Week van het geld – De Week Van CONTANT Geld

Dit is wat er op de website van de week van het geld staat: “door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!”

De vraag die wij hierbij hebben; wat wordt die kinderen dan precies geleerd? Als we eens goed kijken naar wie deze week sponsoren, zie je een heel rijtje van banken en verzekeringen. En hoe zat het ook al weer met die banken?

“Wijzer in geldzaken streeft naar structurele integratie van financiële competenties in het onderwijscurriculum.”

Snap jij het nog? Ons filmpje legt het wel begrijpelijk uit.

Wij hebben deze week omgedoopt tot De Week Van Contant Geld. We willen laten zien hoe het werkt. Wil je ons helpen zoveel mogelijk mensen te laten weten hoe het zit door op  twitter en facebook ons filmpje te delen met daarbij #weekvancontantgeld?

 

 

 

Gedwongen contactloos betalen bij de Albert Heijn

Zoals we in onze video (http://bit.ly/watisgeldhco ) laten zien zit de macht bij de grote multinationals. Albert Heijn is daar een onderdeel van. De nieuwste ontwikkeling is gedwongen contactloos betalen door simpelweg de pinautomaten af te plakken zodat je geen pinpas meer kunt gebruiken. Nou zijn we, zoals bekend, ook geen voorstander van pinnen, maar dit gaat wel heel ver.

Wat kunnen we hier tegen doen? Hoe zorgen we er voor dat contant betalen behouden blijft? We zien contant geld in een heel rap tempo verdwijnen. Dat is waarom wij handjecontantje.org ook begonnen zijn. Contant geld is noodzakelijk voor het behoud van onze privacy en vrijheid.

Laten we de macht eens terug gaan halen bij Albert Heijn en een kopersstaking gaan houden en vertel vooral ook bij de mensen van de Albert Heijn waarom je dat doet.

 

Contactloos betalen is iets waar wij niet heel vrolijk van worden. Een eng iets waar slimme mensen uiteindelijk waarschijnlijk voordeel uit kunnen halen. Wij willen graag #contant geld blijven behouden en op zijn minst ouderwets een #pincode invoeren zodat we bewust omgaan met onze betalingen.

In de #albertheijn in #Nieuwegein zijn alle ingangen van de pin terminals afgesloten door een insteek kaartje. De reden hiervan is dat ze #contactloos betalen willen promoten. Volgens de medewerker van de Alberheijn zou dit in de nabije toekomst wel eens de manier van betalen kunnen worden.

Wij weten niet of we hier zo blij mee moeten zijn. Een volgende opstap naar de afschaf van contant geld? Een volgende stap richting ieder mens zijn / haar eigen onderhuidse chip?

Volgens de medewerker was het zoveel sneller…

Maar toch.. zijn wij dan de enige die niet houden van dan contactloze gedoe? Want eigenlijk wil ik gewoon zelf bepalen wanneer ik op het ja knopje druk en niet de kans lopen dat er een of andere leiperd met een apparaatje langs mijn tas gaat en zodoende makkelijk geld kan incasseren.

Contactloos betalen, waar moeten we dan met ons zwarte geld heen?

Wat vinden jullie? (met dank aan een klant van AH)

Cash afrekenen, hoelang nog?

Jurgens

Als er iemand is die zich sterk maakt voor het behoud van contant geld, is het Jürgens Redzcus. Jürgens heeft uit overtuiging geen bankrekening en betaalt alles contant. Dit voert hij zodanig ver door, dat er diverse rechtszaken zijn (en zijn geweest) waar hij door instanties en bedrijven min of meer gedwongen wordt om een bankrekening te nemen omdat ze weigeren contant geld te accepteren als betaalmiddel. Zijn strijd richt zich niet zozeer tegen het digitale geld, maar tegen het geldstelsel dat wordt gerund door private baken tot en met de ECB aan toe. Die daarmee als niet-overheid een bijna absolute financiële macht over ons hebben.

Contant geld is in Nederland het wettige betaalmiddel, het enige zelfs. Maar cash afrekenen is fors op zijn retour. Daarbij dringt zich de vraag op of mensen zonder bankrekening in Nederland nog kunnen functioneren. Een enkeling houdt stug vast aan betalen met klinkende munt. Uit principe.

Wie vanaf 1 februari in Amsterdam de nachtbus pakt, kan in die bus niet meer tegen contante betaling een kaartje kopen. Vanaf eind maart geldt dat voor alle bussen in de hoofdstad. En volgend jaar kan in het Amsterdamse openbaar vervoer nergens meer contant worden betaald. Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf, dat de maatregel twee weken geleden bekendmaakte, hoopt zo het aantal overvallen terug te dringen.

Dat je bij een onbemand tankstation niet cash kunt afrekenen, begrijpt iedereen. Maar met name in de grote steden zijn er ook al winkels die geen contant geld meer accepteren. De kleine duurzame supermarktketen Marqt bijvoorbeeld en bakkerijketen Vlaamsch Broodhuys. Je kunt daar alleen met je pinpas of smartphone terecht.

