Geldschepping en Rente, Banken, Hun Eigenaren, Jouw Vrijheid , een korte documentaire

Inleidende tekst geschreven door Norbert Pols.

Mensen hebben vakantie, nemen vrij en doen met hun vrije tijd wat ze zelf willen. Ja, je hebt vrije tijd gekregen van je eigenaren. Tijd die je mag invullen zoals jij wilt, los van je primaire taken. Je bent een lijfeigene maar, je voelt je vrij. Je hebt nergens invloed op en werkt om te overleven met de luxe die je wordt toegestaan in de illusie vrij te zijn. Je werkt om vrij te kunnen zijn. “Ik leef mijn eigen leven”, verkondigt men met enige naïviteit als men wordt geconfronteerd met het tegenovergestelde. Het feit dat je wordt geleefd, uitgezogen, als een slaaf wordt misbruikt en als oud vuil weggegooid als je je primaire taken niet meer kunt uitvoeren, onderkennen we niet omdat we leven in de illusie in alle vrijheid te leven.

De illusie waarin we leven is een hele volhardende. Het ontbreekt ons aan de informatie onze slavernij te kunnen zien en alle informatie die we krijgen laat ons weten in ‘de vrije wereld’ te leven. We geloven in onze vrijheid en ter verdediging vergelijken we onze manier van leven met die van mensen in delen van de wereld die minder ‘geluk’ kennen. We definiëren vrijheid met de ellende van anderen.
In onze maatschappij ben je vrij als je geld hebt terwijl de meesten van ons moeite hebben rond te komen. De meesten hebben geen geld en zullen dat nooit hebben omdat er nooit genoeg geld is om iedereen rijk te maken. We zouden allemaal rijk zijn als ons geldsysteem eerlijk was. We zouden allemaal met veel minder moeite overleven en over veel meer vrije tijd beschikken, als de macht in de wereld gelijk verdeeld was.

Ons geldsysteem is gecreëerd door individuen die de macht over de gehele wereld willen hebben. Zij maken het geld, stellen het ons beschikbaar als een ruilmiddel maar, hebben zelf stevig de touwtjes in handen. Zij hebben de condities gecreëerd waaronder geld tot stand komt en daarmee de macht over de wereld verkregen. Zij bepalen dat er continu gewerkt moet worden en ten koste van alles steeds meer moeten produceren. Zij zijn verantwoordelijk voor de ellende in de wereld. Oorlogen, milieuvervuiling en armoede zijn het resultaat van de diefstal die ze op iedere wereldburger plegen. We zouden allemaal vrij zijn, als we een eerlijk ruilmiddel hadden. De wereld zou schoner en vreedzamer zijn. We zouden geen puur economisch gedreven bioindustrie toestaan en de ruimte hebben beter voor elkaar te zorgen.

Geld heeft van ons overlevers gemaakt. Men is snel geneigd onder de druk van potentiële armoede voor zichzelf te kiezen en anderen te laten creperen. Geld schept verdeling en vermindert vertrouwen. Geld schept armoede en armoede schept afhankelijkheid. We zijn afhankelijk van geld, zonder de macht van de makers van geld te erkennen. We denken in een democratie te leven maar, boven die democratie hangt een ondemocratische macht die de totale macht over onze levens heeft.
Om te achterhalen hoe de wereld er uitziet buiten de door het geldsysteem gecreëerde illusie moet je begrijpen hoe dit systeem werkt. De video van ‘Handje Contantje’ biedt je in nog geen 20 minuten een inzicht voor iedereen en, dat inzicht biedt de oplossing voor het grootste probleem in deze wereld. Ons huidige geld is de bron van de meeste problemen waarmee deze wereld geconfronteerd wordt. Of het nu over de problematiek in het Midden Oosten gaat of dat gezinnen in Nederland op straat worden gezet. Of het nu over onze eigen gezondheid gaat of de globale milieuproblematiek, al die problemen vinden hun oorsprong in de manier waarop geld wordt gecreëerd. Je hoeft geen 40 uur per week te werken om je huidige levensstandaard te behouden, als de creatie van geld niet meer door private instituten geregeld wordt.

“Zij die het geld maken hebben controle over de overheid”, Nathan Meyer Rothschild.

“De vraag is hoe je dat kunt veranderen …”

Aanleiding voor dit schrijven van Norbert Pols is een reactie van Miranda op een andere  post van Norbert, nl die van De Loyalist die we gisteren op de site gezet hebben. Dit is een artikel van mei vorig jaar dat dus nog steeds erg actueel is. Norbert geeft hierop het volgende commentaar: “Jammer dat je shit actueel blijft omdat de meesten onder ons alleen oren hebben als kapstok voor een bril waarmee niet gelezen wordt.”

