De blauwdruk van alle valse-vlag aanslagen

 

blauwdruk

Ole Dammegard , specialist in het analyseren van moordaanslagen en terroristische aanslagen, is van mening dat er geen échte terroristen bestaan. Althans… niet volgens het beeld dat in de media over terroristen wordt gevormd. De daadwerkelijke terroristen zijn mannen en vrouwen in mooie pakken, dure auto’s en hoge hoge maatschappelijke posities. Dat is de schaduwelite, de Cabal, de illuminati, hoe je ze ook noemen wil.

1. De oefening (drill) Al decennia lang analyseert hij politieke moorden, zoals op Olaf Palme en John F. Kennedy en valse-vlag-aanslagen zoals: de Boston bomaanslagen, 9/11, de aanslagen in Parijs, Londen en Brussel, etc. Hij

ole_dammegard_300

heeft ontdekt dat álle aanslagen volgens een vast stramien verlopen, lang van tevoren gepland zijn en altijd een groot deel van de vaste onderdelen van deze blauwdruk (plan) bevatten. Hieronder 10 steeds terugkerende onderdelen van deze blauwdruk op een rij:

Vaak is er op de dag zelf, of de dagen en weken voorafgaand aan de aanslag, een oefening (drill) tegen een terroristische aanslag. Vaak is dat een oefening voor precies het type aanslag dat gepleegd wordt, in precies dezelfde stad, op precies dezelfde locatie (zoals exact de metrostations, stadsdelen of gebouwen) waar de daadwerkelijke aanslag zal plaatsvinden.  Wie een kansberekening loslaat op zoveel ‘toevalligheden’ moet toch concluderen dat alleen al door een beperkt aantal aanslagen en drills onder de loep te nemen, men uitkomt op een kans van 1 op de 7 miljard. In dit artikel kun je over deze berekening lezen.

Er zijn verschillende redenen waarom deze oefening vooraf zo belangrijk is:

  Op die manier kan men al het materieel en de benodigde ‘spelers’ op de juiste positie in gereedheid brengen.

  Men kan op deze manier ook wegen en escaperoutes blokkeren zodat er niemand in en uit het gebied kan die het plan in de war zou kunnen schoppen.

  Vaak gaat de aanslag na verloop van tijd live. Er is dan bij de betrokken hulpdiensten verwarring wat oefening is en wat écht is. Daardoor wordt hulp te laat ingezet en wordt de kans verkleind dat de aanslag verijdeld wordt.

  Zo kunnen de échte daders — de handlangers van de Cabal die in allerlei posities van overheidsorganisaties, zoals politie en het leger werken — ongemerkt de aanslag voorbereiden onder het mom van een oefening.

  Om de aanslag ‘soepel’ te laten verlopen volgens het vooraf bedachte script, zijn veel medewerkers nodig, terwijl men zo min mogelijk mensen op de hoogte wil stellen van wat er werkelijk gaande is. Door een zogenaamde oefening te organiseren kun je mensen inzetten die op die manier niet eens doorhebben dat ze gebruikt worden en een rol spelen in de voorbereiding van de daadwerkelijke aanslag.

  Achteraf is het heel moeilijk om de echte daders van de onschuldige en onwetende medewerkers te onderscheiden. De daders kunnen zich heel makkelijk verschuilen achter deze oefening omdat het onduidelijk is wat de drill was en wat écht was.

“De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip die een aanval pleegde de vlag van een ander voerde. Het land of regio van die vlag kreeg dan de schuld van die aanval, terwijl deze in werkelijkheid door iemand anders werd gepleegd.

Bij valse-vlag-aanslagen is het in wezen niet anders. Degene die de schuld krijgt van de aanslag — de laatste tijd vaak moslims — zijn ‘slechts’ stromannen en niet degene die de aanslag bedacht, georganiseerd en gefinancierd hebben. De stromannen zijn vaak door mind-control geprepareerd om de rol van dader te spelen. Vaak vinden ze tijdens of vlak na de aanslag de dood. De doden kunnen immers niks meer navertellen.

De Engelse term hoax betekent bedrog. Een hoax is een term die gebruikt wordt bij valse-vlag-aanslagen waarbij geen daadwerkelijke slachtoffers zijn gevallen, maar alleen crisisacteurs worden gebruikt om deze slachtoffers te spelen, zoals de schietpartij op de school Sandy Hook. Maar in feite is elke valse-vlag-aanslag een hoax, omdat er bij elke aanslag dingen in scene zijn gezet en de bevolking ontzettend voor de gek wordt gehouden.”

2. Stromannen (patsies) 

Er zijn altijd een of meerdere stromannen die de schuld van een aanslag krijgen. Bij politieke moordaanslagen zijn deze stromannen vaak niet eens de daadwerkelijke dader. Denk aan Lee Harvey Oswald die zogenaamd John F. Kennedy heeft neergeschoten, Volkert van der G. die zogenaamd Pim Fortuyn heeft neergeschoten, terwijl de echte schutter(s) verborgen lagen opgeteld om gegarandeerd het dodelijke schot te lossen. Zulke belangrijke missies kun je immers niet overlaten aan klunzige en onervaren schutters.

Een recenter voorbeeld is de schietpartij in de homoclub in Orlando, waarbij volgens het officiële verhaal 49 mensen doodgeschoten zijn door een Moslimterrorist. Uit een uitgelekt politierapport blijkt echter dat er tussen 2 en 5 uur ’s nachts niemand gestorven is. Volgens het rapport van de lijkschouwer stierf het eerste slachtoffer pas om 5:15 uur nadat het SWAT-team was binnengestormd. Uit het uitgelekte proces verbaal bleek tevens dat er die ochtend 4 à 5 mensen gearresteerd zijn, waarvan er 3 voor de Department of Homeland Security werken, en later op ‘bevel van hogerhand’ zijn vrijgelaten. Lees de samenvatting van of beluister de Truth, Honor & Integrity show van 14 juli 2016 voor meer details (vanaf 33:30 minuten).

Bij andere terroristische aanslagen zijn het wellicht geradicaliseerde Moslims die gemanipuleerd en gemindcontrolled zijn om de aanslag te plegen, alhoewel ook dat twijfelachtig is. Bij 9/11 stonden de kapers namelijk gewoon op de loonlijst van de CIA, net als Bin Laden trouwens. Op basis van de getuigenverslagen van de aanslagen in Parijs ontstaat het vermoeden dat sommige daders Israëlische mariniers waren.

Hoe dan ook, de stromannen die de schuld krijgen van de aanslag zijn van te voren geselecteerd en onderdeel van het plan, de blauwdruk. De verhaallijn over de vermeende dader(s) ligt al op de plank nog voordat de aanslag gepleegd wordt. De namen van de daders worden ook vaak belachelijk snel bekend gemaakt (zie punt 3 Het magische paspoort).

Vaak worden deze stromannen uitgekozen vanwege een kwetsbare psychische achtergrond. Of hun vermeende psychische problemen worden gefabriceerd zodat de stromannen als een eenzame gek kunnen worden geportretteerd, terwijl de daadwerkelijke psychopathische daders die de aanslag achter de schermen bedacht hebben verborgen blijven.

3. Het magische paspoort 

Er wordt bijna altijd een (vaak hagelnieuw) paspoort van de vermeende daders gevonden. Het blijkt een essentieel onderdeel wat je als terrorist vooral niet moet vergeten mee te nemen. Wil je een aanslag plegen? Neem vooral je paspoort mee! Zelfs in de puinhopen van het WTC op 9/11 waar grote delen van het beton en staal vergaan waren tot stof, vond men de onbeschadigde paspoorten van de daders terug, die in het vliegtuig hadden gezeten dat volledig in rook was opgegaan.

Ole Dammegard heeft ook wel eens ontdekt dat een gevonden rijbewijs van een vermeende dader in de 7/7 aanslag in Londen, ook wel heel bijzonder was, aangezien die persoon in werkelijkheid helemaal geen rijbewijs had.

