. Je moet niet vergeten dat het manipuleren van de wereld, het naar hun hand zetten van de wereld, hun BEROEP is. Een ambacht dat ze al honderden jaren tot in steeds grotere mate beheersen. Een vak dat van vader op zoon, generaties lang is doorgegeven en geperfectioneerd. Slimme mensen die de hele dag niets anders te doen hebben dan het verzinnen van plannen die moeten leiden tot hun totale macht. Mensen die iedere dag van 9 tot 5 hierover nadenken en hun plannen uitbroeden. En die daarbij hun enorme bestaande macht aanwenden voor het verkrijgen van nog meer macht.
Deze mensen bepalen ons leven nu al in grote mate, maar als we het toestaan zullen ze ons leven volledig beheersen.

Het zal er zo uitzien:

Eerst zal er alles aan gedaan worden om ‘leiders’ het vertrouwen te laten winnen (meneer Bos, meneer Obama, red ons!). Vervolgens zullen ze de economie volledig laten instorten. Mensen zullen massaal hun baan verliezen en hun huizen uitgezet worden. Het hele monetaire systeem zal omvallen. Wij zullen onze leiders om oplossingen vragen. Er zullen overal crisiskabinetten gevormd worden, waardoor oppositie feitelijk niet meer zal bestaan. De noodtoestand zal worden uitgeroepen die overheden ”tijdelijk” totale macht geven, en waarbij de rechten van alle burgers bevroren worden. Omdat er letterlijk geen geld meer is, zullen alle mensen worden opgeroepen om te werken aan het herstel. Tegen voedsel. Wie niet meewerkt zal niet eten.

Er zullen opstanden uitbreken. Dat is de bedoeling. Om “de rust te handhaven” zullen de legers en politiemachten van de landen worden samengevoegd tot één wereldleger. Dissidenten zullen in kampen verdwijnen of erger. De ‘leiders’ zullen voortdurend roepen dat het “niet anders kan”. Men zal roepen dat we ons eigen belang en onze verschillen nu even opzij moeten zetten, en dat we allemaal moeten meewerken aan het herstel van de wereld in deze barre tijden.
Iedereen die zijn huis kwijtraakte zal ondergebracht worden in “tijdelijke” opvang/werkkampen.
Helaas zal deze situatie nooit meer veranderen. Orwell’s 1984 zal erbij verbleken. Maar dit is echt! En het is ZO dichtbij!
Er zullen nog maar 2 klassen bestaan: Een superrijke, supermachtige en superkleine elite. En slaven.

Wat te doen:

Allereerst moeten we beseffen dat we slachtoffer geworden zijn van een ILLUSIE. Een zorgvuldig geconstrueerde illusie. De illusie geld. Zolang we daarin blijven geloven, kunnen ze ALLES met ons doen. Laat het tot je doordringen en word wakker! Geld is (op de manier zoals het nu georganiseerd is) een illusie! Meer niet. Het enige wat echt is, is de zorg en liefde voor je familie en dierbaren, en jezelf. Het enige wat we hoeven te doen is NEE zeggen. En voor elkaar te zorgen.

1-We gaan onze huizen niet uit omdat we zelf geen schuld hebben aan deze crisis.
2-We laten ons niet mobiliseren in een oorlog tegen onszelf.
3-We laten ons niet provoceren tot opstanden om ze daarmee de rechtvaardiging te geven om
het leger op ons af te sturen.
4-We geloven NIETS meer van wat we via de (gecontroleerde) media te horen krijgen.

We blijven ALLEMAAL lekker zitten waar we zitten. We gaan EERST voor onze familie en dierbaren zorgen als we de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, buiten onze schuld. Als we dat allemaal doen, is er geen politie of legermacht groot genoeg om daar verandering in te brengen. Dan staat dit handjevol machtzoekers volledig met lege handen.

En dan kunnen we werken aan een rechtvaardig systeem. Een systeem dat in dienst staat van de mensheid, in plaats van in dienst van een paar gewetenloze machthebbers. Het enige dat ervoor nodig is, is bewustwording.

Het inzicht dat geld een illusie is. Het inzicht dat die illusie als enige en ultieme doel heeft: totale slavernij van jou en van mij en van iedereen.

