Derden mogen straks meekijken in je bankrekening

2013-01-04 14:39:50 UTRECHT - De mobiel bankieren app van de ING. Het gebruik van bankapps is het afgelopen jaar fors gegroeid. ANP XTRA KOEN VAN WEEL

De hoogte van je loon, je hypotheek, een aankoop bij Christine le Duc of een bezoek aan de psycholoog; vanaf januari 2018 kunnen derden meekijken naar de privébankgegevens. Tenzij de rekeninghouder duidelijk nee zegt tegen de bank die jouw gegevens straks op verzoek van andere bedrijven door kan verkopen.

“Onder nieuwe Europese regelgeving zijn banken straks verplicht betaalgegevens van hun klanten te verkopen aan derden als die daarom vragen”

Stel, je gaat een dagje ouderwets winkelen. Je koopt een merktrui bij de Bijenkorf en een hapjespan bij de Hema. Vervolgens ga je gezellig lunchen bij een hip aziatisch eettentje, en schaft ook nog jeans aan in een flagshipstore. Je eindigt met een gintonic in het WT Urban Café & Kitchen in de oude watertoren van Utrecht. Aan cash doe je niet meer, alle betalingen zijn met pin of creditcard gedaan.

Een paar dagen later stroomt opeens je mailbox vol met berichten van grote en kleine bedrijven die blijkbaar precies weten wat jij die dag waar en voor hoeveel hebt gekocht. De volgende keer kan je beter een jeans bij hen kopen of lekkerder Thais bij jou om de hoek eten. Geen fijn gevoel, het dagje uit krijgt een nare bijsmaak.

Ooit heb je toestemming aan je bank gegeven jouw betaalgegevens te verkopen aan een fintechbedrijf dat beleggingsapps ontwikkelt. Er daarbij van uitgaand dat het fintechbedrijf jouw betaalgegevens voor zich zelf houdt. Dat is dus blijkbaar niet gebeurd.

Onder nieuwe Europese regelgeving( PSD2) zijn banken straks verplicht betaalgegevens van hun klanten te verkopen aan derden als die daarom vragen. Die partijen hebben daar wel een vergunning voor nodig. Ook moet de klant hier toestemming voor geven, iedere keer dat de betaalgegevens in andere handen overgaan. Dat is wettelijk vastgelegd onder een aantal voorwaarden: aan wie de gegevens worden verkocht, welk deel van de betaalgegevens worden geleverd en voor welk doel ze worden verkocht. Ook moet een consument altijd nee kunnen zeggen.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

© Trouw.

“Het is heel raadzaam om als consument zelf alert te blijven”

Maatschappelijk wenselijk

Is bovenstaand voorbeeld dan pure fictie of toch mogelijk in de toekomst? De woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens verschuilt zich achter het formele wettelijke kader. Alle partijen die straks over betaalgegevens van consumenten beschikken, zullen zich aan de wet moeten houden op straffe van boetes die op kunnen lopen tot 20 miljoen euro. Of deze ontwikkeling ook maatschappelijk wenselijk is, ligt volgens haar bij de politiek. Op de vraag hoe straks moet worden gecontroleerd dat betaalgegevens geen eigen leven gaan leiden in cyberspace, antwoordde zij dat de Autoriteit Persoonsgegevens goede onderzoekers in huis heeft.

Toezichthouder AFM is wel bezorgd. “We hebben te maken met een snelle groei van geavanceerde digitale diensten in de internationale samenleving”, zegt Reinier Polmann van AFM. “De Nederlandse overheid heeft op dit gebied nog een slag te maken. Daarom kunnen we nu nog geen adequaat tegenwicht bieden aan eventueel misbruik van betaalgegevens.” Door internationaal samen te werken, verwacht Pollmann rotte appels eerder op te kunnen sporen en ook beter als gesprekspartner te kunnen dienen voor grote internationale concerns. Toch ziet hij eerder problemen ontstaan bij kleine ondernemingen die onder de publieke radar blijven. Die zouden makkelijker kunnen zwichten en gegevens tegen de regels doorverkopen. “Dominante ondernemingen als Alibaba of Google zullen redelijk veilig met betaalgegevens omgaan”, verwacht hij.

Toch is het heel raadzaam om als consument zelf alert te blijven. “Banken mogen bijvoorbeeld niet rechtstreeks betaalgegevens van elkaars klanten kopen. Maar Rabobank kan bijvoorbeeld wel een applicatie ontwikkelen waar de klant ook zijn ABN Amro-rekening in kan zetten voor het gemak”, aldus Pollmann. En dan kan het zomaar gebeuren dat Rabo een hypotheekaanvraag afwijst op basis van inkomenseisen. Zou de hypotheekverstrekker dan toch ook een kijkje hebben genomen op de ABN Amro-rekening van de klant en de betaling aan de relatietherapeut hebben gezien. Die klant wil samen met zijn vrouw op twee inkomens een huis kopen. Maar misschien zit hij straks wel alleen in zijn nieuwe koophuis en kan hij de hypotheek niet meer ophoesten.

 

Bron: Trouw – Annemieke Diekman − 01/12/16

Geen contant geld meer betekent weg privacy?

Geen contant geld meer betekent weg privacy?

internationaal-betalingsverkeer

Kort nadat het verdwijnen van contant geld in het nieuws kwam, berichtten de media over de volgende aantasting van onze privacy. Als de EU richtlijn PSD2 in Nederland wet gaat worden, dan krijgen derden toegang tot onze bankrekening. Welke derden? Bedrijven die een bankvergunning hebben. Dat zijn er inmiddels veel, want de criteria om bedrijfsmatig de ‘markt’ voor het –internationale- betalingsverkeer te betreden zijn zo verslapt, dat het voor bijvoorbeeld cybercriminelen mogelijk is om met een vergunning, verkregen op Cyprus of Malta als ‘bank’organisatie in te breken op de bankrekening van EU burgers. ‘Met toestemming van de klant’, staat erbij vermeld. Identiteitsdiefstal is kennelijk een onbekend fenomeen bij de opstellers van deze richtlijn.

Het lastige met de EU is, dat de richtlijnen vaak aan onze aandacht ontsnappen en dat ze pas binnen de scope vallen als het al te laat is, op het moment dat de richtlijn in de nationale wetgeving moet worden opgenomen. De Tweede Kamer heeft aangetoond dat het opnemen van richtlijnen in de wet in veel gevallen niet meer dan een hamerstuk is.

Witteboorden cybercriminelen zoals Google en Facebook hebben al lang die bankvergunning. Straks zijn we dus letterlijk aan de heidenen overgeleverd. Het contante geld is over een paar jaar verdwenen en het digitale betalingsverkeer wordt gemonitord en gestuurd door partijen die niets hebben met privacy en individuele vrijheid.

Het enige wat we kunnen doen tegen deze verdere opmaat naar de Big Brother samenleving is het papier- en muntgeld in ere houden en er zoveel mogelijk mee betalen. Contactloos pinnen en pinnen met pincode moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Zoek zoveel mogelijk een alternatief voor bedrijven die contante betaling weigeren. Vertel de winkelier waarom je contant wil blijven betalen. Neem je geld voor huishoudelijke uitgaven contant op. Het gaat om veel meer dan dat ze alles van je uitgavenpatroon weten. Het ontnemen van de individuele vrijheid wordt gebracht met de motieven: gemak, veiligheid, minder kosten, efficiëntie. Wellicht geloven de ontwikkelaars van deze systemen, richtlijnen en wetten hier zelf in, maar de macht op de achtergrond heeft andere plannen. De dubbele agenda, met een openbaar deel en een verborgen deel, wordt duidelijk doordat PSD2 volkomen ontoereikend is om de privacy van de burger te kunnen garanderen. Daarvoor is de richtlijn ook niet ontworpen.

