Symposium “In de Hoofdrol” op 29 oktober 2016 in Maarssen

Handjecontantje.org is een initiatief dat zich hard maakt voor het behouden van de mogelijkheid om met contant geld te betalen. Het is de laatste mogelijkheid om anoniem en zonder bemoeienis van de bancaire sector te kunnen kopen en verkopen.

vakantiegeld

Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot een veel bredere beweging van wakkere mensen. Mensen bij wie vrijheid, voorspoed, vrede en gezondheid hoog in het vaandel staan. Een voorhoede die beseft dat het tijd is voor verandering. Toch vormen wakkere, bewuste mensen nog maar een kleine minderheid binnen de samenleving.

Om die reden is het voor bewuste mensen soms lastig om gehoor te vinden binnen de eigen vriendenkring of familie. De voorlopers hebben het daarom niet altijd gemakkelijk en kunnen zich eenzaam en onbegrepen voelen. Desondanks zullen zij degenen zijn die de motor vormen achter de benodigde maatschappelijke veranderingen.

Op 29 oktober organiseert Handjecontantje.org haar symposium “In de Hoofdrol”. Een bijeenkomst waarbij een breed scala aan onderwerpen (niet alleen het onderwerp geld) besproken zal worden en waarbij gelijkgestemden elkaar kunnen vinden.

Er zullen meerdere sprekers aan het woord komen – sprekers die hun sporen hebben verdiend in hun expertisegebied – maar er is vooral ook veel tijd en ruimte om elkaar te vinden en ideeën uit te wisselen. De deelnemers vervullen op dit symposium echter de hoofdrol – vandaar de titel van het symposium

Wil je ook eens vrijuit kunnen spreken met andere wakkere mensen? Wil je inspireren en geïnspireerd worden? Heb je goede ideeën of wil je ze opdoen? Kom dan op 29 oktober naar Maarssen.

maarssen

Datum: zaterdag 29 oktober van 10.00 – 17.00

Plaats: Bistro zuster Francina, Breedstraat 4 3603BA Maarssen

Entree: € 15,-

Lunch (biologisch incl. soep/salade) bij voorinschrijving voor € 8,- p.p., graag vermelden bij aanmelding

Aanmelden: via info@handjecontantje.org

 

Samenvatting en opnames van het Monetair Symposium op 2 juli 2016

Pieter Stuurman op het Monetair Symposium over "Geld, Macht. Vrijheid en Verantwoordelijkheid"
Pieter Stuurman op het Monetair Symposium over “Geld, Macht. Vrijheid en Verantwoordelijkheid”

Monetair Symposium 2 juli 2016

Crisistrendwatcher en complotrealist Dirk Bauwens opent de lezingenreeks onder de titel “De onzichtbare macht die ons regeert. Hoe en wie? Welke fenomenen zien we en wat zeggen ze?” 

 Je bent niet gek als je het gelooft: schaduwmachten zijn reëel. Door de eeuwen heen zijn er telkens klokkenluiders geweest die op het bestaan van de onzichtbare machtsstructuren hebben gewezen. Luister bijvoorbeeld naar de toespraak van J.F. Kennedy en lees het werk van voormalig minister Paul Hellyer.
Als je nog meer bronnen zoekt: Wall Street and the Rise of Hitler van Antony C. Sutton, Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making van David Rothkopf. Het wetenschappelijk onderzoek van James Glattfelder en de artikelen, boeken en video’s van William Engdahl.
Bauwens laat de machtspiramide zien. In de bovenste regionen staat de BIS bank. Een staat binnen de staat. Hier wordt het financiële beleid bepaald dat later wordt uitgevoerd door de Centrale en vervolgens door de commerciële banken.

machtspiramide
De BIS, het IMF, de Wereldbank, de VN, de NATO, de OESO, de Europese Commissie, de Centrale Banken, de Trojka: allemaal ultramachtige instanties die niet democratisch verkozen zijn en waar we dus ook geen enkele controle over hebben.

Grootbanken gijzelen de wereld. Ze creëren geld uit het niets, lenen het aan ons uit en wij moeten het vervolgens terugbetalen met rente. Daardoor komt al het geld uiteindelijk aan de top terecht. De tweedeling wordt steeds groter. 62 mensen bezitten nu samen de helft van de wereldrijkdom. Wij mogen met z’n 7 miljarden de andere helft verdelen.

Blogger en coach Pieter Stuurman spreekt over geld, macht en vrijheid en het verband hiertussen. Geld = macht.
Macht hebben betekent het vermogen bezitten om het gedrag van anderen te bepalen. Als je rijk bent, kan dat. De macht van de één is de onvrijheid van de ander. Hoe groter de inkomensongelijkheid, hoe effectiever geld als machtsmiddel is en hoe onvrijer we dus worden.
Ook Stuurman toont de machtspiramide. 7 miljard mensen leveren de producten en diensten en dus alle waarde op deze planeet. Een ultrarijke, superkleine bovenlaag profiteert.
Als je waar ook ter wereld mensen gaat vragen waar ze naar op zoek zijn, zullen ze allemaal antwoorden: vrijheid en voorspoed. Dit zijn universele intenties. Maar het systeem wat we hebben gecreëerd staat hier haaks op. We krijgen de tegenovergestelde uitkomsten: onvrijheid en armoede.
“Ergens hebben we een fout gemaakt. Gaan we zo door of gaan we onze intenties centraal stellen?”

Ergens hebben we een fout gemaakt. Gaan we zo door of gaan we onze intenties centraal stellen? Als we dat willen, zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

We hebben helemaal geen geld nodig. We hebben producten en diensten van elkaar nodig. Om daar toegang toe te krijgen, maken we nu gebruik van een geldsysteem dat ons onze vrijheid ontneemt en ons verarmt. Waarom zouden we dat doen?
We moeten ons geloof in geld opzeggen en onze eigen manier gaan bedenken om de producten en diensten die we zelf maken onderling te verdelen zodat iedereen kan bijdragen en ook kan krijgen wat hij of zij nodig heeft.
De omslag kunnen we creëren door anders te gaan denken over werk: niet voor het geld, maar om spullen te maken en diensten beschikbaar te stellen voor onze medemensen.
Zeg niet dat het onmogelijk is. De oplossingen om zo’n samenleving te creëren zijn al voorhanden, denk bijvoorbeeld aan complementair geld. Alleen het bewustzijn ontbreekt nog bij veel mensen. Daarom moeten we elkaar informeren, inspireren en motiveren.
Het begint allemaal met het besef. Als genoeg mensen vinden dat het zo niet langer kan en het anders willen, vinden we vanzelf een weg.
Monetair hervormer Anthony Migchels benadrukt dat het onderwerp geld enorm belangrijk is. Economie gaat over transacties. Geld is de helft van iedere transactie. Des te vreemder is het dat geld als zodanig in de economische wetenschap niet of nauwelijks wordt bestudeerd.

