Waarom stemmen?

Vandaag posten we een tekst van Norbert Pols omdat hij hierin vragen stelt waar we best eens over na mogen denken. Waarom stemmen we eigenlijk en wat is het doel daarvan, met andere woorden wat levert het op?
stembiljet
 
Wat zijn je verwachtingen als je wel gaat stemmen? Verwacht je niet bedonderd te worden? Nu niet, of zo … wat zou je willen veranderen in deze maatschappij en, is er een partij die die wens voor je gaat waarmaken? Waarop heb je voorgaande keren gestemd en is er iets van het partijprogramma terechtgekomen in het beleid? Kun je daar een eerlijk antwoord op geven en straks toch weer gaan stemmen?
 
Hoe goed ben je op de hoogte van de politieke problemen die er spelen in Nederland en het buitenland? Adresseer je slechts één probleem omdat alleen dat je bezighoudt of heb je een overzicht in hoe problemen in elkaar grijpen en, jouw wereld negatief beïnvloeden? Gaat het over jou alleen of over iedereen? Zou niet iedereen hetzelfde willen als jij of ben jij uniek en alleen? Wat wil je eigenlijk? Hoe wil jij leven en wat is de invloed van de politiek daarop? Wil die politiek hetzelfde als jij of, hebben jullie eigenlijk tegengestelde belangen?
 
Durf je jezelf vragen te stellen of laat je die formuleren door hen die de antwoorden al hebben? Wat beheerst je leven? Wat motiveert de acties die je neemt? Werk je primair om in je levensonderhoud te voorzien of is dat slechts een hobby? Voel jij je veilig zonder geld of baart geld je weleens zorgen? Ben je bang dat er wordt ingebroken of dat men je fiets steelt? Waarom interesseert het je dan niet hoe geld tot stand komt? Waarom weet je niet dat als geld vanuit de samenleving werd gecreëerd en er geen rente zou worden geheven over nieuw gemaakt kapitaal, we niet meer dan 10 uurtjes per week zouden hoeven te werken voor hetzelfde resultaat?
 
Juist, dat heeft geen partij je verteld want, die zijn allemaal van de bank. De werkelijkheid is dat jij je een slag in de rondte werkt om een select clubje mensen ontzettend rijk te maken. Die gasten hebben daarmee zoveel macht verzameld dat ze overal de politiek beheersen. Daarom weet je niets en daarom gaan ze je dat niet vertellen. Geef je je stem nog alleen af aan de partij die mensen hierover informeert, dan kun je 15 maart thuisblijven. Er is namelijk geen partij die je dit gaat vertellen.
 
Ga je toch stemmen, dan weet je bij deze dat je bedonderd wordt met het geen dat niet in het partijprogramma staat. Sterker nog, als jij gaat stemmen, dan stem je met deze roof in. Dan geef je aan wel gelukkig te zijn met de manier waarop je genaaid wordt en vraag je gewillig om meer.
Natuurlijk schep ik er geen behagen in je dit te moeten vertellen maar, je gaat niets veranderen door te blijven stemmen. Keer op keer ga je weer met geloof, hoop en liefde naar de stembus en keer op keer wordt je bedonderd. Misschien wordt het tijd je gedrag te veranderen want, iedere keer het zelfde experiment uitvoeren omdat je een ander resultaat wilt zien gaat niet werken. Dat deed het nooit en dat zal nooit anders zijn.
 
Bron: Norbert Pols

Korte cursus politicus

Met de verkiezingen voor de deur staat er weer een hele lichting nieuwe toppolitici klaar om het hoogste podium van de landelijke politiek te betreden. Graag wil ik daarom onze aanstaande leiders deze korte cursus politicus aanbieden.

Binnenkort neemt u zitting in de 2e kamer en wordt u dus toppoliticus. Het beroep van politicus kan u vele voordelen bieden en is niet moeilijk. Om van de voordelen te kunnen genieten, doen aanstaande regeerders er echter goed aan om enkele belangrijke voorwaarden en principes te kennen. Hieronder treft u de belangrijkste aan.

Interior of the Dutch parliament
1- Neem nooit verantwoordelijkheid

U als politicus gaat de regels maken. En uiteraard moet iedereen zich aan uw regels houden. Om die regels door het aan u ondergeschikte volk geaccepteerd te krijgen, moet u uitleggen waarom die regels in het voordeel zijn van diezelfde ondergeschikten. Vervolgens dwingt u, dreigend met straffen, het naleven van uw regels af.

U zult snel merken dat uw regels nooit in het voordeel zijn van de ondergeschikten (dat is ook niet de bedoeling van regels) en het gebeurt met enige regelmaat dat die ondergeschikten daar ook achter komen.

Het is dan geen probleem om toe te geven dat de regels niet in orde waren, maar het is van vitaal belang dat u nooit toegeeft dat u een fout gemaakt hebt. Als u politicus wilt blijven dan moet u afzien van het nemen van iedere vorm van verantwoordelijkheid. U geeft simpelweg iemand anders de schuld of beroept u op “overmacht” en stelt vervolgens nieuwe regels op die even nadelig zijn voor de ondergeschikten (of liever: nog erger). U zult er verbaasd over staan hoe gemakkijk dit is.

Merk daarbij op dat collega’s die (gedwongen; uit zichzelf zullen ze het niet doen als ze slim zijn) verantwoordelijkheid nemen, ogenblikkelijk hun verworven positie verliezen.

2- Lieg

De mensen hebben u niet nodig. U hebt de mensen nodig. Zonder hen kon u geen politicus zijn, en dan verloor u uw positie. Het is echter van groot belang dat de mensen deze waarheid niet kennen. Uw bestaansrecht is gebaseerd op de leugen dat de mensen u nodig hebben. Om dat bestaansrecht te behouden, dient u voortdurend te liegen.

Waarheid is uw grootste vijand en daarom mag u alleen iets waars zeggen als dat uw leugens dient. U kunt bijvoorbeeld zeggen dat Nederland een land is waar betrekkelijk veel oudere mensen wonen. Dat is waar, en die waarheid kunt u gebruiken om te zeggen dat uw volk daarom meer belasting moet betalen omdat die oude mensen vervelende, nutteloze, zieke, geldverslindende individuen zijn. En dat is natuurlijk niet waar. Uw werkgever, de staat, heeft immers van niemand meer geld ontvangen dan van mensen die, hun lange leven lang, het grootste deel van hun inkomen hebben afgestaan aan uw baas.

Het is maar een voorbeeld, maar u snapt het wel. Zo niet, dan raad ik u aan een ander beroep te kiezen.

U dient als politicus dus voortdurend te liegen, wilt u kans maken op een beetje een vruchtbare carrière. Als uw leugens zo nu en dan uitkomen, is dat geen probleem. De mensen zijn immers al eeuwen gewend aan politiek en denken daarom dat liegen gewoon bij het beroep van politicus hoort.

Omdat waarheid uw grootste vijand is, dient u ervoor de zorgen dat u waarheid altijd belachelijk maakt, zodat iedereen er hartelijk om kan lachen. Lachen is immers gezond.

Om effectief te kunnen liegen – dat wil zeggen liegen met het door u gewenste resultaat – zult u over de zaken waarover u liegt, zelf wel enige waarheid moeten kennen. Dit is eigenlijk het enige punt dat het vak van politicus soms bemoeilijkt, maar met een beetje doorzettingsvermogen gaat het u waarschijnlijk wel lukken.

3- Denk strategisch

U hebt als politicus alleen bestaansrecht als u belooft om de dingen die niet in orde zijn, in orde te maken. Mensen gedogen uw bemoeiingen namelijk alleen als ze geloven dat u met uw beleid dingen zult ‘verbeteren’.

Dat zal nooit gebeuren en daarom moet u de aandacht van de mensen altijd gericht houden op een ‘betere’ toekomst, zodat ze de resultaten van uw beleid niet opmerken. Er komt namelijk een moment waarop de gevolgen van uw eerdere leugens zichtbaar kunnen worden in het heden en u wilt niet dat dit u aangerekend wordt. Zie hiervoor ook punt 1.

