Door de banken genomen – het zoveelste voorbeeld van een “verdienmodel”.

(Zondag 16 april 2017) Het is Pasen, en Joke Hartman staat over twee weken op straat. Het is het zoveelste voorbeeld van een bank, die mensen die geen financiële problemen hadden, in financiële problemen bréngt (in dit geval betrof het twéé banken: de Rabobank en de SNS).

Joke en dochter Levina voor de villa, die Piet Hartman steen voor steen opbouwde. Daarna werden de financiële problemen zo groot dat Piet aan een hartstilstand overleed. © COR DE KOCK / ad.nl

Hoe het werkt: de leningnemer handelt op basis van wat de bank hem voorspiegelt en gaat in goed vertrouwen aan de slag. Bouwt zijn droomhuis. Nadat hij zich – op basis van het ok van de bank – heeft vastgelegd op verdere uitgaven , trekt de bank die toezegging in. Gedwongen verkoop volgt, ondanks door vrienden aangeboden garantselling.

De verkoop gebeurt ondershands, tegen een prijs die 2,5 ton lager was dan andere biedingen.

Aan een dochterbedrijf van de Rabobank.

Resultaat: een – onnodige – restschuld van meer dan 2 ton* en over twee weken twee mensen op straat.

Wat voor een type mens is de bankier, die zoiets doet? Willens en wetens?

Wij kennen zoveel voorbeelden van dit verdienmodel van de banken. Het zegt alles over het feit dat wij niet in een rechtsstaat wonen,  en dat de staat er d- dus – niet voor de burger is. Anders stond dit verdienmodel in het wetboek van strafrecht.

Hieronder de geschiedenis van deze legale geweldspleging door Cori Groenewoud:

“Hier het stuk voor de media over mw Hartman. (Mag ook gedeeld worden, graag zo veel mogelijk! ook met #Rabobank #RabobankAltena en #SNSBank. Het is niet kort, maar dat kon niet anders. Als je het hele probleem wilt weten, lees dit dan:

