The Tiny Dot of het omgekeerde Calimero-effect

…… Over hoe we met hetzelfde gedrag steeds de ongewenste zelfde realiteit cre√ęren – en ons daarover blijven verbazen…. Hoe maak je duidelijk dat een klein groepje mensen aan een hele grote groep mensen precies vertelt wat ze moeten doen, wat ze wel en niet mogen doen, en dat die‚Ķ

Continue reading

Mijn recht om een vrije burger – nee: MENS te zijn met een eigen stem – David Icke

Wie bepaalt wat jij doet? Wie bepaalt jouw mate van vrijheid? Is dat Big Brother, of de overheid, de staat?  En laat jij je daardoor leiden? Héb je een keus? Of is de enige keus te gehoorzamen?  Is de enige keus die je mag maken de keus om elke vier jaar…

Continue reading

De architectuur van de macht volgens Weishaupt – Pieter Stuurman

Een artikel van Pieter Stuurman dat laat zien waarop de huidige machtsstructuur gebaseerd is. Hierin wordt heel duidelijk gemaakt hoe macht tot stand komt en wat de mechanismen daarin zijn. In het kader van Dossier Verkiezingen mag deze zeker niet ontbreken, want als je dit gelezen hebt snap je helemaal hoe…

Continue reading

Korte cursus politicus

Met de verkiezingen voor de deur staat er weer een hele lichting nieuwe toppolitici klaar om het hoogste podium van de landelijke politiek te betreden. Graag wil ik daarom onze aanstaande leiders deze korte cursus politicus aanbieden. Binnenkort neemt u zitting in de 2e kamer en wordt u dus toppoliticus.…

Continue reading

Opheffing cash geld dankzij India weer stap dichterbij

Al drie weken lang is er chaos en zijn er protesten in India doordat van het ene op het andere moment de hoeveelheid cash geld met meer dan 80% is verminderd. De Indiase regering zegt op deze manier corruptie te willen bestrijden en zwart geld tegen te gaan. De regering…

Continue reading

Samenvatting en opnames van het Monetair Symposium op 2 juli 2016

Monetair Symposium 2 juli 2016 Crisistrendwatcher en complotrealist¬†Dirk Bauwens opent de lezingenreeks onder de titel “De onzichtbare macht die ons regeert. Hoe en wie? Welke fenomenen zien we en wat zeggen ze?”¬† Inleiding en Dirk Bauwens; De onzichtbare macht die ons regeert ¬†Je bent niet gek als je het gelooft:‚Ķ

Continue reading

Contant geld en vrijheid

Contant geld en vrijheid Рdoor Pieter Stuurman Gemak en veiligheid Het is mij opgevallen dat de meeste mensen de wereld beschouwen vanuit hun eigen perspectief. Vanuit hun eigen zorgen, hun strijd om de eindjes aan elkaar geknoopt te houden, het betalen van de hypotheek of huur, de zorgen over…

Continue reading

We zijn live!! Video gesprek Kees en Miranda over het waarom van handjecontantje.org

Joepieeee!!! We zijn live! Heb je al de pijlen de lucht in zien gaan en …. Nee, wij ook niet. Maar we zijn wel trots om onze eerste video-opname live te zetten, waarin Miranda en Kees het waarom van handjecontantje.org bespreken. Kijk hier:¬†http://bit.ly/Inleiding30082015. Heel binnenkort meer video’s van interviews met Pieter Stuurman, Rik Smits en anderen.

 

Als je het nog ’s rustig wilt nalezen:

Gesprek over ”¬†Waarom handjecontantje.org – inleiding”. ¬†Zondag 30 augustus 2015

 

M 1: Kees, hoe je op het idee gekomen om een site over het verdwijnen van contant geld te beginnen?

K.: Omdat ik me ineens realiseerde wat de betekenis van contant geld is voor onze vrijheid. Het gaat me niet zozeer om contant geld, het gaat me om onze vrijheid. Via onze privacy gaat het om onze vrijheid. Als contant geld verdwijnt, leveren we een onvoorstelbaar groot deel van onze vrijheid in. En dat is heel moeilijk terug te draaien.

 

M 2: Wat hebben geld, privacy en vrijheid dan met elkaar te maken? En wat is er dan met onze privacy?