Uiteraard mag u nooit daadwerkelijk succesvol zijn en uw voorgestelde doelen bereiken. U zou uzelf dan overbodig maken. Doordat uw beleid (uw strategie) nooit de gewenste resultaten oplevert, blijven de dingen niet in orde en blijft u dus nodig om ze alsnog in orde te maken. U belooft vervolgens dat te doen, maar doet het niet. Zo blijven de dingen niet in orde en blijft men denken u nodig te hebben.

Al eeuwenlang geloven mensen dat nieuwe politici het deze keer wel in orde zullen maken. Dit gebeurt uiteraard nooit. Het is wellicht merkwaardig dat de mensen dit blijven geloven terwijl de beloofde resultaten altijd uitblijven, maar zo werken mensen blijkbaar. Maak u hierover geen zorgen.

In sommige gevallen helpt het ook om dingen die wel in orde zijn, te saboteren. Zo creëert u problemen, en als er problemen zijn zullen de mensen u vragen om ze op te lossen. U kunt zo eenvoudig uw positie bestendigen.

4- Doe niets

U als politicus hoeft niets te doen. Het is zelfs beter als u niets doet want als u wel iets doet kunt u voor het resultaat aansprakelijk gehouden worden (zie punt 1). Een goed politicus doet dus zelf niets, maar laat anderen de door hem gewenste dingen doen. Bedenk daarbij dat geen van de grote machthebbers uit de geschiedenis (neem er een in gedachten; eentje met een markante beharing op de bovenlip en een doordringend stemgeluid, volstaat prima) ooit zelf iemand gevangen gezet of gedood heeft. Hij liet anderen dat doen.

Het is niet uw taak als politicus om zelf iets te doen. Het is uw taak om anderen te laten geloven dat het opvolgen van uw bevelen in hun voordeel is, zodat ze het ook daadwerkelijk gaan doen. Uiteraard is dat niet werkelijk in hun voordeel, maar in uw voordeel. Zie hiervoor ook punt 2.

5- Heb rijke vrienden

Van politiek wordt u niet echt rijk. Toch hebt u ervoor gekozen om politicus te worden en dat hebt u niet voor niets gedaan. Wilt u een beetje profijt hebben van uw keuze, dan is het noodzakelijk dat uw vrienden goed voor u zorgen. Eén van de mooie kanten van het vak is dat het heel gemakkelijk is om rijke vrienden te krijgen. U maakt immers de regels en rijke mensen staan erom bekend dat ze uiterst royaal kunnen zijn als die regels hun belangen dienen. Denk dus bij het maken van regels altijd aan de belangen van uw rijke potentiële vrienden, en uw leven zal lange tijd aangenaam comfortabel zijn.

Uw titel is ‘volksvertegenwoordiger’ maar het is van belang dat u het volk niet dient, noch vertegenwoordigt. U vertegenwoordigt uw rijke vrienden, en het is uw taak om het volk uw rijke vrienden te laten dienen, zodat uw rijke vrienden u dienen.

6- Creëer angst en schaarste

Mensen hebben eigenlijk niet zulke bijzondere verlangens. De meeste mensen willen voornamelijk voor zichzelf en hun dierbaren kunnen zorgen. Door ervoor te zorgen dat dit voor de mensen moeilijk gemaakt wordt, blijft de aandacht van die mensen voortdurend gericht op overleven.

Door het creëren van schaarste zullen ze steeds veel harder moeten werken dan nodig is. Voor het creëren van de gewenste schaarste is het hebben van rijke vrienden (zie punt 5) een belangrijk voordeel. Door hen te bevoordelen krijgen ze de gelegenheid om op de rest van de mensen te parasiteren en zo ontstaat de schaarste.

Maak daarnaast mensen bang voor elkaar. Vertel voortdurend dat het wemelt van onverantwoordelijke criminelen, zowel in binnen- als buitenland. Zeg dat u de verantwoordelijkheid neemt om de mensen hiertegen te beschermen (zie punt 1 en punt 2).

Het creëren van angst en schaarste levert verschillende voordelen op. Ten eerste zullen de mensen angst en schaarste als probleem ervaren. U kunt uzelf dan opwerpen als de oplosser hiervan (natuurlijk niet werkelijk, maar zie hiervoor weer punt 2 en punt 3).

Ten tweede willen mensen het liefst voor zichzelf en hun dierbaren zorgen. Indien ze dat werkelijk zouden doen, dan zou iedereen voor iedereen zorgen, en dan hebben ze u niet meer nodig. Dit kan uiteraard niet worden toegestaan.

Angst en schaarste leiden de mensen af van hetgeen ze werkelijk drijft: liefde voor elkaar. Het is van het grootste belang dat mensen dit niet doorkrijgen anders wordt u overbodig. Door ze hun aandacht voortdurend op overleven te laten houden, blijft u in het zadel. Zorg er daarom voor dat mensen niet beseffen dat ze van elkaar houden, maar elkaar bestrijden (beconcurreren) omdat ze denken dat dit nodig is.

7- Lieg tegen uzelf

U beseft goed dat uw macht gebaseerd is op uw leugens. Wanneer u dit niet begrijpt kunt u beter geen politicus worden. Toch is het ook voor u lastig om uzelf iedere ochtend in de spiegel te begroeten als u daar steeds het beeld van een leugenaar ziet. Lieg daarom ook tegen uzelf.

Zeg daarom tegen uzelf: ‘Mijn macht is goede macht, want ik ben goed!’
Zeg tegen uzelf: ‘Ik snap dat mensen creperen onder mijn beleid en dat niet iedereen dat leuk vindt, maar ik ben verantwoordelijk voor het grote geheel en moet soms harde maatregelen treffen om het goede te bereiken’.

U kunt vast nog wel enkele andere leugens verzinnen die u uzelf kunt laten geloven. Zo wordt uw bestaan minder onaangenaam en kunt het langer in het door u gekozen vak volhouden.

8- Tenslotte

Het vak van politicus is niet echt moeilijk en stelt eigenlijk geen bijzondere eisen aan u. Wel is het handig om een goed geheugen te hebben. Wanneer u uw eerdere leugens kunt onthouden kunt u consistenter liegen en dan wordt u gezien als een politicus met ruggengraat. Daarnaast moet u kunnen onthouden wanneer u bepaalde zaken vergeten dient te zijn. Zie hiervoor punt 1.

U zult op den duur zeker ongelukkig worden, maar u moet er iets voor over hebben. En bovendien, wie kan er nou werkelijk gelukkig zijn in een gecorrumpeerde, door leugens geregeerde wereld als deze…?

Ik wens u veel succes in uw nieuwe functie!

Bron: Pieter Stuurman http://pieterstuurman.blogspot.nl/2012/08/met-de-verkiezingen-voor-de-deur-staat.html

De vervalste verkiezingen van 2017

plakken1

Keer op keer zijn de Tweede Kamerverkiezingen vervalst doordat de nieuwe politieke partijen geen schijn van kans maken om Den Haag binnen te komen. Een overzicht van de trucs die het ‘democratische’ Parlement gebruikt om nieuwe en vooral ingrijpende veranderingen in Nederland al tijdens de verkiezingen tegen te houden.

1. Media

Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is nodigen de nationale nieuwszenders de lijsttrekkers van de ‘grote’ partijen uit voor debatten, dat wil zeggen, de partijen die hun fossiele beleid voortzetten waardoor uiteindelijk alles hetzelfde blijft. De media spelen handjeklap met deze partijen en houden de nieuwkomers, standaard aangeduid als ‘kleine partijen’, buiten de deur en buiten de Tweede Kamer. Er doen straks ongeveer dertig nieuwe partijen mee.