De vieze praktijken van de Rabobank en SNS zijn er nog steeds OF
Crisis over? Nee hoor! Rabobank en SNS bank gooien weduwe op straat
Je koopt een woning die flink overgefinancierd wordt. De oplossing? Koop nog een woning! Overfinancieren bestond destijds nog niet en het was vóór de financiële crisis tenslotte ondenkbaar, dat de woningen minder waard zouden worden, dus het zou altijd wel weer goed komen. Of toch niet, hing er al iets in de lucht, dat alleen de banken wisten? Met het voorlopig koopcontract op zak besluit de Rabobank het tweede huis toch niet te financieren, wat enkele dagen daarvoor nog wel het plan was tijdens een overleg. Om van een voorlopig koopcontract af te komen zonder 10% van de koopsom te moeten betalen moet je nog een afwijzing hebben van een andere bank. Helaas wees de nieuw ingeschakelde bank (SNS) niets af, maar juichte de aankoop juist toe. Ook zij zagen eurotekens door een nieuwe hypotheek, die weer kon worden verstrekt.
Nu, twee geveilde huizen later, een bijstanduitkering ‘rijker’ en een man minder, wordt mevrouw Hartman (61 jaar) dadelijk als weduwe op straat gegooid. Letterlijk op straat, want ze komt voor geen enkele vorm van een andere woning in aanmerking.
Hoe je hier in Nederland van een miljoenen pand naar dakloze weduwe kan gaan? Voor vragen, bel Rabobank en SNS.
De heer en mevrouw Hartman kopen als oudedagreserve in 2007 een stuk grond, om daar zelf een huis op te bouwen dat met winst verkocht kan worden (geschatte overwaarde ca. € 800.000,–), zodat er een pensioen is voor de als zelfstandige werkende heer Hartman. De heer Hartman doet het meeste van de bouw zelf, vandaar de mooie overwaarde.
Het stuk grond is gekocht, er werd flink wat eigen geld in gestoken (boot verkocht en geld uit de eigen zaak) en de rest werd gefinancierd via een hypotheek bij de Rabobank. Gezien de te verwachten overwaarde, was er geen sprake van een over de top hypotheek. Dit was ver voor de door de banken veroorzaakte crisis en men was nog in de veronderstelling dat huizen alleen maar meer waard zouden kunnen worden. Hoe bedrogen kwamen deze mensen uit.
De heer en mevrouw Hartman voorzagen dat de afbouw van het huis veel geld zou gaan kosten en wilden liever casco verkopen, om zo niet in de problemen te komen. Dat plan ging niet door, er kwam een ander plan in overleg met de Rabobank. Er werd constateerd dat er verderop nog een kavel – met een sloophuis er op – te koop was. De heer Hartman kocht dit als investering en om weer nieuwe inkomsten uit te halen, de Rabobank zou dit wel financieren, hadden ze toegezegd. Het was nog altijd voor de crisis van 2008 en de huizen vlogen – in de door de banken gemaakte luchtbel – als warme broodjes over de toonbank en de heer Hartman had tenslotte zijn overwaarde nog, dus er was niets aan de hand, volgens experts van de Rabobank.
Ten einde raad, overspoelt en overrompelt met cijfers en dreigende problemen, heeft de heer Hartman, in overleg met de Rabobank, die kavel dat weekend gekocht, voorlopig koopcontract was getekend. Toen hij met dit nieuws de volgende maandag bij de Rabobank kwam, kreeg hij te horen dat ze toch niet gingen financieren. Zo maakt een bank mensen dus gek. De Rabobank wilde dat hij het koopcontract ongedaan zou maken. Dit zou kunnen door een afwijzing van een andere bank, anders moest meneer Hartman 10% van de koopprijs betalen om het te ontbinden.
Helaas wees de nieuw ingeschakelde bank (SNS) niets af, maar juichte de aankoop juist toe. Ook zij zagen eurotekens door een nieuwe hypotheek, die weer werd verstrekt.
Helaas ontstond er door deze twee hypotheken een betalingsachterstand, want zoals we inmiddels weten werd er flink overgefinancrierd, waar toen nog niemand van gehoord had. De betalingsachterstand brengt een bank in de overdrive! De eurotekens vlogen de Rabokamers door. Er werd hulp aangeboden door vrienden, die zelfs voor € 60.000,- een accountants verklaring wilden afgeven en ze wilden zelfs het pand kopen. Neen! Zei de bank, daar kunnen we niet aan beginnen, de heer Hartman heeft de schuld en die zal hij af moeten betalen, al kost het zijn leven (en dat kostte het hem ook).
Dat het koopcontract van de nieuwe kavel niet ontbonden kon worden en er contacten waren met een andere bank, ontstemde de Rabobank zeer. Rabobank wilde dat beide panden te koop aangeboden zouden worden. Maar de SNS, hypotheekverstrekker van de nieuwe kavel met sloophuis, wilde hier niet aan meewerken.
Het volgende scenario zal te veel mensen maar al te bekend voorkomen. De Rabobank veilt het 1e pand en dit wordt tegen de laagst mogelijke prijs verkocht aan een 100% dochteronderneming van de Rabobank. De familie Hartman mag nog 2 jaar wonen in dit pand, totdat het weer wordt verkocht en ze gedwongen zijn te verhuizen naar het slooppand, gefinancierd door de SNS. De heer Hartman overlijdt vier weken na deze verhuizing, in 2012 op 61 jarige leeftijd aan een hartstilstand vrijwel recht voor de Rabobank.
De bank had zijn ultieme tol geëist.
Intussen woont mevrouw Hartman, inmiddels weduwe, in het tweede huis, het sloophuis. Op een gegeven moment wil de Rabobank wel schikken en na een gesprek waar de SNS Bank ook bij aanwezig is, wordt er afgesproken dat er een schadevergoeding wordt betaald door de Rabobank en er finale kwijting komt van de restschuld bij de Rabobank. SNS weet van deze plannen en geeft meerdere keren zwart op wit aan ook zeer bereidwillig te zijn de zaak op te lossen.
Uiteraard wordt mevrouw Hartman weer bedrogen door de bank, doordat de SNS een tijd later, ook met een prachtige oplossing komt, voor de SNS zelf dan natuurlijk… Maximale aflossing willen en dan bieden ze mevrouw de nog steeds over de top hypotheek aan die op het slooppand zit, dit keer tegen 1% rente 5 jaar vast, haar dochter die dan nog inwoont mag de hypotheek ook nemen, dat maakt ze niets uit. Waar ze dan nog van moeten eten of iets moet opknappen, dat weten ze ook niet, maar ze herhalen vaker dan eens, dat ze vinden dat ze netjes zijn omgegaan met de familie Hartman. Bijzonder ook, Rabobank financiert over, SNS doet daar nog eens een hele flinke schep bovenop en toch vindt de SNS dat ze het veel beter hebben gedaan dan de Rabobank en daarom verschillen de ‘oplossingen’ ook zo.
Mevrouw Hartman gaat niet akkoord met het voorstel van SNS, het is ook helemaal geen optie. De SNS ziet opnieuw een prachtige oplossing, veilen natuurlijk!
De huidige kopers die alles wisten van de situatie willen nu dat mevrouw Hartman het pand binnen 4 weken verlaat. Dit terwijl er nog geen vergunning tot sloop is gegeven, er nog asbestonderzoek gedaan moet worden en er een onderzoek naar vleermuizen gepland staat. De komende maanden zal het dan ook niet van slopen komen, maar toch moet zij er binnen 4 weken uit zijn. (Note: inmiddels is dat nu 16-4-2017 2 weken!!!!)
Zij heeft een bijstandsuitkering, is 61 jaar oud en heeft nog steeds een enorme schuld bij de SNS bank. Ze komt, ondanks dat ze op straat wordt gezet, niet in aanmerking voor een urgentie woning. Zij kan nergens een huis huren, is het niet vanwege haar budget, dan omdat ze bij de BKR registratie staat (met bijna € 800.000,- schuld! mede veroorzaakt door rente op rente en boetes) en elke verhuurder daar de kredietstand navraagt. Binnenkort staat ze op straat en is dakloos. Vrienden kunnen haar niet helpen, want dan worden die gekort en zij krijgt geen uitkering meer, en niemand kan iemand voor de rest van haar leven gratis onderhouden. Kortom, het is één grote ellende voor mevrouw Hartman, veroorzaakt door met virtueel geld spelende mensen die geen weet hebben van de echte wereld. De arme vrouw is ten einde raad.
Als ik het verhaal van weduwe Hartman hoor, komt zo het beeld voor ogen van alle andere mensen die ik heb gehoord over de gevolgen van de door de banken veroorzaakte financiële crisis. De banken en de hoge heren en dames in de top merken er niks van, die halen hun schouders op, ontvangen binnen no time weer hoge bonussen ‘omdat ze het zo goed doen’. Terwijl hun ‘glorie’ is gebouwd op de diepe ellende van anderen, maar zij slapen er niet minder om.
Mevrouw Hartman gaat het dus meemaken dat ze twee keer haar huis wordt uitgegooid en dat niemand haar wil of kan helpen, omdat de regels dat zo dicteren. Banken en gemeente wassen hun handen in onschuld en laten haar aan haar lot over.
Voor verdere vragen of interesse om te plaatsen, stuur me dan een PM dan stuur ik je verzoek door naar Levina Hartman, de dochter.
Als je meer wilt weten over hoe de Rabobank mensen kapot maakt, lees dan het boek ‘De Verpanding geschreven door Paulien Derwort, in opdracht van Stichting Restschuld Eerlijk Delen (R.E.D).
De Rabobank, die jaren geleden in reclamespotjes uitdroeg dat ze zo anders waren dan andere banken, is dat niet meer, al heel lang niet meer. Ook heeft deze bank wel degelijk overheidssteun ontvangen, niet van de Nl overheid, maar van de VS.
“In 2008 had ook Rabobank staatssteun ontvangen – niet van de Nederlandse belastingbetaler maar van de Amerikaanse. Toen mammoetverzekeraar AIG werd genationaliseerd, heeft de Amerikaanse overheid zich tevens garant gesteld voor de verplichtingen aan buitenlandse banken. Zo ontving Rabobank 800 miljoen dollar op haar credit default swaps (zoek maar op).”
Bron: https://www.ftm.nl/artikelen/rabobank-tijd-andere-bank?share=1
De Rabobank is ook verantwoordelijk voor de huizenbubbel, die de crisis heeft veroorzaakt en na de laatste reorganisatie is ze net zo groot en centraal als de andere banken. Too big too fail, dus ze kunnen doen wat ze willen, en worden toch geholpen, zij wel.
Toelichting over hoe banken hun geld verdienen met hypotheken en leningen.
Een bank heeft ca 7,5 % aan contant geld van spaarders. Hoe kunnen ze dan een veelvoud uitlenen? Omdat het virtueel geld is, geld dat niet bestaat.
Op het moment dat een bank geld leent, op het moment dat de hypotheeknemer of leningnemer zijn handtekenening zet, boekt de bank het debet en credit in zijn systeem. Over dit niet bestaande geld, virtueel aangemaakt in de boekhouding van de bank, gaat de hypotheeknemer of de leningnemer rente betalen. En die rentebetalingen, dat zijn de inkomsten van de bank. Mensen betalen dus voor lucht, en kunnen daar voor vervolgd worden als ze dat niet doen.”