Volgens de eind 2015 gepubliceerde ”Visie op de rol van contant geld als toonbankbetaalmiddel” van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) –een denktank van consumentenorganisaties, bedrijfsleven en banken– scharen sommige kleinere horecazaken en enkele musea zich bij de instellingen die contant geld in de ban hebben gedaan. Ook bij diverse gemeenten kun je bij het afhalen van een identiteitsbewijs niet meer met bankbiljetten en munten betalen. Hetzelfde geldt voor steeds meer parkeerautomaten. Het argument is in alle gevallen hetzelfde: veiligheid. Ook kostenbesparing speelt een rol, aldus het MOB.

Opmars

Elektronisch betalen is bezig aan een schier onstuitbare opmars (zie grafieken). Nieuwste ontwikkeling op dit gebied, sinds 2014, is contactloos betalen. Betaalvereniging Nederland, de koepel van instellingen die zich met het betalingsverkeer bezighouden, maakte deze week bekend dat er bij twee derde van alle betaalautomaten inmiddels kan worden betaald door de bankpas of smartphone ertegen aan te houden. Ruim 19 miljoen passen en smartphones zijn daarvoor geschikt.

Vorig jaar werd 3,6 miljard keer elektronisch betaald, voor in totaal ruim 97 miljard euro. Een toename van 10,6 procent vergeleken met 2015. In dat laatste jaar rekenden Nederlandse consumenten voor het eerst meer aankopen met de pinpas af dan met contant geld. Een mijlpaal. Overigens gaat de portemonnee vooral nog open bij kleine bedragen. In 2015 bedroeg het aantal contante betalingen 3,19 miljard stuks, voor een totaalbedrag van 40 miljard euro. De 3,23 miljard pinbetalingen in dat jaar hadden een totale waarde van 93 miljard euro.

Banken en zogeheten toonbankinstellingen –winkels, horeca, marktkramen en dergelijke– spraken in 2014 in het zogeheten pinakkoord af om het gebruik van de pinpas te stimuleren. Het streven is dat consumenten volgend jaar 60 procent van hun aankopen met de pinpas betalen en 40 procent contant.

We trekken met elkaar dus steeds minder geld uit de flappentap. Toch zal contant geld niet verdwijnen. Volgens het MOB is het „ten behoeve van de toegankelijkheid en financiële stabiliteit van het toonbankbetalingsverkeer” gewenst dat contant geld als betaalmiddel goed blijft functioneren. Want stel je voor dat het pinsysteem tijdelijk niet werkt. Ondanks alle inspanningen „kunnen calamiteiten zich blijven voordoen”, overweegt het MOB in eerdergenoemd rapport. En als zoiets op grote schaal gebeurt, kan het „ontwrichtende maatschappelijke effecten” hebben.

Contant geld moet dus blijven, vindt het MOB. En dat is ook het standpunt van De Nederlandsche Bank (DNB), die toezicht houdt op ons geldsysteem. „DNB staat in beginsel niet afwijzend tegenover experimenten met cashloze winkels, maar het op grotere schaal weigeren van contante betalingen is onwenselijk”, schreef de centrale bank van Nederland enkele jaren geleden al in een visiedocument.

Bankrekening

Naast de aankopen die we aan de toonbank afrekenen, doen we vele andere betalingen. Denk aan verzekeringspremies, nutsvoorzieningen, hypotheekrente, onze belasting en allerlei rekeningen die we (meestal) via onze bankrekening voldoen. In 2015 ging het om een bedrag van 4906 miljard euro aan overschrijvingen en 248 miljard euro aan incasso-opdrachten (totaal 5154 miljard euro). En dan zijn er ook nog de onlinebetalingen via iDEAL: die waren in 2015 goed voor 18,1 miljard euro.

De meeste Nederlanders hebben geen enkele behoefte om die girale betalingen contant te verrichten, en soms kan dat niet eens. „Bij ons kan alleen via een bankrekening worden betaald”, zegt een woordvoerder van energiebedrijf Essent desgevraagd. En bij de Belastingdienst is het al niet anders. Die heeft al in 1992 afscheid genomen van de kas, meldt een woordvoerster. „Overigens is sinds 2005 ook uitbetaling door de Belastingdienst niet meer contant mogelijk.”

Opmerkelijk genoeg is de chartale euro (bankbiljetten en munten) volgens Europees recht het wettige betaalmiddel in de landen van de eurozone. Het enige, welteverstaan, bevestigt een woordvoerder van DNB desgevraagd. Kunnen vervoersbedrijven, winkels, instellingen en zelfs overheden dan wel weigeren om contant geld te accepteren?

Ja, dat kan. Volgens het bovengenoemde rapport van het MOB staat het „partijen naar Nederlands recht vrij” om voor het aangaan van een transactie contant geld uit te sluiten als betaalmiddel. In gewoon Nederlands: een winkelier mag cash afrekenen weigeren. Voorwaarde is wel dat de consument een uitwijkmogelijkheid heeft, oftewel bij een concurrent terechtkan.

Wat de overheid betreft: volgens de Algemene wet bestuursrecht moeten in Nederland bestuursrechtelijke schulden –behalve leges– giraal worden betaald. Belasting dus ook.

Toch wringt er iets. Volgens Europees recht mogen nationale overheden „om redenen van publiek belang” wettelijke maatregelen nemen die afbreuk doen aan de status van wettig betaalmiddel, „mits alternatieve betaalmiddelen beschikbaar zijn”, zo schrijft het MOB. Maar hoe strikt het begrip „beschikbaar” moet worden uitgelegd, is uiteindelijk aan de rechter. Hoe die zal beslissen, is volgens het MOB „tamelijk onzeker” omdat rechtszaken over dit onderwerp „zich zelden voordoen.”