Vrijdag 24 februari Radio 1-debat
negen deelnemers op Radio 1

Zondag 26 februari RTL-Premiersdebat
Met de lijstrekkers van PVV, VVD, CDA en D66 op RTL4

Zondag 5 maart RTL Carrédebat
acht deelnemers op RTL4

Maandag 13 maart EenVandaag-debat (twee deelnemers)
Debat tussen VVD-lijsttrekker Mark Rutte en PVV-er Geert Wilders

Dinsdag 14 maart NOS-slotdebat
acht deelnemers, plus in de marge lijsttrekkers van kleinere partijen

Daarnaast spelen de nieuwsrubrieken van zowel commerciële als publieke zenders een grote rol. Zij verslaan uitsluitend de verkiezingscampagnes van de zittende partijen en brengen alle ‘aanvaringen’ tussen de leiders van deze partijen ruimhartig in beeld. Ook daar hebben de nieuwkomers het nakijken en blijven steken in de anonimiteit.

Daarbovenop negeren de belangrijkste kranten intensief het nieuwe politiek bloed en plaatsen de oude partijen op de voorgrond. Dag in dag uit tot aan 15 maart toe.

Vergeet ook de stortvloed van peilingen niet, waardoor de media keer op keer de oude partijen onder de aandacht van het publiek kunnen brengen.

2. Drempels

Het vergt moed en uithoudingsvermogen en bijna een wonder om als nieuwe politieke partij mee te doen in Den Haag. Naast de financiële drempel van meer dan 10duizend euro en meer dan 600 steunbetuigingen, die voor eind januari binnen moeten zijn, (hiervan moeten 30 opgehaald worden op Bonaire) zijn er de campagnekosten. Het oude vlees van de zittende partijen krijgt jaarlijks geld om zichzelf te bedruipen en kan op deze manier een aardige verkiezingscampagnekas vormen. De jonkies moeten zelf met de pet rond.

Dan is er de drempel van de tijd. Op 3 februari worden de lijstnummers pas bekend gemaakt. Eerder kan je als jonkie geen serieuze campagne voeren in de wetenschap dat in de laatste week de zwevende kiezer nog iedere kant kan opspringen. De oudjes daarentegen hebben al het ene event na het andere gehad, opnieuw breed gecoverd door de volgzame media.

3. Campagne in het land

Het verhaal wordt bijna eentonig, maar wat hebben nieuwe partijen eigenlijk te zoeken in zaaltjes waar verkiezingsbijeenkomsten worden gehouden en de ‘grote’ mannen en vrouwen uit Den Haag hun opwachting maken. Hier kunnen de nieuwelingen scoren, maar het publiek zal niet groter zijn dan een paar honderd mensen en de media zullen deze optredens schuwen als de pest. Dus op de schaal van Richter zal dit niet veel beweging brengen. Vergeet ook niet het posterplakken en pesten. Doordat de gevestigde partijen vaak meer vrijwilligers hebben, zullen zij de verkiezingsborden in het land massaal claimen en de nieuwe partijen volledig van het bord afplakken. Zo gaat dat tijdens de onzichtbare verkiezingsstrijd.

Rob Vellekoop, 20 januari 2016

Opstandige vishandelaar legt het af tegen Bijzonder Beheer

Bron: Follow the money, Joris Heijn

De Nieuwjaarsboodschap van Handjecontantje.org voor 2017

Handjecontantje.org wil 2017 opdragen aan een heel bijzondere groep mensen. kaart-nederland
Een groep mensen die Nederland zoals het is, vorm geeft. Die dat doet tot in het DNA van onze samenleving.  

Hoe is het dan in Nederland? Hoe is het gesteld met dat DNA?

Ordervolgers
Hoe is onze samenleving dan ingericht, vormgegeven? Hoe gebeurt dat? Door wie? Wat zien we? We zien dat onze samenleving wordt vormgegeven door mensen die hun autoriteit overgedragen  ,  weggeven hebben, en daardoor de verantwoordelijkheid voor hun eigen daden afgeschoven hebben op “een systeem”. Dat systeem is ook wel bekend onder de namen “democratie” of “rechtsstaat”. Die mensen accepteren volledig wat er gebeurt en denken dat dat niet anders kan. Medewerkers van een bank die mensen, die hun huis gedwongen moeten verkopen omdat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen, met een restschuld opzadelen (terwijl de bank dat geld gecreëerd heeft uit het niets). Mensen bij de belastingdienst die WETEN dat ze bij een organisatie werken, die zich aan weinig wetten wat gelegen laat liggen – de facto een criminele organisatie. Medewerkers van het CJIB die mensen die hun boete niet (kunnen) betalen, eerst een paar belachelijke automatische verhoging van die boete geven en na enige tijd een week in de gevangenis stoppen, waarbij hun inkomen stil gezet wordt terwijl hun boete blijft staan. Mensen die bij de Politie of ME werken en geweld toepassen op iemand die ze niet kennen en waarvan ze niet – kunnen – weten dat die iets fout gedaan heeft, alleen omdat dat van hun meerdere (…) moet, of omdat ze zoiets anoniems als een “geweldsinstructie” moeten volgen.  Mensen die bij de overheid werken en wetten maken EN uitvoeren, die niet getoetst zijn aan de grondwet of op een andere manier ons rechtssysteem (…) bypassen. Rechters die uitspraken doen, die in strijd zijn met artikelen uit de grondwet, die toestaan dat ze moeten rechtspreken op basis van die wetten, die die wetten niet mógen toetsen aan de Grondwet – en dat accepteren. Die ervoor zorgen dat het enige IN DE WET GEREGELDE betaalmiddel in Nederland – contant geld – niet meer als wettig betaalmiddel geaccepteerd hoeft te worden. Dat dat persé via de bank moet. Artsen die het protocol volgen en niet meer naar de mensen kijken. Niet kúnnen kijken, omdat ze dat niet geleerd is. Áfgeleerd is. En hun patiënten de in het protocol voorgeschreven medicijnen geven, die geen geneesmiddelen zijn. En een behandeling geven die alleen een symptoom beschrijft en bestrijdt, maar niet geneest.

Mensen die bij de kranten, de NOS en andere nieuwsmedia werken en willens en wetens een heel land misleiden en afleiden, nepnieuws verkondigen – dat GELOOFD wordt omdat mensen geconditioneerd zijn om een externe autoriteit meer waarde te geven dan hun eigen autoriteit. 

Mensen die bejaarden twee keer per dag naar de wc laten gaan; hun persoonlijke verzorging naar een  half uur per dag laten brengen; die ervoor zorgen dat als je minder zorg nodig hebt dan beschreven in “zorgzwaarte 5” je het maar uit moet zoeken als bejaarde.

De mensen die “onze veiligheid” vergroten en, bij wijze van collateral damage” onze privacy non-existent maken en onze vrijheid enorm beperken, om zeep helpen. Dat een ordervolger op straat om je “Ausweis” vraagt, omdat je om veiligheidsreden verplicht bent om een ID bij je te dragen. Dit past in hetzelfde rijtje als “Wir haben es nicht gewußt” en “Befehl ist Befehl”. Bekend?

En er zijn  nog zooo veel voorbeelden te geven…

Poetin, Assad, Achmedinejad en daarvoor Khadaffi en Saddam Hoessein: ze hebben gemeen dat ze volgens onze media en overheid de “bad guys” zijn. Dat gold ook voor de landen Mali, Somalië, Afghanistan en Soedan. Waar het terrorisme verdreven moest worden en democratie geïnstalleerd. Waar dat toe geleid heeft weten we inmiddels: chaos, corruptie, burgeroorlogen, maffiastaat. 

Wat hadden die landen gemeen – behalve wat ons door de media verteld is waardoor ze binnenvallen moesten worden: dat ze veel grondstoffen hadden. En vooral: dat ze geen Rotschild-centrale bank hadden. Nu hebben alle landen waar “de democratie is geïnstalleerd” die wel. Alsmede de georkestreerde chaos die daarbij hoort.

Al deze mensen noemen wij ORDERVOLGERS: mensen die niet zelf nadenken over wat ze opgedragen krijgen, maar blind opgedragen instructies van bovenaf uitvoeren zonder dit aan hun eigen moraliteit, intelligentie of integriteit te toetsen.