Enigma Consultants over PSD:psd2

Achtergrond en doelstellingen PSD1 en PSD2

Op 13 november 2007 werd EU richtlijn 2007/64 aangenomen door het Europese Parlement. Deze richtlijn staat in de markt bekend als de Payment Service Directive (PSD). Met de PSD beoogde de EU een uniforme betaalmarkt te creëren door één juridische kader voor het betalingsverkeer binnen de EU in te stellen. Het doel was om het grensoverschrijdend betalingsverkeer net zo gemakkelijk, efficiënt en veilig te maken als het dan geldende binnenlands betalingsverkeer in elk EU-land. De PSD bood hiermee tevens de juridische basis voor de implementatie van de SEPA overboeking en incassoproducten in de EU. De PSD moest door de verschillende EU-lidstaten per 1 november 2009 ingebed zijn in de lokale wetgeving.

Payment Service Directive herzien

De PSD is inmiddels bijna 7 jaar van kracht. In de tussentijd werden er echter diverse nieuwe diensten op het gebied van betalingsverkeer geïntroduceerd die niet goed door de PSD werden afgedekt. Bijvoorbeeld dienstverlening op het gebied van het online initiëren en inzien van betaaltransacties voor rekeninghouders met betaalrekeningen bij verschillende banken. De PSD moest worden herzien zodat voor deze dienstverlening – de zogenaamde toegang tot de betaalrekening door derde partijen- ook duidelijke en uniforme regels en richtlijnen worden gesteld.

Toegang tot de betaalrekeningen van klanten

Banken moeten het mogelijk maken dat derde partijen toegang krijgen tot de betaalrekeningen van hun klanten voor het opvragen van rekeninginformatie door deze klanten. Ook voor deze dienstverlening geldt weer dat dit alleen van toepassing is voor betaalrekeningen welke via de eigen bank online benaderbaar zijn, d.w.z. via het internet of een mobiele toepassing. De vrij opneembare spaarrekeningen, die online zijn in te zien door de klant, zouden dus ook ontsloten moeten kunnen worden via een derde partij. Vanuit een klantperspectief is dit ook wenselijk, omdat deze uitbreiding van de PSD juist beoogd dat de klant een totaal overzicht van zijn financiële situatie krijgt.

Voor het ontsluiten van rekeninginformatie via een derde partij wordt ook weer een sterke klant authenticatie vereist. De bestaande authenticatie en autorisatie middelen, die de banken in hun eigen kanalen ondersteunen voor de toegang tot de betaalrekening, kunnen hiervoor weer worden gebruikt. De rekeninginformatie dienstaanbieder hoeft hierdoor geen contract met de rekeninghoudende betalingsdienstaanbieder af te sluiten voor het bieden van rekeninginformatie services aan de klanten van deze betalingsdienstaanbieder.

De rekeninghoudende betalingsdienstaanbieder moet rekeninginformatieverzoeken van een derde partij op dezelfde wijze afhandelen als soortgelijke verzoeken via de eigen bankkanalen. Dezelfde informatie moet worden ontsloten met een vergelijkbare dienstverlening. In ieder geval moet de volgende informatie opgevraagd kunnen worden:

  • Saldo van de betaalrekening
  • Boekingsmutaties op de betaalrekening
  • Transactiedetails behorende bij de boekingsmutaties

De informatieverzoeken en -responsen moeten de rekeninginformatie dienstaanbieder en de rekeninghoudende betalingsdienstaanbieder via ISO20022 standaard berichten uitwisselen .

De media over PSD2:

Misbruik mogelijk

Toezichthouder AFM is bang dat betaalgegevens misbruikt zullen worden en dat er meer cybercriminaliteit komt door een nieuwe Europese wet. Door die wet, PSD2 genoemd, zijn banken straks verplicht betaalgegevens van klanten te delen met andere partijen – mits de klant daar toestemming voor geeft.

Nu kunnen alleen banken zien wat je koopt, waar je pint, en hoeveel je maandelijks binnenkrijgt op je bankrekening. Zij kunnen dus ook als enige partij diensten aanbieden om je daarbij te helpen. Per 1 januari 2018 gaat dat veranderen.Alle partijen kunnen dan aanspraak maken op die gegeven.                               2fx-treasury_logo_lr-4-300x123

Versnipperd toezicht

“Met die betaalgegevens kunnen bedrijven prachtige diensten voor ons consumenten ontwikkelen, maar daar kunnen ze ook hele nare dingen mee doen”, zegt Reinier Pollmann van toezichthouder AFM.

Het toezicht op die diensten is te versnipperd nu, zegt hij. Dus lopen klanten gevaar dat hun betaalgegevens worden misbruikt. De politiek zou er daarom over na moeten denken hoe het toezicht beter geregeld kan worden.

De wet is bedoeld om innovatie te stimuleren en de concurrentie te verbreden. En dat lijkt te gebeuren, zegt de toezichthouder. Nu al staan talloze fintech-bedrijven klaar om de concurrentie met banken aan te gaan en diensten aan te bieden die eerst alleen banken konden aanbieden. Denk aan beleggingsapps, online huishoudboekjes, nieuwe betaalmanieren en hypotheekadvies zonder dat je daarvoor gegevens hoeft in te sturen.

Een partij krijgt niet zomaar inzage in de bankgegevens van een particulier. Daarvoor moet die partij een betaalvergunning of een speciale registratie voor het inzien van betaalgegevens hebben van De Nederlandsche Bank of een andere centrale bank in Europa. Navraag bij DNB leert dat het aantal vergunningaanvragen de afgelopen maanden is toegenomen.

“Een partij krijgt niet zomaar inzage in de bankgegevens van een particulier. Daarvoor moet die partij een betaalvergunning of een speciale registratie voor het inzien van betaalgegevens hebben van De Nederlandsche Bank of een andere centrale bank in Europa. Navraag bij DNB leert dat het aantal vergunningaanvragen de afgelopen maanden is toegenomen.”

Duizenden partijen

Maar het ligt ook zeer voor de hand dat grote techbedrijven als Google en Facebook en online gokdiensten op deze markt inspelen. Die bedrijven kunnen die data bijvoorbeeld gebruiken om meer gerichte aanbiedingen te doen voor de klant.

“Het zijn duizenden partijen die allemaal aan het smullen zijn om wat er staat te gebeuren”, vertelt Don Ginsel van Holland Fintech. Alibaba, Amazon, ze gaan allemaal kijken hoe ze hierop kunnen inspelen. “De combinatie van adverteren met daadwerkelijk weten of iets ook echt gekocht wordt, is natuurlijk goud waard voor adverteerders.”

Alle partijen die de data willen gebruiken moeten eerst een bankvergunning aanvragen. Dat is in Nederland goed geregeld. Maar het is een Europese wet, dus kan in elk Europees land een vergunning worden aangevraagd. “Cybercriminelen zullen er dan eerder voor kiezen om dat op Cyprus of Malta te doen”, vertelt de toezichthouder. Daarom moet de politiek erover nadenken hoe dat toezicht beter kan worden geregeld.

Privacy

In een reactie zegt de Autoriteit Persoonsgegevens: “We zijn ermee bezig. We houden het scherp in de gaten. Het moet duidelijk zijn voor consumenten met welk doel de gegevens worden gebruikt. Het is een richtlijn vanuit Europa. Als de wet hier echt doorgaat houden we het scherp in de gaten.”

 

Wij, waakzame burgers, zijn ook uiterst alert geachte Autoriteit Persoonsgegevens. De ervaring heeft ons geleerd dat we meer op onszelf dan op autoriteiten moeten vertrouwen.

