Geldschepping en Rente, Banken, Hun Eigenaren, Jouw Vrijheid , een korte documentaire

Inleidende tekst geschreven door Norbert Pols.

Mensen hebben vakantie, nemen vrij en doen met hun vrije tijd wat ze zelf willen. Ja, je hebt vrije tijd gekregen van je eigenaren. Tijd die je mag invullen zoals jij wilt, los van je primaire taken. Je bent een lijfeigene maar, je voelt je vrij. Je hebt nergens invloed op en werkt om te overleven met de luxe die je wordt toegestaan in de illusie vrij te zijn. Je werkt om vrij te kunnen zijn. “Ik leef mijn eigen leven”, verkondigt men met enige naïviteit als men wordt geconfronteerd met het tegenovergestelde. Het feit dat je wordt geleefd, uitgezogen, als een slaaf wordt misbruikt en als oud vuil weggegooid als je je primaire taken niet meer kunt uitvoeren, onderkennen we niet omdat we leven in de illusie in alle vrijheid te leven.

De illusie waarin we leven is een hele volhardende. Het ontbreekt ons aan de informatie onze slavernij te kunnen zien en alle informatie die we krijgen laat ons weten in ‘de vrije wereld’ te leven. We geloven in onze vrijheid en ter verdediging vergelijken we onze manier van leven met die van mensen in delen van de wereld die minder ‘geluk’ kennen. We definiëren vrijheid met de ellende van anderen.
In onze maatschappij ben je vrij als je geld hebt terwijl de meesten van ons moeite hebben rond te komen. De meesten hebben geen geld en zullen dat nooit hebben omdat er nooit genoeg geld is om iedereen rijk te maken. We zouden allemaal rijk zijn als ons geldsysteem eerlijk was. We zouden allemaal met veel minder moeite overleven en over veel meer vrije tijd beschikken, als de macht in de wereld gelijk verdeeld was.

Ons geldsysteem is gecreëerd door individuen die de macht over de gehele wereld willen hebben. Zij maken het geld, stellen het ons beschikbaar als een ruilmiddel maar, hebben zelf stevig de touwtjes in handen. Zij hebben de condities gecreëerd waaronder geld tot stand komt en daarmee de macht over de wereld verkregen. Zij bepalen dat er continu gewerkt moet worden en ten koste van alles steeds meer moeten produceren. Zij zijn verantwoordelijk voor de ellende in de wereld. Oorlogen, milieuvervuiling en armoede zijn het resultaat van de diefstal die ze op iedere wereldburger plegen. We zouden allemaal vrij zijn, als we een eerlijk ruilmiddel hadden. De wereld zou schoner en vreedzamer zijn. We zouden geen puur economisch gedreven bioindustrie toestaan en de ruimte hebben beter voor elkaar te zorgen.

Geld heeft van ons overlevers gemaakt. Men is snel geneigd onder de druk van potentiële armoede voor zichzelf te kiezen en anderen te laten creperen. Geld schept verdeling en vermindert vertrouwen. Geld schept armoede en armoede schept afhankelijkheid. We zijn afhankelijk van geld, zonder de macht van de makers van geld te erkennen. We denken in een democratie te leven maar, boven die democratie hangt een ondemocratische macht die de totale macht over onze levens heeft.
Om te achterhalen hoe de wereld er uitziet buiten de door het geldsysteem gecreëerde illusie moet je begrijpen hoe dit systeem werkt. De video van ‘Handje Contantje’ biedt je in nog geen 20 minuten een inzicht voor iedereen en, dat inzicht biedt de oplossing voor het grootste probleem in deze wereld. Ons huidige geld is de bron van de meeste problemen waarmee deze wereld geconfronteerd wordt. Of het nu over de problematiek in het Midden Oosten gaat of dat gezinnen in Nederland op straat worden gezet. Of het nu over onze eigen gezondheid gaat of de globale milieuproblematiek, al die problemen vinden hun oorsprong in de manier waarop geld wordt gecreëerd. Je hoeft geen 40 uur per week te werken om je huidige levensstandaard te behouden, als de creatie van geld niet meer door private instituten geregeld wordt.

“Zij die het geld maken hebben controle over de overheid”, Nathan Meyer Rothschild.

Terug van vakantie! – en wat zijn de plannen?