Actie is reactie – schapen
Maar: een oude natuurkundig wet zegt: “ actie is reactie”. De ordervolgers voeren uit, maar wie zorgt ervoor dat ze hun gang kunnen gaan? Dat ze hun orders kunnen uitvoeren? Wie verzorgen de “reactie” op de “actie”? Dat zijn de mensen die alles geloven wat een ander mens in een witte jas zegt, terwijl het over hun eigen gezondheid gaat. De mensen die bevelen aannemen van mensen in uniform, terwijl ze van binnen voelen dat het niet klopt: ze voelen hun ver-ont-waardiging. Mensen met een bedrijf die precies doen wat de bank zegt en vervolgens hun hele zaak kwijtraken. Mensen die braaf accepteren dat ze 70 tot 90% van hun inkomen aan belastingen betalen; “we moeten toch belasting betalen!?” – trouwens: IEDEREEN betaalt dat percentage belasting. 

En ook: mensen accepteren dat van elke euro die ze uitgeven, ze gemiddeld 45% aan rente betalen. 45% rente over geld dat uit het niets is gecreëerd, waarnaast voor is gepresteerd, dat gecreëerd is door PRIVATE PARTIJEN – niet door de OVERHEID. Waardoor er een constante waardestroom is van waardescheppers naar geldscheppers. En we steeds MEER rente gaan betalen.

Die mensen doen dat veelal omdat ze niet weten dat dit zo is. Maar mensen doen dit steeds vaker omdat ze niet WILLEN weten dat dit zo is. Ze sluiten hun ogen voor de werkelijkheid en de waarheid. Omdat ze die – om welke reden dan ook – niet aankunnen.

Deze mensen hebben er geen benul van wie er aan de touwtjes trekken, zien niet dat onze democratie een “voorzetraam” is; dat democratie – in de zin van medezeggenschap hebben – niet bestaat. Ze zien niet dat niet alleen de democratie niet bestaat; ze zien ook niet dat we niet in een rechtsstaat leven. De staat oefent macht uit over de burger op dezelfde manier waarop de maffia dat doet: bedreiging en afpersing. Er zijn geen reële machtsmiddelen die de burger vrijwaart van de willekeur van de overheid, de staat. Toch gelooft het overgrote deel van de mensen dat de overheid er is voor de burger. 

Er zijn ook bosjes mensen die het goed hebben, en die zich niet kunnen verbinden met mensen die het veel minder goed hebben. Daarvan hebben ze het geloof dat het die mensen “hun eigen schuld is”. Mensen dus die zich niet kunnen verbinden met het leed van andere mensen, die daarvoor – door conditionering – het empatisch vermogen ontberen. Dat is bij heel veel mensen zo, op ontzettend veel manieren en in eenzeer verschillende mate. 

Deze mensen geloven dat alles wat door de mainstream media wordt verteld, waar is. Ze gaan niet op eigen onderzoek uit. Deze mensen GELOVEN.

We noemen de groep van mensen, die het de ordervolgers mogelijk maakt hun opdrachten uit te voeren, “SHEEPLE” –  een samentrekking van “sheep” en “people.” 

De slachtoffers spelen een evengrote rol als de daders. De mensen die het laten gebeuren, die het toestaan, die dat vanuit een geloof – een niet onderzochte gedachte – doen “DAT HET NOU EENMAAL IS ZOALS HET IS”; die hebben een even groot aandeel in de situatie.

De ordervolger DOET de rottigheid, voert die uit, en het schaap ACCEPTEERT de rottigheid, gehoorzaamt. Doet wat hem gezegd wordt. Wat is het eigenlijk het verschil tussen die twee? Wat is het echte, wezenlijke verschil? Als je goed gaat kijken, is er maar een ragdun lijntje wat de twee categorieën scheidt. En als je nog beter kijkt, zie je ze regelmatig van rol verwisselen.

Wat hebben de ordervolger en het schaap gemeen?
De overeenkomsten zijn legio: 

 1. Ze geloven beiden in een externe autoriteit: ze geloven dat er iemand is, die beter de verantwoordelijkheid voor hun welzijn, hun leven, en – vooral: hun dáden – kan nemen dan zij dat zelf kunnen. “Ik moet dit DOEN – het kan niet anders”  en “Ik moet dit ACCEPTEREN – ik kan niet anders.”
  Dat klopt als je kind bent, maar op een bepaalde leeftijd houdt dat toch echt wel op. 
 2. (Dus) de tweede overeenkomst is: mentale onvolwassenheid. De mate van volwassenheid wordt bepaald door de mate waarin je in staat bent verantwoordelijkheid te nemen voor je EIGEN daden, gedrag, gedachten
 3. De derde overeenkomst is dat ze GECONDITIONEERD zijn om te geloven in die externe autoriteit. Waarmee ze hun vrijheid uit handen geven.
  Machthebbers krijgen de macht van machtgevers. MachtWEGgevers.
  Over die conditionering: die hebben we allemaal ondergaan: dat begint al in het gezin waar “hoe het hoort” wordt overgedragen van de ene generatie op de andere. Maar de echte grote klappen worden uitgedeeld op school: vanaf

  De overeenkomsten tussen school en de gevangenis
  De overeenkomsten tussen school en de gevangenis

  de kleuterschool reageren we al op de bel, die ons vertelt wanneer we in de bank moeten zitten en wanneer we “vrij” zijn.
  Aan die conditionering ontsnapt niemand. We zitten allemaal in een zelfgecreëerde gevangenis. Maar daar kunnen we uit. We hebben de gevangenis immers ZELF gecreëerd, dus we kunnen hem ook weer afbreken.

Contant geld, ordervolgers en schapen
Wij zijn van Handjecontantje punt org, dus we leggen in deze boodschap graag de link tussen contant geld en wat we net besproken hebben. Het afgelopen jaar hebben we op het gebied van het verdwijnen van contant geld – en de gevolgen daarvan voor onze vrijheid – een paar prachtige voorbeelden gezien: India en Venezuela. In beide landen is het grootste biljet van de ene dag op de andere uit roulatie gehaald. In beide landen hebben relatief heel weinig mensen een bankrekening, dus ze zijn van de ene op de andere dag een groot deel van het weinige dat ze hadden, kwijt. En nog veel belangrijker: ze kunnen elkaar niet meer betalen, dus de economie komt gierend tot stilstand en mensen lijden écht honger. 

India en Venezuela zijn een mooi voorbeeld van resultaten van de vormgeving door ordervolgers en schapen. De ordervolgers hebben de rotzooi gecreëerd en de schapen hebben het geaccepteerd. Er is geen massale opstand tegen de regering. Dus het experiment is geslaagd. 

Dat gebeurt hier, in Nederland, niet, he? 

Handjecontantje.org dragen 2017 op aan deze twee categorieën van mensen: aan de ordervolger en aan het schaap. Dat zijn de mensen die Nederland vorm geven. 

Maar eigenlijk dragen we 2017 op aan de TRANSFORMATIE van deze mensen. We wensen its-only-a-matter-of-time-pionnen-en-koning-koninging-paard-en-toren-gevallendat 2017 het jaar wordt dat heel veel ordervolgers en schapen – vanuit een getransformeerd bewustzijn – Nederland gaan vormgeven. Dat ze zich gaan realiseren wat er aan de hand is, dat ze zich hun eigen rol daarin realiseren, en dat ze hun eigen verantwoordelijkheid gaan erkennen en nemen. 

Dat ze wakker worden en opstaan. Dat dat de mensen zijn die Nederland in 2017 vorm gaan geven.

Wij van Handjecontantje.org wensen iedereen een prachtig, BewustWakker, 2017 met heel veel contant geld!! 

PROOST!feest-champagne-glazen

We hebben onze Nieuwjaarsboodschap ook op video opgenomen. Klik op de link om deze te bekijken.

P.s.: een hele goede video over ordervolgers is deze van Mark Passio.

Opheffing cash geld dankzij India weer stap dichterbij

Al drie weken lang is er chaos en zijn er protesten in India doordat van het ene op het andere moment de hoeveelheid cash geld met meer dan 80% is verminderd. De Indiase regering zegt op deze manier corruptie te willen bestrijden en zwart geld tegen te gaan.

cashindia

De regering wil in korte tijd de economie omzetten van cash naar digitaal, daarom zijn vanaf 8 november biljetten van 500 en 1000 rupee geen wettige betaalmiddelen meer. De voornamelijk door cash betalingen beheerste economie van India dreigt tot stilstand te komen nu miljoenen mensen zonder cash komen.