De grootbanken hebben ons in de tang omdat we voor 230 biljoen dollar bij hen in het krijt staan. Ze beheersen het geldsysteem en daarmee de drie mechanismes die ervoor zorgen dat we steeds armer worden. De eerste is rente. Als je een lening hebt, bijvoorbeeld een hypotheek, betaal je door de rente je huis uiteindelijk 2 à 3 keer.

Maar ook als je geen lening hebt, ben je een groot deel van je inkomen kwijt aan rente. In alle producten die je koopt zit een stuk rente (plm. 40%) dat uiteindelijk naar de banken gaat. Leveranciers en winkeliers hebben meestal leningen. De rente die ze daarover moeten betalen, berekenen ze door aan de klant.

“De grootbanken hebben ons in de tang omdat we voor 230 biljoen dollar bij hen in het krijt staan”

Het tweede mechanisme is de controle over de geldhoeveelheid. De banken creëren booms en busts. Sommige perioden verstrekken ze veel leningen waardoor de geldhoeveelheid stijgt, dan opeens weer minder waardoor een crisis en een depressie ontstaan.

Ten derde bepalen banken ook wie een lening krijgt en wie niet en onder welke voorwaarden, waardoor sommige bedrijven en individuen bevoordeeld worden, terwijl andere failliet gaan.
Een aanrader om te kijken is de documentaire The Princes of the Yen van Richard Werner. Hierin wordt getoond hoe Centrale Banken opereren: ze creëren crisissen om die vervolgens ‘op te lossen’ met structurele hervormingen. Precies wat nu binnen de EU ook gebeurt.
Weg uit het doemscenario
Alle sprekers schetsen een hopeloos beeld. De situatie van ons financiële bestel is onhoudbaar. De particuliere en overheidsschulden worden steeds hoger t.o.v. ons (nationaal) inkomen. Hoe ontkomen we aan een doemscenario?
De oplossing is duidelijk: zelf volledige verantwoordelijkheid nemen voor ons samen-leven. Aan onze eigen netwerken bouwen. Een monetaire hervorming van binnenuit.
Migchels c.s. hebben een complementaire munt klaarstaan waar we zo kunnen instappen. Je kunt vandaag nog een rekening openen bij De Florijn. En als je mee wilt helpen aan de groei van het netwerk, kun je je aanmelden als werver.
Met de Florijn creëren we ons eigen betaalmiddel zonder de nadelen van de Euro. Het Florijnnetwerk biedt bedrijven (en op termijn waarschijnlijk ook consumenten) rentevrij krediet. Dit kan de kapitaalschaarste binnen het midden- en kleinbedrijf oplossen en dus enorme positieve gevolgen voor de reële economie hebben. Florijnen blijven namelijk binnen het netwerk circuleren, terwijl Euro’s in de vorm van rente naar de banken verdwijnen.
Het nut van complementaire munten heeft zich bijvoorbeeld bewezen in Zwitserland, waar het bedrijfsleven al 80 jaar naast de Zwitserse Frank gebruik maakt van de WIR, en in Bristol, waar de locale economie dankzij deBristol Pound helemaal opbloeit.
Ronald Bernard van de Blije B -een bank in oprichting- heeft ook zo’n positief verhaal. We moeten weer baas in eigen bank worden.
We kunnen het zelf. We moeten niet blind staren op onze onmogelijkheden en tekorten, maar ons focussen op wat we wèl kunnen doen. Kijk naar iemand als Nick Vujicic. Hij heeft geen armen en benen, maar hij krijgt meer voor elkaar dan de meesten van ons die wel een gezond lichaam hebben.
Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. De Blije B is een coöperatieve fairtrade bank in oprichting. Het is een burgerinitiatief van professionals. De Blije B introduceert de waardevaste munt URA. Zodra er meer dan 10.000 leden zijn, wordt de bankvergunning aangevraagd. De Blije B doet niet aan rente en is daarmee hèt duurzame financiële initiatief van Nederland.
In plaats van rente geeft De Blije B Financieel, Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement, op basis van natuurlijke groei. De Blije B investeert in lokale economieën en duurzame projecten, voor een gezonde en rechtvaardige samenleving.
In 5 jaar kunnen we een gezonde economie creëren met behulp van de 12 punten van verandering. Inmiddels hebben al 4.600 mensen in meerdere landen zich aangesloten. De Blije B maakt het je gemakkelijk. Ook wij kunnen zo meedoen, bijv. als vrijwilliger. Maar om de Blije B echt van de grond te krijgen is ook geld benodigd. Voor 25 euro ben je medestander. Voor 100 euro wordt het ook jouw bank.
Zo eindigt dit symposium heel opgewekt. Er is een uitweg uit de misère. Ik weet wat ik kan doen. Jij ook?
Met dank aan Mia Molenaar van Welvaart voor Iedereen voor de samenvatting van deze dag.

Terugblik Monetair Symposium 2 juli 2016

Afgelopen zaterdag hadden we het Monetair Symposium in Maarssen. Wij hebben genoten van een prachtige dag waarbij de lezingen die gegeven werden door Dirk Bauwens, Pieter Stuurman, Anthony Migchels en Ronald B. Blij enorm inspirerend en informerend waren. Daarvoor nogmaals onze oprechte dank en waardering.
Na de vier lezingen was het monetair verhaal compleet en helemaal duidelijk. Tijdens het forum was er nog gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.
Conclusie van deze dag: samenwerken en verantwoordelijkheid nemen waardoor we uit het huidige systeem kunnen stappen en het anders kunnen doen. Binnenkort plaatsen we de opnames van de lezingen.

time-for-a-change-frog

Inleiding Monetair Symposium 2 juli 2016

WAAROM dit monetair symposium?: voor ons om met z’n allen te gaan kijken hoe het nou echt in elkaar zit, dat we ons daar bewust van worden. We willen – gezamenlijk – ons licht op het donker laten schijnen.

