“Energie, expertise en creativiteit bundelen – co-creëren – samen dóen”

Deze site gaat over (het verdwijnen van) contant geld, maar eigenlijk gaat-ie over co-creëren, over samen doen. Zoals de homepage vermeldt, beschouwen we de site als een platform waar we informatie op verzamelen en delen, maar ook gezamenlijk plannen maken en uitvoeren om de doelstelling te realiseren.

Wij vragen van jullie gedegen artikelen of opzetjes daarvoor, inhoudelijk en/of in presentatie sterke videoboodschappen (vlogs); ideeën voor effectieve guerilla-marketing acties, of gewoon tips voor wat je kunt doen als je geen expert of marketeer etc. bent: “Ik weet er weinig van, maar ik voel aan m’n theewater dat er iets niet klopt; wat kan ik doen? Hoe kan ik helpen?”

 

Afspraken.

Waarom hebben we afspraken: omdat we onze doelstelling willen bereiken – en dus de communicatie op de site en de andere internetmedia effectief en zuiver willen hebben.
Ieder mens mag teksten of (zelfgemaakte) korte filmpjes voor de site aanleveren. “Maar”: de lat ligt hoog, dus we doen hier even aan verwachtingsmanagement: de redactie van handjecontantje.org bepaalt of en welke stukken daadwerkelijk op de site worden geplaatst. Artikelen die nieuw verschijnen op de site, worden o.a. op de facebookpagina gepost waar ze besproken kunnen worden.

Wanneer je een stuk tekst, een link, een filmpje of wat dan ook inbrengt: vertel in pak ‘m beet 100 woorden waar het over gaat; wat de kracht ervan is, en de relevantie.

 

“Rust in de tent.”

Bij ons geen “Breaking!!” Ook geen wervende teksten als “Bekijk deze video voordat hij van het internet verdwijnt!!” We willen in liefde communiceren, niet angst.

 

Reacties.

Kritiek is oké; emotie is ook oké, behalve als die een grens overschrijdt: waarbij je uit contact gaat met je medemens door te schelden of karaktermoord te plegen. Er zijn op internet zo veel voorbeelden van te vinden en daar gaan wij niet in mee.

Wij behouden ons het recht voor om ongepaste reacties – in welke vorm of van welke aard dan ook – te verwijderen en bij herhaald gedrag de betreffende persoon te blokkeren op de pagina.

Rob Vellekoop zegt daar hier een paar rake dingen over. Hieronder zijn  eigen verkorte versie, dat we bij wijze van commnunicatierichtlijn op handjecontantje.org en social media hier plaatsen:

“Negatieve reacties komen voort uit negatieve emoties. Met andere woorden als iemand een bericht leest en daarna de neiging heeft hierop negatief te reageren dan heeft dat NIETS met het bericht te maken maar alles met de lezer. Deze lezer wordt door het bericht geraakt op een zogenaamde pijnplek, dus iets in deze persoon heeft hij of zij nog te helen.

Het is nu aan de lezer om zich bewust te zijn van zijn negatieve reactie, die hem of haar juist vertelt dat er iets te helen valt en daaraan niets gedaan wordt door de berichtenschrijver negatief te bejegenen.

Met andere woorden iedere negatieve reactie zegt alles over degene die negatief reageert en het heeft niets met de berichtenschrijver te maken, ook al lijkt het daartegen gericht.

Maar ook dat is dan weer een probleem van de berichtenschrijver die zich ten onrechte aangevallen voelt. Als hij of zij namelijk begrijpt dat de negatieve reactie niets met hem te maken heeft de negatieve reactie geen impact op de schrijver. Dit is de reden dat er zo veel negativiteit in de wereld is. We reageren allemaal vanuit het gevoel dat we over onszelf hebben en als dit negatief is, dan reageren we negatief op het bericht van een ander. Wanneer de ontvanger eveneens geen goed gevoel over zichzelf heeft dan komt die negativiteit daar ook weer aan en is de negatieve cirkel rond.”

Over Trollen.

Niet alleen in Scandinavische mythen en sagen komen trollen voor, op internet ook (http://anw.inl.nl/article/internettrol).

Wat internettrollen doen is – in opdracht – mensen tegen elkaar uitspelen, het bekende verdeel en heers. En dat gaan we dus niet laten gebeuren, vandaar mogelijk een stukje gepaste censuur. Wat “zij” kunnen, kunnen wij ook, alleen doen wij het met liefde.
Daarom hebben we besloten om op deze site alles te modereren wat we toegestuurd krijgen. Modereren: besluiten of we een artikel wel of niet op de site plaatsen, mensen uitnodigen om een artikel of blog te plaatsten, artikelen redigeren etc.

Bronvermelding en fact-checking.

Wanneer de strekking en/of de inhoud van een inzending daar aanleiding toe geven, is het vanzelfsprekend dat er aan bronvermelding wordt gedaan. Bijvoorbeeld bij de uitspraak dat iemand iets beweerd heeft, moet de bron van die bewering opgenomen worden in de tekst. Dat is tevens een vorm van fact-checking. Voor ons is het doel van fact-checking dat we betrouwbare inhoud op de site hebben (dit wordt nog nader uitgewerkt).

 

Disclaimer“: De initiatiefnemers van handjecontantje.org zijn nieuw op dit terrein, dus zoals alles op deze site zijn deze spelregels ook “under construction”)

Reageren is niet mogelijk