Opgezegd

Iemand die wel de gang naar de rechter heeft gemaakt, is Hans Jürgens Redczus uit Leeuwarden. De 64-jarige Fries van Duitse afkomst zegde ruim vier jaar geleden zijn bankrekening op. Hij deed dat omdat hij de banken niet langer vertrouwde. Dat heeft een voorgeschiedenis.

Tientallen jaren verdiende Redczus zijn brood als winkelier. Hij was eigenaar van de Biotoop, de oudste natuurvoedingswinkel van Nederland. In de jaren 70 was hij zelfs een van de pioniers in het wereldje van wat toen nog ”alternatieve voeding” heette.

Elke winkelier is gespitst op vals geld, zegt Redczus. „Als je een vals briefje tegenkomt, ben je volgens de wet verplicht aangifte te doen. Maar de schade is voor jezelf. Daarom geven de meesten het snel weer uit. Ik wil dat niet. Eerlijk zijn en niemand schade toebrengen, dat is mijn levensprincipe. Ik ben deontoloog.”

De deontologie is een stroming in de filosofie die voortbouwt op het gedachtegoed van de Duitse filosoof Immanuel Kant. Volgens Kant is plichtsbetrachting de grootste zedelijke volmaaktheid. De deontologie noemt een daad van een mens goed wanneer die in overeenstemming is met een goed gebod of principe. Ze maakt haar oordeel dus niet afhankelijk van een gunstig gevolg of het nut van een daad.

Ergens begin deze eeuw kreeg Redczus op zijn verjaardag een enveloppe met inhoud: een mooie kaart, met daarin gevouwen een bankbiljet. „Het viel me meteen op dat het biljet inkt had afgegeven. Dat kan natuurlijk niet. Echte bankbiljetten geven nooit inkt af, zelfs niet als je ze per ongeluk in de wasmachine hebt gestopt. Dit was een vals biljet. En het erge was: ik wist zeker dat het door een bank in omloop was gebracht.”

Redczus bedacht dat zoiets vast weleens vaker zou voorkomen. Om met zijn winkel geen risico te lopen, bedacht hij een oplossing: bij elke kasopname bij zijn bank vroeg hij voortaan om een echtheidsverklaring. Een medewerker van de bank noteerde daarop de nummers van de verstrekte bankbiljetten en zette zijn handtekening eronder.

Aanvankelijk werd daar een beetje om gelachen. „Vals geld dat de bank zelf in omloop brengt? Dat gebeurt gewoon niet, zeiden ze”, vertelt hij. Totdat het wél bleek te gebeuren. En niet maar incidenteel, maar heel regelmatig.

Redczus trok steevast bij zijn bank en de politie aan de bel om compensatie. Op den duur gingen de bankmedewerkers zich aan hem ergeren. „Toen ik een keer vroeg waarom ze de biljetten zelf niet goed controleerden, liet iemand zich ontvallen dat ze dat niet mochten doen, want dat zou voorbehouden zijn aan DNB. Ik ontdekte dat banken de inkomende en uitgaande geldstromen strikt gescheiden houden. Inkomend geld gaat naar DNB, uitgaand geld komt van DNB. Dat betekent volgens mij dat DNB zelf valse bankbiljetten in omloop brengt. Zijn scantechniek is gewoon niet waterdicht.”

Een woordvoerder spreekt desgevraagd tegen dat DNB alle biljetten die banken via hun pinautomaten uitgeven, controleert. „De banken mogen dat zelf ook doen, mits ze goedgekeurde apparatuur gebruiken. Daar zien wij op toe”, aldus de woordvoerder.

Spaargeld

Redczus wilde ook inspraak in wat zijn bank met zijn (spaar)geld deed. „Ik eiste een garantie dat ze het niet zouden investeren in verkeerde zaken zoals wapenhandel, prostitutie, de productie van gifstoffen en andere dingen waarvan we weten dat die schadelijk zijn. Die zekerheid wilde ik hebben, het is toch mijn geld? Maar mijn toenmalige bank, de ING, weigerde. Topman Hamer verklaarde in antwoord op een brief van mij: Wij eigenen ons uw geld toe. In ruil daarvoor hebt u een vordering op ons.”

Omdat hij de gevraagde garantie niet kreeg, zegde Redzcus zijn bankrekening op. Hij besloot voortaan al zijn betalingen alleen met contant geld te verrichten. „Ik ging naar de gemeente met de vraag om mijn bijstandsuitkering voortaan contant aan mij uit te betalen. Ook meldde ik bij het waterleidingbedrijf, het energiebedrijf en de zorgverzekeraar dat ik mijn rekeningen en premie voortaan contant wenste te betalen.”

Leven zonder bankrekening bleek echter geen sinecure. Redzcus liep overal vast. De gemeente weigerde aanvankelijk, en ook de nutsbedrijven en de zorgverzekeraar deden moeilijk. Bezwaarprocedures en rechtszaken volgden. Uiteindelijk werd een compromis getroffen: de gemeente betaalde Redzcus’ rekeningen van de nutsbedrijven en de premie van de zorgverzekeraar en hij kreeg de rest van zijn uitkering bijgeschreven op een speciale creditcard, die normaliter alleen aan ambtenaren en bestuurders wordt verstrekt die bijvoorbeeld op dienstreis gaan.