Bank officials rapporteren dat de meeste top banken in het financiële hart van Mumbai de dag starten met 800 miljoen rupees tot 1,2 miljard rupees in cash in plaats van de gangbare 1,5 miljard rupees. Kasopnames bij de geldautomaten zijn beperkt tot 10.000 rupees per persoon in plaats van 24.000 rupees, het bedrag dat is vastgesteld door de regering.

Sinds 24 november kunnen de mensen hun 500/1000 Rs biljetten zelfs niet meer omwisselen. Zij krijgen tot 31 december de tijd om deze te storten op een bankrekening en daardoor direct in digitaal geld om te zetten.

Als iemand meer dan 250.000 rupees ( ca $3.650) wil inwisselen aan 500/1000 Rs biljetten dan is hij wettelijk verplicht om uit te leggen waarom hij zo veel cash geld heeft en moet hij aantonen daarover belasting te hebben betaald. Zo niet dan kunnen ze een 200 procent boete betalen over de niet betaalde belasting.

De Indiase regering ontvangt maar een fractie aan belastingen die andere democratieën ontvangen. In 2013 betaalde  slechts 1 procent van de Indiase bevolking belastingen.

Het tekort aan contant geld komt met name hard aan bij de arme Indiase bevolking, waarvan velen geen bankrekening hebben. Naar verwachting zullen velen van hen hun beetje spaargeld kwijtraken vanwege hun wantrouwen naar financiële instellingen en doordat ze lastig gevallen zullen worden over de herkomst van hun spaarcenten.

Experts twijfelen eraan of inderdaad meer belasting zal worden geïnd door deze maatregelen. Wel zal de controle van de burgers gemakkelijker worden als hun financiële transacties digitaal zichtbaar worden. Voor de banken zal het een enorme meevaller zijn door de miljoenen klanten die zij in korte tijd er bij krijgen.

De actie die plaats vindt in India met meer dan 1 miljard inwoners zal ongetwijfeld zijn vervolg krijgen in de rest van de wereld. In India is het cash geld bijzonder populair. Hier worden 98% van alle consumentenbetalingen contant gedaan. Als het hier lukt om het cash geld door digitaal te vervangen, zal dat in de rest van de wereld ook moeten kunnen.

De vermaarde econoom Armstrong vindt dat het verbannen van cash geld het laatste restje economische vrijheid van mensen afneemt, wat gelijk staat aan economische dictatuur.

Het einde van cash geld geeft regeringen/banken:
1. De macht om mensen aan te moedigen hun geld uit te geven wanneer de economie vast zit of om minder te spenderen bij oververhitting.
2. Regeringen hebben volledig inzicht in deze rekeningen, controlemogelijkheden nemen toe!
3. Daarnaast zijn banken niet meer kwetsbaar voor bank runs!

Grote banken in zowel Engeland als de VS behandelen grote cash opnames al als een verdachte activiteit. Rapporten van maart laten zien dat het Amerikaanse departement van Justitie bankemployees opdracht geeft om te overwegen de politie te bellen bij opname door klanten van $5,000 dollar of meer. Frankrijk beperkt in september Franse burgers om cash betalingen van meer dan 1000 euro te doen.

Rob Vellekoop, 4 december 2016

5G internet door heel Nederland een geschenk of uw eigen digitale gevangenis?

Er komt supersnel internet voor het hele land. Net als gas, water en licht promoveert het kabinet draadloze toegang tot het wereldwijde web tot basisbehoefte. Dat is wat de Telegraaf kopt vandaag. Wie wil er nu geen sneller internet? De Telegraaf meldt [citaat] Niet alleen moet er overal en altijd draadloos internet zijn, ook moet die verbinding van uitstekende kwaliteit zijn. Iedereen moet overal tegelijkertijd filmpjes kunnen kijken op zijn mobiel en ook futuristische hoogstandjes als zelfrijdende auto’s kunnen niet zonder superinternet. De uitvoering van 5G, de opvolger van het huidige 4G-netwerk, is aan de telecomaanbieders. Dit valt op te maken uit de nota die minister Kamp (Economische Zaken) vandaag publiceert. Of 5G ook hogere kosten betekent, is nog ongewis. De telecomwereld verwacht dat dit wel zal loslopen. Veel investeringskosten zijn al bij het uitrollen van 4G gemaakt. In de regio Rotterdam en Den Haag wordt tot aan 2050 zo’n 50 miljard geïnvesteerd om de regio om te bouwen. Het AD meldt [citaat] De Metropoolregio, het samenwerkingsverband van Den Haag, Rotterdam en 21 omliggende gemeenten, groeit aan de hand van deze routekaart uit tot de koploper in de derde industriële revolutie, beweren zij stellig. Ook in dit project is het 5G netwerk een hoofdrolspeler. Dat is nog al wat: ‘de derde industrieële revolutie’! Waar zal men op doelen?

g5-transhumanisme-singulariteit

Met 5G komt de toekomst met rasse schreden op ons af. Want het gaat allang niet meer om nog sneller filmpjes kunnen downloaden, maar om slimme huishoudapparatuur, de navigatie van drones en zelfrijdende auto’s en meedenkende verkeerslichten. Althans, dat is wat u moet weten als het aan de Telegraaf ligt. Dat klinkt allemaal namelijk nog best alsof we in de realisatie van een sciencefiction film belanden. Back to the future in ons eigen Nederland! Fantastisch toch? Maar heeft u dan ook nagedacht over de gevaren van al deze fantastische technologie waarvoor dat 5G netwerk nodig is? Dan heb ik het nog even niet over de frequenties waarop deze netwerken functioneren en de mogelijk schadelijke effecten op uw brein. Nee, dan heb ik het over een netwerk dat fulltime de gelegenheid biedt om elke stap van u te monitoren, elk gesprek te volgen, uw lichaamstemperatuur en hartslag en emotie te lezen, dat al uw gesprekken af kan luisteren en uw telefooncamera als alziend-oog beschikbaar heeft. Dan heb ik het over een volledige dekking in spionage op u als mens. Helaas weet ik dat dit u niet overtuigt. De gemiddelde Nederlander vindt namelijk dat we best in George Orwells 1984 kunnen leven, omdat ze nu eenmaal “niets te verbergen hebben”. Ik moet met sterkere argumenten komen.

Om u te kunnen overtuigen dat het ‘internet der dingen’ en het 5G netwerk niet zo’n rooskleurige toekomst betekent als u denkt, moet ik verwijzen naar het evangelie van de ‘singulariteit’ van Google’s technisch topman, uitvinder en fylosoof Ray Kurzweil. De singulariteit is het moment waarop het internet en de technologische vooruitgang volledig samengesmolten is met de biologie van de mens en de natuur (en de kosmos zo u wilt). Binnen uw leven gaat u het nog mee maken dat de capaciteit en functionaliteit van uw Aple MacBook de afmetingen van een bloedcel heeft en in uw lichaam past. Binnen enkele jaren kunen we ons brein connecten met het internet en kennis en rekencapciteit in ‘the cloud’ kopen. Er zal de komende decennia een samensmelting van mens en machine plaatsvinden. De mens wordt langzaam geprepareerd voor samensmelting met technologie. Uiteindelijk moet dit in 2045 leiden tot de onsterfelijkheid van het lichaam en het kunnen leven in digitale realiteiten die niet van echt te onderscheiden zijn. Dit als gevolg van nanotechnologie die de sterfelijke en zwakke elementen uit ons lichaam vervangt en de originele biologie uiteindelijk helemaal zal overnemen. De film Transcendence laat dit goed zien. Dit alles komt uit de mond van iemand die verantwoordelijk is voor miljarden investeringen door Google en de oprichting van meerdere universitaire projecten zoals de Singulariteits Universiteit: Ray Kurzweil.