Bron: coöperatiedevrijemedia.nl door Ad Broere

Afschaffing van contant geld, de cashless society

Wereldwijd wordt ingezet op de afschaffing van contant geld en daarmee de afhankelijkheid van een saldo op een bankpas. Die laatste zullen ook gaan verdwijnen, maar dat is de volgende fase. We noemen dat de ‘cashless society’. Eerst moet elk ruilmiddel dat overheden geen inzage geeft in de transactie, worden afgeschaft. Geen contant geld meer dus. Want daarmee kun je naar de supermarkt om boodschappen te doen zonder dat de staat ziet wie de boodschappen doet en hoeveel. Alles moet worden gedigitaliseerd. De strijd tegen zwart geld wordt dan ook vooral gebruikt als alibi voor de strijd tegen contant geld. In Italië is bijvoorbeeld in november dit jaar een nieuwe wet aangenomen om meer grip te krijgen op contant geld, zo schrijft ADN Kronos. Haal je meer dan €1.000 per dag of meer dan €5.000 per maand uit de geldautomaat, dan moet de bank daar voortaan melding van doen bij de belastingdienst. Ziet de belastingdienst vervolgens aanleiding om een onderzoek te starten, dan moet je kunnen aantonen dat het geld op legitieme wijze verkregen is. Het lijken allemaal vooral stappen te zijn richting de ontmoediging van contante transacties. Iedereen die wel eens probeert geld uit een automaat te halen in een grote stad zal inmiddels wel hebben ontdekt dat de pinautomaten steeds schaarser worden. Ook wordt angst voor gehackte pinautomaten gezaaid om mensen te stimuleren meer met plastic te betalen. In Griekenland wordt zelfs gewerkt aan een plan om belasting te heffen op pin opnames.

cashless-society

Wat is er dan zo erg aan de afschaffing van contant geld? Denkt u daar zelf maar eens over na. Sowieso is de afhankelijkheid van geld, de globalisering van voedselproductie een ontwikkeling die zorgt dat we niet meer kunnen leven als er geen saldo meer op onze rekeningen staat. Het aantal mensen met een volkstuintje is schaars en beperkt tot het platteland. In de grote steden rennen we ‘s avond om kwart voor tien nog even naar de AH voor het ontbijt van morgenochtend. We zijn gewend alles met geld te doen, maar beseffen ons niet dat als dat geld niets meer is dan een digitaal getal op een rekening, dit ons in alle facetten van het leven afhankelijk gemaakt heeft van die bank. En wat gebeurt er als die bank uw saldo bevriest? Of wat gebeurt er als zo’n bank omvalt? Ja natuurlijk, dat zijn doemscenario’s en die willen we niet horen. Vingers in de oren en gewoon doorgaan met de arbeid. Kijkt u in dat kader eens de film In Time. Wellicht begrijpt u de link als u de film gekeken heeft. Als iedereen afhankelijk is van bancaire systemen, bij wie denkt u dan dat de volledige macht ligt?

Dokter Constantin Gurdgiev is hoogleraar Finance aan het Middlebury Institute of International Studies in Californië. Daarvoor was hij Adjunct Professor of Finance aan het Trinity College in Dublin. Hij werkte als redacteur van het Ierse Business and Finance magazine en was een niet-uitvoerend lid van de Investment Committees van GoldCore. Hier is zijn opvatting over de risico’s van een cashless society: “Centrale banken, regeringen en de regelgevende instanties zijn vaak te gretig bezig de voordelen van een cashless society op te sommen. Daarin gebruiken ze argumenten als ‘efficiëntie’ en ‘snelheid van de transacties’, ‘het gemak van de naleving en rapportage’, enz. Echter, maken ze nooit melding van de nadelen en de kosten van het creëren van een systeem waarbinnen privé-transacties volledig digitaal traceerbaar worden en centraal opslagen moeten worden. In eenvoudige bewoordingen: de cashless society verwijdert de anonimiteit van contant geld in privé-transacties, zoals geschenken, kleine transfers en kleine privé-betalingen en bij transacties als bijvoorbeeld tips. Andere belangrijke nadelen van girale betalingssystemen is dat ze de belangrijke rol van geld als een opslag van waarde ondermijnen. Elektronische accounts kunnen en zullen in de toekomst onteigend worden. Contant geld en monetaire activa, zoals goud, kunnen niet worden onteigend of slachtoffer worden van een bail-in regeling, zolang ze fysiek in je bezit zijn. Cashless rekeningen versterken het belang van monetaire activa, zoals goud, in de rol van ‘veilige havens’ tegen systeemrisico’s; risico’s als een hoge kans van onteigening. Cashless en dus elektronische rekeningen lopen een groot risico op het gebied van cyberaanvallen en cybercriminaliteit. Ook hier bieden monetaire activa, zoals fysiek goud, een veilige haven en een kans om je bezit te beschermen. De push van overheden in de richting van de cashless society wordt uiteindelijk gedreven door de wens om maximale controle over de private rijkdommen en inkomens uit te oefenen.”

cashless_society-tabel

Bovenstaande grafiek laat de road map richting de cashless society in verschillende landen wereldwijd zien. Nederland doet het behoorlijk goed op het lijstje. Het betaalgemak van pasjes of mobiele telefoons zal worden gecombineerd met een ontmoedigingsbeleid om zo de afhankelijkheid van digitaal geld steeds groter te maken. Leggen we dat naast de steeds verdere bemoeienis van de staat in het privé leven, dan kunnen we misschien een situatie voorstellen waarbij niemand meer kan kopen of verkopen die niet naar de pijpen van de staat danst. Doet dat denken aan profetische woorden? Hoe kunnen we daar een stokje voor steken?

 

Tekst en bron: Beyond the Matrix by Martin Vrijland

 

Nieuwsuur: het verdwijnen van contant geld

Nieuwsuur bracht afgelopen zaterdag een onderwerp over het verdwijnen van contant geld. Inderdaad; over het VERDWIJNEN van contant geld. Niet over het behoud daarvan. Kijk hier de uitzending vanaf 20.02: uitzending nieuwsuur zaterdag 5 nov.

Volgens de Betaalvereniging betalen we over 10 jaar nog maar 10% contant. Op dit moment is de verhouding pinnen/contant 60/40.
Hier vinden we als handjecontantje.org uiteraard wel iets van en we hadden hier dan ook graag iets over willen zeggen in de uitzending.

Waarom is het zo belangrijk dat contant geld behouden blijft?

cropped-euro11Contant geld gebruiken geeft je privacy en vrijheid. Contant geld is een van de laatst overgebleven gebieden waar wij nog privacy hebben; bij alles waar we electronica bij gebruiken is onze privacy weg. Helemaal weg. Als alle betalingen helemaal digitaal worden, zijn we volledig te controleren. Elke transactie is geregistreerd. Daar hebben mensen geen idee van, dat dat zo is. En vrijheid: zo gauw als contant geld afgeschaft is, wordt er negatieve rente ingevoerd en bepalen de banken en de overheid wat en aan wie jij betaalt. Dit in combinatie met het afschaffen van bijv. het medisch beroepsgeheim, zorgt ervoor dat we volledig gecontroleerd en gemanipuleerd kunnen worden. En dat gebeurt ook. Klinkt dat raar, of ongeloofwaardig? Als ze mij tien jaar geen hadden gezegd dat Klijnsma de bejaardentehuizen zou sluiten, tegelijkertijd de thuiszorg zou afbreken én onze pensioengelden aan de EU zou geven, had ik dat ook niet geloofd….

Nieuwsuur doet precies wat het moet doen – en wat de mainstream media doet: propaganda maken voor de agenda van de uitvoeringsorganen van de machthebbers: de regering en de banken.
Er wordt wijslijk niet verteld wat de risico’s zijn van contactloos betalen: berovingen zonder geweld en zonder dat je het zelfs merkt: het “contactloos skimmen” van je bankpas, gewoon op straat. En bij de bank hoef je geen verhaal te halen, die hebben hun regeltjes zodanig aangepast dat “jij maar voorzichtiger had moeten doen”. De consumentenbond heeft hier een mooi filmpje over gemaakt :Filmpje consumentenbond over skimmen

bankpas
En dan is natuurlijk de vraag: Wat kunnen wij er dan aan doen?

Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Zoveel mogelijk contant betalen is een goed begin. Niet meer kopen bij de grote multinationals is ook een goed idee. En door de petitie voor behoud van contant geld te ondertekenen en delen geven we ook een duidelijk signaal af.