Handjecontantje.org is jarig geweest! Op 30 augustus 2015 ging onze site live. En we zijn zo stom geweest om dat te vergeten. Nou ja, er zijn belangrijkere dingen. En felicitaties zijn alsnog welkom :-).

strandstoelen

Handjecontantje.org is weer terug van vakantie en die tijd hebben we gebruikt om terug te kijken en vooruit te blikken. Kijken wat er het afgelopen jaar is gebeurd, en vooruit te kijken naar wat we met die ervaringen in het komende jaar aan intenties willen neerzetten.

De terugblik

kantoortuin

Na ons geslaagd monetair symposium van 2 juli j.l. hebben wij (Kees en Miranda) een paar weekjes vakantie genomen. Dat was het sluitstuk van een jaar waarin we zes lezingen hebben gegeven door het hele land, twee BewustWakker bijeenkomsten in Maarssen (op 30 januari en 5 maart) en veel connecties hebben aangeknoopt met mensen in en buiten ons vakgebied om samen te gaan werken. “Verbinden” is – naast de inhoudelijke kant van het behouden van contant geld, privacy en vrijheid – het belangrijkste thema van handjecontantje.org. We zijn heel gelukkig met de inhoudelijke ontwikkeling van wat we doen, echter veel minder tevreden met ons bereik: we bereiken te weinig mensen in relatie tot het belang van onze boodschap en intentie.

 

De vooruitblik

Ons doel is bekend – het behoud van contant geld, privacy en vrijheid -en de manieren waarop we dat willen bereiken zijn samenwerken, verbinden, bundeling van kennis, aanvulling van kwaliteiten en netwerk. Eigenlijk zijn die “manieren waarop” een nevendoel: het is ontzettend nodig dat de mensen gáán samenwerken, elkaar aanvullen en vooral: dat ze zich gaan realiseren dat we niet van elkaar afgescheiden zijn, dat er niet eens afgescheidenheid bestáát, of we dat nou begrijpen of niet.

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we daar nog niet heel goed in slagen – en dat is precies de kernintentie die we voor het tweede levensjaar van handjecontantje hebben geformuleerd. Even heel gemeen: het behoud van contant geld, privacy en vrijheid is eigenlijk het middel. En de eenheid (samenwerken, elkaar aanvullen en vooral: dat we ons gaan realiseren dat we niet van elkaar afgescheiden zijn) is het doel.

Op het moment dat we weten dat we allemaal één zijn, één energie: wat is dan het belang en de rol van contant geld? En hebben we dat dan nog wel nodig? Want waarom is contant geld nu nog zo belangrijk? Omdat het de weg is naar behoud van het kleine beetje vrijheid dát we nog hebben, en de weg naar het totaal terughalen van onze vrijheid, het realiseren dat we al vrije wezens zijn, zodat we ons ook als zodanig gaan gedragen.

Het enige dat hiervoor nodig is, is het besef daarvan.

vrij zijn

Dus wat gaan we doen – en hoe willen we dat doen?

Om te beginnen komt er een tweede monetair symposium op 29 oktober a.s. in Maarssen. Het thema dat we aan het uitwerken zijn voor het symposium, is “elkaar ondersteunen en versterken in de fase van ontwaken waarin we zitten…”. Waarom dit thema: omdat we allemaal voelen dat er wat moet gebeuren, dat we iets willen doen, en dat we daar ieder voor zich nog een bepaalde mate van onmacht in voelen. Daarin willen wij met elkaar  tijdens het symposium nieuwe wegen vinden.

 

Een ander wezenlijk punt is dat we op zoek zijn naar een manier om onze vrijheid te realiseren, om ons ons vrij-zijn te laten beseffen, en dat te vertalen naar dagelijks handelen. Dingen doen waardoor de grip van de overheid hetzelfde effect krijgt als druppels op een gloeiende plaat. Daar broeden we op, en daar krijgen we graag tips voor :-).

Samengevat: er zit een hele hoop in de planning. We zijn inmiddels na deze vakantie weer met volle energie aan de slag. Daarbij realiseren wij ons steeds sterker het belang van het samen doen, dus bij deze de meer-dan-uitnodiging om het samen met ons te doen.

We horen/zien graag jouw reactie!

 

Hartelijke groet,
Kees en Miranda