4. Het verhaal ligt al op de plank 

De verhaallijn van het script dat naar de pers wordt gecommuniceerd ligt al vooraf vast. Soms worden er in het gepubliceerde verhaal dingen onthuld die op dat moment nog niet bij de autoriteiten bekend (konden) zijn of zelfs nog niet hebben plaatsgevonden. Zo werd bij de aanslagen in Parijs begin dit jaar, binnen 2 uur na de aanslag een zeer uitgebreid en gedetailleerd verhaal op Wikipedia geplaatst. Het is sowieso niet geloofwaardig dat in de chaos die er toen nog bestond, iemand al in staat is om zo’n heldere samenvatting te schrijven, wat onder normale omstandigheden al uren werk zou zijn. In dat bericht werd echter ook de speech van de Franse president geciteerd, terwijl deze pas een klein uur later zou plaatsvinden!

Een ander klassiek voorbeeld is de rapportage van de BBC die het instorten van WTC7 op de televisie meldden terwijl het gebouw nog overeind stond en er nog geen sprake was van instortingsgevaar. Pas 20 minuten later zou het gebouw daadwerkelijk instorten middels controlled demolition.

Op basis van deze blunder heeft iemand in Groot-Brittanië een rechtszaak gewonnen die weigerde kijk- en luistergeld aan de BBC te betalen omdat deze omroep medeplichtig was aan de terroristische aanslag. De rechters moest de gedaagde daarin gelijk geven, nadat men de beelden van de te vroeg gerapporteerde instorting zag, waaruit bleek dat de BBC voorkennis van de 9/11 aanslagen heeft gehad.

5. Het zijn weer de moslims! 

De afgelopen jaren worden bij veel grote valse-vlag-aanslagen een of meerdere moslims als stromannen gebruikt die als vermeende daders de schuld krijgen. Dat zijn soms niet eens de daadwerkelijke daders. De echte dader kan een geheim agent zijn die hetzelfde kapsel en kleding draagt als de vermeende dader die later dood wordt aangetroffen, mét het magische paspoort natuurlijk.

Volgens Ole Dammegard worden vaak exotische, Arabische klinkende namen voor deze stromannen bedacht, die qua klank refereren naar de Islam. Dit doet men doelbewust om daarmee de Islam voortdurend in verband te brengen met huiveringwekkende daden. De illuminati hebben namelijk al zo’n 150 jaar geleden een culturele clash tussen de Westerse Christelijke beschaving en de Islamitische beschaving gepland. Door terroristische aanslagen steeds weer in verband te brengen met moslims en deze in een kwaad daglicht te stellen, wordt de woede naar deze religieuze groep steeds weer aangewakkerd.

6. Crisisacteurs gezocht 

Ondanks dat er bij veel valse-vlag-aanslagen daadwerkelijk slachtoffers vallen, worden er vaak crisisacteurs ingezet die voor de benodigde fotogenieke plaatjes moeten zorgen. Deze acteurs worden met wonden geschminkt en vooraf geïnstrueerd welk type slachtoffer ze moeten spelen. Dit zijn vaak achteraf de getuigen die voor de camera de gewenste verhaallijn naar buiten moeten brengen. Echte getuigen zijn daarvoor minder geschikt, omdat deze wellicht details onthullen die niet passen in het vooraf bedachte script.

crisis_actor_gun_woundcrisis-actors-getting-ready

Soms vallen deze acteurs door de mand omdat ze op de loonlijst van een castingbureau staan en bij meerdere aanslagen betrokken zijn. Sommige ‘slachtoffers’ sterven zelf meerdere keren bij opeenvolgende aanslagen! Of ze maken een wonderbaarlijke genezing door van slechts enkele dagen, waar in werkelijkheid een genezingsproces van maanden of jaren meer in de lijn van verwachting ligt. Maar de crisisacteur dient alleen voor de schokkende foto of video die kort na de aanslagen wordt gepubliceerd. Een paar weken later is men deze details allang weer vergeten. Wie echter de foto’s bekijkt kan niet anders concluderen dan dat we door de media ontzettend bedonderd worden.

7. Occulte data 

Voor de Cabal is numerologie van vitaal belang.  Tussen de aanslagen op 9/11 en die in Madrid zaten precies 911 dagen. De moord op Theo van Gogh was precies 911 dagen na die op Pim Fortuyn. Zou dit toeval zijn, denk je?

911 is ook het alarmnummer in de Verenigde Staten. 911 is tevens een priemgetal, dat slechts deelbaar is door 1 en door zichzelf. Net zoals 311, de datum van de aanslag op Fukushima, wat een kunstmatig geënsceneerde ‘natuurramp’ was. Ook een belangrijk priemgetal is 7 en voor occultisten een heilig getal. Na Madrid volgde de aanslag in Londen. Dat was in het jaar 2005. Opgeteld geven deze vier cijfers van dit jaartal (2+0+0+5=) het cijfer 7. De exacte datum was 7 juli, oftewel 7-7-7.

Ook zijn er bepaalde data of feestdagen die een bijzondere occulte betekenis hebben, zoals 30 april (aanslag in Apeldoorn tijdens Koninginnedag) en waarschijnlijk ook de meest recente aanslag in Nice op 14 juli, wat 7+7=14+7(juli) ook weer 7-7-7 is. Op dit soort ‘occulte dagen’ vallen vaak echte doden, in tegenstelling tot een hoax waarbij slechts crisisacteurs worden ingezet die de vermeende slachtoffers spelen.

Dat betekent overigens niet dat er bij dit soort aanslagen geen crisisacteurs worden gebruikt of dingen in scene worden gezet, want dat gebeurt vrijwel altijd. Ook bij de recente aanslag in Nice zijn er zaken die niet kloppen met het officiële verhaal. Zo is er bijvoorbeeld op de vrachtwagen geen spatje bloed te zien, terwijl deze 84 mensen gedood en 202 mensen verwond zou hebben. In dit artikel kun je foto’s vergelijken van vrachtwagens die ‘slechts’ 1 dier doodreden en wat dit voor troep op de cabine achterlaat met de foto van de smetteloze vrachtwagen in Nice.

Na de aanslagen op het vliegveld in Brussel zag Ole Dammegard een rare scene in een van de uitgezonden beelden. Er werd een chaotische maar tevens desolate ruimte getoond met een muurposter van een gekapseisde Eiffeltoren. Dammegard voorspelde toen al dat een volgende aanslag in Parijs of Frankrijk zou plaatsvinden. Een opvallend detail op de dag van de aanslag in Nice is dat een brand met enorme rookvorming rond de Eiffeltoren even voor paniek zorgde. Er is wellicht een verband met de eerdere aankondiging waarvoor Dammegard en Veterans Today hebben gewaarschuwd. Misschien dat daarom een geplande aanslag in Parijs is verplaatst naar Nice of er is sprake van een mislukte aanslag in Parijs die gelijktijdig had moeten plaatsvinden.

10. Afleidingsmanoeuvres 

Vaak moeten aanslagen de aandacht van iets anders afleiden dat zonder die aanslag wellicht (te veel) in het nieuws zou zijn gekomen. De aanslag van 9/11 moest de aandacht afleiden van het begrotingstekort die de dag voor 9/11 door Rumsfeld werd medegedeeld, toen hij meldde dat er 2,3 biljoen dollar was ‘verdwenen’ die wel in de boeken van het Pentagon stond.

Wat veel mensen ook niet weten is dat op 12 september 2001 (de dag na 9/11) de Federal Reserve Bank verplicht was om 200.000 ton goud terug te sturen naar China, conform een uitspraak door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dit goud lag officieel opgeslagen in de kluis van het WTC en is sinds de aanslagen spoorloos verdwenen. Lees het artikel “De triljoen dollar rechtszaak” voor meer achtergrondinformatie over deze rechtszaak.

Tijdens de recente schietpartij in Orlando kwam er een grootschalige verkiezingsfraude aan het licht waaruit bleek dat Hillary Clinton door fraude de voorverkiezingen had gewonnen. Deze rechtszaak was aangespannen door het Institute for American Democracy and Election Integrity werd volledig overschaduwd door de incidenten in Orlando en bleef daardoor grotendeels onopgemerkt. Beluister de radioshow Truth, Honor & Integrity van 23 juni 2016voor meer details over deze rechtszaak (vanaf 32:00 minuten), of lees de samenvatting.

De Cabal gaat het aantal valse-vlag-aanslagen intensiveren.