Word wakker en zorg dat iedereen om je heen wakker wordt. Doe de research zolang het nog kan. Controleer, om jezelf te overtuigen, alles wat ik hier geschreven heb. Het leven van je kinderen, het leven van je dierbaren en het leven van jezelf hangt er vanaf. En doe het NU. Het kan letterlijk elke dag misgaan. En dan is het te laat.

*
Zie de documentaire “The Money Masters” op Google video als je meer info wil. http://video.google.com/videosearch?q=money+masters&emb=0#
Of de korte film “Money as Debt” voor een eerste inzicht en 47 van de best bestede minuten uit je leven.
http://video.google.com/videoplay?docid=-9050474362583451279

In Zweden is contant geld zeldzaam

In Zweden wordt nog erg weinig met contant geld betaald. Pinnen en/of contactloos betalen is er de gewoonste zaak van de wereld. Er is zelfs een speciale app die een persoonlijke bankrekening aan een telefoonnummer koppelt zodat je op die manier kunt betalen. De Zweden hebben een groot vertrouwen in de banken, in tegenstelling tot de Nederlanders.

Wij hebben inmiddels contact gelegd met de Zweedse “handjecontantje”: http://www.kontantupproret.se/ en hopen daar mee samen te gaan werken.

De cashloze samenleving is in Zweden bijna een feit. Weerstand is er, zeker in de steden, nauwelijks. De banken worden vertrouwd. (Trouw 26-02-2017)

Wie in Zweden een bedelaar probeert af te wimpelen, komt niet weg met een verontschuldigend ‘geen geld op zak’. “Geen probleem”, luidt dan het antwoord. “We nemen ook elektronische betalingen aan.” Zweden stevent af op een maatschappij zonder contanten. In het openbaar vervoer kunnen reizigers al jaren niet meer terecht met munten of biljetten. Ook winkeliers, restauranthouders en andere ondernemers kunnen ervoor kiezen cash te weigeren.

In Zweden worden slechts twee van de tien aankopen met cash betaald. Ter vergelijking: van alle geldtransacties wereldwijd bestaat driekwart uit contanten. In Nederland is iets minder dan de helft van alle betalingen in cash. Zelfs voor de kleinste bedragen trekken de Zweden hun pas. Ze doen dat gemiddeld 269 keer per jaar, drie keer meer dan de gemiddelde Europeaan.

Maar fervent gebruik van pinpas en creditcard is maar een deel van het verhaal. In 2012 introduceerden de zes grootste banken van Zweden samen de mobiele applicatie Swish. Dit elektronische betaalmiddel koppelt een persoonlijke bankrekening aan een telefoonnummer. Gebruikers van de app kunnen in een paar seconden geld overmaken naar het nummer van een vriend, een zus of wie dan ook met een smartphone.

Uniforme pinautomaat

Het succes van de app overtrof alle verwachtingen. Na vier jaar heeft ruim de helft van de Zweedse bevolking Swish. Van de Zweden onder de dertig jaar is dat zelfs 90 procent. Kleine ondernemers kunnen daarnaast nog gebruik maken van iZettle: een goedkope kaartlezer die ze kunnen aansluiten op een mobiele telefoon. Marktkooplieden, daklozenkrantverkopers en kerkcollectanten: allemaal innen ze het liefst elektronisch.

De Zweedse centrale bank voert drie redenen aan voor deze vlotte ontwikkeling in cashloze richting. Allereerst, zegt financieel adviseur Björn Segendorff, omarmen de Zweden technologische innovaties. Een tweede reden is de lange samenwerking tussen banken. Die heeft geleid tot Swish, maar ook tot een uniforme pinautomaat, de Bankomat, die elke Zweedse bankkaart accepteert en waardoor, zegt Segendorff, ‘je overal met je bankpas uit de voeten kunt’.

Tot slot noemt de financieel adviseur het ‘uitzonderlijke geloof’ in de autoriteiten. Volgens hem heeft het Zweedse volk geen moeite zijn geld toe te vertrouwen aan een bankinstelling. “Zweden gaan er blindelings vanuit dat een bank integer met hun bezit omgaat.”

Het mag geen verrassing heten dat de Zweedse bankbesturen de technologische ontwikkelingen in het betalingsverkeer aanmoedigen. Voor hen zijn contanten vooral duur. Cash geld moet worden vervoerd, geteld, bewaakt. Bij meer dan de helft van de 1600 bankgebouwen kunnen Zweden al niet meer terecht voor een opname of storting.