Doe de Rabobank Altena een plezier en schrijf een leuke recensie te schrijven: https://www.facebook.com/RabobankAltena/.

Wil je snappen waarom dit gebeurt? In dit filmpje leggen wij het op z’n  Jip&Jannekes uit.

 

 

Week van het geld – De Week Van CONTANT Geld

Dit is wat er op de website van de week van het geld staat: “door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!”

De vraag die wij hierbij hebben; wat wordt die kinderen dan precies geleerd? Als we eens goed kijken naar wie deze week sponsoren, zie je een heel rijtje van banken en verzekeringen. En hoe zat het ook al weer met die banken?

“Wijzer in geldzaken streeft naar structurele integratie van financiële competenties in het onderwijscurriculum.”

Snap jij het nog? Ons filmpje legt het wel begrijpelijk uit.

Wij hebben deze week omgedoopt tot De Week Van Contant Geld. We willen laten zien hoe het werkt. Wil je ons helpen zoveel mogelijk mensen te laten weten hoe het zit door op  twitter en facebook ons filmpje te delen met daarbij #weekvancontantgeld?

 

 

 

TK 2017 – De eigenaren van de wereld zijn in hun macht bevestigd.

De verkiezingen hebben gewonnen. Het geloof – in het systeem – heeft gewonnen. De eigenaren van de wereld zijn in hun macht bevestigd.   

En om dat te vieren hingen de slingers vanmorgen al weer vroeg in de lucht. 

Wat de verkiezingen laten zien, zowel door het opkomstpercentage als door de uitslag, is hoe het in Nederland gesteld is met het bewustzijn. Als een premier, die aantoonbaar zo veel gelogen heeft, nog steeds de grootse partij stemmers achter zich krijgt… 

Alle mensen die hebben gestemd, leven blijkbaar in de vooronderstelling dat wij in een democratie leven. Dus minstens 75% van de stemgerechtigde Nederlanders doet dat…..  We zitten met z’n allen volop in de matrix. En daar kun je verdrietig over zijn, maar het is gewoon de status quo. De vraag is of we in een bewustzijnscrisis zitten, of in een bewustzijnsloosheid. Nog even de link naar ons filmpje, dat laat zien wie de werkelijke macht heeft – en dat dat niet Den Haag is.

Er is een hoop werk te doen.

Wat hebben de mensen die hebben gestemd, gedaan? Als je niet zou gaan stemmen, zou je stem naar rechts gaan? Nou, er is wel gestemd, massaal, en en we hebben een fantastisch rechtse uitslag: 

VVD 31, PVV 19, CDA 19, D’66 19, GL 16, SP14, PvdA 9, CU 6, PvdD 5, 50+ 4, SGP 3, DENK 3, FvD 2

Als je alle rechtse partijen bij elkaar optelt, kom je op een overweldigende meerderheid voor rechts: 121 zetels. Dus daar moet wel een mooie rechtse regering uitkomen.

En we doen een voorspelling: dit waren de laatste “normale” verkiezingen. Over vier jaar ziet de wereld er totaal anders uit. Hoe ziet de wereld er dan uit? Dat kwartje kan twee kanten uitrollen: of we leven in een wereld waar het contante geld is afgeschaft en de controle van de overheid op de burgers volledig is;
óf de mensen zijn in voldoende mate bewust-wakker geworden en er is een begin van een maatschappij waar we ons wél in herkennen: waarin wordt gewerkt aan de dingen die iedereen zegt te willen: vrede, voorspoed en geluk. 

Aan jou en mij de keus.

Pieter Stuurman geeft een toelichting op hoe de verkiezingen geregisseerd zijn. Als we dit weten, zou het dan nog werken?

Politiek is toneel, en politici zijn acteurs. Acteurs die een vooraf geschreven en vaststaand scenario uitvoeren. Net als bij toneel, is geloofwaardigheid het enige criterium.

En net als bij toneel, wordt er gebruik gemaakt van typecasting. Je kunt een onschuldig ogende acteur, niet de boef laten spelen, en andersom.

Aan een verkiezingsuitslag, kun je dus zien welk beleid (scenario) er gevoerd zal worden. Als het de bedoeling is om immigratie te bevorderen, dan kun de PVV niet laten “regeren”. Als het de bedoeling is de zorg en sociale zekerheid uit te kleden, dan kun je SP niet laten “regeren”. Dat zou de geloofwaardigheid om zeep helpen.

Het instrument dat gebruikt wordt om een verkiezingsuitslag geloofwaardig te maken, is “peilingen”. Zelfs al stemmen mensen geen VVD, en kennen ze niemand die VVD stemt, en is de ontevredenheid over die VVD bij iedereen die ze kennen aanwezig – als de peilingen zeggen dat de VVD groeit, dan geloven ze dat er toch veel mensen op die VVD zullen stemmen (ook al kennen ze die niet, en begrijpen ze die niet), en zal een overwinning geaccepteerd worden als geloofwaardig. Zo wordt de geloofwaardigheid van de “typecasting” vooraf voorbereid.

Degenen met de werkelijke macht, zullen het beleid nooit afhankelijk maken van de grilligheid van de kiezer. Anders gezegd: éérst is er het beleid (het scenario), en dan wordt er een geloofwaardige cast geselecteerd.

“Democratie” is een geloof, en het enige dat daarbij telt is geloofwaardigheid.

Het beleid zal dus niet gevoerd worden DOOR de VVD (en coalitiepartners) maar VIA die VVD.

Ik had die hoge “opkomstcijfers” voorspeld, omdat steeds meer mensen de geloofwaardigheid van de politiek in twijfel trekken. Een hoog opkomstcijfer noemen, werkt als peer-pressure. Oftewel de gedachte “als bijna iedereen het doet, zal ik het ook maar doen”. Of “als iedereen het gelooft, dan zal het wel waar zijn”

Het idee van democratie is trouwens vergelijkbaar met het idee van oorlog. Als wij het overwicht hebben, kunnen we de anderen onderwerpen aan onze wil. Daarom worden verkiezingen ook “strijd” genoemd. Bij democratie bestaat dat overwicht uit aantallen. Bij oorlog uit vuurkracht. Maar het idee is hetzelfde.