Diverse klokkenluiders met contacten binnen de illuminati, zoals Thomas Williams en Shane the Ruiner, zijn ervan overtuigd dat het aantal valse-vlag-aanslagen en andere Cabal-spelletjes zoals virale pandemieën, kunstmatig gecreëerde natuurrampen en andere plannen van dood en verderf, het komende half jaar sterk opgevoerd zullen gaan worden. Van een aanslag eens in de zoveel maanden zullen we gaan naar een aanslag eens in de zoveel weken, misschien wel eens om de zoveel dagen. Volgens Shane probeert de Cabal de bevolking op die manier te prepareren en murw te maken zodat zij hun totale New World Order-agenda kunnen doorvoeren. 2016 zal dus helaas een roerig jaar worden.

Een plan voor een valse-vlag-aanslag is makkelijk in de war te schoppen

Ole Dammegard heeft echter gemerkt dat hoe meer mensen snappen hoe de blauwdruk, het draaiboek van valse-vlag-aanslagen in elkaar zit, deze vaak herkend worden voordat ze plaatsvinden. Omdat deze aanslagen tot in het kleinste detail gepland zijn en precies volgens script moeten verlopen, kan het voortijdig uitlekken de plannen voor lange tijd, of volledig in de war schoppen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de leugens rond valse-vlag-aanslagen gaan doorprikken en snappen hoe het spel werkelijk in elkaar zit. Jij, als lezer kunt een bijdrage leveren door dit artikel te delen met vrienden zodat meer mensen op de hoogte zijn.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

link naar origineel artikel

Samenvatting en opnames van het Monetair Symposium op 2 juli 2016

Monetair Symposium 2 juli 2016

Crisistrendwatcher en complotrealist Dirk Bauwens opent de lezingenreeks onder de titel “De onzichtbare macht die ons regeert. Hoe en wie? Welke fenomenen zien we en wat zeggen ze?” 

 Je bent niet gek als je het gelooft: schaduwmachten zijn reëel. Door de eeuwen heen zijn er telkens klokkenluiders geweest die op het bestaan van de onzichtbare machtsstructuren hebben gewezen. Luister bijvoorbeeld naar de toespraak van J.F. Kennedy en lees het werk van voormalig minister Paul Hellyer.
Als je nog meer bronnen zoekt: Wall Street and the Rise of Hitler van Antony C. Sutton, Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making van David Rothkopf. Het wetenschappelijk onderzoek van James Glattfelder en de artikelen, boeken en video’s van William Engdahl.
Bauwens laat de machtspiramide zien. In de bovenste regionen staat de BIS bank. Een staat binnen de staat. Hier wordt het financiële beleid bepaald dat later wordt uitgevoerd door de Centrale en vervolgens door de commerciële banken.

machtspiramide
De BIS, het IMF, de Wereldbank, de VN, de NATO, de OESO, de Europese Commissie, de Centrale Banken, de Trojka: allemaal ultramachtige instanties die niet democratisch verkozen zijn en waar we dus ook geen enkele controle over hebben.

Grootbanken gijzelen de wereld. Ze creëren geld uit het niets, lenen het aan ons uit en wij moeten het vervolgens terugbetalen met rente. Daardoor komt al het geld uiteindelijk aan de top terecht. De tweedeling wordt steeds groter. 62 mensen bezitten nu samen de helft van de wereldrijkdom. Wij mogen met z’n 7 miljarden de andere helft verdelen.

Blogger en coach Pieter Stuurman spreekt over geld, macht en vrijheid en het verband hiertussen. Geld = macht.
Macht hebben betekent het vermogen bezitten om het gedrag van anderen te bepalen. Als je rijk bent, kan dat. De macht van de één is de onvrijheid van de ander. Hoe groter de inkomensongelijkheid, hoe effectiever geld als machtsmiddel is en hoe onvrijer we dus worden.
Ook Stuurman toont de machtspiramide. 7 miljard mensen leveren de producten en diensten en dus alle waarde op deze planeet. Een ultrarijke, superkleine bovenlaag profiteert.
Als je waar ook ter wereld mensen gaat vragen waar ze naar op zoek zijn, zullen ze allemaal antwoorden: vrijheid en voorspoed. Dit zijn universele intenties. Maar het systeem wat we hebben gecreëerd staat hier haaks op. We krijgen de tegenovergestelde uitkomsten: onvrijheid en armoede.
“Ergens hebben we een fout gemaakt. Gaan we zo door of gaan we onze intenties centraal stellen?”

Ergens hebben we een fout gemaakt. Gaan we zo door of gaan we onze intenties centraal stellen? Als we dat willen, zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

We hebben helemaal geen geld nodig. We hebben producten en diensten van elkaar nodig. Om daar toegang toe te krijgen, maken we nu gebruik van een geldsysteem dat ons onze vrijheid ontneemt en ons verarmt. Waarom zouden we dat doen?
We moeten ons geloof in geld opzeggen en onze eigen manier gaan bedenken om de producten en diensten die we zelf maken onderling te verdelen zodat iedereen kan bijdragen en ook kan krijgen wat hij of zij nodig heeft.
De omslag kunnen we creëren door anders te gaan denken over werk: niet voor het geld, maar om spullen te maken en diensten beschikbaar te stellen voor onze medemensen.
Zeg niet dat het onmogelijk is. De oplossingen om zo’n samenleving te creëren zijn al voorhanden, denk bijvoorbeeld aan complementair geld. Alleen het bewustzijn ontbreekt nog bij veel mensen. Daarom moeten we elkaar informeren, inspireren en motiveren.
Het begint allemaal met het besef. Als genoeg mensen vinden dat het zo niet langer kan en het anders willen, vinden we vanzelf een weg.
Monetair hervormer Anthony Migchels benadrukt dat het onderwerp geld enorm belangrijk is. Economie gaat over transacties. Geld is de helft van iedere transactie. Des te vreemder is het dat geld als zodanig in de economische wetenschap niet of nauwelijks wordt bestudeerd.

De grootbanken hebben ons in de tang omdat we voor 230 biljoen dollar bij hen in het krijt staan. Ze beheersen het geldsysteem en daarmee de drie mechanismes die ervoor zorgen dat we steeds armer worden. De eerste is rente. Als je een lening hebt, bijvoorbeeld een hypotheek, betaal je door de rente je huis uiteindelijk 2 à 3 keer.

Maar ook als je geen lening hebt, ben je een groot deel van je inkomen kwijt aan rente. In alle producten die je koopt zit een stuk rente (plm. 40%) dat uiteindelijk naar de banken gaat. Leveranciers en winkeliers hebben meestal leningen. De rente die ze daarover moeten betalen, berekenen ze door aan de klant.

“De grootbanken hebben ons in de tang omdat we voor 230 biljoen dollar bij hen in het krijt staan”

Het tweede mechanisme is de controle over de geldhoeveelheid. De banken creëren booms en busts. Sommige perioden verstrekken ze veel leningen waardoor de geldhoeveelheid stijgt, dan opeens weer minder waardoor een crisis en een depressie ontstaan.