Het gaat met name ook om het bewustzijn waarmee we er naar kijken; niet de mate waarin, maar de manier waarop: wat zegt datgene waar we naar kijken, over onszelf? Wat is de relatie tussen onze binnenwereld en onze buitenwereld? Zou het kunnen zijn dat wat er in de buitenwereld gebeurt, een afspiegeling is van wat er zich in onze binnenwereld afspeelt? Dit vraagt om toelichting: Waar zitten we in? Waar verkeren we in? In principe in een door onszelf gecreëerde realiteit. Voor de een is dat een realiteit van vrijheid, voor de ander een van ONvrijheid – en alles daar tussen in.

En wat betekent dat dan – die door onszelf gecreëerde realiteit? Wat betekent dat voor hoe we ons te verhouden hebben, voor hoe we ons kunnen verhouden? En wat betekent dat voor ons gedrag?

Laten we eens gaan kijken naar wat we als collectief gecreëerd hebben: dingen die we zeggen niet te willen: stress, afgescheidenheid, tegenstellingen, oorlog, armoede, milieuvervuiling – om de belangrijkste te noemen.

Dit hebben we gedaan binnen een systeem: een systeem dat ons  laat geloven dat het onontkoombaar is wat wij samen gecreëerd hebben, en dat we er niets tegen kunnen doen.

We hebben te maken met een systeem dat helemaal in samenhang is georganiseerd: op de gebieden van voeding, geneeskunde, opvoeding, onderwijs, bestuur, wetgeving, informatievoorziening, media etc.

Dat systeem zorgt er evenwel voor dat we voeding tot ons nemen die ongezond is, dat we medicijnen gebruiken die niet genezen. Het zorgt ervoor dat we in onze opvoeding en op school leren dat er een autoriteit is die beter weet wat goed voor jou is dan dat je dat zelf weet: je moeder weet wat goed voor je is, je vader, de juf en de meester op school, de dominee en de priester, je baas: iedereen weet het beter dan jij, je hoeft niet te vertrouwen op je gevoel, laat staan op je intuïtie. Je hoeft alleen maar te doen wat je gezegd wordt.

Nogmaals: dit systeem laat ons geloven dat het onontkoombaar is en dat we er niets tegen kunnen doen.

En is dat werkelijk waar?

Wat gaan we eraan doen?

We kijken naar een waanzinnig goed georganiseerde groep mensen, die, zo klein in aantal als ze zijn, toch de hele wereld beheersen. Daar hebben ze ons voor nodig – zonder ons vált er niks te beheersen. Wat is er nodig om ons dat massaal te laten begrijpen? Dat is de werkvraag hier.

Hoe is het nou zo gekomen (waar hebben we het laten sloffen)?

De inrichting van de huidige samenleving is het gevolg van onze collectieve denkwijze/ons collectieve geloof. Wij geloven dat we onze verantwoordelijkheid moeten delegeren aan bestuurders. Om met Pieter Stuurman te spreken: de mensheid lijdt aan een pandemische zelfonderschatting. Waardoor is dit onvrijheidsbewustzijn ontstaan? Door conditionering. We zijn geconditioneerd om te geloven in een externe autoriteit.

Wij hebben vertrouwen gesteld in machthebbers met een psychopatische mentaliteit

we GELOVEN hun.

Die conditionering volgt uit een SYSTEEM van onvrijheid; en de conditionering waar we het hier over hebben is een GELOOF: geïmplanteerde onware gedachten en overtuigingen.

Het gevolg van dat geloof is: gelatenheid en onmacht

 • “het is nu eenmaal zo”
 • “wat kan IK er nou aan doen…?”

Op een andere manier bekeken: hoe kun je mensen hun vrijheid laten inleveren? De werkende methoden daarvoor zijn gebaseerd op 2 principes: angst en geld

 • Met angst zorg je ervoor dat ze hun vrijheid vrijwillig opgeven (aanslagen; bang voor terroristjes, anti-privacy maatregelen => weg met de vrijheid);
 • Met geld dwing je dat af zonder dat ze dat in de gaten hebben (“je moet toch belasting betalen?”)

De angst is individueel EN collectief

Kunnen jullie mij nog volgen in dit verhaal? Zo ja;

In hoeverre kunnen jullie je HIERIN vinden:

 • “In vrijheid creëren we vanuit LIEFDE;
 • “In een bewustzijn van onvrijheid creëren we vanuit ANGST

Dit is wezenlijk de kern van het symposium. Dit is ook de kern van hoe we hier met z’n allen uitkomen.

Om met John F. Kennedy te spreken: ICH BIN EIN BERLINER! Jullie zijn ook allemaal Berliners. We zijn allemaal Berliners. Wat betekent dat? Dat we allemaal verbonden zijn. Één zijn. Dat het niet handig is om horizontaal oorlog te voeren zoals we dat nu doen: blank tegen zwart, moslim tegen christen, links tegen rechts, voor of tegen zwarte Piet etc. Áls we dat al zouden moeten doen, dan zou dat verticaal moeten zijn: tegen degenen die dit in elkaar gestoken hebben.

We vechten tegen elkaar en dat moeten we niet doen.

 

Verantwoordelijkheid

Dus de vraag is: wat doe je daaraan? Hoe kun je er überhaupt iets aan doen, aan iets dat zo groot is en waar zo veel macht en geld achter zit?

Waar begint dat?

Dat begint bij mij en bij jou. Bij mijn en jouw overtuiging dát je het verschil kunt maken. En, daarvóór, bij mijn en jouw keuze óf we het verschil willen maken.

En daarmee komen we op het thema verantwoordelijkheid Wat is dat: verantwoordelijkheid nemen is het bewust accepteren van de gevolgen van de keuzes die je maakt. (verantwoordelijkheid hebben is geen keus, verantwoordelijkheid nemen wel.

De meeste mensen willen Vrede, Gezondheid, Voorspoed en Vrijheid. We zagen hiervoor al, dat we precies het tegenovergestelde gecreëerd hebben: oorlog, ziekte, armoede etc. Wat heeft dit met onze verantwoordelijkheid te maken?

De rijkdom en macht van enkelen gaat  ten koste van het overgrote deel van de mensheid, en het leven in het algemeen. Het is destructief voor vrijwel de gehele mensheid, en voor het leven op aarde.

Doordat we geloven dat we hun geld en geldsysteem nodig hebben, zijn we bereid de dingen uit te voeren die de machthebbers ons (in ruil voor een beetje van hun geld) opdragen. Daarmee worden we medeplichtig aan de destructie. De enige manier om dit te veranderen is gebruik te gaan maken van een ander, eigen ruil/geldsysteem zodat we niet meer afhankelijk zijn van het geldsysteem van de macht. En daarin dus onze eigen verantwoordelijkheid gaan nemen door niet meer mee te doen aan het huidige systeem.