Doe je mee?
Petitie voor behoud van contant geld

Verslag van het symposium In de Hoofdrol, zaterdag 29 oktober 2016

Verslag van het symposium “In de Hoofdrol”

Het thema van de dag was “Hoe om te gaan met het wakker worden – de verspreiding van besef”. Wat doe je als je wakker wordt; hoe ga je daarmee om; hoe vind je daarbij aansluiting met anderen; hoe kun je dit besef verspreiden? Maar ook: hoe houd je je eigen vuurtje brandend? De intentie was een ontmoeting met andere wakkere mensen en daarin elkaar inspireren. Dat is wel aardig goed gelukt, aan de reacties te horen. De intentie was ook om de deelnemers de hoofdrol te geven. Of we daar helemaal in geslaagd zijn….. We hebben er sowieso een heel goed gevoel aan overgehouden.

Inleiders van de dag waren: Pieter Stuurman (pieterstuurman.blogspot.com), Anthony Migchels (http://betalenmetflorijn.nl/) en Peter den Haring (http://www.tijdgeest-magazine.nl/).

Speciale gastsprekers die hun initiatief neer konden zetten waren: Richard Peelen, Rob Brekel, Rik Roorda en Lidy Meurs.

Pieter Stuurman %22Alleen op de Wereld%22 Symposium %22In de Hoofdrol%22 Handjecontantje.org 29 oktober 2016
Pieter Stuurman

Pieter sprak als inleiding op de “groepsinspiratie” over wakker worden en wat je daarmee kunt doen: in de kern is dat zelf verantwoordelijkheid nemen voor dat het goed gaat, dat niet meer uitbesteden aan leiders en systemen.

Anthony sprak in zijn inleiding over twee manieren van geldschepping, de mogelijkheden en nadelen van alternatieve geldsystemen. Wat zijn de voor- en nadelen van euro-inwisselbaarheid. Hij gaf weer een fantastische  masterclass monetaire economie als inleiding op zijn alternatieve munt De Florijn.

Peter den Haring sloot de dag af met een verhandeling over de natuurlijke evolutie in samenwerken, en dat jonge mensen zoveel meer vaardigheden op spiritueel- en bewustzijnsvlak hebben dan oudere generaties.

Richard Peelen heeft sinds kort de website Menselijk economie (http://menselijkeeconomie.nl/). Hij heeft deze site opgezet om mensen op een laagdrempelige, toegankelijke manier kennis te laten maken met de kronkels die – met name in de economie – in de wereld zichtbaar zijn. De doelstelling van menselijkeeconomie.nl is mensen die daar nog niet wakker voor zijn, op een vriendelijke, vertrouwen wekkende manier wakker te maken.

Rob Brekel %22Water als energiebron%22 Symposium %22In de Hoofdrol%22 Handjecontantje.org 29 oktober 2016
Rob Brekel

Rob Brekel heeft uitgebreid verteld over hoe belangrijk water is en waarom dat zo is:de rol van water in de energievoorziening. De presentatie van wat hij verteld heeft staat op zijn website: http://www.iq-energy.nl/.

Rik Roorda heeft 2 webwinkels, te weten de zilvergoudwinkel (https://zilvergoudwinkel.nl/). en https://www.allprepare.com. Waarom is het verstandig om goud en zilver aan te kopen en hoe zit het met het noodrantsoen dat op advies van o.a. Angela Merkel aangeschaft dient te worden? Er ontstond een mooie discussie over de zin van je prepareren op “zware tijden” en vanuit welke perspectieven en bewustzijn je daar naar kunt kijken.

Lidy Meurs woont sinds enige tijd in een ecowoonwijk in Nijmegen, (http://www.woongemeenschapeikpunt.nl/). Dit is een project gesteund door een woningbouwvereniging waar mensen van 0 tot 84 bij elkaar wonen en alle beslissingen gemeenschappelijk nemen. Deze manier van besluitvorming vereist een iets andere manier van denken en handelen en biedt hierin de nodige uitdagingen.

We hadden een heerlijke biologische lunch, verzorgd door Jan Nouwen en Eugenie van Ruitenbeek. Twee fantastische soepen, met veel liefde en plezier klaargemaakt, een drietal heerlijke salades en goed brood. Bistro Zuster Francina heel hartelijk bedankt voor de mooie locatie en prettige verzorging.

Wij hebben een geweldige, inspirerende dag gehad die wat ons betreft nog een vervolg krijgt.

Dank aan alle deelnemers en sprekers voor dit mooie samenzijn!

Miranda Slob en Kees van de Water
Miranda Slob en Kees van de Water

22 september Officiële Opening Van De Florijn in Utrecht

Opening De Florijn: rentevrij geldsysteem gaat van start in Nederland

 

de florijn

22 september is de grote dag: dan gaat de Florijn officieel open en zal Nederland de voordelen van rentevrij geld eindelijk gaan ervaren!

Graag nodigen we iedereen van harte uit dit heuglijke feit te vieren op donderdag 22 september vanaf 19:30 uur.

We starten met een kort maar krachtig officieel gedeelte, waaronder de opening van de Florijn door Ad Broere.

De rest van de avond houden we graag informeel. Tijdens de receptie bieden we je de mogelijkheid om vragen te stellen, je in te schrijven voor de Florijn, of om gewoon kennis te maken.

De locatie van de Opening is, de Winkel van Sinkel, in Utrecht aan de Oude Gracht.

Ben je ondernemer en wil je meer weten over de Florijn? Of wil je als particulier meedoen? Heb je interesse om bedrijven te werven voor de Florijn? Of ben je benieuwd naar complementair/alternatief geld? Dan is deze avond voor jou!

Meld je nu vast aan: https://betalenmetflorijn.nl/contact/ , of stuur ons een bericht.

Symposium “In de Hoofdrol” op 29 oktober 2016 in Maarssen

Handjecontantje.org is een initiatief dat zich hard maakt voor het behouden van de mogelijkheid om met contant geld te betalen. Het is de laatste mogelijkheid om anoniem en zonder bemoeienis van de bancaire sector te kunnen kopen en verkopen.

vakantiegeld

Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot een veel bredere beweging van wakkere mensen. Mensen bij wie vrijheid, voorspoed, vrede en gezondheid hoog in het vaandel staan. Een voorhoede die beseft dat het tijd is voor verandering. Toch vormen wakkere, bewuste mensen nog maar een kleine minderheid binnen de samenleving.

Om die reden is het voor bewuste mensen soms lastig om gehoor te vinden binnen de eigen vriendenkring of familie. De voorlopers hebben het daarom niet altijd gemakkelijk en kunnen zich eenzaam en onbegrepen voelen. Desondanks zullen zij degenen zijn die de motor vormen achter de benodigde maatschappelijke veranderingen.

Op 29 oktober organiseert Handjecontantje.org haar symposium “In de Hoofdrol”. Een bijeenkomst waarbij een breed scala aan onderwerpen (niet alleen het onderwerp geld) besproken zal worden en waarbij gelijkgestemden elkaar kunnen vinden.

Er zullen meerdere sprekers aan het woord komen – sprekers die hun sporen hebben verdiend in hun expertisegebied – maar er is vooral ook veel tijd en ruimte om elkaar te vinden en ideeën uit te wisselen. De deelnemers vervullen op dit symposium echter de hoofdrol – vandaar de titel van het symposium

Wil je ook eens vrijuit kunnen spreken met andere wakkere mensen? Wil je inspireren en geïnspireerd worden? Heb je goede ideeën of wil je ze opdoen? Kom dan op 29 oktober naar Maarssen.

maarssen

Datum: zaterdag 29 oktober van 10.00 – 17.00

Plaats: Bistro zuster Francina, Breedstraat 4 3603BA Maarssen

Entree: € 15,-

Lunch (biologisch incl. soep/salade) bij voorinschrijving voor € 8,- p.p., graag vermelden bij aanmelding

Aanmelden: via info@handjecontantje.org

 

Terug van vakantie! – en wat zijn de plannen?