De Leeuwarder ging akkoord, totdat hij ontdekte dat aan die creditcards een luchtje kleeft. „Daarmee gebeuren zaken die niet gecontroleerd worden. De bezitter kan met tienduizenden euro’s op zo’n kaartje de grens oversteken zonder aangifte te doen, terwijl dat wel verplicht is. Ik wilde aan zo’n systeem niet meer meewerken en heb het weer ingeleverd. Ik heb gezegd dat ik mijn uitkering alsnog contant betaald wilde hebben. Toen werden ze pas echt kwaad op mij. Dan moet u maar de bezwaarprocedure doorlopen tot het einde, de Centrale Raad van Beroep, zeiden ze.”

Redczus deed dat. „Ze bleven me tegenwerken. Toen ik dreigde het aan de grote klok te hangen, trokken ze de zaak in en maakten een speciale beschikking waardoor ze mij toch contant konden betalen. Dat was in maart 2013. Ik was de eerste Nederlander die zijn uitkering contant kreeg uitbetaald. Natuurlijk vroeg ik wel bij elke betaling een schriftelijke garantie dat het om echt geld ging.”

Dat moest fout gaan. Redczus kwam in zijn uitkering valse biljetten tegen en ging daarmee terug naar de gemeente. „Toen weigerden ze mij nog langer die garanties te geven. Ze trokken de beschikking in en sindsdien krijg ik geen geld meer. Ik leef nu op kosten van anderen. Een rechtszaak die ik tegen de gemeente heb aangespannen, loopt nog.”

De gemeente stort zijn uitkering nu op de bankrekening van zijn vrouw, die de bezwaren van haar man niet deelt. Redczus: „Het zou natuurlijk gemakkelijk zijn om mijn vrouw mij het geld contant in handen te laten geven. Maar dat stemt niet overeen met de principes van de deontologie. Het moet zuiver gaan.”

Giraal geld

De Leeuwarder heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot de schrik van banken en ook van DNB. Hij verlegde zijn speerpunt van valse briefjes naar giraal geld. In zijn ogen is dat namelijk geen wettig betaalmiddel. Het zogeheten geldscheppend vermogen van banken noemt hij „de grote wisseltruc” waar alle banken zich aan schuldig maken, ook de ideële banken. Volgens Redczus verrijken de banken zich op schaamteloze wijze ten koste van argeloze consumenten. Op zijn website geldgeweld.nl legt hij uit hoe hij tot die overtuiging is gekomen.

Toch is hij niet tegen giraal geld op zich. „Dat heeft zelfs fantastische voordelen. Maar dan moet het geldsysteem wel beheerd worden door de overheid, en niet door particuliere ondernemingen als banken.”

Het burgerinitiatief Ons Geld heeft hetzelfde streven en wist dat onderwerp in oktober 2015 met succes op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Het kabinet voelt echter niet voor een hervorming van het huidige geldsysteem. „Er bestaat onvoldoende zekerheid over de voordelen van een ander stelsel ten opzichte van het huidige” schreef minister Dijsselbloem van Financiën in februari 2016 aan de Kamer.

En Redczus? Hij vecht door. „Het niet hebben van een bankrekening valt onder mijn zelfbeschikkingsrecht. Dat is een fundamenteel mensenrecht. Verschillende partijen ontnemen mij dit. Ik wil niet dat banken nog meer macht krijgen. In het verleden hebben ze laten zien dat zij zeer slecht met hun macht omgaan.”

Bron:http://www.rd.nl/vandaag/economie/cash-afrekenen-hoelang-nog-1.1371338

Opheffing cash geld dankzij India weer stap dichterbij

Al drie weken lang is er chaos en zijn er protesten in India doordat van het ene op het andere moment de hoeveelheid cash geld met meer dan 80% is verminderd. De Indiase regering zegt op deze manier corruptie te willen bestrijden en zwart geld tegen te gaan.

cashindia

De regering wil in korte tijd de economie omzetten van cash naar digitaal, daarom zijn vanaf 8 november biljetten van 500 en 1000 rupee geen wettige betaalmiddelen meer. De voornamelijk door cash betalingen beheerste economie van India dreigt tot stilstand te komen nu miljoenen mensen zonder cash komen.

Bank officials rapporteren dat de meeste top banken in het financiële hart van Mumbai de dag starten met 800 miljoen rupees tot 1,2 miljard rupees in cash in plaats van de gangbare 1,5 miljard rupees. Kasopnames bij de geldautomaten zijn beperkt tot 10.000 rupees per persoon in plaats van 24.000 rupees, het bedrag dat is vastgesteld door de regering.

Sinds 24 november kunnen de mensen hun 500/1000 Rs biljetten zelfs niet meer omwisselen. Zij krijgen tot 31 december de tijd om deze te storten op een bankrekening en daardoor direct in digitaal geld om te zetten.

Als iemand meer dan 250.000 rupees ( ca $3.650) wil inwisselen aan 500/1000 Rs biljetten dan is hij wettelijk verplicht om uit te leggen waarom hij zo veel cash geld heeft en moet hij aantonen daarover belasting te hebben betaald. Zo niet dan kunnen ze een 200 procent boete betalen over de niet betaalde belasting.