Op vimeo kun je via onderstaande links de lezingen van het monetair symposium bekijken.

Inleiding Monetair Symposium en lezing Dirk Bauwens
Pieter Stuurman: geld, macht en vrijheid

Anthony Migchels: De relatie tussen economie, geld en spiritualiteit

Ronald Bernard, De Blije B

Forum Monetair Symposium o.l.v Kees van de Water met alle sprekers van de dag

vrijheid-475x336

 

 

Vrijheidslezing – vrijdagavond 10 juni a.s. Maarssen, Wilhelminakapel.

Is de waarheid radicaal? Of zijn leugens radicaal?

 

Leven wij in vrijheid? Hoe weten we eigenlijk of dat zo is? Wat is dat, vrijheid? En hoe kunnen we vaststellen hoe het met onze vrijheid gesteld is? Waarom is vrijheid zo belangrijk? Wat hebben Vrijheid, Macht en Geld met elkaar te maken? Vragen, vragen, vragen…..

Die we graag aan de orde stellen bij de Vrijheidslezing van Handjecontantje.org op vrijdagavond 10 juni a.s. in de Wilhelminakapel in Maarssen.

We hebben afgelopen 5 mei in Nederland weer Bevrijdingsdag gevierd.  Maar hoe vrij zijn wij werkelijk?

Steeds meer mensen worden wakker voor de situatie waar de wereld in verkeert, ook in Nederland.  Dat is de essentie van deze lezing: we laten zien hoe het met onze  vrijheid gesteld is (niet zo best); hoe dat komt; wat de mechanismen zijn die hierachter zitten; en wat we eraan kunnen doen.

Vrijheid is de rode draad van de lezing. De thema’s die aan bod komen lichten we even kort toe:

 1. de samenhang tussen vrijheid, macht en verantwoordelijkheid: “Waar macht begint houdt vrijheid op”. We kijken naar wat dat nou eigenlijk ís, vrijheid, en naar hoe vrij wij werkelijk zijn. Waarom geven we macht weg, aan de overheid en alle andere “autoriteiten” buiten onszelf? De macht van de één is de onvrijheid van de ander. Hoe is die macht ontstaan en waar komt onze verantwoordelijkheid om de hoek kijken?;
 2. de manier waarop – politieke – macht georganiseerd is: hier bespreken we “De architectuur van de macht” en laten we zien dat de échte machthebbers onzichtbaar zijn, dat de echte macht niet bij de regering ligt maar zich achter de schermen bevindt;
 3. privacy:  wat is privacy; bestaat dat eigenlijk nog? “Ik heb niks te verbergen!”: is dat waar? We laten zien welke gegevens van ons bekend zijn bij welke partijen en hoe dat onze vrijheid raakt;
 4. de fenomenen: met fenomenen bedoelen we hier zaken die je kunt waarnemen en die, wanneer je goed kijkt, een patroon laten zien. Gebeurtenissen en ontwikkelingen die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben en die bij nader inzien wel eens heel veel met elkaar van doen kunnen hebben.
  Of zelfs een systeem vormen.
  Bijvoorbeeld voedselbanken en daklozen, vluchtelingenstroom, aanslagen in Parijs en Brussel, oorlog in Syrië: wat zijn de verbanden tussen deze fenomenen?;
 5. Geld komt uit het nietsgeldschepping en rente: de boekomslag op het plaatje hiernaast zegt het al: geld komt uit het niets. Het wordt in een computer gecreëerd op het moment dat de overheid, een bedrijf of particulier een lening afsluit. We betalen dus rente over geld dat er niet was, dat de bank niet zelf heeft hoeven lenen. Elke digitale euro is een schuld aan een private bank. Wat is de impact daarvan op onze vrijheid?
  We laten zien wie er “aan de knoppen zit” als het over monetair beleid gaat, en dat die instanties geen enkele democratische verantwoording hoeven af te leggen;
 6. geloof – in de “goden” geld en autoriteit: “Geloven is denken-te-weten.” Het is denken zonder eigen waarneming. Het is een waarheid die …. ja, waarop gebaseerd is? Geloof is waarheid die gebaseerd is op dingen die je aangenomen hebt, die je verteld zijn, maar die je niet onderzocht hebt. Je hebt vertrouwd op iets of iemand anders buiten jezelf. Geloof ontstaat door conditionering;
 7. technologie: technologie maakt het mogelijk om mensen individueel te monitoren – volledig geautomatiseerd, dus zonder menselijke tussenkomst – en in hun gedrag te sturen. Technologie geeft een enorme uitbreiding aan het arsenaal van machtsuitoefening – en dus beperking van vrijheid;
 8. wat gaan we eraan doen?: wat kúnnen we eraan doen; welk bewustzijn en welke houding zijn nodig om ons gedrag te veranderen?

 

Tijdens en na de lezing is er ruim gelegenheid voor dialoog.

 

Praktische informatie:
Wilhelminakapel, Wilhelminaweg 7, 3603 CR MaarssenLocatie: Wilhelminakapel, Wilhelminaweg 7, 3603 CR Maarssen
Datum: Vrijdag 10 juni a.s.
Tijdstip: de lezing start om 20.00 uur, met een inloop vanaf 19.30 uur en eindigt rond 22.30 uur
Deelnamekosten: €10  incl. koffie en thee. Betaling: contant, ter plekke.
Aanmelden: via mail aan info@handjecontantje.org

 

 

Achtergrondinformatie.

Stichting Handjecontantje maakt zich sterk voor het behoud van contant geld – en daarmee voor onze privacy en vrijheid.

Handjecontantje.org  is opgericht om onze vrijheid te behouden – dat wat er nog van over is. Wezenlijker: om ervoor te zorgen dat we écht vrij worden. We willen de beweging terug maken; van onvrijheid en schijnvrijheid naar echte vrijheid.

De ingang die we met handjecontantje.org gekozen hebben is – het behoud van – contant geld.  Het doel is de vrijheid; de ingang is contant geld; en het middel tot het doel is het verbinden van mensen opdat ze gezamenlijk in de actie komen, samen doen!

En dat doen vanuit een bepaalde mate van integriteit. Omdat we een groeiende community van bewustwakkere mensen willen. Opdat we uiteindelijk “De honderdste aap” bereiken: dat er zo veel mensen bewustwakker zijn dat er een bewustzijnskanteling plaatsvindt. En we de wereld in overeenstemming brengen met onze intentie.