Ten derde bepalen banken ook wie een lening krijgt en wie niet en onder welke voorwaarden, waardoor sommige bedrijven en individuen bevoordeeld worden, terwijl andere failliet gaan.
Een aanrader om te kijken is de documentaire The Princes of the Yen van Richard Werner. Hierin wordt getoond hoe Centrale Banken opereren: ze creëren crisissen om die vervolgens ‘op te lossen’ met structurele hervormingen. Precies wat nu binnen de EU ook gebeurt.
Weg uit het doemscenario
Alle sprekers schetsen een hopeloos beeld. De situatie van ons financiële bestel is onhoudbaar. De particuliere en overheidsschulden worden steeds hoger t.o.v. ons (nationaal) inkomen. Hoe ontkomen we aan een doemscenario?
De oplossing is duidelijk: zelf volledige verantwoordelijkheid nemen voor ons samen-leven. Aan onze eigen netwerken bouwen. Een monetaire hervorming van binnenuit.
Migchels c.s. hebben een complementaire munt klaarstaan waar we zo kunnen instappen. Je kunt vandaag nog een rekening openen bij De Florijn. En als je mee wilt helpen aan de groei van het netwerk, kun je je aanmelden als werver.
Met de Florijn creëren we ons eigen betaalmiddel zonder de nadelen van de Euro. Het Florijnnetwerk biedt bedrijven (en op termijn waarschijnlijk ook consumenten) rentevrij krediet. Dit kan de kapitaalschaarste binnen het midden- en kleinbedrijf oplossen en dus enorme positieve gevolgen voor de reële economie hebben. Florijnen blijven namelijk binnen het netwerk circuleren, terwijl Euro’s in de vorm van rente naar de banken verdwijnen.
Het nut van complementaire munten heeft zich bijvoorbeeld bewezen in Zwitserland, waar het bedrijfsleven al 80 jaar naast de Zwitserse Frank gebruik maakt van de WIR, en in Bristol, waar de locale economie dankzij deBristol Pound helemaal opbloeit.
Ronald Bernard van de Blije B -een bank in oprichting- heeft ook zo’n positief verhaal. We moeten weer baas in eigen bank worden.
We kunnen het zelf. We moeten niet blind staren op onze onmogelijkheden en tekorten, maar ons focussen op wat we wèl kunnen doen. Kijk naar iemand als Nick Vujicic. Hij heeft geen armen en benen, maar hij krijgt meer voor elkaar dan de meesten van ons die wel een gezond lichaam hebben.
Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. De Blije B is een coöperatieve fairtrade bank in oprichting. Het is een burgerinitiatief van professionals. De Blije B introduceert de waardevaste munt URA. Zodra er meer dan 10.000 leden zijn, wordt de bankvergunning aangevraagd. De Blije B doet niet aan rente en is daarmee hèt duurzame financiële initiatief van Nederland.
In plaats van rente geeft De Blije B Financieel, Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement, op basis van natuurlijke groei. De Blije B investeert in lokale economieën en duurzame projecten, voor een gezonde en rechtvaardige samenleving.
In 5 jaar kunnen we een gezonde economie creëren met behulp van de 12 punten van verandering. Inmiddels hebben al 4.600 mensen in meerdere landen zich aangesloten. De Blije B maakt het je gemakkelijk. Ook wij kunnen zo meedoen, bijv. als vrijwilliger. Maar om de Blije B echt van de grond te krijgen is ook geld benodigd. Voor 25 euro ben je medestander. Voor 100 euro wordt het ook jouw bank.
Zo eindigt dit symposium heel opgewekt. Er is een uitweg uit de misère. Ik weet wat ik kan doen. Jij ook?
Met dank aan Mia Molenaar van Welvaart voor Iedereen voor de samenvatting van deze dag.

Terugblik Monetair Symposium 2 juli 2016

Afgelopen zaterdag hadden we het Monetair Symposium in Maarssen. Wij hebben genoten van een prachtige dag waarbij de lezingen die gegeven werden door Dirk Bauwens, Pieter Stuurman, Anthony Migchels en Ronald B. Blij enorm inspirerend en informerend waren. Daarvoor nogmaals onze oprechte dank en waardering.
Na de vier lezingen was het monetair verhaal compleet en helemaal duidelijk. Tijdens het forum was er nog gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.
Conclusie van deze dag: samenwerken en verantwoordelijkheid nemen waardoor we uit het huidige systeem kunnen stappen en het anders kunnen doen. Binnenkort plaatsen we de opnames van de lezingen.

time-for-a-change-frog

Inleiding Monetair Symposium 2 juli 2016

WAAROM dit monetair symposium?: voor ons om met z’n allen te gaan kijken hoe het nou echt in elkaar zit, dat we ons daar bewust van worden. We willen – gezamenlijk – ons licht op het donker laten schijnen.

Het gaat met name ook om het bewustzijn waarmee we er naar kijken; niet de mate waarin, maar de manier waarop: wat zegt datgene waar we naar kijken, over onszelf? Wat is de relatie tussen onze binnenwereld en onze buitenwereld? Zou het kunnen zijn dat wat er in de buitenwereld gebeurt, een afspiegeling is van wat er zich in onze binnenwereld afspeelt? Dit vraagt om toelichting: Waar zitten we in? Waar verkeren we in? In principe in een door onszelf gecreëerde realiteit. Voor de een is dat een realiteit van vrijheid, voor de ander een van ONvrijheid – en alles daar tussen in.

En wat betekent dat dan – die door onszelf gecreëerde realiteit? Wat betekent dat voor hoe we ons te verhouden hebben, voor hoe we ons kunnen verhouden? En wat betekent dat voor ons gedrag?

Laten we eens gaan kijken naar wat we als collectief gecreëerd hebben: dingen die we zeggen niet te willen: stress, afgescheidenheid, tegenstellingen, oorlog, armoede, milieuvervuiling – om de belangrijkste te noemen.

Dit hebben we gedaan binnen een systeem: een systeem dat ons  laat geloven dat het onontkoombaar is wat wij samen gecreëerd hebben, en dat we er niets tegen kunnen doen.

We hebben te maken met een systeem dat helemaal in samenhang is georganiseerd: op de gebieden van voeding, geneeskunde, opvoeding, onderwijs, bestuur, wetgeving, informatievoorziening, media etc.

Dat systeem zorgt er evenwel voor dat we voeding tot ons nemen die ongezond is, dat we medicijnen gebruiken die niet genezen. Het zorgt ervoor dat we in onze opvoeding en op school leren dat er een autoriteit is die beter weet wat goed voor jou is dan dat je dat zelf weet: je moeder weet wat goed voor je is, je vader, de juf en de meester op school, de dominee en de priester, je baas: iedereen weet het beter dan jij, je hoeft niet te vertrouwen op je gevoel, laat staan op je intuïtie. Je hoeft alleen maar te doen wat je gezegd wordt.

Nogmaals: dit systeem laat ons geloven dat het onontkoombaar is en dat we er niets tegen kunnen doen.

En is dat werkelijk waar?

Wat gaan we eraan doen?

We kijken naar een waanzinnig goed georganiseerde groep mensen, die, zo klein in aantal als ze zijn, toch de hele wereld beheersen. Daar hebben ze ons voor nodig – zonder ons vált er niks te beheersen. Wat is er nodig om ons dat massaal te laten begrijpen? Dat is de werkvraag hier.

Hoe is het nou zo gekomen (waar hebben we het laten sloffen)?

De inrichting van de huidige samenleving is het gevolg van onze collectieve denkwijze/ons collectieve geloof. Wij geloven dat we onze verantwoordelijkheid moeten delegeren aan bestuurders. Om met Pieter Stuurman te spreken: de mensheid lijdt aan een pandemische zelfonderschatting. Waardoor is dit onvrijheidsbewustzijn ontstaan? Door conditionering. We zijn geconditioneerd om te geloven in een externe autoriteit.

Wij hebben vertrouwen gesteld in machthebbers met een psychopatische mentaliteit

we GELOVEN hun.

Die conditionering volgt uit een SYSTEEM van onvrijheid; en de conditionering waar we het hier over hebben is een GELOOF: geïmplanteerde onware gedachten en overtuigingen.

Het gevolg van dat geloof is: gelatenheid en onmacht

 • “het is nu eenmaal zo”
 • “wat kan IK er nou aan doen…?”

Op een andere manier bekeken: hoe kun je mensen hun vrijheid laten inleveren? De werkende methoden daarvoor zijn gebaseerd op 2 principes: angst en geld

 • Met angst zorg je ervoor dat ze hun vrijheid vrijwillig opgeven (aanslagen; bang voor terroristjes, anti-privacy maatregelen => weg met de vrijheid);
 • Met geld dwing je dat af zonder dat ze dat in de gaten hebben (“je moet toch belasting betalen?”)

De angst is individueel EN collectief

Kunnen jullie mij nog volgen in dit verhaal? Zo ja;

In hoeverre kunnen jullie je HIERIN vinden:

 • “In vrijheid creëren we vanuit LIEFDE;
 • “In een bewustzijn van onvrijheid creëren we vanuit ANGST

Dit is wezenlijk de kern van het symposium. Dit is ook de kern van hoe we hier met z’n allen uitkomen.

Om met John F. Kennedy te spreken: ICH BIN EIN BERLINER! Jullie zijn ook allemaal Berliners. We zijn allemaal Berliners. Wat betekent dat? Dat we allemaal verbonden zijn. Één zijn. Dat het niet handig is om horizontaal oorlog te voeren zoals we dat nu doen: blank tegen zwart, moslim tegen christen, links tegen rechts, voor of tegen zwarte Piet etc. Áls we dat al zouden moeten doen, dan zou dat verticaal moeten zijn: tegen degenen die dit in elkaar gestoken hebben.

We vechten tegen elkaar en dat moeten we niet doen.

 

Verantwoordelijkheid

Dus de vraag is: wat doe je daaraan? Hoe kun je er überhaupt iets aan doen, aan iets dat zo groot is en waar zo veel macht en geld achter zit?