Maar het grappige is, dat ook degenen die nu juichen om de “overwinning” van hun partij, hun zin niet zullen krijgen. Het is dus een toneeloorlog. Een staged war.

De werkelijke oorlog woedt (zoals altijd) tussen de machtselite en de bevolking.

Hiermee sluiten we ons dossier Verkiezingen 2017 – De Stoelgang Van Jouw Stem.

15 maart Verkiezingsdag……

Vandaag 15 maart is het verkiezingsdag. Wat zou de opkomst zijn, hoeveel procent gaat er werkelijk stemmen?
En hoeveel verandert dat dan? Maakt het wat uit wie er op de stoelen van de 2e kamer in Den Haag zitten?
Hoeveel hebben ze in Den Haag eigen werkelijk te zeggen? Bepalen ze beleid of voeren ze alleen maar uit. En als ze uitvoeren, wie bepaalt het beleid dan?
Wij, van handjecontantje.org hebben een filmpje gemaakt waarin we laten zien hoe de relatie is tussen geldschepping, rente, banken, eigenaren daarvan en onze vrijheid.
Als je dat filmpje gekeken hebt, realiseer je ook dat stemmen weinig zinvol is, want je stemt op een voorzetraam, op mensen die uitvoeren en in feite weinig tot niets te zeggen hebben.
Het filmpje legt dit eenvoudig uit, en dat is het eigenlijk ook. Wat het lastige er aan kan zijn, is de achterliggende boodschap. En dat heeft alles met bewust-wording en bewust-zijn te maken.


Film “Geldschepping en Rente, Banken, Hun Eigenaren, Jouw Vrijheid”

Pleitnota door Hans Jürgens Redczus – Akte per minuut

Afgelopen maandag was handjecontantje bij de rechtszaak van Hans Jürgens Redczus in Leeuwarden. Hans Jürgens heeft geen bankrekening en betaalt alles contant. Reden hiervoor is dat o.a dat er veel vals geld in omloop is en er geen geldgarantie meer wordt afgegeven. Hierdoor ontstaan er situaties waardoor Jürgens gedwongen wordt, wil hij bijv. zijn AOW ontvangen, om een bankrekening te nemen. De rechtszaak tegen de Friesland zorgverzekeraar/ZINL diende afgelopen maandag, uitspraak is over 6 weken. Hieronder het slotpleidooi gehouden door Hans Jürgens.

 

Pleitnota door Hans Jürgens Redczus

Akte per minuut              Leeuwarden 20 februari 2017

Tenminste 2 wetten botsen in deze casus op elkaar.

Het strafrecht vanwege mijn aangifte wegens falsificaties, tevens de aangifte wegens valsemunterij bij het digitale geld, en de fiatgeldfraude.

Het rechtsgevolg hiervan was niet de verwachte dankbaarheid van de betrokken autoriteiten maar ik werd door het ZiNL gestraft. (ZINL is sinds kort overgegaan in het CAK.)

 

ZiNL beroept zich op haar bestuursrechtelijke bevoegdheden.

Strafrecht   vs   Bestuursrecht         –     Hoe kon dit gebeuren?

Gaat het hier om een slordigheid gemaakt door de wetgevers?

Omdat ook de zorgplicht van overheden wettelijk is vastgelegd maakt dit conflict tussen de Strafwet en de Ziekte Verzekerings Wet (ZVW)
duidelijk dat de wetgevers te kwader trouw moeten zijn, immers staan dagelijks in alle rechtbanken gedupeerden  door de
zorgsector op de rol.

Feitelijk had ik deze rechtszaak (rechtsgevolg) alleen kunnen voorkomen als ik mij niet aan de wet had gehouden, waardoor ik de falsificaties, valsemunterij en andere fraudes heb aangegeven.

Dan waren ook geen problemen in 2012 bij de ING bank ontstaan, die deze falsificaties verstrekte. Immers was ik via de geldgarantie-formulieren waarop de serienummers van de desbetreffende falsificaties stonden, die door een rechtsgeldig tekening bevoegde van de bank ondertekend zijn, in staat om te bewijzen dat falsificaties door de bankautomaten (loket) glippen.

Dat de ING na mijn aangifte aan mij geen Geldgarantie meer verstrekte is onacceptabel. Als een bank niet meer garant wil staan voor de echtheid van het geld, dan is dit bedrijf toch verdacht.

Omdat ik zodoende mijn bankrekening heb opgezegd omdat alle banken in Nederland niet te vertrouwen bleken te zijn, heb ik via een rechtsgeschil bij de gemeente Leeuwarden moeten afdwingen dat dezen mijn uitkering in contanten gingen uitbetalen.
Toen kreeg ik daar zolang een ondertekende Geldgarantie tot dat ook daar een verdacht biljet tussen zat.

Zodoende ging de gemeente de beschikking herzien en kreeg ik geen contante uitkering meer, wat op neer komt dat ik sinds 1 oktober 2015 geen uitkering meer heb ontvangen.

In het Kort Geding dat ik toen tegen de gemeente heb aangespannen heeft de voorzieningenrechter gesteld dat die de gemeente niet kan verplichten om er een Geldgarantie te moeten verstrekken. In de wet staat hierover niets en zou ik een bodemprocedure moeten opstarten. Oftewel door DNB een app bestond om het geld eenvoudig te verifiëren  en de vrouwelijke ambtenaar dit wel wilde, maar B&W het haar verboden heeft om verder aan mij een geldgarantie te verstrekken.

Immers was de gemeente door mij op de hoogte, namelijk via mijn aangifte tegen ING via het hoofd van de politie, de heer F.Crone (Burgemeester).

Het kan toch niet waar zijn dat men over zijn eigendom geen Geldgarantie meer krijgt, ook niet door DNB.

In zijn laatste e-mail laat de hierover aangesproken president van DNB de heer K.Knot weten dat die de Open Brief en alles wat daarmee verbonden is in de doofpot gestopt heeft.

Hoe ernstig dit o.a. voor mij nu uitgepakt is kunnen alle bankrekeninghouders niet bevatten.

Het rechtsgevolg met ZiNL is maar 1 facet van dit geldgeweld dat de verrotte bestuurscultuur op mij toepaste.

U heer De Groot kunt dit veel beter beoordelen, immers heeft u in de afgelopen 15 jaar waarin ik tegen onbetrouwbare bestuurders in deze rechtbank klaag & eis genoeg analoge zaken van mijzelf van nabij meegemaakt en tevens een aantal herhaalde & ingelaste dossiers ontvangen.