Want hoe kan het zijn dat we een mate van bewustzijn hebben bereikt dat we – in technische zin – alles kunnen realiseren wat we willen, dat we – door mechanisatie en automatisering – een arbeidsproductiviteit hebben die honderden malen hoger is dan pakweg een eeuw geleden; en dat we desondanks armoede, honger, oorlog, vervuiling en vernietiging creëren? Dat kan alleen maar in overeenstemming met onze intentie gebeuren. Dus we doen iets niet goed. En daar willen wij met jullie naar kijken, ons bewust worden wát we niet goed doen, en dat gezamenlijk aanpakken. Stap voor stap.

 

De Sjouw - teken van een schip in nood. De betekenis die wij eraan geven is dat ons land in nood is. En dat wij daar iets aan te doen hebben.
De Sjouw

 

Vrijheidslezing handjecontanje.org bij Kanexia Baarn maandag 2 mei a.s.

Nederland viert 5 mei Bevrijdingsdag.
Maar hoe vrij zijn wij werkelijk?

Wat hebben Vrijheid, Geld en Macht met elkaar te maken?
Dit zijn de vragen waar tijdens de lezing antwoord op wordt gegeven.

handjecontantje vrijheidlezing

Steeds meer mensen worden wakker voor de situatie waar de wereld in verkeert, ook in Nederland.
Dat is de essentie van deze lezing: laten zien wat er aan de hand is ten aanzien van vrijheid en macht en wat de mechanismen zijn die hierachter zitten.
En wat kunnen wij nu doen? Wat kunnen we samen doen, vanuit een houding van integriteit.
Kees van de Water en Miranda Slob willen laten zien hoe belangrijk ons bewustzijn en de houding van waaruit we dingen doen, hierbij is.

De rode draad van deze lezing is vrijheid. De thema’s die aan bod komen zijn:
De samenhang tussen vrijheid, macht en verantwoordelijkheid; de manier waarop – politieke – macht georganiseerd is; privacy, geldschepping, geloof en als laatste technologie.

Na de lezing is er ruim gelegenheid voor dialoog.

freedom 2
Stichting Handjecontantje.org maakt zich sterk voor het behoud van contant geld – en daarmee voor onze privacy en vrijheid.
Handjecontantje.org  is opgericht om onze vrijheid te behouden – dat wat er nog van over is. Wezenlijker: om ervoor te zorgen dat we écht vrij worden. We willen de beweging terug maken; van onvrijheid en schijnvrijheid naar echte vrijheid.
De ingang die handjecontantje gekozen heeft is – het behoud van – contant geld.
Het doel is de vrijheid; de ingang is contant geld; en het middel tot het doel is het verbinden van mensen opdat ze gezamenlijk in de actie komen, samen doen!
En dat doen vanuit een bepaalde mate van integriteit. Omdat we een groeiende community van bewust-wakkere mensen willen.

vlinder_op_zonnehoed

Handjecontantje.org is in februari een online-petitie gestart voor het behoud van contant geld. Waarom?
Om George van Houts, acteur bij De Verleiders en schrijver van ‘Door de bank genomen’ te quoten: “Als we ons contant geld laten afschaffen zijn we daarmee onze privacy kwijt, we kunnen bijvoorbeeld niet meer naar de hoeren en geen drugs meer kopen. Nee, dit is niet gekscherend bedoeld. Er zijn transacties tussen burgers waar de overheid en de banken niets, maar dan ook niets mee te maken hebben. Na afschaffing van cash geld hebben namelijk de banken en daarmee de overheid inzicht in al ons financiële handelen en we zijn ons enige machtsmiddel tegenover de banken kwijt; de klassieke, bloedmooie, zich altijd onverwachts en razendsnel voltrekkende: Bankrun. Belangrijkste bezwaar echter: na afschaffing van het contante geld staat het de banken en de overheid vrij negatieve rentepercentages in te voeren. Denk maar eens na over de gruwelijke consequenties daarvan: -5% rente op je banktegoeden..”

Hier hebben wij niets aan toe te voegen.

Zie hier de link om deze petitie te ondertekenen:  Behoud contant geld – voor onze privacy en vrijheid

Handjecontantje.org geeft lezingen in het hele land. Vanuit de Stichting BewustWakker i/o verzorgen we trainingen.
Op vrijdag en zaterdag 20 en 21 mei geven wij vanuit de Stichting BewustWakker, ook bij Kanexia, de training BewutWakker – training in Integere Communicatie. Lees meer hierover.

 

Praktische informatie:
Locatie: Kanexia, Prinses Marielaan 5, 3743 JA Baarn
Datum: Maandag 2 mei 2016
Tijdstip: de lezing start om 19.30 uur, met een inloop vanaf 19.00 uur en eindigt rond 22.15 uur
Deelnamekosten: 10 euro, incl. koffie en thee (en gratis parkeren) Ter plekke contant betalen.
Aanmelden: via de contactpagina van Kanexia
Route: zie eveneens de contactpagina

BewustWakker – Trainingen in integere communicatie

Inleidend…

Handjecontantje.org is opgericht om onze vrijheid te behouden – dat wat er nog van over is. Wezenlijker: om ervoor te zorgen dat we écht vrij wórden. We willen de beweging terug maken; van onvrijheid en schijnvrijheid naar echte vrijheid.
De ingang die we met handjecontantje.org gekozen hebben is – het behoud van – contant geld.
Het doel is de vrijheid; de ingang is contant geld; en het middel tot het doel is het verbinden van mensen opdat ze gezamenlijk in de actie komen, doen!
En dat doen vanuit en bepaalde mate van integriteit. Omdat we een groeiende community van bewust-wakkere mensen willen.

Deze trainingen zijn een coproductie van Stichting handjecontantje.org en BewustWakker.org (stichting in oprichting)

Wat kan de training Integere Communicatie je brengen?

Vooral de mensen die voelen dat zvlinder_op_zonnehoede de laatste tijd bewúster worden van de wereld en de globale ontwikkelingen, hebben baat bij groei in de wijze van communiceren. Het blijkt namelijk dat ook onze ‘oude taal’ vraagt om vernieuwing…. We zullen directer met elkaar communiceren, in respect, maar vooral om
duidelijkheid te bekrachtigen en onduidelijkheid te minimaliseren. Deze training geeft je heel veel inzichten en handvatten waardoor je je beter thuis gaat voelen in deze wereld die momenteel flink in beweging is, in meerdere opzichten.
Wat kun je zelf doen en hoe doe je dat dan, zodanig dat je er energie van krijgt en nóg meer in je kracht komt te staan?