Waar begint dat?

Dat begint bij mij en bij jou. Bij mijn en jouw overtuiging dát je het verschil kunt maken. En, daarvóór, bij mijn en jouw keuze óf we het verschil willen maken.

En daarmee komen we op het thema verantwoordelijkheid Wat is dat: verantwoordelijkheid nemen is het bewust accepteren van de gevolgen van de keuzes die je maakt. (verantwoordelijkheid hebben is geen keus, verantwoordelijkheid nemen wel.

De meeste mensen willen Vrede, Gezondheid, Voorspoed en Vrijheid. We zagen hiervoor al, dat we precies het tegenovergestelde gecreëerd hebben: oorlog, ziekte, armoede etc. Wat heeft dit met onze verantwoordelijkheid te maken?

De rijkdom en macht van enkelen gaat  ten koste van het overgrote deel van de mensheid, en het leven in het algemeen. Het is destructief voor vrijwel de gehele mensheid, en voor het leven op aarde.

Doordat we geloven dat we hun geld en geldsysteem nodig hebben, zijn we bereid de dingen uit te voeren die de machthebbers ons (in ruil voor een beetje van hun geld) opdragen. Daarmee worden we medeplichtig aan de destructie. De enige manier om dit te veranderen is gebruik te gaan maken van een ander, eigen ruil/geldsysteem zodat we niet meer afhankelijk zijn van het geldsysteem van de macht. En daarin dus onze eigen verantwoordelijkheid gaan nemen door niet meer mee te doen aan het huidige systeem.

Op vimeo kun je via onderstaande links de lezingen van het monetair symposium bekijken.

Inleiding Monetair Symposium en lezing Dirk Bauwens
Pieter Stuurman: geld, macht en vrijheid

Anthony Migchels: De relatie tussen economie, geld en spiritualiteit

Ronald Bernard, De Blije B

Forum Monetair Symposium o.l.v Kees van de Water met alle sprekers van de dag

vrijheid-475x336

 

 

Het Mon€tair $ymposium 2 juli Maarssen – met de monetaire weersvoorspelling

 

monetair symposium 2 juli 16
Op zaterdag 2 juli a.s. vindt het Monetair Symposium plaats, in Maarssen.

Op dit symposium gaat het over wat we kunnen zien – de fenomenen; wat erachter zit – de mechanismen; wat er gaat gebeuren – de monetaire weersvoorspellingen; en wat we eraan kunnen en gaan doenvrijheid.

Wat gaan we doen? We gaan kijken hoe de monetaire toekomst eruit gaat zien. Met een aantal BewustWakkere monetair deskundigen gaan we  onze visie op de monetaire-economische en politieke toekomst geven – gefundeerd; gebaseerd op gedegen onderzoek en kennis van de ingewijden.

Voor mensen die meer dan geïnteresseerd zijn in hoe de monetaire toekomst zich zal ontvouwen, wordt het een prachtige gelegenheid om te horen en te bespreken op welke manier die toekomst ons kan beïnvloeden. En – veel wezenlijker – de krachten te bundelen om daar krachtig zelf sturing in te gaan nemen – als een klein stapje in het proces van het verwezenlijken van onze vrijheid. Alles wat we met handjecontantje.org doen, heeft maar één focus: VRIJHEID.
De ingang is contant geld, maar de focus is VRIJHEID. En essentieel daarvoor is behoud van privacy. Dit zijn de drie werkterreinen van handjecontantje.org en van deze dag.

De vorm: een dag waarop we een monetaire weersvoorspelling geven, vanuit meerdere ‘perspectieven; waarin we ook de achterliggende mechanismen laten zien; middels een forum gaan kijken wat ermee kunnen doen; praktische handvatten en tips voor mensen met geld en zonder geld. Een mooie kans voor de professionals op dit gebied om elkaar te ontmoeten en nieuwe samenwerkingsverbanden te smeden.

 

Sprekers:

Dirk Bauwens (systeemcrisis.blogspot.be): researcher en spreker bij Crisistrendwatcher “Als gespecialiseerde crisistrendwatcher wens ik correcte en onderbouwde informatie te verstrekken over de grote veranderingen die op ons afkomen.”
Dirk’s lezing is getiteld “De onzichtbare macht die ons regeert – hoe en wie”.

Pieter Stuurman (pieterstuurman.blogspot.nl): coach, en het spiritueel fundament onder handjecontantje.org. Schrijft op zijn blog over de fenomenen die we waar kunnen nemen en over de mechanismen die daar achter zitten (over vrijheid, macht, verantwoordelijkheid, keuze, geld, liefde, technologie etc.).
Pieter spreekt over “Geld, macht en vrijheid”

Anthony Migchels (realcurrencies.wordpress.com): Initiatiefnemer van de Gelre en nu de Florijneuro-1De Florijn(gestart als de Gelre) is een modern betaalmiddel. Je kunt betalen met de telefoon of on-line, rentevrije kredietfaciliteiten, euroinwisselbaar, altijd voldoende aanwezig, dus nooit meer inflaties of deflaties en kunstmatige crises. Geen ‘geld met geld verdienen’, geen speculatie, geen bonussen. Geld waarvoor het bedoeld is: om echte, serieuze transacties in de reguliere economie mee te kunnen financieren.
Anthony spreekt over de monetaire politiek van de ECB en legt de verbinding met alternatieve geldsystemen.

Ronald Bernard (deblijeb.nl) Als initiator is hij sinds 2010 een coöperatieve fairtrade transitie bank aan het opzetten. “Er zijn oplossingen om samen uit de spiraal van schaarste te komen op weg naar voorspoed. Toonaangevend wetenschappelijk onderzoek vertelt ons: Het bewustzijn is de drijvende kracht achter verandering. Groei boeken op het gebied van bewustzijn betekent het maken van echte, blijvende, duurzame vooruitgang.”

 

Praktische informatie:

Locatie: Wilhelminakapel, Wilhelminaweg 7, 3603 CR Maarssen
Datum: Zaterdag 2 juli a.s.
Tijdstip: van 10.00 tot 17.00 uur, met een inloop vanaf 9.30 uur
Deelnamekosten: €25  incl. koffie, thee en water. Betaling: contant, ter plekke
Lunch: biologische en – al dan niet – vegetarische sandwiches à €1,50/st verkrijgbaar

Programma Monetair Symposium 2 juli 2016 Maarssen
Hier kun je het programma afdrukken.

 

 

Lezing Vrijheid, Macht en Geld – 20 juni in Winsum (Gr)

Vrijheid-4-mei

 

Lezing Vrijheid, Macht en Geld.

Leven wij in vrijheid? Hoe weten we eigenlijk of dat zo is? Wat is dat, vrijheid? En hoe kunnen we vaststellen hoe het met onze vrijheid gesteld is? Waarom is vrijheid zo belangrijk? Wat hebben Vrijheid, Macht en Geld met elkaar te maken? Vragen, vragen, vragen…..

Die we graag aan de orde stellen bij de Vrijheidslezing van Handjecontantje.org op maandagavond 20 juni om 19.30 in Winsum.

We hebben afgelopen 5 mei in Nederland weer Bevrijdingsdag gevierd.  Maar hoe vrij zijn wij werkelijk?

Steeds meer mensen worden wakker voor de situatie waar de wereld in verkeert, ook in Nederland.  Dat is de essentie van deze lezing: we laten zien hoe het met onze  vrijheid gesteld is (niet zo best); hoe dat komt; wat de mechanismen zijn die hier achter zitten; en wat we eraan kunnen doen.