U als ervaren bestuursrechter kent nog beter dan ik deze verrotte bestuurscultuur, immers is dit uw dagelijks werk.

Ik verzoek u om een zorgvuldig oordeel warbij ik alle zaken, zolang wij elkaar al kennen, ook het AOW lek, tot heden herhaald en ingelast aan dit dossier toevoeg omdat het hier om een integraal richtvraagstuk gaat. Ik ben mij bewust dat dit verder gaat dan de meeste zaken maar bestuursrecht overlapt in deze casus mijn hele leven.

Het gaat hier om Geldgeweld, u weet dat ik dit vraagstuk bij alle 1e & 2e kamerleden en de regering heb neergelegd. Dezen zijn immers de wetgevers, maar dezen hebben verwijtbaar nalatig gehandeld.

Hetgeen ik ondervind komt namelijk op bestuurlijk geweld neer. Over de malafide geldgeweld kwesties heb ik ook de FIOD en de Rijksrecherche geïnformeerd  omdat zelfs de heer Eland, hoofdofficier van justitie, de aangiftes in de doofpot heeft gestopt.

Geweld is in elke vorm tegen onschuldigen verboden, maar als de wetgever die zelf gebruikt, moet een rechter zoals nu aan te pas komen. Immers is ZiNL het incassobureau van de overheid en zijn hun bestuurders tot wie ik mij  in deze casus gewend heb ook persoonlijk voor hun daden voor verantwoordelijk.

Ze kunnen zich niet achter een aantal bestuursrechtelijke wetten verschuilen nu deze in strijd zijn met andere wetten en rechtsgevolgen.

Geldgeweld zal geen weldenkende tolereren.

Dat wetgevers tegen onschuldigen geweld gebruiken kennen we uit de wereldgeschiedenis.

De duivelse uitspraak van Hitler:

Houd jij je aan onze wetten, houden wij ons aan jullie uitspraken!

Ik heb in het verleden een postzegel hierover gemaakt en hem aan het OM gezonden onder de noemer: duivelse pact wetgevers en rechters.

Waarop Berthold Brecht later reageerde:

Wanneer Onrecht Recht wordt
is Verzet een Plicht!
De immateriële wreedheden van de Nederlandse wetgevers zijn mij uit voldoende cases gebleken. 
U zult er een veelvoud van kennen, dagelijks staan ze immers op de rol.
Ik eis niet veel, ik eis eigenlijk datgene waarover ik dacht dat het gewoon was / is. Namelijk dat ZiNL mijn plicht-ethische leefwijze als deontoloog respecteert.
Net zoals, dat het ook gewoon is om een geldgarantie van de overheden, DNB en alle andere banken te krijgen als ik er om vraag.
Dat mijn contanten, het enige wettige betaalmiddel, als u wilt, als mijn eigendom wettelijk erkent wordt.
Dat het digitale geld, als ik weer over een bankrekening beschik, wettelijk mijn eigendom is.
Dat het fiatgeld dat door mijn handtekening geschapen word, wettelijk mijn eigendom is. 
U bent in staat en ook bevoegd om de samenhangen in uw uitspraak mee te nemen.
Dit is mijn verzoek, wetende dat er nog vele rechtszaken zullen volgen voordat immateriële schoonheden de immateriële wreedheden hebben verdreven.
Het Recht is een immateriële schoonheid, dienende, in het algemene belang.
Het Onrecht is een immateriële wreedheid, dienende, in het belang van en voor enkelingen.
Eigendom (geld) is een Grondrecht
Geldgeweld is een Onrecht
Wie moet het doen, als wij het niet doen?
Waar moet het gedaan worden, als het hier niet word gedaan?
Wanneer moet het gebeuren, als het nu niet gebeurt?

The Tiny Dot of het omgekeerde Calimero-effect

…… Over hoe we met hetzelfde gedrag steeds de ongewenste zelfde realiteit creëren – en ons daarover blijven verbazen….

Hoe maak je duidelijk dat een klein groepje mensen aan een hele grote groep mensen precies vertelt wat ze moeten doen, wat ze wel en niet mogen doen, en dat die grote groep mensen daar nog massaal aan gehoorzaamt ook? En sterker nog: dat we elke vier jaar een nieuw klein groepje mensen kiezen die dat weer voor elkaar krijgt!

In dit filmpje zien we dat dat gebeurt.  Maar waarom gebeurt dat? Waar is die volg- en gehoorzaamheid op gebaseerd?

Op twee pijlers: geloof, en angst die daaruit voortvloeit.

Een filmpje van een kleine 7 minuten van Larken Rose.

The tiny dot nl ondertiteld

 

 

Miranda in gesprek met Pieter Stuurman over vrijheid, democratie en stemmen

Vandaag in ons dossier ‘Verkiezingen 2017 – De Stoelgang Van Jouw Stem” een gesprek tussen Miranda Slob en Pieter Stuurman over de contradictie democratie en vrijheid. Wat betekent stemmen en hoe staat dat in verhouding tot vrijheid? De video kun je hier op vimeo.com vinden.

Pieter schermafb video vrijheid en democratie
Klik op de foto om de video te starten

Een paar quotes uit dit gesprek:

– Democratie heeft helemaal niets met vrijheid te maken. Het is een rechtvaardiging voor onvrijheid.

– Heel veel mensen denken dat stemmen een zekere mate van vrijheid geeft. Maar de enige vrijheid die het oplevert, is dat je mag kiezen aan WIE je je vrijheid moet afstaan.   En dat is geen vrijheid.

– Als je waarde hecht aan vrijheid… ..dan is een eenvoudige eerste stap: gewoon stoppen met stemmen.

– Stemmen is instemmen met onvrijheid.

 

 

 

Laat je inspireren!

 

De Nieuwjaarsboodschap van Handjecontantje.org voor 2017

Handjecontantje.org wil 2017 opdragen aan een heel bijzondere groep mensen. kaart-nederland
Een groep mensen die Nederland zoals het is, vorm geeft. Die dat doet tot in het DNA van onze samenleving.  

Hoe is het dan in Nederland? Hoe is het gesteld met dat DNA?