K: Ik ga je een beeld schetsen van op hoeveel manieren er gegevens over ons worden vastgelegd:

  • Je wordt geboren: je ouders doen te goeder trouw aangifte van je geboorte. Dat is de eerste vastlegging. Op het consultatiebureau worden je ontwikkelingsgegevens bijgehouden en vastgelegd. Hetzelfde geldt voor je hele schooltijd: als je van school af komt, weten ze precies wie je bent, wat je fysieke of psychische beperkingen zijn, of je een lastige leerling was of niet, ADHD etc.;
  • Wanneer je reist met het openbaar vervoer is het door de OV-chipkaart precies bekend wanneer jij waarheen geweest bent. Reis je met de auto: overal in steden en op doorgaande wegen hangen camera’s. Die zijn van de politie, die mag die gegevens maar beperkt bewaren, maar elke week ontvangt de Belastingdienst een dump van alle kentekenregistraties die door die camera’s gemaakt zijn. Er is geen wettelijke regeling op het bewaren van die gegevens door de Belastingdienst;
  • De banken analyseren ons betalingsgedrag zodat bedrijven ons gerichte advertenties kunnen aanbieden. Dus naast rente, handel in levensgevaarlijke derivaten en fusies en overnames, hebben banken er een vierde verdienmodel bij: handel in klantgegevens. Ze verkopen jouw en mijn gegevens, zonder dat wij dat weten, zonder dat we daarom gevraagd hebben, en zonder dat we daar toestemming voor gegeven hebben;
  • Op internet wordt precies gevolgd wat jij op social media doet, wat je zoekt op internet, en je internetaankopen: alles wordt getrackt en getraced);
  • De grootwinkelbedrijven houden exact bij wat je koopt: combinatie van pinpas, bonuskaart, airmiles etc.;
  • Minister Plasterk (BiZa) heeft tijdens het zomerreces een wetsvoorstel ingediend dat de bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten enorm verruimt. Met toestemming van de minister mogen de diensten voortaan al onze communicatie bespieden en analyseren: telefoonverkeer, e-mail, websites die we bezoeken, enzovoort. Dit alles, zonder dat we ook maar ergens van worden verdacht. De gegevens worden tot wel drie jaar bewaard en kunnen worden uitgewisseld met buitenlandse geheime diensten.

Welke conclusie kun je hieruit trekken: op persoonlijk niveau worden er zeer uitgebreide profielen van ieder mens vastgelegd. Hierdoor zijn mensen te monitoren en te sturen.

 

M 3: Waarom gebéurt dat, Kees? Waaróm wordt onze privacy zo aangevallen?

K: Om dat te begrijpen, heb ik een eerste stevige uitspraak voor je: de overheid bestaat niet. Het beeld dat we hebben dat de overheid er voor ons zou zijn, voor de burger, is een fictie. Het is een illusie. Er zijn daar zoooveel voorbeelden van; ik noem er een paar: de ellende met de PGB’s (persoonsgebonden budgetten), noodzaak van voedselbanken, 80.000 daklozen in Nederland(!), de oudjes die uit het bejaardenhuis gezet worden, afbraak van de pensioenen. Een hele leuke: we betalen in NL met z’n allen ongeveer 70% van ons inkomen aan belasting: inkomstenbelasting, BTW, gemeentelijke heffingen, benzineaccijns, wegenbelasting, pensioenpremies, en – sinds een paar jaar – de extra huurverhogingen.

De overheid controleert ons, krijgt steeds meer grip op ons Рzogenaamd vanwege de veiligheid.  

Wie of wat is die overheid? Wie zijn de baas in de wereld? Om je daar een beeld van te geven: in september 2011 is er een rapport verschenen van 3 wetenschappers van de universiteit van Z√ľrich, waarin de onderlinge verbondenheid tussen multinationals is onderzocht. Ze kwamen tot de conclusie dat een groep van 147 grote multinationals 40% van de wereldomzet voor hun rekening nemen en 60% van de wereldwinst (waarover ze trouwens zo goed als geen belasting betalen). Deze grote bedrijven – moet je denken aan Nestl√©, Coca Cola, Unilever, Sony – zijn in handen van 18 grote banken, die ook weer onderling eigenaar van elkaar zijn. Dit is het zichtbare stuk. Hierachter zitten een 13 families, ofwel bloedlijnen. Die zijn in wezen de onzichtbare eigenaren van de wereld. Zij zijn ook de eigenaren van de geldschepping in de wereld: elke euro, elke dollar wordt door private banken gecre√ęerd als schuld. Waarvoor deze banken rente ontvangen. Deze families zijn ook eigenaar van de nieuwsmedia, universiteiten, onderzoekscentra. Dat is de reden dat het niet vanzelfsprekend is dat je dit allemaal weet. Ze zijn ook de eigenaren van de overheid.

