Fenomenen

Wat zien we aan fenomenen De afbraak van de Zorg: privatiseringen, overheveling van zorgtaken van de rijksoverheid naar gemeenten, woekerwinsten bij zorgleveranciers en tegelijkertijd massale ontslagen in de ouderenzorg, jeugdzorg etc, massale sluiting “bejaardentehuizen”, ouderen die niet meer voor opname in een verzorgingstehuis in aanmerking komen, e.v.a De Persoonsgebonden budgetten … Meer lezen over Fenomenen

Continue reading