En als de komende decennia in dat teken staan, dan kunt u zich misschien voorstellen dat u als cyborg erg gevoelig zult zijn voor de informatie die rechtstrreeks in uw hersenen ge-upload kan worden. Waar we nu nog spreken van ‘mind control’-achtige zaken via NLP technieken in de media en subliminale programmering of beïnvloeding via HAARP, belanden we straks in een wereld waarin u direct aanstuurbaar wordt. Dus de Telegraaf kan wel zeggen dat het 5G netwerk handig is voor drones, zelfrijdende auto’s enzovoort, maar het echte doel is misschien wel het menselijk brein. Vaccinatie programma’s bereiden onze hersenen al voor op deze transhumanistische fase (luister naar deze radiouitzending). En als de nano-kristallen in de nabije toekomst (of nu al) uw lichaam via de lucht kunnen infiltreren (als een soort virus) om vervolgens neurologisch netwerk te targetten, dan geschiedt deze versmelting van de mens met het internet zonder dat u het doorheeft. Kortom: hoe meer internetbandbreedte hoe meer interactie met de mens-machine waarin u zich ongemerkt of bewust zult laten veranderen. De jongere generatie zal er deels zelf voor kiezen (omdat het carrière perspectieven zal bieden) en deels voorbereid worden via vaccinaties; de oudere generatie zal ongemerkt geïnfecteerd worden via vaccinaties. Ook zal de mogelijkheid zich ontpoppen dat we deze nano-deeltjes inademen of via de huid (regen) binnenkrijgen. Klinkt dat als een idiote gedachte? Voor alsnog lijkt het nog noodzakelijk om voor interactie met het brein een feitelijke zender ontvanger onder de schedel te plaatsen, maar de ontwikkeling van ‘neural dust’ levert al een directe interactie tussen mens en machine (internet) op, op receptor niveau (zie deze presentatie). Dat betekent dat je binnen afzienbare tijd zult gaan zien dat studenten hun kennis via een brein connectie in ‘the cloud’ downloaden en dat augmented reality onze audio-visuele waarneming zal gaan overlappen. Draadloze interactie met het menselijk brein is dus nog maar een kleine stap in de technologische ontwikkeling. U kunt het zien als een mooie technologische ontwikkeling; een nieuwe stap in de evolutie van de mens of als een technologie die van het draadloos internet een potentiële digitale gevangenis maakt. Als de staat ergens in investeert is het meestal in haar eigen voordeel.

Bekijk hieronder hoe de evangelisten van het transhumanisme en de singulariteit de wereld proberen lekker te maken met de ongekende mogelijkheden van deze technologische vooruitgang, zonder het allergrootste gevaar te noemen: afhankelijkheid van kunstmatige intelligentie en een machtssysteem gecontroleerd door de beheerders van de netwerken en de mainframes (centrale computers). Zet het u aan het denken? Probeer er dan eens over na te denken wat u zelf kunt doen om deze ontwikkelingen te keren.

Bron linkvermeldingen: telegraaf.nl, ad.nl, telegraaf.nl, su.org

Beyond the Matrix by Martin Vrijland

Derden mogen straks meekijken in je bankrekening

2013-01-04 14:39:50 UTRECHT - De mobiel bankieren app van de ING. Het gebruik van bankapps is het afgelopen jaar fors gegroeid. ANP XTRA KOEN VAN WEEL

De hoogte van je loon, je hypotheek, een aankoop bij Christine le Duc of een bezoek aan de psycholoog; vanaf januari 2018 kunnen derden meekijken naar de privébankgegevens. Tenzij de rekeninghouder duidelijk nee zegt tegen de bank die jouw gegevens straks op verzoek van andere bedrijven door kan verkopen.

“Onder nieuwe Europese regelgeving zijn banken straks verplicht betaalgegevens van hun klanten te verkopen aan derden als die daarom vragen”

Stel, je gaat een dagje ouderwets winkelen. Je koopt een merktrui bij de Bijenkorf en een hapjespan bij de Hema. Vervolgens ga je gezellig lunchen bij een hip aziatisch eettentje, en schaft ook nog jeans aan in een flagshipstore. Je eindigt met een gintonic in het WT Urban Café & Kitchen in de oude watertoren van Utrecht. Aan cash doe je niet meer, alle betalingen zijn met pin of creditcard gedaan.

Een paar dagen later stroomt opeens je mailbox vol met berichten van grote en kleine bedrijven die blijkbaar precies weten wat jij die dag waar en voor hoeveel hebt gekocht. De volgende keer kan je beter een jeans bij hen kopen of lekkerder Thais bij jou om de hoek eten. Geen fijn gevoel, het dagje uit krijgt een nare bijsmaak.

Ooit heb je toestemming aan je bank gegeven jouw betaalgegevens te verkopen aan een fintechbedrijf dat beleggingsapps ontwikkelt. Er daarbij van uitgaand dat het fintechbedrijf jouw betaalgegevens voor zich zelf houdt. Dat is dus blijkbaar niet gebeurd.

Onder nieuwe Europese regelgeving( PSD2) zijn banken straks verplicht betaalgegevens van hun klanten te verkopen aan derden als die daarom vragen. Die partijen hebben daar wel een vergunning voor nodig. Ook moet de klant hier toestemming voor geven, iedere keer dat de betaalgegevens in andere handen overgaan. Dat is wettelijk vastgelegd onder een aantal voorwaarden: aan wie de gegevens worden verkocht, welk deel van de betaalgegevens worden geleverd en voor welk doel ze worden verkocht. Ook moet een consument altijd nee kunnen zeggen.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Hoe geheim is je bankgeheim - Trouw

 

 

 

 

 

 

 

© Trouw.

“Het is heel raadzaam om als consument zelf alert te blijven”

Maatschappelijk wenselijk

Is bovenstaand voorbeeld dan pure fictie of toch mogelijk in de toekomst? De woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens verschuilt zich achter het formele wettelijke kader. Alle partijen die straks over betaalgegevens van consumenten beschikken, zullen zich aan de wet moeten houden op straffe van boetes die op kunnen lopen tot 20 miljoen euro. Of deze ontwikkeling ook maatschappelijk wenselijk is, ligt volgens haar bij de politiek. Op de vraag hoe straks moet worden gecontroleerd dat betaalgegevens geen eigen leven gaan leiden in cyberspace, antwoordde zij dat de Autoriteit Persoonsgegevens goede onderzoekers in huis heeft.

Toezichthouder AFM is wel bezorgd. “We hebben te maken met een snelle groei van geavanceerde digitale diensten in de internationale samenleving”, zegt Reinier Polmann van AFM. “De Nederlandse overheid heeft op dit gebied nog een slag te maken. Daarom kunnen we nu nog geen adequaat tegenwicht bieden aan eventueel misbruik van betaalgegevens.” Door internationaal samen te werken, verwacht Pollmann rotte appels eerder op te kunnen sporen en ook beter als gesprekspartner te kunnen dienen voor grote internationale concerns. Toch ziet hij eerder problemen ontstaan bij kleine ondernemingen die onder de publieke radar blijven. Die zouden makkelijker kunnen zwichten en gegevens tegen de regels doorverkopen. “Dominante ondernemingen als Alibaba of Google zullen redelijk veilig met betaalgegevens omgaan”, verwacht hij.

Toch is het heel raadzaam om als consument zelf alert te blijven. “Banken mogen bijvoorbeeld niet rechtstreeks betaalgegevens van elkaars klanten kopen. Maar Rabobank kan bijvoorbeeld wel een applicatie ontwikkelen waar de klant ook zijn ABN Amro-rekening in kan zetten voor het gemak”, aldus Pollmann. En dan kan het zomaar gebeuren dat Rabo een hypotheekaanvraag afwijst op basis van inkomenseisen. Zou de hypotheekverstrekker dan toch ook een kijkje hebben genomen op de ABN Amro-rekening van de klant en de betaling aan de relatietherapeut hebben gezien. Die klant wil samen met zijn vrouw op twee inkomens een huis kopen. Maar misschien zit hij straks wel alleen in zijn nieuwe koophuis en kan hij de hypotheek niet meer ophoesten.