Ordervolgers
Hoe is onze samenleving dan ingericht, vormgegeven? Hoe gebeurt dat? Door wie? Wat zien we? We zien dat onze samenleving wordt vormgegeven door mensen die hun autoriteit overgedragen  ,  weggeven hebben, en daardoor de verantwoordelijkheid voor hun eigen daden afgeschoven hebben op “een systeem”. Dat systeem is ook wel bekend onder de namen “democratie” of “rechtsstaat”. Die mensen accepteren volledig wat er gebeurt en denken dat dat niet anders kan. Medewerkers van een bank die mensen, die hun huis gedwongen moeten verkopen omdat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen, met een restschuld opzadelen (terwijl de bank dat geld gecreëerd heeft uit het niets). Mensen bij de belastingdienst die WETEN dat ze bij een organisatie werken, die zich aan weinig wetten wat gelegen laat liggen – de facto een criminele organisatie. Medewerkers van het CJIB die mensen die hun boete niet (kunnen) betalen, eerst een paar belachelijke automatische verhoging van die boete geven en na enige tijd een week in de gevangenis stoppen, waarbij hun inkomen stil gezet wordt terwijl hun boete blijft staan. Mensen die bij de Politie of ME werken en geweld toepassen op iemand die ze niet kennen en waarvan ze niet – kunnen – weten dat die iets fout gedaan heeft, alleen omdat dat van hun meerdere (…) moet, of omdat ze zoiets anoniems als een “geweldsinstructie” moeten volgen.  Mensen die bij de overheid werken en wetten maken EN uitvoeren, die niet getoetst zijn aan de grondwet of op een andere manier ons rechtssysteem (…) bypassen. Rechters die uitspraken doen, die in strijd zijn met artikelen uit de grondwet, die toestaan dat ze moeten rechtspreken op basis van die wetten, die die wetten niet mógen toetsen aan de Grondwet – en dat accepteren. Die ervoor zorgen dat het enige IN DE WET GEREGELDE betaalmiddel in Nederland – contant geld – niet meer als wettig betaalmiddel geaccepteerd hoeft te worden. Dat dat persé via de bank moet. Artsen die het protocol volgen en niet meer naar de mensen kijken. Niet kúnnen kijken, omdat ze dat niet geleerd is. Áfgeleerd is. En hun patiënten de in het protocol voorgeschreven medicijnen geven, die geen geneesmiddelen zijn. En een behandeling geven die alleen een symptoom beschrijft en bestrijdt, maar niet geneest.

Mensen die bij de kranten, de NOS en andere nieuwsmedia werken en willens en wetens een heel land misleiden en afleiden, nepnieuws verkondigen – dat GELOOFD wordt omdat mensen geconditioneerd zijn om een externe autoriteit meer waarde te geven dan hun eigen autoriteit. 

Mensen die bejaarden twee keer per dag naar de wc laten gaan; hun persoonlijke verzorging naar een  half uur per dag laten brengen; die ervoor zorgen dat als je minder zorg nodig hebt dan beschreven in “zorgzwaarte 5” je het maar uit moet zoeken als bejaarde.

De mensen die “onze veiligheid” vergroten en, bij wijze van collateral damage” onze privacy non-existent maken en onze vrijheid enorm beperken, om zeep helpen. Dat een ordervolger op straat om je “Ausweis” vraagt, omdat je om veiligheidsreden verplicht bent om een ID bij je te dragen. Dit past in hetzelfde rijtje als “Wir haben es nicht gewußt” en “Befehl ist Befehl”. Bekend?

En er zijn  nog zooo veel voorbeelden te geven…

Poetin, Assad, Achmedinejad en daarvoor Khadaffi en Saddam Hoessein: ze hebben gemeen dat ze volgens onze media en overheid de “bad guys” zijn. Dat gold ook voor de landen Mali, Somalië, Afghanistan en Soedan. Waar het terrorisme verdreven moest worden en democratie geïnstalleerd. Waar dat toe geleid heeft weten we inmiddels: chaos, corruptie, burgeroorlogen, maffiastaat. 

Wat hadden die landen gemeen – behalve wat ons door de media verteld is waardoor ze binnenvallen moesten worden: dat ze veel grondstoffen hadden. En vooral: dat ze geen Rotschild-centrale bank hadden. Nu hebben alle landen waar “de democratie is geïnstalleerd” die wel. Alsmede de georkestreerde chaos die daarbij hoort.

Al deze mensen noemen wij ORDERVOLGERS: mensen die niet zelf nadenken over wat ze opgedragen krijgen, maar blind opgedragen instructies van bovenaf uitvoeren zonder dit aan hun eigen moraliteit, intelligentie of integriteit te toetsen.

Actie is reactie – schapen
Maar: een oude natuurkundig wet zegt: “ actie is reactie”. De ordervolgers voeren uit, maar wie zorgt ervoor dat ze hun gang kunnen gaan? Dat ze hun orders kunnen uitvoeren? Wie verzorgen de “reactie” op de “actie”? Dat zijn de mensen die alles geloven wat een ander mens in een witte jas zegt, terwijl het over hun eigen gezondheid gaat. De mensen die bevelen aannemen van mensen in uniform, terwijl ze van binnen voelen dat het niet klopt: ze voelen hun ver-ont-waardiging. Mensen met een bedrijf die precies doen wat de bank zegt en vervolgens hun hele zaak kwijtraken. Mensen die braaf accepteren dat ze 70 tot 90% van hun inkomen aan belastingen betalen; “we moeten toch belasting betalen!?” – trouwens: IEDEREEN betaalt dat percentage belasting. 

En ook: mensen accepteren dat van elke euro die ze uitgeven, ze gemiddeld 45% aan rente betalen. 45% rente over geld dat uit het niets is gecreëerd, waarnaast voor is gepresteerd, dat gecreëerd is door PRIVATE PARTIJEN – niet door de OVERHEID. Waardoor er een constante waardestroom is van waardescheppers naar geldscheppers. En we steeds MEER rente gaan betalen.

Die mensen doen dat veelal omdat ze niet weten dat dit zo is. Maar mensen doen dit steeds vaker omdat ze niet WILLEN weten dat dit zo is. Ze sluiten hun ogen voor de werkelijkheid en de waarheid. Omdat ze die – om welke reden dan ook – niet aankunnen.

Deze mensen hebben er geen benul van wie er aan de touwtjes trekken, zien niet dat onze democratie een “voorzetraam” is; dat democratie – in de zin van medezeggenschap hebben – niet bestaat. Ze zien niet dat niet alleen de democratie niet bestaat; ze zien ook niet dat we niet in een rechtsstaat leven. De staat oefent macht uit over de burger op dezelfde manier waarop de maffia dat doet: bedreiging en afpersing. Er zijn geen reële machtsmiddelen die de burger vrijwaart van de willekeur van de overheid, de staat. Toch gelooft het overgrote deel van de mensen dat de overheid er is voor de burger. 