Waarop ik hem de vraag stel:
“De vraag is hoe je dat kunt veranderen …”

En Norbert dit antwoord schreef:

“Ja terechte vraag, lekker pragmatisch ook. Je kunt wel zeiken tot je een ons weegt maar, hoe verander je bestuurlijk Nederland? Momenteel hoeven we alleen maar naar het westen te wijzen om een antwoord te suggereren. Wat je ook van Donald Trump vindt, in de VS is echt iets veranderd. We zitten in de elfde dag van de verse Trump regering en, een tsunami van bestuurlijke verandering heeft er in die elf dagen al plaatsgevonden. De handschoenen zijn af in de VS en vele MSM nieuws-outlets en publieke figuren smeken openlijk voor de dood van de man. Dat zijn de kanalen die dat land en de wereld in een sluimerstand hebben gebracht terwijl de meest verderfelijke wetgeving erop werd losgelaten.

De ‘Arabische lente’ is een creatie van globalisten om de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten opnieuw te verdelen. Sterke leiders zijn letterlijk geëlimineerd door de VS en haar volgers zoals Nederland. Terrorisme is vervolgens gesponsord zodat het gehele Midden-Oosten in een vechtende puinhoop kon veranderen van waaruit nieuwe naties moesten worden opgebouwd. Die nieuwe naties zouden uiteindelijk in dienst treden van een globalistische agenda, die de hele wereld politiek hetzelfde wil maken. Onder de hamer van het woord “Democratie” zijn miljoenen mensen afgeslacht. Die mensen hebben geen enkele betekenis voor een businessmodel waaraan de gehele wereldbevolking volgens het globalisme moet voldoen.

Nederland zit redelijk dicht tegen de kern van dat globalisme. De Nederlander is mak, politiek correct en goed geprogrammeerd. Daardoor is Nederland een vruchtbare voedingsbodem voor een doofpot-cultuur. We kennen in Nederland nogal wat doofpotten die zelfs als dusdanig geaccepteerd zijn. Na twee en een half jaar weten we nog steeds niet wie MH-17 heeft neergehaald, Demmink is een niet te vervolgen VVD-pedo en voor de moord op Fortuyn moeten we het doen met alleen Folkert.
Het gros van de Nederlanders verdedigt zelfs die doofpotten. Als je vragen over MH-17 stelt, dan toon je weinig respect voor de slachtoffers en families. Begin je over Demmink dan zegt iedereen dat hij niet veroordeelt is, waarmee je het recht ontnomen wordt je mening te ventileren en, Folkert heeft het wel gedaan en nooit toegegeven dat hij niet alleen was.

We willen de waarheid niet want, die waarheid doet pijn. Alles wat we dachten van politiek te begrijpen wordt teniet gedaan door de simpele waarheid dat we belogen zijn. De NOS is een enorm propaganda kanaal waarnaar toch nog druk gekeken wordt voor informatie over de wereld buiten onze voordeur. Ben je wat moderner dan schakel je over naar RTL en wil je echt alles weten, dan volg je de talkshows van Humberto en Pauw.
Alle grote media kanalen hebben zich tijdens de presidentsverkiezingen achter Hillary Clinton geschaard. Zij was de kandidate van de wereld, zij was de kandidate van de Nederlandse regering, die van de betaalde Nederlandse pers en vaandeldraagster van een moordend globalisme.

Zelfs de meest vredelievende en zachtste mensen waren pro Hillary omdat die Trump een griezel is. Dat Clinton volledig corrupt is, verantwoordelijk voor de puinhoop in het Midden-oosten is en zelfs al voor haar verkiezing beloofde zonder reden Iran te zullen aanvallen, had weinig invloed op een menigte die nu de straat op gaat om oppositie tegen Trump te voeren.
Eenzelfde beweging hebben we ook in Nederland gezien toen Pim Fortuyn minister president van Nederland dreigde te worden. Fortuyn werd gedemoniseerd zoals dat nu met Trump gebeurd. De man werd een racist genoemd, omdat dit een woord is waarop onze software heftig reageert. Met de dood van Fortuyn moest het lijken alsof Nederland van Fortuyn gered was, zonder dat bestuurlijk Nederland daarvoor de verantwoording hoefde te nemen. Dat de dood van Fortuyn geregisseerd is lijkt in retrospect heel duidelijk en toch ontbreekt het vermogen te willen doordringen tot de kern van de waarheid.