 

Bron: Trouw – Annemieke Diekman − 01/12/16

Geen contant geld meer betekent weg privacy?

Geen contant geld meer betekent weg privacy?

internationaal-betalingsverkeer

Kort nadat het verdwijnen van contant geld in het nieuws kwam, berichtten de media over de volgende aantasting van onze privacy. Als de EU richtlijn PSD2 in Nederland wet gaat worden, dan krijgen derden toegang tot onze bankrekening. Welke derden? Bedrijven die een bankvergunning hebben. Dat zijn er inmiddels veel, want de criteria om bedrijfsmatig de ‘markt’ voor het –internationale- betalingsverkeer te betreden zijn zo verslapt, dat het voor bijvoorbeeld cybercriminelen mogelijk is om met een vergunning, verkregen op Cyprus of Malta als ‘bank’organisatie in te breken op de bankrekening van EU burgers. ‘Met toestemming van de klant’, staat erbij vermeld. Identiteitsdiefstal is kennelijk een onbekend fenomeen bij de opstellers van deze richtlijn.

Het lastige met de EU is, dat de richtlijnen vaak aan onze aandacht ontsnappen en dat ze pas binnen de scope vallen als het al te laat is, op het moment dat de richtlijn in de nationale wetgeving moet worden opgenomen. De Tweede Kamer heeft aangetoond dat het opnemen van richtlijnen in de wet in veel gevallen niet meer dan een hamerstuk is.

Witteboorden cybercriminelen zoals Google en Facebook hebben al lang die bankvergunning. Straks zijn we dus letterlijk aan de heidenen overgeleverd. Het contante geld is over een paar jaar verdwenen en het digitale betalingsverkeer wordt gemonitord en gestuurd door partijen die niets hebben met privacy en individuele vrijheid.

Het enige wat we kunnen doen tegen deze verdere opmaat naar de Big Brother samenleving is het papier- en muntgeld in ere houden en er zoveel mogelijk mee betalen. Contactloos pinnen en pinnen met pincode moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Zoek zoveel mogelijk een alternatief voor bedrijven die contante betaling weigeren. Vertel de winkelier waarom je contant wil blijven betalen. Neem je geld voor huishoudelijke uitgaven contant op. Het gaat om veel meer dan dat ze alles van je uitgavenpatroon weten. Het ontnemen van de individuele vrijheid wordt gebracht met de motieven: gemak, veiligheid, minder kosten, efficiëntie. Wellicht geloven de ontwikkelaars van deze systemen, richtlijnen en wetten hier zelf in, maar de macht op de achtergrond heeft andere plannen. De dubbele agenda, met een openbaar deel en een verborgen deel, wordt duidelijk doordat PSD2 volkomen ontoereikend is om de privacy van de burger te kunnen garanderen. Daarvoor is de richtlijn ook niet ontworpen.

Enigma Consultants over PSD:psd2

Achtergrond en doelstellingen PSD1 en PSD2

Op 13 november 2007 werd EU richtlijn 2007/64 aangenomen door het Europese Parlement. Deze richtlijn staat in de markt bekend als de Payment Service Directive (PSD). Met de PSD beoogde de EU een uniforme betaalmarkt te creëren door één juridische kader voor het betalingsverkeer binnen de EU in te stellen. Het doel was om het grensoverschrijdend betalingsverkeer net zo gemakkelijk, efficiënt en veilig te maken als het dan geldende binnenlands betalingsverkeer in elk EU-land. De PSD bood hiermee tevens de juridische basis voor de implementatie van de SEPA overboeking en incassoproducten in de EU. De PSD moest door de verschillende EU-lidstaten per 1 november 2009 ingebed zijn in de lokale wetgeving.

Payment Service Directive herzien

De PSD is inmiddels bijna 7 jaar van kracht. In de tussentijd werden er echter diverse nieuwe diensten op het gebied van betalingsverkeer geïntroduceerd die niet goed door de PSD werden afgedekt. Bijvoorbeeld dienstverlening op het gebied van het online initiëren en inzien van betaaltransacties voor rekeninghouders met betaalrekeningen bij verschillende banken. De PSD moest worden herzien zodat voor deze dienstverlening – de zogenaamde toegang tot de betaalrekening door derde partijen- ook duidelijke en uniforme regels en richtlijnen worden gesteld.

Toegang tot de betaalrekeningen van klanten

Banken moeten het mogelijk maken dat derde partijen toegang krijgen tot de betaalrekeningen van hun klanten voor het opvragen van rekeninginformatie door deze klanten. Ook voor deze dienstverlening geldt weer dat dit alleen van toepassing is voor betaalrekeningen welke via de eigen bank online benaderbaar zijn, d.w.z. via het internet of een mobiele toepassing. De vrij opneembare spaarrekeningen, die online zijn in te zien door de klant, zouden dus ook ontsloten moeten kunnen worden via een derde partij. Vanuit een klantperspectief is dit ook wenselijk, omdat deze uitbreiding van de PSD juist beoogd dat de klant een totaal overzicht van zijn financiële situatie krijgt.

Voor het ontsluiten van rekeninginformatie via een derde partij wordt ook weer een sterke klant authenticatie vereist. De bestaande authenticatie en autorisatie middelen, die de banken in hun eigen kanalen ondersteunen voor de toegang tot de betaalrekening, kunnen hiervoor weer worden gebruikt. De rekeninginformatie dienstaanbieder hoeft hierdoor geen contract met de rekeninghoudende betalingsdienstaanbieder af te sluiten voor het bieden van rekeninginformatie services aan de klanten van deze betalingsdienstaanbieder.

De rekeninghoudende betalingsdienstaanbieder moet rekeninginformatieverzoeken van een derde partij op dezelfde wijze afhandelen als soortgelijke verzoeken via de eigen bankkanalen. Dezelfde informatie moet worden ontsloten met een vergelijkbare dienstverlening. In ieder geval moet de volgende informatie opgevraagd kunnen worden:

 • Saldo van de betaalrekening
 • Boekingsmutaties op de betaalrekening
 • Transactiedetails behorende bij de boekingsmutaties

De informatieverzoeken en -responsen moeten de rekeninginformatie dienstaanbieder en de rekeninghoudende betalingsdienstaanbieder via ISO20022 standaard berichten uitwisselen .

De media over PSD2:

Misbruik mogelijk

Toezichthouder AFM is bang dat betaalgegevens misbruikt zullen worden en dat er meer cybercriminaliteit komt door een nieuwe Europese wet. Door die wet, PSD2 genoemd, zijn banken straks verplicht betaalgegevens van klanten te delen met andere partijen – mits de klant daar toestemming voor geeft.

Nu kunnen alleen banken zien wat je koopt, waar je pint, en hoeveel je maandelijks binnenkrijgt op je bankrekening. Zij kunnen dus ook als enige partij diensten aanbieden om je daarbij te helpen. Per 1 januari 2018 gaat dat veranderen.Alle partijen kunnen dan aanspraak maken op die gegeven.                               2fx-treasury_logo_lr-4-300x123

Versnipperd toezicht

“Met die betaalgegevens kunnen bedrijven prachtige diensten voor ons consumenten ontwikkelen, maar daar kunnen ze ook hele nare dingen mee doen”, zegt Reinier Pollmann van toezichthouder AFM.

Het toezicht op die diensten is te versnipperd nu, zegt hij. Dus lopen klanten gevaar dat hun betaalgegevens worden misbruikt. De politiek zou er daarom over na moeten denken hoe het toezicht beter geregeld kan worden.

De wet is bedoeld om innovatie te stimuleren en de concurrentie te verbreden. En dat lijkt te gebeuren, zegt de toezichthouder. Nu al staan talloze fintech-bedrijven klaar om de concurrentie met banken aan te gaan en diensten aan te bieden die eerst alleen banken konden aanbieden. Denk aan beleggingsapps, online huishoudboekjes, nieuwe betaalmanieren en hypotheekadvies zonder dat je daarvoor gegevens hoeft in te sturen.