En de tweede stevige uitspraak: de overheid is een uitvoeringsorgaan van die multinationals – dus van de eigenaren daarvan.

Om dat nog eens te illustreren werpen we een blik op de EU. Steeds meer macht, vooral wetgevende macht, gaat weg bij onze landelijke overheid naar de EU. √ďnze overheid is nog democratisch gekozen. Dat kun je niet zeggen van de instituten van de EU: de Europese Commissie wordt niet democratisch gekozen. Het Europees parlement wel, maar dat heeft – in tegenstelling tot de nationale parlementen – geen wetgevende bevoegdheid, alleen een controlerende. De besturen van de Europese Centrale bank (ECB), het ESM (Europees StabiliteitsMechanisme) en het ESF (Europees StabiliteitsFonds) die alle grotere zeggenschap over ons geld hebben dan onze eigen regering en centrale bank (DNB), worden ook niet democratisch gekozen. Wat verder interessant is, is dat die besturen juridische immuniteit genieten voor de dingen die ze doen uit hoofde van hun rol als bestuurder. Wat betekent dat: dat ze alle rottigheid uit kunnen halen die jij en ik niet mogen doen, en dat ze er voor de rest van hun leven nooit op aangesproken, laat staan bestraft kunnen worden. Iets anders wat waard is om te weten: de gebouwen van deze Europese instellingen mogen niet betreden worden door de lokale politie, en de notulen van vergaderingen zijn niet openbaar. Wel kan het ESF honderden miljoenen¬†euro’s aan onze regering vragen, bij een financi√ęle crisis in de EU!, die dan ook per ommegaande betaald moeten worden. Daar heeft de Nederlandse regering niets over te vertellen, laat staan de burger. Terwijl het het geld is van de burger; j√≥uw geld.
Er is niets democratisch aan deze instellingen, en daarmee aan de EU als geheel.
Conclusie: het gaat om geld en macht. Dat is het antwoord op jouw vraag waarom onze privacy en vrijheid zo in het gedrang komen.
Het gaat om geld en macht op een schaal die jij en ik niet kunnen bevatten.

 

M4: Wat gebeurt er dan als het contante geld verdwijnt? Hoe raakt dat aan jouw en mijn vrijheid?

Je weet nou hoe het met onze privacy zit, en wie er in de wereld de macht hebben. En wat gaan ze daar nou ’s mee doen?

Er wordt druk gespeculeerd over negatieve rente. Wat is dat: dat betekent dat als jij spaargeld  of bedrijfsvermogen op de bank hebt staan, de bank jou daar rente voor in rekening gaat brengen Рdus je geld wordt minder waard als het op de bank staat. En je kunt het er niet meer af halen om er iets anders mee te doen: onder je bed of in je ouwe sok. Snap je dat nog; negatieve rente? In Zwitserland is het inmiddels zover en in Nederland hebben de RABO en ABN-AMRO bekendgemaakt dat ze hun computersystemen aan het ombouwen zijn om negatieve rente te kunnen berekenen. Zullen ze dat doen als ze kunnen en mogen? Wat denk jij?

Het gaat nog veel verder: de overheid kan nu al beslag leggen op je rekeningen en bedragen er afhalen als zij dat wil. Ik doe je een voorspelling: de toegang en beschikking over jouw bankrekening zijn een beloning voor je goede gedrag: netjes doen wat er gezegd wordt. Doe je dat niet, dan is de straf dat je niet over je rekening kunt beschikken: je kunt niets overmaken, en niets betalen.

En dan is het 1984. Orwell’s 1984.

 

M5: En Kees, wat gaan we daar met handjecontantje.org aan doen?

K: Dat, lieve Miranda, gaan we in het volgende filmpje bespreken‚Ķ‚Ķ…