Vrijheid is de rode draad van de lezing. De thema’s die aan bod komen lichten we even kort toe:

 1. de samenhang tussen vrijheid, macht en verantwoordelijkheid: “Waar macht begint houdt vrijheid op”. We kijken naar wat dat nou eigenlijk ís, vrijheid, en naar hoe vrij wij werkelijk zijn. Waarom geven we macht weg, aan de overheid en alle andere “autoriteiten” buiten onszelf? De macht van de één is de onvrijheid van de ander. Hoe is die macht ontstaan en waar komt onze verantwoordelijkheid om de hoek kijken?;
 2. de manier waarop – politieke – macht georganiseerd is: hier bespreken we “De architectuur van de macht” en laten we zien dat de échte machthebbers onzichtbaar zijn, dat de echte macht niet bij de regering ligt maar zich achter de schermen bevindt;
 3. privacy:  wat is privacy; bestaat dat eigenlijk nog? “Ik heb niks te verbergen!”: is dat waar? We laten zien welke gegevens van ons bekend zijn bij welke partijen en hoe dat onze vrijheid raakt;
 4. de fenomenen: met fenomenen bedoelen we hier zaken die je kunt waarnemen en die, wanneer je goed kijkt, een patroon laten zien. Gebeurtenissen en ontwikkelingen die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben en die bij nader inzien wel eens heel veel met elkaar van doen kunnen hebben.
  Of zelfs een systeem vormen.
  Bijvoorbeeld voedselbanken en daklozen, vluchtelingenstroom, aanslagen in Parijs en Brussel, oorlog in Syrië: wat zijn de verbanden tussen deze fenomenen?;
 5. Geld komt uit het nietsgeldschepping en rente: de boekomslag op het plaatje hiernaast zegt het al: geld komt uit het niets. Het wordt in een computer gecreëerd op het moment dat de overheid, een bedrijf of particulier een lening afsluit. We betalen dus rente over geld dat er niet was, dat de bank niet zelf heeft hoeven lenen. Elke digitale euro is een schuld aan een privatebank. Wat is de impact daarvan op onze vrijheid?
  We laten zien wie er “aan de knoppen zit” als het over monetair beleid gaat, en dat die instanties geen enkele democratische verantwoording hoeven af te leggen;
 6. geloof – in de “goden” geld en autoriteit: “Geloven is denken-te-weten.” Het is denken zonder eigen waarneming. Het is een waarheid die …. ja, waarop gebaseerd is? Geloof is waarheid die gebaseerd is op dingen die je aangenomen hebt, die je verteld zijn, maar die je niet onderzocht hebt. Je hebt vertrouwd op iets of iemand anders buiten jezelf. Geloof ontstaat door conditionering;
 7. technologie: technologie maakt het mogelijk om mensen individueel te monitoren – volledig geautomatiseerd, dus zonder menselijke tussenkomst – en in hun gedrag te sturen. Technologie geeft een enorme uitbreiding aan het arsenaal van machtsuitoefening – en dus beperking van vrijheid;
 8. wat gaan we eraan doen?: wat kúnnen we eraan doen; welk bewustzijn en welke houding zijn nodig om ons gedrag te veranderen?

Tijdens en na de lezing is er ruim gelegenheid voor dialoog.

Praktische informatie:
Locatie: Cafe J&A Hoofdstraat Winsum
Datum: Maandag 20 juni a.s.
Tijdstip: de lezing start om 19.30 uur, met een inloop vanaf 19.00 uur en eindigt rond 22.00 uur
Deelnamekosten: €7,50 (gratis parkeren)
Ter plekke contant betalen.
Aanmelden: via mail aan info@handjecontantje.org

 

Winsum

Lezing Vrijheid, macht en geld op 10 juni in de Wilhelminakapel Maarssen

Lezing “Vrijheid, Macht en Geld”     

Vrijdagavond 10 juni 2016 – Wilhelminakapel Maarssen

We hebben afgelopen 5 mei in Nederland weer Bevrijdingsdag gevierd.  Maar hoe vrij zijn wij werkelijk?

Wat hebben Vrijheid, Geld en Macht met elkaar te maken?

Dat zijn de vragen die tijdens de lezing aan de orde komen.

Steeds meer mensen worden wakker voor de situatie waar de wereld in verkeert, ook in Nederland.  Dat is de essentie van deze lezing: we laten zien hoe het met onze  vrijheid gesteld is – slecht; hoe dat komt; wat de mechanismen zijn die hierachter zitten; en wat we eraan kunnen doen.

Kees van de Water en Miranda Slob willen laten zien hoe belangrijk ons bewustzijn en de houding van waaruit we dingen doen, hierbij is.

De rode draad van deze lezing is vrijheid. De thema’s die aan bod komen zijn: de samenhang tussen vrijheid, macht en verantwoordelijkheid; de manier waarop – politieke – macht georganiseerd is; privacy, geldschepping, geloof en als laatste technologie.

Na de lezing is er ruim gelegenheid voor dialoog.  

 

Praktische informatie:

Locatie: Wilhelminakapel, Wilhelminaweg 7, 3603 CR Maarssen
Datum: Vrijdag 10 juni a.s.
Tijdstip: de lezing start om 20.00 uur, met een inloop vanaf 19.30 uur en eindigt rond 22.30 uur
Deelnamekosten: 10 euro, incl. koffie en thee (en gratis parkeren) Ter plekke contant betalen.
Aanmelden: via mail aan info@handjecontantje.org

sg tu delft foto

Meer info: https://handjecontantje.org/2016/05/26/vrijheidslezing-vrijdagavond-10-juni-a-s-maarssen-wilhelminakapel/

BewustWakker – Trainingen in integere communicatie 3 en 4 juni 2016

BewustWakker Flyer 2xA4 algemene tekst 160303 pagina 1 voorpagina

Inleiding

Handjecontantje.org is opgericht om onze vrijheid te behouden – dat wat er nog van over is. Wezenlijker: om ervoor te zorgen dat we écht vrij worden. We willen de beweging terug maken; van onvrijheid en schijnvrijheid naar echte vrijheid.
De ingang die we met handjecontantje.org gekozen hebben is – het behoud van – contant geld.
Het doel is de vrijheid; de ingang is contant geld; en het middel tot het doel is het verbinden van mensen opdat ze gezamenlijk in de actie komen, samen doen!
En dat doen vanuit een bepaalde mate van integriteit. Omdat we een groeiende community van bewustwakkere mensen willen.

De trainingen zijn een coproductie van Stichting handjecontantje.org en BewustWakker.org (stichting in oprichting)

 

Wat kan de training Integere Communicatie je brengen?

Voor mensen die wakker aan het worden zijn, zijn dit tijden die aardig het fundament onder je bestaan doen schudden. Het is de kunst je op een zodanige manier hiertoe te verhouden dat je niet in allerlei negatieve emoties belandt. Deze training reikt je handvatten aan om op een positieve, liefdevolle en daardoor creatieve manier met je groeiende bewustzijn om te gaan. Dat maakt dat je in je kracht blijft respectievelijk sterker in je kracht kómt.

Wat ís integriteit en wat is integere communicatie: onze definitie van integriteit is “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. Integere communicatie is een manier van communiceren die de ander uitnodigt te onderzoeken; in zichzelf en in de buitenwereld op zoek te gaan naar waarheid.
Die communicatie stoelt op een aantal voorwaarden: de realisatie dat alles wat je tegen een ander zegt, je in wezen in de spiegel zegt; en dat jouw emotie alleen maar laat zien waar JIJ in geraakt wordt/bent; het zegt in principe niets over het onderwerp van je emotie. Waarom is dit belangrijk?: omdat je emotie je manier van communiceren bepaalt – en het integriteitsgehalte.

We hebben in de afgelopen maanden dat we met handjecontantje.org bezig zijn, ontdekt en ervaren dat er een grote noodzaak is aan integere communicatie – dat dat de randvoorwaarde is voor BewustWakker-zijn.  Waarom: we zitten niet in een financiële crisis, of een milieu- of vluchtelingencrisis; we zitten in eenbewustzijnscrisis. In een situatie waarin we zijn geconditioneerd om niet integer te zijn. Als je het aan mensen vraagt: iedereen wil vrede, voorspoed en vrijheid voor de hele wereld. Waarom hebben we die dan niet?

Omdat we iets anders doen dan wat we zeggen.

We realiseren ons dat er heel veel aan de hand is, en dat het de kunst is om zo te kijken dat je niet in allerlei negatieve emoties belandt. Dat heeft drie voordelen: je blijft een vrolijk mens, je blijft in je energie én je komt in actie. Op een manier waarmee je andere mensen inspireert hetzelfde te gaan doen.

Introductietrainingen

De BewustWakker training is helemaal nieuw – ook en vooral in zijn soort. Het betreft een tweedaagse training op de vrijdag en de zaterdag.

Komende maanden hebben we drie introductietrainingen gepland, zodat we met deelnemers kunnen afstemmen waar behoefte aan is, en om aan de hand van feedback de training definitief vorm te geven. Na de zomervakantie starten we met de training in zijn definitieve vorm.