Wat ís integriteit en wat is integere communicatie?
Onze definitie van integriteit is “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. Integere communicatie is een manier van communiceren die de ander uitnodigt te onderzoeken; in zichzelf en in de buitenwereld op zoek te gaan naar waarheid.
Die communicatie stoelt op een aantal voorwaarden: de realisatie dat alles wat je tegen een ander zegt, je in wezen in de spiegel zegt; en dat jouw emotie alleen maar laat zien waar JIJ in geraakt wordt/bent; het zegt in principe niets over het onderwerp van je emotie.

Waarom is dit belangrijk?
Omdat je emoties vaak je manier van communiceren bepalen – en het integriteitsgehalte. We hebben in de afgelopen maanden dat we met handjecontantje.org bezig zijn, ontdekt en ervaren dat er een grote noodzaak is aan integere communicatie. Omdat: we zitten niet in een financiële crisis, of een milieu- of vluchtelingencrisis; we zitten in een bewustzijnscrisis. In een situatie waarin we zijn geconditioneerd om niet integer te zijn. Als je het aan mensen vraagt: iedereen wil vrede, voorspoed en vrijheid voor de hele wereld. Waarom hebben we die dan niet?

Omdat we iets anders doen dan wat we zeggen.

We realiseren ons dat er heel veel aan de hand is, en dat het de kunst is om zo te kijken dat je niet in allerlei negatieve emoties belandt. Dat heeft drie voordelen: je blijft een vrolijk mens, je blijft in je energie én je komt in actie. Op een manier waarmee je andere mensen inspireert hetzelfde te gaan doen.

Introductietrainingen
Komende maanden hebben we drie introductietrainingen gepland, zodat we met deelnemers kunnen afstemmen waar behoefte aan is, en om aan de hand van feedback de training definitief vorm te geven. Na de zomervakantie starten we met de training in zijn definitieve vorm.

De training wordt gegeven door Miranda Slob en Kees van de Water

Praktische en overige data introductietrainingen

 • Data en locaties:
  • Maarssen: vrijdag/zaterdag 22/23 april ;
  • Baarn: vrijdag/zaterdag 20/21 mei;
  • Groningen: vrijdag/zaterdag 3/4 juni
 • Tijd: zowel de vrijdag als de zaterdag van 10u tot – uiterlijk – 18u.;
  ontvangst om 9.30
 • Deelname: voor deze drie trainingen hanteren we een introductieprijs van € 75,= . pp per training. Daarna is de prijs van de training € 175,= . Prijzen zijn p.p.  inclusief koffie/ thee en biologische lunch
 • Opgave en informatie: info@handjecontantje.org

Download hier de flyer van de training.

 

Data trainingen najaar:

 • vrijdag en zaterdag 9 en 10 september
 • vrijdag en zaterdag 30 september en 1 oktober
 • vrijdag en zaterdag 20 en 21 oktober
 • vrijdag en zaterdag 11 en 12 november
 • vrijdag en zaterdag 2 en 3 december

Handjecontantje.org goes Texel!!

Sheeple :-)
Sheeple 🙂

Op 9 april is handjecontantje.org te gast op Texel. Op BewustWakker II, 5 maart jl, was Leny Kikkert (http://www.landhuisdebult.nl/) bij ons te gast, en dat was voor haar aanleiding om ons op Texel uit te nodigen. Die uitnodiging hebben we uiteraard graag aangenomen.

Wat gaan we doen op Texel? We hebben aan ons optreden bij Studium Generale voor de TU Delft een mooie presentatie overgehouden, waarin we het hele verhaal vertellen. Die presentatie nemen we deze week nog eens extra onder handen en het mooie resultaat daarvan gaat Miranda op Texel laten zien.

En: er is die die dag ook een special guest: Irma Schiffers (http://irmaschiffers.nl/ en https://irmaschiffers2014.wordpress.com/).

Dus dit wordt een mooie middag, waar veel ruimte is voor dialoog. Dus heb je vragen, dan is de je kans om ze beantwoord te krijgen.

Praktische info:

 • Datum: zaterdag 9 april a.s.
 • Tijd: 13.30 tot 17u
 • Locatie: Den Burg, Beatrixlaan 43, 1791GA
 • Toegangsprijs: toegang is gratis; donaties worden echter zeer op prijs gesteld

Handjecontantje.org gaat naar de Universiteit! Donderdag 10 maart SG TU Delft

Hier is de lezing terug te zien.

Donderdag 10 maart van 20.00 tot 22.00
Studium Generale TU Delft
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4, 2611HR Delft
 
Contant geld verdwijnt, Nou en?
sg tu delft foto

Tegenwoordig wordt er alles aan gedaan om het contactloos betalen te stimuleren. De techniek helpt daar bij. Tegelijkertijd horen we echter in toenemende mate berichten dat overheden het contant geld willen afschaffen. Dat begint met het beperken van contante transacties of het afschaffen van grotere biljetten van 200 en 500 Euro.

Toch zijn er veel redenen om contant geld niet te behouden. Sommigen beweren zelfs dat met het afschaffen van contant geld de meest fundamentele mensenrechten worden geschonden. Wie geen gebruik kan maken van contant geld is namelijk niet vrij om iets te kopen zonder dat dit geregistreerd wordt. In feite is ‘het systeem’ dus volledig op de hoogte van wat jij doet. En niet alleen je bestedingen van vandaag, maar zo nodig die van oneindig lang geleden. Dit gaat voorbij Orwell.

De officiële redenen waarom men contant geld wil afschaffen zijn dat contant geld wordt gebruikt door criminelen en terroristen en dat het bovendien zeer onveilig is. Het sentiment van contant geldbetalingen wordt op deze manier volledig gecriminaliseerd. Er zijn diverse Europese landen die contante betalingen boven een bepaald bedrag verbieden. In Frankrijk is dat 3000 Euro en in sommige gevallen slechts 1000 Euro.

http://www.europe-consommateurs.eu/en/consumer-topics/buying-of-goods-and-services/cash-payment-limitations

De zelfde ‘men’ echter kan van het een op het andere moment jouw zuur verdiende (digitale) spaarcentjes bevriezen, afromen (bail in of negatieve rente) of zelfs volledig laten verdwijnen in het ‘algemene belang’ of als ze jou niet meer leuk vinden.