Handjecontantje.org is jarig geweest! Op 30 augustus 2015 ging onze site live. En we zijn zo stom geweest om dat te vergeten. Nou ja, er zijn belangrijkere dingen. En felicitaties zijn alsnog welkom :-).

strandstoelen

Handjecontantje.org is weer terug van vakantie en die tijd hebben we gebruikt om terug te kijken en vooruit te blikken. Kijken wat er het afgelopen jaar is gebeurd, en vooruit te kijken naar wat we met die ervaringen in het komende jaar aan intenties willen neerzetten.

De terugblik

kantoortuin

Na ons geslaagd monetair symposium van 2 juli j.l. hebben wij (Kees en Miranda) een paar weekjes vakantie genomen. Dat was het sluitstuk van een jaar waarin we zes lezingen hebben gegeven door het hele land, twee BewustWakker bijeenkomsten in Maarssen (op 30 januari en 5 maart) en veel connecties hebben aangeknoopt met mensen in en buiten ons vakgebied om samen te gaan werken. “Verbinden” is – naast de inhoudelijke kant van het behouden van contant geld, privacy en vrijheid – het belangrijkste thema van handjecontantje.org. We zijn heel gelukkig met de inhoudelijke ontwikkeling van wat we doen, echter veel minder tevreden met ons bereik: we bereiken te weinig mensen in relatie tot het belang van onze boodschap en intentie.

 

De vooruitblik

Ons doel is bekend – het behoud van contant geld, privacy en vrijheid -en de manieren waarop we dat willen bereiken zijn samenwerken, verbinden, bundeling van kennis, aanvulling van kwaliteiten en netwerk. Eigenlijk zijn die “manieren waarop” een nevendoel: het is ontzettend nodig dat de mensen gáán samenwerken, elkaar aanvullen en vooral: dat ze zich gaan realiseren dat we niet van elkaar afgescheiden zijn, dat er niet eens afgescheidenheid bestáát, of we dat nou begrijpen of niet.

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we daar nog niet heel goed in slagen – en dat is precies de kernintentie die we voor het tweede levensjaar van handjecontantje hebben geformuleerd. Even heel gemeen: het behoud van contant geld, privacy en vrijheid is eigenlijk het middel. En de eenheid (samenwerken, elkaar aanvullen en vooral: dat we ons gaan realiseren dat we niet van elkaar afgescheiden zijn) is het doel.

Op het moment dat we weten dat we allemaal één zijn, één energie: wat is dan het belang en de rol van contant geld? En hebben we dat dan nog wel nodig? Want waarom is contant geld nu nog zo belangrijk? Omdat het de weg is naar behoud van het kleine beetje vrijheid dát we nog hebben, en de weg naar het totaal terughalen van onze vrijheid, het realiseren dat we al vrije wezens zijn, zodat we ons ook als zodanig gaan gedragen.

Het enige dat hiervoor nodig is, is het besef daarvan.

vrij zijn

Dus wat gaan we doen – en hoe willen we dat doen?

Om te beginnen komt er een tweede monetair symposium op 29 oktober a.s. in Maarssen. Het thema dat we aan het uitwerken zijn voor het symposium, is “elkaar ondersteunen en versterken in de fase van ontwaken waarin we zitten…”. Waarom dit thema: omdat we allemaal voelen dat er wat moet gebeuren, dat we iets willen doen, en dat we daar ieder voor zich nog een bepaalde mate van onmacht in voelen. Daarin willen wij met elkaar  tijdens het symposium nieuwe wegen vinden.

 

Een ander wezenlijk punt is dat we op zoek zijn naar een manier om onze vrijheid te realiseren, om ons ons vrij-zijn te laten beseffen, en dat te vertalen naar dagelijks handelen. Dingen doen waardoor de grip van de overheid hetzelfde effect krijgt als druppels op een gloeiende plaat. Daar broeden we op, en daar krijgen we graag tips voor :-).

Samengevat: er zit een hele hoop in de planning. We zijn inmiddels na deze vakantie weer met volle energie aan de slag. Daarbij realiseren wij ons steeds sterker het belang van het samen doen, dus bij deze de meer-dan-uitnodiging om het samen met ons te doen.

We horen/zien graag jouw reactie!

 

Hartelijke groet,
Kees en Miranda

De blauwdruk van alle valse-vlag aanslagen

 

blauwdruk

Ole Dammegard , specialist in het analyseren van moordaanslagen en terroristische aanslagen, is van mening dat er geen échte terroristen bestaan. Althans… niet volgens het beeld dat in de media over terroristen wordt gevormd. De daadwerkelijke terroristen zijn mannen en vrouwen in mooie pakken, dure auto’s en hoge hoge maatschappelijke posities. Dat is de schaduwelite, de Cabal, de illuminati, hoe je ze ook noemen wil.

1. De oefening (drill) Al decennia lang analyseert hij politieke moorden, zoals op Olaf Palme en John F. Kennedy en valse-vlag-aanslagen zoals: de Boston bomaanslagen, 9/11, de aanslagen in Parijs, Londen en Brussel, etc. Hij

ole_dammegard_300

heeft ontdekt dat álle aanslagen volgens een vast stramien verlopen, lang van tevoren gepland zijn en altijd een groot deel van de vaste onderdelen van deze blauwdruk (plan) bevatten. Hieronder 10 steeds terugkerende onderdelen van deze blauwdruk op een rij:

Vaak is er op de dag zelf, of de dagen en weken voorafgaand aan de aanslag, een oefening (drill) tegen een terroristische aanslag. Vaak is dat een oefening voor precies het type aanslag dat gepleegd wordt, in precies dezelfde stad, op precies dezelfde locatie (zoals exact de metrostations, stadsdelen of gebouwen) waar de daadwerkelijke aanslag zal plaatsvinden.  Wie een kansberekening loslaat op zoveel ‘toevalligheden’ moet toch concluderen dat alleen al door een beperkt aantal aanslagen en drills onder de loep te nemen, men uitkomt op een kans van 1 op de 7 miljard. In dit artikel kun je over deze berekening lezen.

Er zijn verschillende redenen waarom deze oefening vooraf zo belangrijk is:

  Op die manier kan men al het materieel en de benodigde ‘spelers’ op de juiste positie in gereedheid brengen.

  Men kan op deze manier ook wegen en escaperoutes blokkeren zodat er niemand in en uit het gebied kan die het plan in de war zou kunnen schoppen.

  Vaak gaat de aanslag na verloop van tijd live. Er is dan bij de betrokken hulpdiensten verwarring wat oefening is en wat écht is. Daardoor wordt hulp te laat ingezet en wordt de kans verkleind dat de aanslag verijdeld wordt.

  Zo kunnen de échte daders — de handlangers van de Cabal die in allerlei posities van overheidsorganisaties, zoals politie en het leger werken — ongemerkt de aanslag voorbereiden onder het mom van een oefening.

  Om de aanslag ‘soepel’ te laten verlopen volgens het vooraf bedachte script, zijn veel medewerkers nodig, terwijl men zo min mogelijk mensen op de hoogte wil stellen van wat er werkelijk gaande is. Door een zogenaamde oefening te organiseren kun je mensen inzetten die op die manier niet eens doorhebben dat ze gebruikt worden en een rol spelen in de voorbereiding van de daadwerkelijke aanslag.

  Achteraf is het heel moeilijk om de echte daders van de onschuldige en onwetende medewerkers te onderscheiden. De daders kunnen zich heel makkelijk verschuilen achter deze oefening omdat het onduidelijk is wat de drill was en wat écht was.

“De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip die een aanval pleegde de vlag van een ander voerde. Het land of regio van die vlag kreeg dan de schuld van die aanval, terwijl deze in werkelijkheid door iemand anders werd gepleegd.