De Indiase regering ontvangt maar een fractie aan belastingen die andere democratieën ontvangen. In 2013 betaalde  slechts 1 procent van de Indiase bevolking belastingen.

Het tekort aan contant geld komt met name hard aan bij de arme Indiase bevolking, waarvan velen geen bankrekening hebben. Naar verwachting zullen velen van hen hun beetje spaargeld kwijtraken vanwege hun wantrouwen naar financiële instellingen en doordat ze lastig gevallen zullen worden over de herkomst van hun spaarcenten.

Experts twijfelen eraan of inderdaad meer belasting zal worden geïnd door deze maatregelen. Wel zal de controle van de burgers gemakkelijker worden als hun financiële transacties digitaal zichtbaar worden. Voor de banken zal het een enorme meevaller zijn door de miljoenen klanten die zij in korte tijd er bij krijgen.

De actie die plaats vindt in India met meer dan 1 miljard inwoners zal ongetwijfeld zijn vervolg krijgen in de rest van de wereld. In India is het cash geld bijzonder populair. Hier worden 98% van alle consumentenbetalingen contant gedaan. Als het hier lukt om het cash geld door digitaal te vervangen, zal dat in de rest van de wereld ook moeten kunnen.

De vermaarde econoom Armstrong vindt dat het verbannen van cash geld het laatste restje economische vrijheid van mensen afneemt, wat gelijk staat aan economische dictatuur.

Het einde van cash geld geeft regeringen/banken:
1. De macht om mensen aan te moedigen hun geld uit te geven wanneer de economie vast zit of om minder te spenderen bij oververhitting.
2. Regeringen hebben volledig inzicht in deze rekeningen, controlemogelijkheden nemen toe!
3. Daarnaast zijn banken niet meer kwetsbaar voor bank runs!

Grote banken in zowel Engeland als de VS behandelen grote cash opnames al als een verdachte activiteit. Rapporten van maart laten zien dat het Amerikaanse departement van Justitie bankemployees opdracht geeft om te overwegen de politie te bellen bij opname door klanten van $5,000 dollar of meer. Frankrijk beperkt in september Franse burgers om cash betalingen van meer dan 1000 euro te doen.

Rob Vellekoop, 4 december 2016

Afschaffing van contant geld, de cashless society

Wereldwijd wordt ingezet op de afschaffing van contant geld en daarmee de afhankelijkheid van een saldo op een bankpas. Die laatste zullen ook gaan verdwijnen, maar dat is de volgende fase. We noemen dat de ‘cashless society’. Eerst moet elk ruilmiddel dat overheden geen inzage geeft in de transactie, worden afgeschaft. Geen contant geld meer dus. Want daarmee kun je naar de supermarkt om boodschappen te doen zonder dat de staat ziet wie de boodschappen doet en hoeveel. Alles moet worden gedigitaliseerd. De strijd tegen zwart geld wordt dan ook vooral gebruikt als alibi voor de strijd tegen contant geld. In Italië is bijvoorbeeld in november dit jaar een nieuwe wet aangenomen om meer grip te krijgen op contant geld, zo schrijft ADN Kronos. Haal je meer dan €1.000 per dag of meer dan €5.000 per maand uit de geldautomaat, dan moet de bank daar voortaan melding van doen bij de belastingdienst. Ziet de belastingdienst vervolgens aanleiding om een onderzoek te starten, dan moet je kunnen aantonen dat het geld op legitieme wijze verkregen is. Het lijken allemaal vooral stappen te zijn richting de ontmoediging van contante transacties. Iedereen die wel eens probeert geld uit een automaat te halen in een grote stad zal inmiddels wel hebben ontdekt dat de pinautomaten steeds schaarser worden. Ook wordt angst voor gehackte pinautomaten gezaaid om mensen te stimuleren meer met plastic te betalen. In Griekenland wordt zelfs gewerkt aan een plan om belasting te heffen op pin opnames.

cashless-society

Wat is er dan zo erg aan de afschaffing van contant geld? Denkt u daar zelf maar eens over na. Sowieso is de afhankelijkheid van geld, de globalisering van voedselproductie een ontwikkeling die zorgt dat we niet meer kunnen leven als er geen saldo meer op onze rekeningen staat. Het aantal mensen met een volkstuintje is schaars en beperkt tot het platteland. In de grote steden rennen we ‘s avond om kwart voor tien nog even naar de AH voor het ontbijt van morgenochtend. We zijn gewend alles met geld te doen, maar beseffen ons niet dat als dat geld niets meer is dan een digitaal getal op een rekening, dit ons in alle facetten van het leven afhankelijk gemaakt heeft van die bank. En wat gebeurt er als die bank uw saldo bevriest? Of wat gebeurt er als zo’n bank omvalt? Ja natuurlijk, dat zijn doemscenario’s en die willen we niet horen. Vingers in de oren en gewoon doorgaan met de arbeid. Kijkt u in dat kader eens de film In Time. Wellicht begrijpt u de link als u de film gekeken heeft. Als iedereen afhankelijk is van bancaire systemen, bij wie denkt u dan dat de volledige macht ligt?