De training wordt gegeven door Miranda Slob en Kees van de Water

Praktische en overige data introductietrainingen

 • Data en locaties:
  • Maarssen: vrijdag/zaterdag 22/23 april ;
  • Baarn: vrijdag/zaterdag 20/21 mei;
  • Groningen: vrijdag/zaterdag 3/4 juni
 • Tijd: zowel de vrijdag als de zaterdag van 10u tot – uiterlijk – 18u.;
  ontvangst om 9.30
 • Deelname: voor deze drie trainingen hanteren we een introductieprijs van € 75,= . pp per training. Daarna is de prijs van de training € 175,= . Prijzen zijn p.p.  inclusief koffie/ thee en biologische lunch
 • Opgave en informatie: info@handjecontantje.org

Download hier de flyer van de training.

 

Data trainingen najaar:

 • vrijdag en zaterdag 9 en 10 september
 • vrijdag en zaterdag 30 september en 1 oktober
 • vrijdag en zaterdag 20 en 21 oktober
 • vrijdag en zaterdag 11 en 12 november
 • vrijdag en zaterdag 2 en 3 december

Vrijheidslezing – vrijdagavond 10 juni a.s. Maarssen, Wilhelminakapel.

Is de waarheid radicaal? Of zijn leugens radicaal?

 

Leven wij in vrijheid? Hoe weten we eigenlijk of dat zo is? Wat is dat, vrijheid? En hoe kunnen we vaststellen hoe het met onze vrijheid gesteld is? Waarom is vrijheid zo belangrijk? Wat hebben Vrijheid, Macht en Geld met elkaar te maken? Vragen, vragen, vragen…..

Die we graag aan de orde stellen bij de Vrijheidslezing van Handjecontantje.org op vrijdagavond 10 juni a.s. in de Wilhelminakapel in Maarssen.

We hebben afgelopen 5 mei in Nederland weer Bevrijdingsdag gevierd.  Maar hoe vrij zijn wij werkelijk?

Steeds meer mensen worden wakker voor de situatie waar de wereld in verkeert, ook in Nederland.  Dat is de essentie van deze lezing: we laten zien hoe het met onze  vrijheid gesteld is (niet zo best); hoe dat komt; wat de mechanismen zijn die hierachter zitten; en wat we eraan kunnen doen.

Vrijheid is de rode draad van de lezing. De thema’s die aan bod komen lichten we even kort toe:

 1. de samenhang tussen vrijheid, macht en verantwoordelijkheid: “Waar macht begint houdt vrijheid op”. We kijken naar wat dat nou eigenlijk ís, vrijheid, en naar hoe vrij wij werkelijk zijn. Waarom geven we macht weg, aan de overheid en alle andere “autoriteiten” buiten onszelf? De macht van de één is de onvrijheid van de ander. Hoe is die macht ontstaan en waar komt onze verantwoordelijkheid om de hoek kijken?;
 2. de manier waarop – politieke – macht georganiseerd is: hier bespreken we “De architectuur van de macht” en laten we zien dat de échte machthebbers onzichtbaar zijn, dat de echte macht niet bij de regering ligt maar zich achter de schermen bevindt;
 3. privacy:  wat is privacy; bestaat dat eigenlijk nog? “Ik heb niks te verbergen!”: is dat waar? We laten zien welke gegevens van ons bekend zijn bij welke partijen en hoe dat onze vrijheid raakt;
 4. de fenomenen: met fenomenen bedoelen we hier zaken die je kunt waarnemen en die, wanneer je goed kijkt, een patroon laten zien. Gebeurtenissen en ontwikkelingen die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben en die bij nader inzien wel eens heel veel met elkaar van doen kunnen hebben.
  Of zelfs een systeem vormen.
  Bijvoorbeeld voedselbanken en daklozen, vluchtelingenstroom, aanslagen in Parijs en Brussel, oorlog in Syrië: wat zijn de verbanden tussen deze fenomenen?;
 5. Geld komt uit het nietsgeldschepping en rente: de boekomslag op het plaatje hiernaast zegt het al: geld komt uit het niets. Het wordt in een computer gecreëerd op het moment dat de overheid, een bedrijf of particulier een lening afsluit. We betalen dus rente over geld dat er niet was, dat de bank niet zelf heeft hoeven lenen. Elke digitale euro is een schuld aan een private bank. Wat is de impact daarvan op onze vrijheid?
  We laten zien wie er “aan de knoppen zit” als het over monetair beleid gaat, en dat die instanties geen enkele democratische verantwoording hoeven af te leggen;
 6. geloof – in de “goden” geld en autoriteit: “Geloven is denken-te-weten.” Het is denken zonder eigen waarneming. Het is een waarheid die …. ja, waarop gebaseerd is? Geloof is waarheid die gebaseerd is op dingen die je aangenomen hebt, die je verteld zijn, maar die je niet onderzocht hebt. Je hebt vertrouwd op iets of iemand anders buiten jezelf. Geloof ontstaat door conditionering;
 7. technologie: technologie maakt het mogelijk om mensen individueel te monitoren – volledig geautomatiseerd, dus zonder menselijke tussenkomst – en in hun gedrag te sturen. Technologie geeft een enorme uitbreiding aan het arsenaal van machtsuitoefening – en dus beperking van vrijheid;
 8. wat gaan we eraan doen?: wat kúnnen we eraan doen; welk bewustzijn en welke houding zijn nodig om ons gedrag te veranderen?

 

Tijdens en na de lezing is er ruim gelegenheid voor dialoog.

 

Praktische informatie:
Wilhelminakapel, Wilhelminaweg 7, 3603 CR MaarssenLocatie: Wilhelminakapel, Wilhelminaweg 7, 3603 CR Maarssen
Datum: Vrijdag 10 juni a.s.
Tijdstip: de lezing start om 20.00 uur, met een inloop vanaf 19.30 uur en eindigt rond 22.30 uur
Deelnamekosten: €10  incl. koffie en thee. Betaling: contant, ter plekke.
Aanmelden: via mail aan info@handjecontantje.org

 

 

Achtergrondinformatie.

Stichting Handjecontantje maakt zich sterk voor het behoud van contant geld – en daarmee voor onze privacy en vrijheid.

Handjecontantje.org  is opgericht om onze vrijheid te behouden – dat wat er nog van over is. Wezenlijker: om ervoor te zorgen dat we écht vrij worden. We willen de beweging terug maken; van onvrijheid en schijnvrijheid naar echte vrijheid.

De ingang die we met handjecontantje.org gekozen hebben is – het behoud van – contant geld.  Het doel is de vrijheid; de ingang is contant geld; en het middel tot het doel is het verbinden van mensen opdat ze gezamenlijk in de actie komen, samen doen!

En dat doen vanuit een bepaalde mate van integriteit. Omdat we een groeiende community van bewustwakkere mensen willen. Opdat we uiteindelijk “De honderdste aap” bereiken: dat er zo veel mensen bewustwakker zijn dat er een bewustzijnskanteling plaatsvindt. En we de wereld in overeenstemming brengen met onze intentie.

Want hoe kan het zijn dat we een mate van bewustzijn hebben bereikt dat we – in technische zin – alles kunnen realiseren wat we willen, dat we – door mechanisatie en automatisering – een arbeidsproductiviteit hebben die honderden malen hoger is dan pakweg een eeuw geleden; en dat we desondanks armoede, honger, oorlog, vervuiling en vernietiging creëren? Dat kan alleen maar in overeenstemming met onze intentie gebeuren. Dus we doen iets niet goed. En daar willen wij met jullie naar kijken, ons bewust worden wát we niet goed doen, en dat gezamenlijk aanpakken. Stap voor stap.

 

De Sjouw - teken van een schip in nood. De betekenis die wij eraan geven is dat ons land in nood is. En dat wij daar iets aan te doen hebben.
De Sjouw

 

BewustWakker – Trainingen in integere communicatie 20 en 21 mei 2016

BewustWakker Flyer 2xA4 algemene tekst 160303 pagina 1 voorpagina

Inleiding

Handjecontantje.org is opgericht om onze vrijheid te behouden – dat wat er nog van over is. Wezenlijker: om ervoor te zorgen dat we écht vrij worden. We willen de beweging terug maken; van onvrijheid en schijnvrijheid naar echte vrijheid.
De ingang die we met handjecontantje.org gekozen hebben is – het behoud van – contant geld.
Het doel is de vrijheid; de ingang is contant geld; en het middel tot het doel is het verbinden van mensen opdat ze gezamenlijk in de actie komen, samen doen!
En dat doen vanuit een bepaalde mate van integriteit. Omdat we een groeiende community van bewustwakkere mensen willen.