Voorbeelden zijn o.a. Cyprus waar de pinautomaten stopten zodat de mensen niet meer aan hun geld konden komen en de banken toestemming kregen om geld van burgers boven een bedrag van 100.000 Euro volledig af te romen. Stelen heet dat in goed Nederlands. En dat uiteraard volledig legaal want bij wet geregeld.

Een duidelijke relatie van contant geld tot de rentestand is zichtbaar op het volgende plaatje wat na het laatste Word Economic forum in Davos is gepubliceerd.

Hier zie je dalende rentestanden die ervoor zorgen dat mensen steeds meer contant geld gaan aanhouden. Simpelweg omdat omvallende of grijpgrage banken daar in principe niet aan kunnen komen. In Japan is na de introductie van negatieve rentes de verkoop van het aantal huis-tuin-en-keuken kluisjes exponentieel toegenomen.

Inmiddels worden er in diverse landen petities gehouden om te strijden voor het fundamentele recht op contant geld. In Nederland wordt dat gedaan door de Stichting Handjecontantje – handjecontantje.org

De BewustWakker bijeenkomst: over het behoud van contant geld, privacy en vrijheid – zaterdag 30 januari a.s., in Maarssen

event hco:bw

Het lijkt erop dat in de wereld waarin we leven, het niet meer gaat om liefde en vertrouwen, maar om angst en controle; macht en geld. Meer en meer mensen worden zich hiervan bewust en raken hierdoor gefrustreerd. Dit laatste zorgt ervoor dat mensen laag in hun energie komen waardoor ze juist precies dát in de wereld en in hun leven laten gebeuren wat ze niet willen.

Wij willen een community van bewust wakkere mensen creëren; mensen die in staat zijn om zodanig van zichzelf te houden dat ze gezamenlijk op gaan staan voor een vrije, gezonde en harmonieuze wereld. En dit bewerkstelligen door middel van integere communicatie met zichzelf, de medemens en de buitenwereld.

Daarom organiseert Handjecontantje.org de BewustWakker bijeenkomst: over het behoud van contant geld, privacy en vrijheid. Het verdwijnen van contant geld is schijnbaar maar een speld in de hooiberg. Wezenlijk verdwijnt met het contant geld onze vrijheid. Over die samenhang tussen contant geld en vrijheid gaan we het deze dag uitgebreid hebben.

Op de BewustWakker bijeenkomst komen we samen om elkaar te inspireren, informeren en in de actie te komen.
We hebben de intentie om (op) deze dag te creëren vanuit het bewustzijn en de houding dat we het SAMEN te DOEN hebben, met als belangrijke voorwaarde INTEGRITEIT in de communicatie: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Doel van deze dag is een community realiseren waarin we gezamenlijk- activiteiten gaan ontwikkelen, plannen en uitvoeren.
We brengen in kaart wat er nodig is, welke expertise er is en wat we vervolgens samen kunnen doen om de verandering die dringend nodig is, te bewerkstelligen.
Daarvoor hebben we wakkere mensen nodig die willen doen. Samen Doen. “Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.”

Praktische gegevens:

 • Locatie is de Wilhelminakapel, Wilhelminaweg 7 – 3603 CR in Maarssen.
 • Aanmelden kan via info@handjecontantje.org.
 • Datum: zaterdag 30 januari 2016. Tijd: van 12.00 -17.00 en daarna gelegenheid voor naborrelen (voor eigen rekening)
 • We vragen een bijdrage van € 5,- (contant te voldoen natuurlijk, aan de deur) voor de huur van de locatie en de koffie/thee.
 • Er is GEEN lunch bij de prijs inbegrepen.
 • Voor mensen die met de trein komen: station Maarssen is goed te bereiken vanuit Utrecht en Amsterdam, vervoer vanaf het station en weer terug kan worden geregeld. Graag aangeven als je je aanmeldt.
 • Op de facebookpagina van het event kun je oproepen plaatsten voor carpoolen etc.
 • Graag aanmelden via info@handjecontantje.org zodat we weten hoeveel mensen er komen.

Parkeren:  in de navigatie opgeven Abel Tasmanlaan 1, 3603 GC Maarssen.Voorbij Abel Tasmanlaan 1  langs het plantsoen(groen gemarkeerd). Daar kunnen alle gasten die met de auto komen, parkeren. Van daar is het plusminus 150 meter lopen naar de Wilhelminakapel, Wilhelminaweg 7 (rode stippellijn, tweede gebouw aan de rechterkant)

Als er iets niet duidelijk is, laat het ons gerust even weten.

Parkeerkaartje :-)
Parkeerkaartje 🙂

Contant geld en vrijheid

Contant geld en vrijheid – door Pieter Stuurman

event hco:bw

Gemak en veiligheid

Het is mij opgevallen dat de meeste mensen de wereld beschouwen vanuit hun eigen perspectief. Vanuit hun eigen zorgen, hun strijd om de eindjes aan elkaar geknoopt te houden, het betalen van de hypotheek of huur, de zorgen over hun baan of hun werkloosheid, de schoolprestaties van de kinderen en alle onzekerheden over hun toekomst.

Het is een belastend en vermoeiend bestaan. De eigen situatie slorpt vrijwel de volledige beschikbare aandacht op. Iedere vorm van aangeboden gemak is dus welkom. Alles dat het leven gemakkelijker maakt, vindt daarom gretig aftrek.

Toch bestaat ook de menselijke behoefte om geïnformeerd te zijn over de toestand in de wereld. Het journaal en de krant bieden een gemakkelijke en hapklare inkijk in die wereld. In een kwartiertje per dag is men weer “op de hoogte”. Het beeld dat die media voorspiegelen, is een wereld die steeds gevaarlijker en bedreigender lijkt te worden. De boodschap is: wees bang, wees vooral erg bang.

Naast gemak, is daarom ook veiligheid erg gewild. Alles dat het voorgespiegelde gevaar kan bezweren, wordt in de praktijk met graagte omarmd.

De wereld vanuit een ander perspectief

Maar laten we de wereld nu ook eens vanuit een ander perspectief bezien. Deze keer niet vanuit het gebruikelijke perspectief (dat van de meeste mensen) maar vanuit het perspectief van enkelen.

Laten we de wereld nu eens niet bekijken door de ogen van de gewone man of vrouw, maar door de ogen van de meest machtige en rijke mensen op aarde. Zodat we die wereld niet vanuit slechts één kant zien, maar vanuit twee totaal verschillende perspectieven kunnen waarnemen. En daarmee een completer beeld krijgen van de werkelijke inrichting van die wereld.