Dokter Constantin Gurdgiev is hoogleraar Finance aan het Middlebury Institute of International Studies in Californië. Daarvoor was hij Adjunct Professor of Finance aan het Trinity College in Dublin. Hij werkte als redacteur van het Ierse Business and Finance magazine en was een niet-uitvoerend lid van de Investment Committees van GoldCore. Hier is zijn opvatting over de risico’s van een cashless society: “Centrale banken, regeringen en de regelgevende instanties zijn vaak te gretig bezig de voordelen van een cashless society op te sommen. Daarin gebruiken ze argumenten als ‘efficiëntie’ en ‘snelheid van de transacties’, ‘het gemak van de naleving en rapportage’, enz. Echter, maken ze nooit melding van de nadelen en de kosten van het creëren van een systeem waarbinnen privé-transacties volledig digitaal traceerbaar worden en centraal opslagen moeten worden. In eenvoudige bewoordingen: de cashless society verwijdert de anonimiteit van contant geld in privé-transacties, zoals geschenken, kleine transfers en kleine privé-betalingen en bij transacties als bijvoorbeeld tips. Andere belangrijke nadelen van girale betalingssystemen is dat ze de belangrijke rol van geld als een opslag van waarde ondermijnen. Elektronische accounts kunnen en zullen in de toekomst onteigend worden. Contant geld en monetaire activa, zoals goud, kunnen niet worden onteigend of slachtoffer worden van een bail-in regeling, zolang ze fysiek in je bezit zijn. Cashless rekeningen versterken het belang van monetaire activa, zoals goud, in de rol van ‘veilige havens’ tegen systeemrisico’s; risico’s als een hoge kans van onteigening. Cashless en dus elektronische rekeningen lopen een groot risico op het gebied van cyberaanvallen en cybercriminaliteit. Ook hier bieden monetaire activa, zoals fysiek goud, een veilige haven en een kans om je bezit te beschermen. De push van overheden in de richting van de cashless society wordt uiteindelijk gedreven door de wens om maximale controle over de private rijkdommen en inkomens uit te oefenen.”

cashless_society-tabel

Bovenstaande grafiek laat de road map richting de cashless society in verschillende landen wereldwijd zien. Nederland doet het behoorlijk goed op het lijstje. Het betaalgemak van pasjes of mobiele telefoons zal worden gecombineerd met een ontmoedigingsbeleid om zo de afhankelijkheid van digitaal geld steeds groter te maken. Leggen we dat naast de steeds verdere bemoeienis van de staat in het privé leven, dan kunnen we misschien een situatie voorstellen waarbij niemand meer kan kopen of verkopen die niet naar de pijpen van de staat danst. Doet dat denken aan profetische woorden? Hoe kunnen we daar een stokje voor steken?

 

Tekst en bron: Beyond the Matrix by Martin Vrijland

 

Nieuwsuur: het verdwijnen van contant geld

Nieuwsuur bracht afgelopen zaterdag een onderwerp over het verdwijnen van contant geld. Inderdaad; over het VERDWIJNEN van contant geld. Niet over het behoud daarvan. Kijk hier de uitzending vanaf 20.02: uitzending nieuwsuur zaterdag 5 nov.

Volgens de Betaalvereniging betalen we over 10 jaar nog maar 10% contant. Op dit moment is de verhouding pinnen/contant 60/40.
Hier vinden we als handjecontantje.org uiteraard wel iets van en we hadden hier dan ook graag iets over willen zeggen in de uitzending.

Waarom is het zo belangrijk dat contant geld behouden blijft?

cropped-euro11Contant geld gebruiken geeft je privacy en vrijheid. Contant geld is een van de laatst overgebleven gebieden waar wij nog privacy hebben; bij alles waar we electronica bij gebruiken is onze privacy weg. Helemaal weg. Als alle betalingen helemaal digitaal worden, zijn we volledig te controleren. Elke transactie is geregistreerd. Daar hebben mensen geen idee van, dat dat zo is. En vrijheid: zo gauw als contant geld afgeschaft is, wordt er negatieve rente ingevoerd en bepalen de banken en de overheid wat en aan wie jij betaalt. Dit in combinatie met het afschaffen van bijv. het medisch beroepsgeheim, zorgt ervoor dat we volledig gecontroleerd en gemanipuleerd kunnen worden. En dat gebeurt ook. Klinkt dat raar, of ongeloofwaardig? Als ze mij tien jaar geen hadden gezegd dat Klijnsma de bejaardentehuizen zou sluiten, tegelijkertijd de thuiszorg zou afbreken én onze pensioengelden aan de EU zou geven, had ik dat ook niet geloofd….

Nieuwsuur doet precies wat het moet doen – en wat de mainstream media doet: propaganda maken voor de agenda van de uitvoeringsorganen van de machthebbers: de regering en de banken.
Er wordt wijslijk niet verteld wat de risico’s zijn van contactloos betalen: berovingen zonder geweld en zonder dat je het zelfs merkt: het “contactloos skimmen” van je bankpas, gewoon op straat. En bij de bank hoef je geen verhaal te halen, die hebben hun regeltjes zodanig aangepast dat “jij maar voorzichtiger had moeten doen”. De consumentenbond heeft hier een mooi filmpje over gemaakt :Filmpje consumentenbond over skimmen

bankpas
En dan is natuurlijk de vraag: Wat kunnen wij er dan aan doen?

Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Zoveel mogelijk contant betalen is een goed begin. Niet meer kopen bij de grote multinationals is ook een goed idee. En door de petitie voor behoud van contant geld te ondertekenen en delen geven we ook een duidelijk signaal af.

Doe je mee?
Petitie voor behoud van contant geld

De BewustWakker bijeenkomst: over het behoud van contant geld, privacy en vrijheid – zaterdag 30 januari a.s., in Maarssen

event hco:bw

Het lijkt erop dat in de wereld waarin we leven, het niet meer gaat om liefde en vertrouwen, maar om angst en controle; macht en geld. Meer en meer mensen worden zich hiervan bewust en raken hierdoor gefrustreerd. Dit laatste zorgt ervoor dat mensen laag in hun energie komen waardoor ze juist precies dát in de wereld en in hun leven laten gebeuren wat ze niet willen.

Wij willen een community van bewust wakkere mensen creëren; mensen die in staat zijn om zodanig van zichzelf te houden dat ze gezamenlijk op gaan staan voor een vrije, gezonde en harmonieuze wereld. En dit bewerkstelligen door middel van integere communicatie met zichzelf, de medemens en de buitenwereld.

Daarom organiseert Handjecontantje.org de BewustWakker bijeenkomst: over het behoud van contant geld, privacy en vrijheid. Het verdwijnen van contant geld is schijnbaar maar een speld in de hooiberg. Wezenlijk verdwijnt met het contant geld onze vrijheid. Over die samenhang tussen contant geld en vrijheid gaan we het deze dag uitgebreid hebben.

Op de BewustWakker bijeenkomst komen we samen om elkaar te inspireren, informeren en in de actie te komen.
We hebben de intentie om (op) deze dag te creëren vanuit het bewustzijn en de houding dat we het SAMEN te DOEN hebben, met als belangrijke voorwaarde INTEGRITEIT in de communicatie: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Doel van deze dag is een community realiseren waarin we gezamenlijk- activiteiten gaan ontwikkelen, plannen en uitvoeren.
We brengen in kaart wat er nodig is, welke expertise er is en wat we vervolgens samen kunnen doen om de verandering die dringend nodig is, te bewerkstelligen.
Daarvoor hebben we wakkere mensen nodig die willen doen. Samen Doen. “Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.”

Praktische gegevens:

  • Locatie is de Wilhelminakapel, Wilhelminaweg 7 – 3603 CR in Maarssen.
  • Aanmelden kan via info@handjecontantje.org.
  • Datum: zaterdag 30 januari 2016. Tijd: van 12.00 -17.00 en daarna gelegenheid voor naborrelen (voor eigen rekening)
  • We vragen een bijdrage van € 5,- (contant te voldoen natuurlijk, aan de deur) voor de huur van de locatie en de koffie/thee.
  • Er is GEEN lunch bij de prijs inbegrepen.
  • Voor mensen die met de trein komen: station Maarssen is goed te bereiken vanuit Utrecht en Amsterdam, vervoer vanaf het station en weer terug kan worden geregeld. Graag aangeven als je je aanmeldt.
  • Op de facebookpagina van het event kun je oproepen plaatsten voor carpoolen etc.
  • Graag aanmelden via info@handjecontantje.org zodat we weten hoeveel mensen er komen.

Parkeren:  in de navigatie opgeven Abel Tasmanlaan 1, 3603 GC Maarssen.Voorbij Abel Tasmanlaan 1  langs het plantsoen(groen gemarkeerd). Daar kunnen alle gasten die met de auto komen, parkeren. Van daar is het plusminus 150 meter lopen naar de Wilhelminakapel, Wilhelminaweg 7 (rode stippellijn, tweede gebouw aan de rechterkant)

Als er iets niet duidelijk is, laat het ons gerust even weten.

Parkeerkaartje :-)
Parkeerkaartje 🙂

Een overdenking voor Kerst

 

Wat is dat, “wakker zijn”? Wat is de betekenis ervan, wat houdt het in? En de “belangrijkste” vraag: wat verandert er door?

Is wakker zijn dat je weet wat er speelt? Of is wakker zijn ook dat je weet hoe je je zodanig moet verhouden tot dat weten, dat je ook in de actie komt om het te veranderen? Móet het überhaupt veranderen? Vanuit welke houding zou dat moeten? Vanuit een houding van boosheid, frustratie, of juist liefde? Liefde voor wat, en voor wie?

Wat doet het met je, dat je weet dat het “niet goed” is: chemtrails, vaccinaties, geldschepping en rente, gmo’s en patenten op voedsel, fossiele vs vrije energie, false-flag aanslagen, het verdwijnen van contant geld en (daarmee) de aantasting van onze privacy en vrijheid? Wat doen de berichten over oorlog, armoede, ontbossing, milieuvervuiling met je? Laat je daardoor in een lage trilling brengen? Word je er moedeloos van, of gefrustreerd, of juist strijdbaar, of gieren de gemengde gevoelens door je heen? Heb je het gevoel “wat kan ík er nou aan doen”? En als je het gevoel hebt dát je er wat aan kunt doen, weet je dan wát je eraan kunt doen? Kun je het opbrengen om je er liefdevol toe te verhouden? Ben je in staat om met compassie te kijken naar de mensen die dit allemaal “aanrichten”? Kun je er liefdevol over praten met andere mensen? Belicht jij het donker, of ontken je het? Laat jij je licht schijnen in het donker, over de donkere dingen? Ben je bitter of doe je je ding met humor? Ben je licht of zwaar?