De trainingen zijn een coproductie van Stichting handjecontantje.org en BewustWakker.org (stichting in oprichting)

 

Wat kan de training Integere Communicatie je brengen?

Voor mensen die wakker aan het worden zijn, zijn dit tijden die aardig het fundament onder je bestaan doen schudden. Het is de kunst je op een zodanige manier hiertoe te verhouden dat je niet in allerlei negatieve emoties belandt. Deze training reikt je handvatten aan om op een positieve, liefdevolle en daardoor creatieve manier met je groeiende bewustzijn om te gaan. Dat maakt dat je in je kracht blijft respectievelijk sterker in je kracht kómt.

Wat ís integriteit en wat is integere communicatie: onze definitie van integriteit is “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. Integere communicatie is een manier van communiceren die de ander uitnodigt te onderzoeken; in zichzelf en in de buitenwereld op zoek te gaan naar waarheid.
Die communicatie stoelt op een aantal voorwaarden: de realisatie dat alles wat je tegen een ander zegt, je in wezen in de spiegel zegt; en dat jouw emotie alleen maar laat zien waar JIJ in geraakt wordt/bent; het zegt in principe niets over het onderwerp van je emotie. Waarom is dit belangrijk?: omdat je emotie je manier van communiceren bepaalt – en het integriteitsgehalte.

We hebben in de afgelopen maanden dat we met handjecontantje.org bezig zijn, ontdekt en ervaren dat er een grote noodzaak is aan integere communicatie – dat dat de randvoorwaarde is voor BewustWakker-zijn.  Waarom: we zitten niet in een financiële crisis, of een milieu- of vluchtelingencrisis; we zitten in eenbewustzijnscrisis. In een situatie waarin we zijn geconditioneerd om niet integer te zijn. Als je het aan mensen vraagt: iedereen wil vrede, voorspoed en vrijheid voor de hele wereld. Waarom hebben we die dan niet?

Omdat we iets anders doen dan wat we zeggen.

We realiseren ons dat er heel veel aan de hand is, en dat het de kunst is om zo te kijken dat je niet in allerlei negatieve emoties belandt. Dat heeft drie voordelen: je blijft een vrolijk mens, je blijft in je energie én je komt in actie. Op een manier waarmee je andere mensen inspireert hetzelfde te gaan doen.

Introductietrainingen

De BewustWakker training is helemaal nieuw – ook en vooral in zijn soort. Het betreft een tweedaagse training op de vrijdag en de zaterdag.

Komende maanden hebben we drie introductietrainingen gepland, zodat we met deelnemers kunnen afstemmen waar behoefte aan is, en om aan de hand van feedback de training definitief vorm te geven. Na de zomervakantie starten we met de training in zijn definitieve vorm.

De training wordt gegeven door Miranda Slob en Kees van de Water

Praktische en overige data introductietrainingen

 • Data en locaties:
  • Maarssen: vrijdag/zaterdag 22/23 april ;
  • Baarn: vrijdag/zaterdag 20/21 mei;
  • Groningen: vrijdag/zaterdag 3/4 juni
 • Tijd: zowel de vrijdag als de zaterdag van 10u tot – uiterlijk – 18u.;
  ontvangst om 9.30
 • Deelname: voor deze drie trainingen hanteren we een introductieprijs van € 75,= . pp per training. Daarna is de prijs van de training € 175,= . Prijzen zijn p.p.  inclusief koffie/ thee en biologische lunch
 • Opgave en informatie: info@handjecontantje.org

Download hier de flyer van de training.

 

Data trainingen najaar:

 • vrijdag en zaterdag 9 en 10 september
 • vrijdag en zaterdag 30 september en 1 oktober
 • vrijdag en zaterdag 20 en 21 oktober
 • vrijdag en zaterdag 11 en 12 november
 • vrijdag en zaterdag 2 en 3 december

Nieuwsbrief mei 2016

Beste mensen,

Onze vorige nieuwsbrief is al weer een tijdje geleden.
Hoog tijd dus om jullie op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.
We hebben ondertussen zowel met handjecontantje als bewustwakker niet stil gezeten.
Sinds 8 januari 2016 is handjecontantje.org een stichting. Ook is er sinds januari van dit jaar de stichting in oprichting bewustwakker.org. Met bewustwakker.org geven we de trainingen in integere communicatie.
De afgelopen maand hebben we op Texel en in Baarn de Vrijheid lezing gegeven. De bedoeling is dat we deze door het hele land gaan geven, dus heb je interesse, neem dan contact met ons op.
Wat vertellen we met deze lezing: zoals gezegd gaat het over vrijheid.
Hoe vrij zijn wij werkelijk?
Wat hebben Vrijheid, Geld en Macht met elkaar te maken?

vrijheid loesje pixlr

Dit zijn de vragen waar tijdens de lezing antwoord op wordt gegeven.
Steeds meer mensen worden wakker voor de situatie waar de wereld in verkeert, ook in Nederland.
Dat is de essentie van deze lezing: laten zien wat er aan de hand is ten aanzien van vrijheid en macht en wat de mechanismen zijn die hierachter zitten.
En wat kunnen wij nu doen? Wat kunnen we samen doen, vanuit een houding van integriteit.
De rode draad van deze lezing is vrijheid. De thema’s die aan bod komen zijn:

De samenhang tussen vrijheid, macht en verantwoordelijkheid; de manier waarop – politieke – macht georganiseerd is; privacy, geldschepping, geloof en als laatste technologie.
Stichting Handjecontantje.org maakt zich sterk voor het behoud van contant geld – en daarmee voor onze privacy en vrijheid.

In februari zijn wij een online­petitie gestart voor het behoud van contant geld.
Zie hier de link om deze petitie te ondertekenen:​petitie voor behoud van contant geld, privacy en vrijheid​. We zien dat het contante geld in een steeds sneller tempo wordt afgeschaft. Op 5 mei werd bekend dat het briefje van 5 mei definitief verdwijnt. Dit onder het mom criminaliteit en veiligheid. Vandaar dus de petitie om het contante geld en daarmee onze privacy en vrijheid te behouden.Hier de link naar de petitie

vlinder_op_zonnehoedOp vrijdag en zaterdag 20 en 21 mei geven wij bij Kanexia in Baarn, een Workshop Integere Communicatie. ​Vooral de mensen die voelen dat ze de laatste tijd bewúster worden van de wereld en de globale ontwikkelingen, hebben baat bij groei in de wijze van communiceren. Het blijkt namelijk dat ook onze ‘oude taal’ vraagt om vernieuwing. We zullen directer met elkaar communiceren, in respect, maar vooral om duidelijkheid te ​bekrachtigen ​en onduidelijkheid te minimaliseren. Deze training geeft je heel veel inzichten en handvatten waardoor je je beter thuis gaat voelen in deze wereld die momenteel flink in beweging is, in meerdere opzichten.

Wat ​kun ​je zelf doen en hoe doe je dat dan, zodanig dat je er energie van krijgt en nóg meer in je kracht komt te staan? ​ Zie hier de link naar de training: bewustwakker, training in integere communicatie.  https://bewustwakker.org/2016/04/06/bewustwakker-trainingen-integere-communicatie/

 

Dan last, but not least is op 2 juli “Het Mon€tair $ymposium” in Maarssen. Sprekers zijn onder anderen Ad Broere, Pieter Stuurman en Dirk Bauwens. NB: gewijzigde datum! (was 24 juni.)

Meer informatie over het symposium volgt binnenkort.

monetair symposium 2 juli 16

Zoals gezegd is er een hoop gebeurd de afgelopen maanden en zijn wij met handjecontantje.org en bewustwakker.org volop in beweging om op allerlei manieren het contante geld te behouden en bewustzijn bij de mensen wakker te maken.We hopen je bij ­ één van ­ onze activiteiten te mogen ontmoeten. We kunnen en willen dit namelijk niet alleen doen. Daar hebben we jou voor nodig. We willen allemaal hetzelfde: vrede, vrijheid, voorspoed, gezondheid. Laten we dat dan vooral samen doen.

Hartelijke groet,

Stichting handjecontantje.org,

Miranda Slob en Kees van de Water