Bij valse-vlag-aanslagen is het in wezen niet anders. Degene die de schuld krijgt van de aanslag — de laatste tijd vaak moslims — zijn ‘slechts’ stromannen en niet degene die de aanslag bedacht, georganiseerd en gefinancierd hebben. De stromannen zijn vaak door mind-control geprepareerd om de rol van dader te spelen. Vaak vinden ze tijdens of vlak na de aanslag de dood. De doden kunnen immers niks meer navertellen.

De Engelse term hoax betekent bedrog. Een hoax is een term die gebruikt wordt bij valse-vlag-aanslagen waarbij geen daadwerkelijke slachtoffers zijn gevallen, maar alleen crisisacteurs worden gebruikt om deze slachtoffers te spelen, zoals de schietpartij op de school Sandy Hook. Maar in feite is elke valse-vlag-aanslag een hoax, omdat er bij elke aanslag dingen in scene zijn gezet en de bevolking ontzettend voor de gek wordt gehouden.”

2. Stromannen (patsies) 

Er zijn altijd een of meerdere stromannen die de schuld van een aanslag krijgen. Bij politieke moordaanslagen zijn deze stromannen vaak niet eens de daadwerkelijke dader. Denk aan Lee Harvey Oswald die zogenaamd John F. Kennedy heeft neergeschoten, Volkert van der G. die zogenaamd Pim Fortuyn heeft neergeschoten, terwijl de echte schutter(s) verborgen lagen opgeteld om gegarandeerd het dodelijke schot te lossen. Zulke belangrijke missies kun je immers niet overlaten aan klunzige en onervaren schutters.

Een recenter voorbeeld is de schietpartij in de homoclub in Orlando, waarbij volgens het officiële verhaal 49 mensen doodgeschoten zijn door een Moslimterrorist. Uit een uitgelekt politierapport blijkt echter dat er tussen 2 en 5 uur ’s nachts niemand gestorven is. Volgens het rapport van de lijkschouwer stierf het eerste slachtoffer pas om 5:15 uur nadat het SWAT-team was binnengestormd. Uit het uitgelekte proces verbaal bleek tevens dat er die ochtend 4 à 5 mensen gearresteerd zijn, waarvan er 3 voor de Department of Homeland Security werken, en later op ‘bevel van hogerhand’ zijn vrijgelaten. Lees de samenvatting van of beluister de Truth, Honor & Integrity show van 14 juli 2016 voor meer details (vanaf 33:30 minuten).

Bij andere terroristische aanslagen zijn het wellicht geradicaliseerde Moslims die gemanipuleerd en gemindcontrolled zijn om de aanslag te plegen, alhoewel ook dat twijfelachtig is. Bij 9/11 stonden de kapers namelijk gewoon op de loonlijst van de CIA, net als Bin Laden trouwens. Op basis van de getuigenverslagen van de aanslagen in Parijs ontstaat het vermoeden dat sommige daders Israëlische mariniers waren.

Hoe dan ook, de stromannen die de schuld krijgen van de aanslag zijn van te voren geselecteerd en onderdeel van het plan, de blauwdruk. De verhaallijn over de vermeende dader(s) ligt al op de plank nog voordat de aanslag gepleegd wordt. De namen van de daders worden ook vaak belachelijk snel bekend gemaakt (zie punt 3 Het magische paspoort).

Vaak worden deze stromannen uitgekozen vanwege een kwetsbare psychische achtergrond. Of hun vermeende psychische problemen worden gefabriceerd zodat de stromannen als een eenzame gek kunnen worden geportretteerd, terwijl de daadwerkelijke psychopathische daders die de aanslag achter de schermen bedacht hebben verborgen blijven.

3. Het magische paspoort 

Er wordt bijna altijd een (vaak hagelnieuw) paspoort van de vermeende daders gevonden. Het blijkt een essentieel onderdeel wat je als terrorist vooral niet moet vergeten mee te nemen. Wil je een aanslag plegen? Neem vooral je paspoort mee! Zelfs in de puinhopen van het WTC op 9/11 waar grote delen van het beton en staal vergaan waren tot stof, vond men de onbeschadigde paspoorten van de daders terug, die in het vliegtuig hadden gezeten dat volledig in rook was opgegaan.

Ole Dammegard heeft ook wel eens ontdekt dat een gevonden rijbewijs van een vermeende dader in de 7/7 aanslag in Londen, ook wel heel bijzonder was, aangezien die persoon in werkelijkheid helemaal geen rijbewijs had.

4. Het verhaal ligt al op de plank 

De verhaallijn van het script dat naar de pers wordt gecommuniceerd ligt al vooraf vast. Soms worden er in het gepubliceerde verhaal dingen onthuld die op dat moment nog niet bij de autoriteiten bekend (konden) zijn of zelfs nog niet hebben plaatsgevonden. Zo werd bij de aanslagen in Parijs begin dit jaar, binnen 2 uur na de aanslag een zeer uitgebreid en gedetailleerd verhaal op Wikipedia geplaatst. Het is sowieso niet geloofwaardig dat in de chaos die er toen nog bestond, iemand al in staat is om zo’n heldere samenvatting te schrijven, wat onder normale omstandigheden al uren werk zou zijn. In dat bericht werd echter ook de speech van de Franse president geciteerd, terwijl deze pas een klein uur later zou plaatsvinden!

Een ander klassiek voorbeeld is de rapportage van de BBC die het instorten van WTC7 op de televisie meldden terwijl het gebouw nog overeind stond en er nog geen sprake was van instortingsgevaar. Pas 20 minuten later zou het gebouw daadwerkelijk instorten middels controlled demolition.

Op basis van deze blunder heeft iemand in Groot-Brittanië een rechtszaak gewonnen die weigerde kijk- en luistergeld aan de BBC te betalen omdat deze omroep medeplichtig was aan de terroristische aanslag. De rechters moest de gedaagde daarin gelijk geven, nadat men de beelden van de te vroeg gerapporteerde instorting zag, waaruit bleek dat de BBC voorkennis van de 9/11 aanslagen heeft gehad.

5. Het zijn weer de moslims! 

De afgelopen jaren worden bij veel grote valse-vlag-aanslagen een of meerdere moslims als stromannen gebruikt die als vermeende daders de schuld krijgen. Dat zijn soms niet eens de daadwerkelijke daders. De echte dader kan een geheim agent zijn die hetzelfde kapsel en kleding draagt als de vermeende dader die later dood wordt aangetroffen, mét het magische paspoort natuurlijk.

Volgens Ole Dammegard worden vaak exotische, Arabische klinkende namen voor deze stromannen bedacht, die qua klank refereren naar de Islam. Dit doet men doelbewust om daarmee de Islam voortdurend in verband te brengen met huiveringwekkende daden. De illuminati hebben namelijk al zo’n 150 jaar geleden een culturele clash tussen de Westerse Christelijke beschaving en de Islamitische beschaving gepland. Door terroristische aanslagen steeds weer in verband te brengen met moslims en deze in een kwaad daglicht te stellen, wordt de woede naar deze religieuze groep steeds weer aangewakkerd.

6. Crisisacteurs gezocht 

Ondanks dat er bij veel valse-vlag-aanslagen daadwerkelijk slachtoffers vallen, worden er vaak crisisacteurs ingezet die voor de benodigde fotogenieke plaatjes moeten zorgen. Deze acteurs worden met wonden geschminkt en vooraf geïnstrueerd welk type slachtoffer ze moeten spelen. Dit zijn vaak achteraf de getuigen die voor de camera de gewenste verhaallijn naar buiten moeten brengen. Echte getuigen zijn daarvoor minder geschikt, omdat deze wellicht details onthullen die niet passen in het vooraf bedachte script.

crisis_actor_gun_woundcrisis-actors-getting-ready

Soms vallen deze acteurs door de mand omdat ze op de loonlijst van een castingbureau staan en bij meerdere aanslagen betrokken zijn. Sommige ‘slachtoffers’ sterven zelf meerdere keren bij opeenvolgende aanslagen! Of ze maken een wonderbaarlijke genezing door van slechts enkele dagen, waar in werkelijkheid een genezingsproces van maanden of jaren meer in de lijn van verwachting ligt. Maar de crisisacteur dient alleen voor de schokkende foto of video die kort na de aanslagen wordt gepubliceerd. Een paar weken later is men deze details allang weer vergeten. Wie echter de foto’s bekijkt kan niet anders concluderen dan dat we door de media ontzettend bedonderd worden.