Is wakker zijn beter dan schaap zijn? Ervaar je een tweedeling tussen wakkeren en schapen? Of zie je het als dat iedere mens haar eigen proces heeft? Is dat wat we in de buitenwereld zien de weerspiegeling van onze collectieve staat van bewustzijn?

Wie ben jij in deze? Ben je informatie aan het verzamelen? Ben je je eigen verhouding tot dat-wat-is aan het bepalen? Ben je een toetsenbordterroristje, een leunstoelactivist? Of sta je bij elke demonstratie vooraan? Stuur je brieven, organiseer je bijeenkomsten? In welke fase van het wakker-worden-proces sta jij? Wel roepen maar niet doen, is dat wakker? Wat doe jij, dus? Waarom zijn er mensen die niks doen? Zijn ze bang? Waar zijn ze bang voor? Om voor gek verklaard te worden, of opgepakt wegens opruiing? Waarom collaboreren zoveel mensen met het “systeem”? Wat maakt dat de ene mens, “omdat het nou eenmaal mijn werk is”, de andere mens schade toebrengt?

we are all one

 

Wat zijn voor jou de wezenlijke waarden hierbij? Is alles één, zijn wij allen één? Is er zoiets als een collectief bewustzijn? Ken je de honderdste aap? Is integriteit voor jou belangrijk? Doe je wat je zegt en ben je duidelijk in het communiceren wat je doet?

Kun je luisteren? Of praat je liever? Ben je veroordelend of ben je oordeelloos? Welke keuzes maak je? Neem je de volledige verantwoordelijkheid voor je keuzes? Accepteer je ook de consequenties ervan? Stá je voor wat je zegt en doet?

Wat willen we met deze vragen? Laten we daar dan maar even zelf antwoord op geven. Wat we ermee willen laten zien, is dat we accepteren dat elk mens doet wat hij doet. Dat de wereld is zoals ze is. En dat dat goed is. Anders was de wereld wel anders.

Waarom dan al deze vragen, en waarom maken we ons druk voor het behoud van contant geld? Dat weten we niet helemaal zeker, maar in ons hart voelen we de wens om in vrijheid te leven. In schoonheid en harmonie. Omdat dat liefde is. En dat willen we uitdrukken.

 

Wat we iedereen – en vooral onszelf – wensen, is dat we vanuit de liefde die we zijn, met de liefde van ons hart en het bewustzijn van die liefde, de dingen doen die we doen – wat we ook doen. Dat we licht brengen.

 

We wensen iedereen een heel fijne kerst, en een 2016 met veel licht ….. en contant geld.

 

Namens handjecontantje.org,

Miranda Slob en Kees van de Water

 

P.s.: Vragen, vragen, vragen…. Hoe was het ook al weer met dat spreekwoord: één gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. Maar ja, dat spreekwoord is zóóó 3D

 

bewust wakker kerst

 

2e pinloze zaterdag op 17 oktober 2015!

flyer pinloze zaterdag 2e - 17102015zh

De tweede pinloze zaterdag komt eraan. We horen veel mensen zeggen “Ik doe al zoveel mogelijk contant!”. Da’s hartstikke mooi, maar waar het ons – en jullie wellicht óók – vooral om gaat, is dat het evenement en het BEWUSTZIJN van wat het belang is, gedééld worden. Zodat we zo veel mogelijk mensen bereiken.

Dus – alsjeblieft! – ga naar onze facebookpagina:http://bit.ly/hcorgfb, klik op de button “Deelnemen”. Kost niks, en levert contant geld op! En déél dit! als je vrijheid je lief is! Delen kan uiteraard ook zonder Facebook en op andere manieren.

En de bedoeling van de zwarte hand op de flyer? We leggen even uit wat we daarmee willen, en dat we jullie hulp daar bij nodig hebben. Voor die mensen onder ons die niet bekend zijn met de avonturen van de (vooroorlogse) Rotterdamse belhamel Pietje Bell: hij had samen met zijn vriendjes de “Bende van de Zwarte Hand” en heeft voor een weddenschap met de hoofdredacteur van de krant (die elke keer onwaarheden over hem in de krant zette) de hele stad vol laten zetten met zwarte handen. Daarvoor had hij een heleboel kinderen ingeschakeld die allemaal een cent kregen als ze zoveel mogelijk zwarte handen in de binnenstad overal op zouden maken………..

Dat willen we met de de flyer van de pinloze zaterdag ook: dat die op de gekste plekken komt te hangen. En dat is waar jullie in beeld komen: ben je in voor een stukje “guerrilla marketing”? En wil je leuke foto’s maken van een paar plekken waar je hem opgehangen hebt? Dan maken we er een mooie fotogalerij van.

(als je het filmfragment over de zwarte hand in de recente Pietje Bell film wilt zien: https://www.youtube.com/watch?v=cgOQJbvO3yI van 0.50 min tot 1.05 min. Gááf!)

 

 

Hier kan je de flyer downloaden: http://bit.ly/flyerpdf2e