Er zijn ook bosjes mensen die het goed hebben, en die zich niet kunnen verbinden met mensen die het veel minder goed hebben. Daarvan hebben ze het geloof dat het die mensen “hun eigen schuld is”. Mensen dus die zich niet kunnen verbinden met het leed van andere mensen, die daarvoor – door conditionering – het empatisch vermogen ontberen. Dat is bij heel veel mensen zo, op ontzettend veel manieren en in eenzeer verschillende mate. 

Deze mensen geloven dat alles wat door de mainstream media wordt verteld, waar is. Ze gaan niet op eigen onderzoek uit. Deze mensen GELOVEN.

We noemen de groep van mensen, die het de ordervolgers mogelijk maakt hun opdrachten uit te voeren, “SHEEPLE” –  een samentrekking van “sheep” en “people.” 

De slachtoffers spelen een evengrote rol als de daders. De mensen die het laten gebeuren, die het toestaan, die dat vanuit een geloof – een niet onderzochte gedachte – doen “DAT HET NOU EENMAAL IS ZOALS HET IS”; die hebben een even groot aandeel in de situatie.

De ordervolger DOET de rottigheid, voert die uit, en het schaap ACCEPTEERT de rottigheid, gehoorzaamt. Doet wat hem gezegd wordt. Wat is het eigenlijk het verschil tussen die twee? Wat is het echte, wezenlijke verschil? Als je goed gaat kijken, is er maar een ragdun lijntje wat de twee categorieën scheidt. En als je nog beter kijkt, zie je ze regelmatig van rol verwisselen.

Wat hebben de ordervolger en het schaap gemeen?
De overeenkomsten zijn legio: 

 1. Ze geloven beiden in een externe autoriteit: ze geloven dat er iemand is, die beter de verantwoordelijkheid voor hun welzijn, hun leven, en – vooral: hun dáden – kan nemen dan zij dat zelf kunnen. “Ik moet dit DOEN – het kan niet anders”  en “Ik moet dit ACCEPTEREN – ik kan niet anders.”
  Dat klopt als je kind bent, maar op een bepaalde leeftijd houdt dat toch echt wel op. 
 2. (Dus) de tweede overeenkomst is: mentale onvolwassenheid. De mate van volwassenheid wordt bepaald door de mate waarin je in staat bent verantwoordelijkheid te nemen voor je EIGEN daden, gedrag, gedachten
 3. De derde overeenkomst is dat ze GECONDITIONEERD zijn om te geloven in die externe autoriteit. Waarmee ze hun vrijheid uit handen geven.
  Machthebbers krijgen de macht van machtgevers. MachtWEGgevers.
  Over die conditionering: die hebben we allemaal ondergaan: dat begint al in het gezin waar “hoe het hoort” wordt overgedragen van de ene generatie op de andere. Maar de echte grote klappen worden uitgedeeld op school: vanaf

  De overeenkomsten tussen school en de gevangenis
  De overeenkomsten tussen school en de gevangenis

  de kleuterschool reageren we al op de bel, die ons vertelt wanneer we in de bank moeten zitten en wanneer we “vrij” zijn.
  Aan die conditionering ontsnapt niemand. We zitten allemaal in een zelfgecreëerde gevangenis. Maar daar kunnen we uit. We hebben de gevangenis immers ZELF gecreëerd, dus we kunnen hem ook weer afbreken.

Contant geld, ordervolgers en schapen
Wij zijn van Handjecontantje punt org, dus we leggen in deze boodschap graag de link tussen contant geld en wat we net besproken hebben. Het afgelopen jaar hebben we op het gebied van het verdwijnen van contant geld – en de gevolgen daarvan voor onze vrijheid – een paar prachtige voorbeelden gezien: India en Venezuela. In beide landen is het grootste biljet van de ene dag op de andere uit roulatie gehaald. In beide landen hebben relatief heel weinig mensen een bankrekening, dus ze zijn van de ene op de andere dag een groot deel van het weinige dat ze hadden, kwijt. En nog veel belangrijker: ze kunnen elkaar niet meer betalen, dus de economie komt gierend tot stilstand en mensen lijden écht honger. 

India en Venezuela zijn een mooi voorbeeld van resultaten van de vormgeving door ordervolgers en schapen. De ordervolgers hebben de rotzooi gecreëerd en de schapen hebben het geaccepteerd. Er is geen massale opstand tegen de regering. Dus het experiment is geslaagd. 

Dat gebeurt hier, in Nederland, niet, he? 

Handjecontantje.org dragen 2017 op aan deze twee categorieën van mensen: aan de ordervolger en aan het schaap. Dat zijn de mensen die Nederland vorm geven. 

Maar eigenlijk dragen we 2017 op aan de TRANSFORMATIE van deze mensen. We wensen its-only-a-matter-of-time-pionnen-en-koning-koninging-paard-en-toren-gevallendat 2017 het jaar wordt dat heel veel ordervolgers en schapen – vanuit een getransformeerd bewustzijn – Nederland gaan vormgeven. Dat ze zich gaan realiseren wat er aan de hand is, dat ze zich hun eigen rol daarin realiseren, en dat ze hun eigen verantwoordelijkheid gaan erkennen en nemen. 

Dat ze wakker worden en opstaan. Dat dat de mensen zijn die Nederland in 2017 vorm gaan geven.

Wij van Handjecontantje.org wensen iedereen een prachtig, BewustWakker, 2017 met heel veel contant geld!! 

PROOST!feest-champagne-glazen

We hebben onze Nieuwjaarsboodschap ook op video opgenomen. Klik op de link om deze te bekijken.

P.s.: een hele goede video over ordervolgers is deze van Mark Passio.

Nieuwsuur: het verdwijnen van contant geld

Nieuwsuur bracht afgelopen zaterdag een onderwerp over het verdwijnen van contant geld. Inderdaad; over het VERDWIJNEN van contant geld. Niet over het behoud daarvan. Kijk hier de uitzending vanaf 20.02: uitzending nieuwsuur zaterdag 5 nov.

Volgens de Betaalvereniging betalen we over 10 jaar nog maar 10% contant. Op dit moment is de verhouding pinnen/contant 60/40.
Hier vinden we als handjecontantje.org uiteraard wel iets van en we hadden hier dan ook graag iets over willen zeggen in de uitzending.