7. Occulte data 

Voor de Cabal is numerologie van vitaal belang.  Tussen de aanslagen op 9/11 en die in Madrid zaten precies 911 dagen. De moord op Theo van Gogh was precies 911 dagen na die op Pim Fortuyn. Zou dit toeval zijn, denk je?

911 is ook het alarmnummer in de Verenigde Staten. 911 is tevens een priemgetal, dat slechts deelbaar is door 1 en door zichzelf. Net zoals 311, de datum van de aanslag op Fukushima, wat een kunstmatig geënsceneerde ‘natuurramp’ was. Ook een belangrijk priemgetal is 7 en voor occultisten een heilig getal. Na Madrid volgde de aanslag in Londen. Dat was in het jaar 2005. Opgeteld geven deze vier cijfers van dit jaartal (2+0+0+5=) het cijfer 7. De exacte datum was 7 juli, oftewel 7-7-7.

Ook zijn er bepaalde data of feestdagen die een bijzondere occulte betekenis hebben, zoals 30 april (aanslag in Apeldoorn tijdens Koninginnedag) en waarschijnlijk ook de meest recente aanslag in Nice op 14 juli, wat 7+7=14+7(juli) ook weer 7-7-7 is. Op dit soort ‘occulte dagen’ vallen vaak echte doden, in tegenstelling tot een hoax waarbij slechts crisisacteurs worden ingezet die de vermeende slachtoffers spelen.

Dat betekent overigens niet dat er bij dit soort aanslagen geen crisisacteurs worden gebruikt of dingen in scene worden gezet, want dat gebeurt vrijwel altijd. Ook bij de recente aanslag in Nice zijn er zaken die niet kloppen met het officiële verhaal. Zo is er bijvoorbeeld op de vrachtwagen geen spatje bloed te zien, terwijl deze 84 mensen gedood en 202 mensen verwond zou hebben. In dit artikel kun je foto’s vergelijken van vrachtwagens die ‘slechts’ 1 dier doodreden en wat dit voor troep op de cabine achterlaat met de foto van de smetteloze vrachtwagen in Nice.

Na de aanslagen op het vliegveld in Brussel zag Ole Dammegard een rare scene in een van de uitgezonden beelden. Er werd een chaotische maar tevens desolate ruimte getoond met een muurposter van een gekapseisde Eiffeltoren. Dammegard voorspelde toen al dat een volgende aanslag in Parijs of Frankrijk zou plaatsvinden. Een opvallend detail op de dag van de aanslag in Nice is dat een brand met enorme rookvorming rond de Eiffeltoren even voor paniek zorgde. Er is wellicht een verband met de eerdere aankondiging waarvoor Dammegard en Veterans Today hebben gewaarschuwd. Misschien dat daarom een geplande aanslag in Parijs is verplaatst naar Nice of er is sprake van een mislukte aanslag in Parijs die gelijktijdig had moeten plaatsvinden.

10. Afleidingsmanoeuvres 

Vaak moeten aanslagen de aandacht van iets anders afleiden dat zonder die aanslag wellicht (te veel) in het nieuws zou zijn gekomen. De aanslag van 9/11 moest de aandacht afleiden van het begrotingstekort die de dag voor 9/11 door Rumsfeld werd medegedeeld, toen hij meldde dat er 2,3 biljoen dollar was ‘verdwenen’ die wel in de boeken van het Pentagon stond.

Wat veel mensen ook niet weten is dat op 12 september 2001 (de dag na 9/11) de Federal Reserve Bank verplicht was om 200.000 ton goud terug te sturen naar China, conform een uitspraak door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dit goud lag officieel opgeslagen in de kluis van het WTC en is sinds de aanslagen spoorloos verdwenen. Lees het artikel “De triljoen dollar rechtszaak” voor meer achtergrondinformatie over deze rechtszaak.

Tijdens de recente schietpartij in Orlando kwam er een grootschalige verkiezingsfraude aan het licht waaruit bleek dat Hillary Clinton door fraude de voorverkiezingen had gewonnen. Deze rechtszaak was aangespannen door het Institute for American Democracy and Election Integrity werd volledig overschaduwd door de incidenten in Orlando en bleef daardoor grotendeels onopgemerkt. Beluister de radioshow Truth, Honor & Integrity van 23 juni 2016voor meer details over deze rechtszaak (vanaf 32:00 minuten), of lees de samenvatting.

De Cabal gaat het aantal valse-vlag-aanslagen intensiveren.

Diverse klokkenluiders met contacten binnen de illuminati, zoals Thomas Williams en Shane the Ruiner, zijn ervan overtuigd dat het aantal valse-vlag-aanslagen en andere Cabal-spelletjes zoals virale pandemieën, kunstmatig gecreëerde natuurrampen en andere plannen van dood en verderf, het komende half jaar sterk opgevoerd zullen gaan worden. Van een aanslag eens in de zoveel maanden zullen we gaan naar een aanslag eens in de zoveel weken, misschien wel eens om de zoveel dagen. Volgens Shane probeert de Cabal de bevolking op die manier te prepareren en murw te maken zodat zij hun totale New World Order-agenda kunnen doorvoeren. 2016 zal dus helaas een roerig jaar worden.

Een plan voor een valse-vlag-aanslag is makkelijk in de war te schoppen

Ole Dammegard heeft echter gemerkt dat hoe meer mensen snappen hoe de blauwdruk, het draaiboek van valse-vlag-aanslagen in elkaar zit, deze vaak herkend worden voordat ze plaatsvinden. Omdat deze aanslagen tot in het kleinste detail gepland zijn en precies volgens script moeten verlopen, kan het voortijdig uitlekken de plannen voor lange tijd, of volledig in de war schoppen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de leugens rond valse-vlag-aanslagen gaan doorprikken en snappen hoe het spel werkelijk in elkaar zit. Jij, als lezer kunt een bijdrage leveren door dit artikel te delen met vrienden zodat meer mensen op de hoogte zijn.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

link naar origineel artikel

Samenvatting en opnames van het Monetair Symposium op 2 juli 2016

Pieter Stuurman op het Monetair Symposium over "Geld, Macht. Vrijheid en Verantwoordelijkheid"
Pieter Stuurman op het Monetair Symposium over “Geld, Macht. Vrijheid en Verantwoordelijkheid”

Monetair Symposium 2 juli 2016

Crisistrendwatcher en complotrealist Dirk Bauwens opent de lezingenreeks onder de titel “De onzichtbare macht die ons regeert. Hoe en wie? Welke fenomenen zien we en wat zeggen ze?” 

 Je bent niet gek als je het gelooft: schaduwmachten zijn reëel. Door de eeuwen heen zijn er telkens klokkenluiders geweest die op het bestaan van de onzichtbare machtsstructuren hebben gewezen. Luister bijvoorbeeld naar de toespraak van J.F. Kennedy en lees het werk van voormalig minister Paul Hellyer.
Als je nog meer bronnen zoekt: Wall Street and the Rise of Hitler van Antony C. Sutton, Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making van David Rothkopf. Het wetenschappelijk onderzoek van James Glattfelder en de artikelen, boeken en video’s van William Engdahl.
Bauwens laat de machtspiramide zien. In de bovenste regionen staat de BIS bank. Een staat binnen de staat. Hier wordt het financiële beleid bepaald dat later wordt uitgevoerd door de Centrale en vervolgens door de commerciële banken.

machtspiramide
De BIS, het IMF, de Wereldbank, de VN, de NATO, de OESO, de Europese Commissie, de Centrale Banken, de Trojka: allemaal ultramachtige instanties die niet democratisch verkozen zijn en waar we dus ook geen enkele controle over hebben.