Nederland heeft moeite met de waarheid. Nederland is volledig geprogrammeerd op het voortbestaan van de dictatuur van de EU, dat altijd onder de positieve noemer van internationale samenwerking wordt verkocht. Nederland kent haar geschiedenis niet, weet niet hoe het effect van de huidige manier waarop geld tot stand komt hierin een verwerpelijke rol speelt en Nederland verzuipt zich liever in een domme quiz met Linda de Mol. Nederland ziet liever politieke correctheid waarmee alles verstomt in een zachte retoriek of zwijgen.
Nederland heeft het voordeel dat Donald Trump zijn ijsbreker op stoom brengt. Het debat wordt steeds publieker en daardoor gaat Nederland geconfronteerd worden met stukjes van die ‘alternatieve’ waarheid. Er is maar één waarheid maar, voor een groot deel van onze medeburgers is dit onwaar. Iedereen mag los van de feiten zijn eigen waarheid angstvallig beschermen. Op universiteiten in de VS zijn zelfs zogenaamde “Safe Spaces”. Locaties waar men niet de confrontatie met andere meningen en de waarheid hoeft om te gaan. Nederland is een Safe Space. Een plek waar iedereen een mening mag hebben en niemand hoeft te luisteren of te reageren.

Die Nederlander, die Nederlandse burger die denkt dat er een partij is die voor zijn rechten opkomt, die moet gaan leren hoe hij door zijn eigen partijtje belogen wordt. Vervolgens mag die Nederlander zich afvragen of hij nog langer zijn steun wil geven aan een club die hem beliegt. Zij die weigeren op een behoorlijke wijze de discussie over hun partij te willen aangaan, alle logica in de wind slaan en nog steeds op zo’n partij gaan stemmen, zouden eigenlijk dat stemrecht ontnomen moeten worden op basis van hun aangegeven mentale capaciteiten.
Men begrijpt niet dat je eigenlijk knettergek bent als je iets gaat steunen waarmee je het eigenlijk inhoudelijk niet eens bent. Daarvoor is eerst een stukje educatie nodig. Er zijn relatief gezien weinig mensen die de eenvoudige werking van het geldsysteem kennen, laat staan dat ze de geschiedenis kennen. Kun je die mensen dat leren, dan mag je de vraag stellen. Dan mag je vragen: “Wat vindt jouw partij daarvan?” Dan zal blijken dat alle partijen zwijgen over iets dat een stevige grip op onze levens heeft. Dan zal blijken hoe non-progressief partijen zijn en waarom. Dan zal bij een grote menigte duidelijk worden waarom je in dit land niet kunt stemmen met de verwachting dat je iets gaat veranderen.

De educatie over de creatie van geld is belangrijk. Educatie gaat via scholen en, kinderen zijn de beste manier om hun ouders te dwingen zich te gaan verdiepen in een onderwerp dat slechts weinigen interesseert. Ikzelf weet nog dondersgoed hoe het boek van professor Arnold Heertje de girale geldschepping door privé instellingen behandelde. Alleen al dat gegeven bracht bij mij een schok teweeg die de leraar probeerde weg te poetsen. Vervolgens deed Heertje ons geloven dat de centrale bank autonoom maar wel van de staat was. Niets bleek minder waar en vervolgens hebben we moeten leren dat een economie alleen kan bestaan als er genoeg schaarste bestaat.
De wereld wordt gemanipuleerd met de schaarste die het geldsysteem creëert. We proberen allemaal te ontsnappen aan die schaarste. We werken ons kapot en zetten s’avonds de tv aan zodat we straks kunnen stemmen. Nu is er een mediaoorlog gaande en, daar kunnen we allemaal een bijdrage in leveren door de waarheid met zoveel mogelijk mensen te delen. We leven in een leugen en dat ligt allang niet meer aan de oppervlakte, alleen niemand weet exact hoe diep die leugen gaat. We hadden ons altijd door de waarheid kunnen laten leiden als we niet uit gemakzucht zo goedgelovig waren. Dat doorbreek je alleen door alles en iedereen om je heen met de waarheid te confronteren. Dat is niet leuk en je zult uitgescholden worden maar, we moeten allemaal stoppen met geloven en nooit meer klakkeloos accepteren dat iemand ongegrond de waarheid in pacht mag hebben.

Nou, dat dus plus een poppetje die dat kan overbrengen maar, gooi eerst al die profielen maar eens open en deel goeie info uit verschillende bronnen. Investeer niet in een eigen waarheid maar blijf vragen stellen en trek openbaar conclusies over de informatie die je wordt toegeworpen. Die verkregen info is waar of niet. Zoek het uit, praat er met anderen over, stel vragen en flikker je emoties uit dat gesprek. Mensen die geëmotioneerd raken over de vragen die je stelt, zijn bezig met een confrontatie die niets met jou te maken heeft. ‘Cognitieve dissonantie’ noemen zowel de marketing als de psychologie dat. Probeer ze niet in één keer als een religieuze fanaticus te bekeren maar plant een zaadje dat tijd nodig heeft om in die breinen te groeien. Uiteindelijk zullen ze je proberen te overtuigen van het feit dat wereld een puinhoop is en dat het niets uitmaakt op welke partij je stemt want, je stemt altijd op de bank.”

time4change