Waarom is het zo belangrijk dat contant geld behouden blijft?

cropped-euro11Contant geld gebruiken geeft je privacy en vrijheid. Contant geld is een van de laatst overgebleven gebieden waar wij nog privacy hebben; bij alles waar we electronica bij gebruiken is onze privacy weg. Helemaal weg. Als alle betalingen helemaal digitaal worden, zijn we volledig te controleren. Elke transactie is geregistreerd. Daar hebben mensen geen idee van, dat dat zo is. En vrijheid: zo gauw als contant geld afgeschaft is, wordt er negatieve rente ingevoerd en bepalen de banken en de overheid wat en aan wie jij betaalt. Dit in combinatie met het afschaffen van bijv. het medisch beroepsgeheim, zorgt ervoor dat we volledig gecontroleerd en gemanipuleerd kunnen worden. En dat gebeurt ook. Klinkt dat raar, of ongeloofwaardig? Als ze mij tien jaar geen hadden gezegd dat Klijnsma de bejaardentehuizen zou sluiten, tegelijkertijd de thuiszorg zou afbreken én onze pensioengelden aan de EU zou geven, had ik dat ook niet geloofd….

Nieuwsuur doet precies wat het moet doen – en wat de mainstream media doet: propaganda maken voor de agenda van de uitvoeringsorganen van de machthebbers: de regering en de banken.
Er wordt wijslijk niet verteld wat de risico’s zijn van contactloos betalen: berovingen zonder geweld en zonder dat je het zelfs merkt: het “contactloos skimmen” van je bankpas, gewoon op straat. En bij de bank hoef je geen verhaal te halen, die hebben hun regeltjes zodanig aangepast dat “jij maar voorzichtiger had moeten doen”. De consumentenbond heeft hier een mooi filmpje over gemaakt :Filmpje consumentenbond over skimmen

bankpas
En dan is natuurlijk de vraag: Wat kunnen wij er dan aan doen?

Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Zoveel mogelijk contant betalen is een goed begin. Niet meer kopen bij de grote multinationals is ook een goed idee. En door de petitie voor behoud van contant geld te ondertekenen en delen geven we ook een duidelijk signaal af.

Doe je mee?
Petitie voor behoud van contant geld

Verslag van het symposium In de Hoofdrol, zaterdag 29 oktober 2016

Verslag van het symposium “In de Hoofdrol”

Het thema van de dag was “Hoe om te gaan met het wakker worden – de verspreiding van besef”. Wat doe je als je wakker wordt; hoe ga je daarmee om; hoe vind je daarbij aansluiting met anderen; hoe kun je dit besef verspreiden? Maar ook: hoe houd je je eigen vuurtje brandend? De intentie was een ontmoeting met andere wakkere mensen en daarin elkaar inspireren. Dat is wel aardig goed gelukt, aan de reacties te horen. De intentie was ook om de deelnemers de hoofdrol te geven. Of we daar helemaal in geslaagd zijn….. We hebben er sowieso een heel goed gevoel aan overgehouden.

Inleiders van de dag waren: Pieter Stuurman (pieterstuurman.blogspot.com), Anthony Migchels (http://betalenmetflorijn.nl/) en Peter den Haring (http://www.tijdgeest-magazine.nl/).

Speciale gastsprekers die hun initiatief neer konden zetten waren: Richard Peelen, Rob Brekel, Rik Roorda en Lidy Meurs.

Pieter Stuurman %22Alleen op de Wereld%22 Symposium %22In de Hoofdrol%22 Handjecontantje.org 29 oktober 2016
Pieter Stuurman

Pieter sprak als inleiding op de “groepsinspiratie” over wakker worden en wat je daarmee kunt doen: in de kern is dat zelf verantwoordelijkheid nemen voor dat het goed gaat, dat niet meer uitbesteden aan leiders en systemen.

Anthony sprak in zijn inleiding over twee manieren van geldschepping, de mogelijkheden en nadelen van alternatieve geldsystemen. Wat zijn de voor- en nadelen van euro-inwisselbaarheid. Hij gaf weer een fantastische  masterclass monetaire economie als inleiding op zijn alternatieve munt De Florijn.

Peter den Haring sloot de dag af met een verhandeling over de natuurlijke evolutie in samenwerken, en dat jonge mensen zoveel meer vaardigheden op spiritueel- en bewustzijnsvlak hebben dan oudere generaties.

Richard Peelen heeft sinds kort de website Menselijk economie (http://menselijkeeconomie.nl/). Hij heeft deze site opgezet om mensen op een laagdrempelige, toegankelijke manier kennis te laten maken met de kronkels die – met name in de economie – in de wereld zichtbaar zijn. De doelstelling van menselijkeeconomie.nl is mensen die daar nog niet wakker voor zijn, op een vriendelijke, vertrouwen wekkende manier wakker te maken.

Rob Brekel %22Water als energiebron%22 Symposium %22In de Hoofdrol%22 Handjecontantje.org 29 oktober 2016
Rob Brekel

Rob Brekel heeft uitgebreid verteld over hoe belangrijk water is en waarom dat zo is:de rol van water in de energievoorziening. De presentatie van wat hij verteld heeft staat op zijn website: http://www.iq-energy.nl/.

Rik Roorda heeft 2 webwinkels, te weten de zilvergoudwinkel (https://zilvergoudwinkel.nl/). en https://www.allprepare.com. Waarom is het verstandig om goud en zilver aan te kopen en hoe zit het met het noodrantsoen dat op advies van o.a. Angela Merkel aangeschaft dient te worden? Er ontstond een mooie discussie over de zin van je prepareren op “zware tijden” en vanuit welke perspectieven en bewustzijn je daar naar kunt kijken.

Lidy Meurs woont sinds enige tijd in een ecowoonwijk in Nijmegen, (http://www.woongemeenschapeikpunt.nl/). Dit is een project gesteund door een woningbouwvereniging waar mensen van 0 tot 84 bij elkaar wonen en alle beslissingen gemeenschappelijk nemen. Deze manier van besluitvorming vereist een iets andere manier van denken en handelen en biedt hierin de nodige uitdagingen.

We hadden een heerlijke biologische lunch, verzorgd door Jan Nouwen en Eugenie van Ruitenbeek. Twee fantastische soepen, met veel liefde en plezier klaargemaakt, een drietal heerlijke salades en goed brood. Bistro Zuster Francina heel hartelijk bedankt voor de mooie locatie en prettige verzorging.

Wij hebben een geweldige, inspirerende dag gehad die wat ons betreft nog een vervolg krijgt.

Dank aan alle deelnemers en sprekers voor dit mooie samenzijn!

Miranda Slob en Kees van de Water
Miranda Slob en Kees van de Water