Grootbanken gijzelen de wereld. Ze creëren geld uit het niets, lenen het aan ons uit en wij moeten het vervolgens terugbetalen met rente. Daardoor komt al het geld uiteindelijk aan de top terecht. De tweedeling wordt steeds groter. 62 mensen bezitten nu samen de helft van de wereldrijkdom. Wij mogen met z’n 7 miljarden de andere helft verdelen.

Blogger en coach Pieter Stuurman spreekt over geld, macht en vrijheid en het verband hiertussen. Geld = macht.
Macht hebben betekent het vermogen bezitten om het gedrag van anderen te bepalen. Als je rijk bent, kan dat. De macht van de één is de onvrijheid van de ander. Hoe groter de inkomensongelijkheid, hoe effectiever geld als machtsmiddel is en hoe onvrijer we dus worden.
Ook Stuurman toont de machtspiramide. 7 miljard mensen leveren de producten en diensten en dus alle waarde op deze planeet. Een ultrarijke, superkleine bovenlaag profiteert.
Als je waar ook ter wereld mensen gaat vragen waar ze naar op zoek zijn, zullen ze allemaal antwoorden: vrijheid en voorspoed. Dit zijn universele intenties. Maar het systeem wat we hebben gecreëerd staat hier haaks op. We krijgen de tegenovergestelde uitkomsten: onvrijheid en armoede.
“Ergens hebben we een fout gemaakt. Gaan we zo door of gaan we onze intenties centraal stellen?”

Ergens hebben we een fout gemaakt. Gaan we zo door of gaan we onze intenties centraal stellen? Als we dat willen, zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

We hebben helemaal geen geld nodig. We hebben producten en diensten van elkaar nodig. Om daar toegang toe te krijgen, maken we nu gebruik van een geldsysteem dat ons onze vrijheid ontneemt en ons verarmt. Waarom zouden we dat doen?
We moeten ons geloof in geld opzeggen en onze eigen manier gaan bedenken om de producten en diensten die we zelf maken onderling te verdelen zodat iedereen kan bijdragen en ook kan krijgen wat hij of zij nodig heeft.
De omslag kunnen we creëren door anders te gaan denken over werk: niet voor het geld, maar om spullen te maken en diensten beschikbaar te stellen voor onze medemensen.
Zeg niet dat het onmogelijk is. De oplossingen om zo’n samenleving te creëren zijn al voorhanden, denk bijvoorbeeld aan complementair geld. Alleen het bewustzijn ontbreekt nog bij veel mensen. Daarom moeten we elkaar informeren, inspireren en motiveren.
Het begint allemaal met het besef. Als genoeg mensen vinden dat het zo niet langer kan en het anders willen, vinden we vanzelf een weg.
Monetair hervormer Anthony Migchels benadrukt dat het onderwerp geld enorm belangrijk is. Economie gaat over transacties. Geld is de helft van iedere transactie. Des te vreemder is het dat geld als zodanig in de economische wetenschap niet of nauwelijks wordt bestudeerd.

De grootbanken hebben ons in de tang omdat we voor 230 biljoen dollar bij hen in het krijt staan. Ze beheersen het geldsysteem en daarmee de drie mechanismes die ervoor zorgen dat we steeds armer worden. De eerste is rente. Als je een lening hebt, bijvoorbeeld een hypotheek, betaal je door de rente je huis uiteindelijk 2 à 3 keer.

Maar ook als je geen lening hebt, ben je een groot deel van je inkomen kwijt aan rente. In alle producten die je koopt zit een stuk rente (plm. 40%) dat uiteindelijk naar de banken gaat. Leveranciers en winkeliers hebben meestal leningen. De rente die ze daarover moeten betalen, berekenen ze door aan de klant.

“De grootbanken hebben ons in de tang omdat we voor 230 biljoen dollar bij hen in het krijt staan”

Het tweede mechanisme is de controle over de geldhoeveelheid. De banken creëren booms en busts. Sommige perioden verstrekken ze veel leningen waardoor de geldhoeveelheid stijgt, dan opeens weer minder waardoor een crisis en een depressie ontstaan.

Ten derde bepalen banken ook wie een lening krijgt en wie niet en onder welke voorwaarden, waardoor sommige bedrijven en individuen bevoordeeld worden, terwijl andere failliet gaan.
Een aanrader om te kijken is de documentaire The Princes of the Yen van Richard Werner. Hierin wordt getoond hoe Centrale Banken opereren: ze creëren crisissen om die vervolgens ‘op te lossen’ met structurele hervormingen. Precies wat nu binnen de EU ook gebeurt.
Weg uit het doemscenario
Alle sprekers schetsen een hopeloos beeld. De situatie van ons financiële bestel is onhoudbaar. De particuliere en overheidsschulden worden steeds hoger t.o.v. ons (nationaal) inkomen. Hoe ontkomen we aan een doemscenario?
De oplossing is duidelijk: zelf volledige verantwoordelijkheid nemen voor ons samen-leven. Aan onze eigen netwerken bouwen. Een monetaire hervorming van binnenuit.
Migchels c.s. hebben een complementaire munt klaarstaan waar we zo kunnen instappen. Je kunt vandaag nog een rekening openen bij De Florijn. En als je mee wilt helpen aan de groei van het netwerk, kun je je aanmelden als werver.
Met de Florijn creëren we ons eigen betaalmiddel zonder de nadelen van de Euro. Het Florijnnetwerk biedt bedrijven (en op termijn waarschijnlijk ook consumenten) rentevrij krediet. Dit kan de kapitaalschaarste binnen het midden- en kleinbedrijf oplossen en dus enorme positieve gevolgen voor de reële economie hebben. Florijnen blijven namelijk binnen het netwerk circuleren, terwijl Euro’s in de vorm van rente naar de banken verdwijnen.
Het nut van complementaire munten heeft zich bijvoorbeeld bewezen in Zwitserland, waar het bedrijfsleven al 80 jaar naast de Zwitserse Frank gebruik maakt van de WIR, en in Bristol, waar de locale economie dankzij deBristol Pound helemaal opbloeit.
Ronald Bernard van de Blije B -een bank in oprichting- heeft ook zo’n positief verhaal. We moeten weer baas in eigen bank worden.
We kunnen het zelf. We moeten niet blind staren op onze onmogelijkheden en tekorten, maar ons focussen op wat we wèl kunnen doen. Kijk naar iemand als Nick Vujicic. Hij heeft geen armen en benen, maar hij krijgt meer voor elkaar dan de meesten van ons die wel een gezond lichaam hebben.
Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. De Blije B is een coöperatieve fairtrade bank in oprichting. Het is een burgerinitiatief van professionals. De Blije B introduceert de waardevaste munt URA. Zodra er meer dan 10.000 leden zijn, wordt de bankvergunning aangevraagd. De Blije B doet niet aan rente en is daarmee hèt duurzame financiële initiatief van Nederland.
In plaats van rente geeft De Blije B Financieel, Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement, op basis van natuurlijke groei. De Blije B investeert in lokale economieën en duurzame projecten, voor een gezonde en rechtvaardige samenleving.
In 5 jaar kunnen we een gezonde economie creëren met behulp van de 12 punten van verandering. Inmiddels hebben al 4.600 mensen in meerdere landen zich aangesloten. De Blije B maakt het je gemakkelijk. Ook wij kunnen zo meedoen, bijv. als vrijwilliger. Maar om de Blije B echt van de grond te krijgen is ook geld benodigd. Voor 25 euro ben je medestander. Voor 100 euro wordt het ook jouw bank.
Zo eindigt dit symposium heel opgewekt. Er is een uitweg uit de misère. Ik weet wat ik kan doen. Jij ook?
Met dank aan Mia Molenaar van Welvaart voor Iedereen voor de samenvatting van deze dag.