Macht

 Iedereen weet dat er machtige mensen bestaan op de wereld. Mensen met enorme invloed. Mensen die hun macht gebruikt hebben om onmetelijk rijk te worden, en hun rijkdom vervolgens gebruiken om nog machtiger te worden. Geld is immers macht.

 

Macht is het vermogen om het gedrag van andere mensen te bepalen. Te bepalen wat andere mensen doen dus. Macht is de controle over het doen en laten van andere mensen.

 

Dat betekent dat die andere mensen dat zelf niet meer kunnen bepalen. Wanneer mensen niet zelf kunnen bepalen wat ze doen of laten, zijn ze onvrij. Macht van de één, staat dus gelijk aan de onvrijheid van de anderen. Hoe machtiger iemand is, hoe onvrijer degenen zijn over wie hij macht heeft.

 

De meest machtige mensen op de wereld zijn degenen die het meeste invloed hebben. Het zijn de mensen die bepalend zijn voor de inrichting van onze wereld en logischerwijze zullen ze die wereld naar hun voordeel willen (laten) inrichten. Deze mensen zijn gebaat bij hun macht en dus gebaat bij onze onvrijheid.


Machtsinstrumenten

 Maar macht heb je niet zomaar. Om macht te hebben moet je beschikken over machtsinstrumenten. De meest effectieve machtsinstrumenten zijn:controle over de regeringen, controle over de media, maar vooral controle over geld.
Met hun invloed en rijkdom hebben de machtigen der aarde zich daarom ingekocht in deze branches. Zo zijn ze er eigenaar van geworden. Met name hun controle over het bancaire systeem heeft hun macht enorm doen toenemen.
Zoals we recentelijk hebben kunnen zien in Griekenland, hebben ze het vermogen om hele landen tot de afgrond te drijven als deze ongehoorzaam dreigen te zijn. En daarmee kunnen ze dus ook hun macht uitoefenen over regeringen, die gedwongen worden naar de pijpen te dansen van deze machtselite. Anders gaat de geldkraan dicht. En dan eindigt ook de carrière van de betreffende politici.


Technologie

 Geen enkel middel wordt onbenut gelaten om de macht te bestendigen of verder uit te breiden. En daarmee komen we bij een machtsinstrument dat de laatste decennia een steeds belangrijkere rol is gaan spelen: technologie.
Iedere beschikbare nieuwe technologie zal worden aangewend om de controle over de mensheid te vergroten. Met de rijkdom van de machtselite kan deze zich ook hierin eenvoudig inkopen. Het is de revolutie in de beschikbaarheid van digitale technologie die de elite nu wil gebruiken om de totale macht te vestigen over ieder individu. Omdat het kan.
En macht van de één, betekent nu eenmaal de onvrijheid van de anderen.
Met hun zeggenschap over regeringen hebben ze een totale, digitale surveillancestructuur laten opzetten. Volledig geautomatiseerd wordt er een uitgebreid persoons- en gedragsprofiel samengesteld van ieder individu. Ieder door hen gewenst en ongewenst gedrag wordt in kaart gebracht. Dit onder het mom van de (door de bevolking) zo gewenste veiligheid, zodat die bevolking daarmee instemt. Om het gevoel van onveiligheid aan te wakkeren, worden er desnoods werkelijke bedreigingen in het leven geroepen.


Verdwijnen privacy en verdwijnen contant geld

 Vervolgens kan de macht van de elite over het monetaire systeem worden aangewend om ieder individu, bij ongewenst gedrag, uit te sluiten van toegang tot de levensbehoeften. Om daarmee het door de machtselite opgelegde gedrag af te dwingen. Wie niet gehoorzaamt, zal niet eten. Het is daarbij echter noodzakelijk dat er voor de bevolking geen ontsnappingsmogelijkheid meer bestaat, en gehoorzamen de enig overgebleven optie wordt.
Van elementair belang voor het plan, is het daarom dat contant geld verdwijnt. Zolang mensen nog hun geld van de bank kunnen halen en er anoniem mee kunnen betalen, kun je mensen niet van specifieke zaken uitsluiten.
Essentieel voor het voltooien van dit plan, is daarom het verdwijnen van contact geld, en het invoeren van volledig digitaal geld. Gecontroleerd door de banken, die weer gecontroleerd worden door de macht. Met het implementeren van dit plan is al decennia geleden gestart, door ons gewend te maken aan pinnen en digitaal bankieren. Het nadert nu de eindfase.
Het verdwijnen van privacy is op zich niet zo’n gevaar. Het verdwijnen van contant geld is op zich ook niet zo’n gevaar. Maar de combinatie, gecontroleerd door dezelfde machtselite, is levensgevaarlijk voor onze vrijheid. Het opent de weg voor totale individuele controle over al ons doen en laten. Over ons leven en ons bestaan. De macht van de machtselite, bestaat nou eenmaal uit onze onvrijheid.

Achilleshiel
 Maar dit is tevens de achilleshiel van het plan. Wanneer wij het niet toestaan dat contant geld verdwijnt (omdat we het gevaar hiervan inzien) dan kan dit plan niet worden uitgevoerd. Dan kan de totalitaire technocratische wereldhegemonie niet worden ingevoerd. Dan valt het plan in duigen.
Dat is dus het werkelijk belang achter het behoud van de mogelijkheid om anoniem en contant te kunnen blijven betalen voor ons eten en andere levensbehoeften.


Wij hebben de zeggenschap EN de verantwoordelijkheid

 Wij hebben hierover de werkelijke zeggenschap. Bij onze weigering te stoppen met contant geld, steken we een dikke stok voor het plan en daarmee voorkomen we het bijbehorende, volledige verlies van onze vrijheid, en de totale wereldmacht van enkelen. Het is daarom essentieel dat we er niet in meegaan.
Natuurlijk zal het “nieuwe geld” worden aangeboden onder de argumenten veiligheid en gemak. De machtselite heeft het voor elkaar gekregen dat we het zodanig moeilijk en druk hebben gekregen, dat we daarvoor gevoelig zijn geworden. Maar laten we voor één keer niet kiezen voor de weg van de minste weerstand. Laten we voor één keer kiezen voor het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onszelf en onze kinderen. Laten we deze laatste en beslissende stap in het proces van steeds verder verdwijnende vrijheid, deze keer niet toestaan.