Een partij krijgt niet zomaar inzage in de bankgegevens van een particulier. Daarvoor moet die partij een betaalvergunning of een speciale registratie voor het inzien van betaalgegevens hebben van De Nederlandsche Bank of een andere centrale bank in Europa. Navraag bij DNB leert dat het aantal vergunningaanvragen de afgelopen maanden is toegenomen.

“Een partij krijgt niet zomaar inzage in de bankgegevens van een particulier. Daarvoor moet die partij een betaalvergunning of een speciale registratie voor het inzien van betaalgegevens hebben van De Nederlandsche Bank of een andere centrale bank in Europa. Navraag bij DNB leert dat het aantal vergunningaanvragen de afgelopen maanden is toegenomen.”

Duizenden partijen

Maar het ligt ook zeer voor de hand dat grote techbedrijven als Google en Facebook en online gokdiensten op deze markt inspelen. Die bedrijven kunnen die data bijvoorbeeld gebruiken om meer gerichte aanbiedingen te doen voor de klant.

“Het zijn duizenden partijen die allemaal aan het smullen zijn om wat er staat te gebeuren”, vertelt Don Ginsel van Holland Fintech. Alibaba, Amazon, ze gaan allemaal kijken hoe ze hierop kunnen inspelen. “De combinatie van adverteren met daadwerkelijk weten of iets ook echt gekocht wordt, is natuurlijk goud waard voor adverteerders.”

Alle partijen die de data willen gebruiken moeten eerst een bankvergunning aanvragen. Dat is in Nederland goed geregeld. Maar het is een Europese wet, dus kan in elk Europees land een vergunning worden aangevraagd. “Cybercriminelen zullen er dan eerder voor kiezen om dat op Cyprus of Malta te doen”, vertelt de toezichthouder. Daarom moet de politiek erover nadenken hoe dat toezicht beter kan worden geregeld.

Privacy

In een reactie zegt de Autoriteit Persoonsgegevens: “We zijn ermee bezig. We houden het scherp in de gaten. Het moet duidelijk zijn voor consumenten met welk doel de gegevens worden gebruikt. Het is een richtlijn vanuit Europa. Als de wet hier echt doorgaat houden we het scherp in de gaten.”

 

Wij, waakzame burgers, zijn ook uiterst alert geachte Autoriteit Persoonsgegevens. De ervaring heeft ons geleerd dat we meer op onszelf dan op autoriteiten moeten vertrouwen.

Bron: coöperatiedevrijemedia.nl door Ad Broere

Afschaffing van contant geld, de cashless society

Wereldwijd wordt ingezet op de afschaffing van contant geld en daarmee de afhankelijkheid van een saldo op een bankpas. Die laatste zullen ook gaan verdwijnen, maar dat is de volgende fase. We noemen dat de ‘cashless society’. Eerst moet elk ruilmiddel dat overheden geen inzage geeft in de transactie, worden afgeschaft. Geen contant geld meer dus. Want daarmee kun je naar de supermarkt om boodschappen te doen zonder dat de staat ziet wie de boodschappen doet en hoeveel. Alles moet worden gedigitaliseerd. De strijd tegen zwart geld wordt dan ook vooral gebruikt als alibi voor de strijd tegen contant geld. In Italië is bijvoorbeeld in november dit jaar een nieuwe wet aangenomen om meer grip te krijgen op contant geld, zo schrijft ADN Kronos. Haal je meer dan €1.000 per dag of meer dan €5.000 per maand uit de geldautomaat, dan moet de bank daar voortaan melding van doen bij de belastingdienst. Ziet de belastingdienst vervolgens aanleiding om een onderzoek te starten, dan moet je kunnen aantonen dat het geld op legitieme wijze verkregen is. Het lijken allemaal vooral stappen te zijn richting de ontmoediging van contante transacties. Iedereen die wel eens probeert geld uit een automaat te halen in een grote stad zal inmiddels wel hebben ontdekt dat de pinautomaten steeds schaarser worden. Ook wordt angst voor gehackte pinautomaten gezaaid om mensen te stimuleren meer met plastic te betalen. In Griekenland wordt zelfs gewerkt aan een plan om belasting te heffen op pin opnames.

cashless-society

Wat is er dan zo erg aan de afschaffing van contant geld? Denkt u daar zelf maar eens over na. Sowieso is de afhankelijkheid van geld, de globalisering van voedselproductie een ontwikkeling die zorgt dat we niet meer kunnen leven als er geen saldo meer op onze rekeningen staat. Het aantal mensen met een volkstuintje is schaars en beperkt tot het platteland. In de grote steden rennen we ‘s avond om kwart voor tien nog even naar de AH voor het ontbijt van morgenochtend. We zijn gewend alles met geld te doen, maar beseffen ons niet dat als dat geld niets meer is dan een digitaal getal op een rekening, dit ons in alle facetten van het leven afhankelijk gemaakt heeft van die bank. En wat gebeurt er als die bank uw saldo bevriest? Of wat gebeurt er als zo’n bank omvalt? Ja natuurlijk, dat zijn doemscenario’s en die willen we niet horen. Vingers in de oren en gewoon doorgaan met de arbeid. Kijkt u in dat kader eens de film In Time. Wellicht begrijpt u de link als u de film gekeken heeft. Als iedereen afhankelijk is van bancaire systemen, bij wie denkt u dan dat de volledige macht ligt?

Dokter Constantin Gurdgiev is hoogleraar Finance aan het Middlebury Institute of International Studies in Californië. Daarvoor was hij Adjunct Professor of Finance aan het Trinity College in Dublin. Hij werkte als redacteur van het Ierse Business and Finance magazine en was een niet-uitvoerend lid van de Investment Committees van GoldCore. Hier is zijn opvatting over de risico’s van een cashless society: “Centrale banken, regeringen en de regelgevende instanties zijn vaak te gretig bezig de voordelen van een cashless society op te sommen. Daarin gebruiken ze argumenten als ‘efficiëntie’ en ‘snelheid van de transacties’, ‘het gemak van de naleving en rapportage’, enz. Echter, maken ze nooit melding van de nadelen en de kosten van het creëren van een systeem waarbinnen privé-transacties volledig digitaal traceerbaar worden en centraal opslagen moeten worden. In eenvoudige bewoordingen: de cashless society verwijdert de anonimiteit van contant geld in privé-transacties, zoals geschenken, kleine transfers en kleine privé-betalingen en bij transacties als bijvoorbeeld tips. Andere belangrijke nadelen van girale betalingssystemen is dat ze de belangrijke rol van geld als een opslag van waarde ondermijnen. Elektronische accounts kunnen en zullen in de toekomst onteigend worden. Contant geld en monetaire activa, zoals goud, kunnen niet worden onteigend of slachtoffer worden van een bail-in regeling, zolang ze fysiek in je bezit zijn. Cashless rekeningen versterken het belang van monetaire activa, zoals goud, in de rol van ‘veilige havens’ tegen systeemrisico’s; risico’s als een hoge kans van onteigening. Cashless en dus elektronische rekeningen lopen een groot risico op het gebied van cyberaanvallen en cybercriminaliteit. Ook hier bieden monetaire activa, zoals fysiek goud, een veilige haven en een kans om je bezit te beschermen. De push van overheden in de richting van de cashless society wordt uiteindelijk gedreven door de wens om maximale controle over de private rijkdommen en inkomens uit te oefenen.”

cashless_society-tabel

Bovenstaande grafiek laat de road map richting de cashless society in verschillende landen wereldwijd zien. Nederland doet het behoorlijk goed op het lijstje. Het betaalgemak van pasjes of mobiele telefoons zal worden gecombineerd met een ontmoedigingsbeleid om zo de afhankelijkheid van digitaal geld steeds groter te maken. Leggen we dat naast de steeds verdere bemoeienis van de staat in het privé leven, dan kunnen we misschien een situatie voorstellen waarbij niemand meer kan kopen of verkopen die niet naar de pijpen van de staat danst. Doet dat denken aan profetische woorden? Hoe kunnen we daar een stokje voor steken?

 

Tekst en bron: Beyond the Matrix by Martin Vrijland