Ouderen

Voor de meeste Zweden is dat niet zo’n punt – zeker in de steden is een andere bank nooit ver weg. Het zijn vooral ouderen en inwoners van het geïsoleerde noorden voor wie de transitie ongunstig uitpakt.

“Veel ouderen willen geen afstand doen van munt- en briefgeld. Het is niet voor iedereen weggelegd om verschillende pincodes te onthouden of ingewikkelde telefoons te bedienen”, vertelt Björn Eriksson, oprichter van een initiatief voor het behoud van contanten. “Buiten de stedelijke gebieden moeten Zweden vaak tientallen kilometers reizen om geld op te nemen. We zijn in Europa, na Tsjechië, het land met de minste pinautomaten”, zegt hij.

De bevolking in deze rurale gebieden is vaak afhankelijk van cash. “In afgelegen streken is de internetconnectie slecht en elektronisch betalen is daardoor soms onmogelijk.

Bovendien, mijmert Eriksson: wat gebeurt er met ons geld als de banken straks een monopolie hebben? Wat te denken van negatieve rentes? Eriksson noemt de Zweden naïef in hun vertrouwen in het bankwezen. “Een belangrijk argument voor contant geld is dat je het in je achtertuin kunt begraven.” Voorlopig kan dat ook gewoon. Adviseur Segendorff van de centrale bank denkt dat cash de komende jaren nog niet verdwijnt. Maar steeds zeldzamer, dat wordt het wel.

Een vrouw ruilt euro’s voor Zwitserse franken (archieffoto) © epa

Cash nog niet weg uit het Nederlandse straatbeeld

In 2015 werd in Nederland voor het eerst meer gepind dan contant betaald. Over 2016 zijn nog geen harde cijfers bekend, maar Betaalvereniging Nederland schat het pin-aandeel nu op ongeveer 55 procent, mede door de snelle stijging van het aantal contactloze betalingen. Van banken en detailhandel mag er nog wel meer gepind en contactloos betaald worden: het is veiliger en goedkoper voor winkeliers. Sommige ondernemers nemen zelfs helemaal geen contant geld meer aan.

Dat geldt voor het Vlaamsch Broodhuys in de Amsterdamse Jordaan, waar broden en patisserie aantrekkelijk liggen opgestapeld: van een rond speltbrood met sesam en bergzoutkristallen tot een pain au chocolat. Daar komen niet alleen buurtbewoners op af, maar ook toeristen. Contanten kunnen ze thuis laten, want bij alle vestigingen van het Vlaamsch Broodhuys kun je alleen elektronisch betalen.

“We hebben het zeven jaar geleden ingevoerd”, vertelt eigenaar Dimitri Roels. “Ik hoorde elke week wel van een bakker die was overvallen. Ook een van onze mensen heeft een keer op weg naar de bank de dagopbrengst onder dwang af moeten geven.” In eerste instantie durfde hij het niet aan om contant geld te weren uit de winkels. Hij besloot eerst een enquête te houden met wijnhandel Grapedistrict onder hun klanten. Tot zijn verbazing zei 90 procent er geen enkele moeite mee te hebben.

“Natuurlijk was er ook protest. Er is gedreigd met een proces en iemand gooide een keer zijn geld woedend achter de toonbank.” Intussen is iedereen er volgens Roels aan gewend en is hij blij dat hij ‘van die ellende met contant geld af is’.

Ook busmaatschappijen zetten vanwege de veiligheid deze stap. In de nachtbussen van Amsterdam kan geen kaartje meer worden gekocht met contant geld en in maart volgen alle bussen. Ze worden dan uitgerust met een pinautomaat. Volgend jaar wil het Gemeentelijk Vervoerbedrijf het hele openbaar vervoer ‘cashvrij’ hebben. Ook busmaatschappij Arriva plant die stap.

Toch zal contant geld niet snel verdwijnen, is de verwachting. Vooralsnog vindt een duidelijke meerderheid van de bevolking dat contant betalen mogelijk moet blijven, blijkt uit onderzoek dat De Nederlandsche Bank heeft laten verrichten voor het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Dit platform vindt dat mensen altijd een keuze moeten houden tussen verschillende betaalwijzen, ongeacht of ze nu anoniem willen blijven, geen pas hebben of niet naar een andere winkel kunnen uitwijken.

Annemieke Diekman

Bron: https://www.trouw.nl/samenleving/in-zweden-is-contant-geld-zeldzaam~a17833a4/