Wat hebben John F. Kennedy, de CIA, Hitler, Israël en het geldsysteem met elkaar te maken?

Door Norbert Pols

Uit de dagboeken van John F. Kennedy bleek dat hij dacht dat Hitler niet gestorven was in Berlijn. Dus toen JFK president van Amerika werd, wilde hij graag weten wat de CIA wist. Hij heeft een briefing gehad en zijn vermoedens werden bevestigd. Daarom zijn deze documenten tussen de JFK-files van de CIA ondergebracht. Na de dood van Kennedy zijn alle aan JFK gerelateerde documenten achter slot en grendel gegaan en zo is de leugen over Hitler beschermd gebleven.

Nu heeft de man die met de term “Fake News” de gehele MainStream Media op z’n werkelijke waarde heeft ingeschat, diezelfde leugenfabriek in een lastige positie gebracht. Alle nieuwskanalen, buiten het alternatieve circuit, die niet hebben gemeld dat de geschiedenisboekjes de kachel in kunnen, kun je nu definitief als “Faken News” wegzetten. Zet je tv maar uit want, de tv heeft niets gemeld. Dit had absoluut wereldnieuws moeten zijn maar, hoe leg je dat uit? De alternatieve media maakt hier al jaren melding van want, er zijn in het verleden wel meer documenten opgedoken waaruit is gebleken dat Hitler zijn laatste jaren in Zuid Amerika heeft gesleten.

Niet dat één CIA document hiervoor als onomstotelijk bewijs moet gelden maar, als diezelfde organisatie dit bewijs begraaft, dan is het wel een wetenschap die zij niet met het publiek willen delen. De enige reden die daarvoor te bedenken is, is omdat het waar is. De overheden van deze wereld hebben ons meer dan 70 jaar gezamenlijk belogen. Dit feit zou iedereen die klakkeloos overheden en MainStream Media kanalen geloven aan het denken moeten zetten.

Sinds de moord op Kennedy bestaat het woord “complottheorie”. Dit woord is door de CIA zelf aan de wereld geïntroduceerd om er mensen die minder goedgelovig zijn de mond mee te snoeren. De zogenaamde ‘complottheorist’ gelooft niet klakkeloos de informatie die autoriteiten verstrekken. Iedereen die eigen onderzoek doet weet dat autoriteiten maar zelden op waarheden te betrappen zijn. De mensen die klakkeloos hun tv geloven en graag als de ‘useful idiots’ van de CIA mensen die minder laks zijn ‘complottheoristen’ noemen, kunnen zich nu achter hun oren krabben. De kans dat ze dat binnenkort gaan doe is vrij klein want, hun informatiekanalen vertellen ze niets.

Het officiële verhaal rond de dood van Hitler is de grootste leugen uit de geschiedenis. Hitler werd beschermd als een trouwe lakei die dit systeem goed heeft gediend. Na alle misdaden die we als wijze les uit de geschiedenis moeten meenemen is de grootste boeman van de twintigste eeuw beschermd door het zo vrije westen. Waarom? Het antwoord op die vraag is pijnlijk eenvoudig. Binnen de corrupte bestuurlijke elite had men weet van de broodheren van Hitler. De mensen die Hitler hebben gesteund wilden onder andere de Holocaust. Het moest meer dan verschrikkelijk zijn en op de Joden gericht. Waarom? Omdat de Rothschilds Israel wilden stichten.

Hitler heeft dus aan de opdracht van de machthebbers van deze wereld voldaan en, je kunt geen nieuwe lakeien corrumperen, als je geen garanties geeft. Het overleven van Hitler was belangrijk voor het Rothschild corruptiesysteem. Als je zo iemand als Hitler kunt laten overleven, dan toon je je als werkgever loyaal richting je werknemers. Dat schept een vertrouwen binnen het politieke bedrijf. Wat je ook doet, je zult altijd je straf ontlopen als je Rothschild trouw blijft. Waarom denk je dat de oorlogsmisdaden van George W Bush, Collin Powell of Dick Cheney niet worden besproken? Die hebben allemaal de zogenaamde ’Nieuwe Wereld Orde’ gediend, niet anders dan Ome Adolf.

Die ’Nieuwe Wereld Orde’ werd door Eisenhouwer “The Military Industrial Complex” genoemd. Kennedy heeft ditzelfde complex uitvoerig omschreven in zijn belangrijkste toespraak maar, het was allemaal te laat. Zo’n systeem valt niet door een éénling te bevechten en Kennedy heeft daarvoor de prijs betaald. Kennedy vormde een gevaar voor dit systeem, hij wilde de zelfs de creatie van geld weghalen bij de FED. Hij wilde de CIA opheffen en de waarheid op straat gooien. Was Kennedy hierin geslaagd, dan had de wereld een hele andere koers genomen maar, om begrijpelijke redenen is het niet zover gekomen.

Je kunt over de Holocaust nauwelijks vragen stellen zonder jezelf volgens onze wetgeving strafbaar te maken maar, het overleven van Hitler geeft heel duidelijk aan dat alle vragen terecht zijn. Kijken we naar de grote bedrijven die de Duitse oorlogsmachine hebben mogelijk gemaakt, dan kunnen we vaststellen dat deze bedrijven een belangrijke rol spelen in de hedendaagse samenleving. IG Farben is opgesplitst in o.a. Agfa, BASF en Bayer. Bayer speelt nu een heel belangrijke rol in onze levens. Bayer maakt gifstoffen die in de landbouw gebruikt worden, Bayer produceert genetisch gemanipuleerd voedsel en, Bayer produceert medicijnen die je toegediend krijgt als je van de eerste twee bedrijfstakken bent ziek gemaakt. Een bulletproof verdienmodel dat alleen door NAZI’s verzonnen kan worden. Er zijn nog veel meer bedrijven die Hitler ten dienste zijn geweest die sinds de oorlog alleen maar gegroeid zijn. Denk bijvoorbeeld aan IBM, Ford of General Motors.

Het tempo waarin Nederland in 1940 overlopen is was een stuk vertraagd als de boel niet van te voren verraden was. Er zijn getuigenverslagen van Nederlanders die toen met 5 kogels de Duitsers moesten tegenhouden. De zogenaamde ‘Blitzkrieg’, de offensieve succesformule van het Duitse leger was een stuk minder Blitz geweest als het niet aan de andere kant van de grens geholpen was. Net zo goed als de Duitsers in Normandie al vrij vlot door hun munitie heen waren. De oorlog moest een einde vinden en, dat einde is geregisseerd. Daarom zijn de Duitsers ook richting Rusland gegaan. Napoleon had al bewezen hoe onmogelijk dat was. De twee fronten oorlog heeft de Duitsers leeggezogen, daarop hebben ze verloren en, dat was vooropgezet.

De tweede wereldoorlog is bepalend geweest voor de zaken die erna zijn gekomen. De EU, Israel en de strijd tegen het communisme. De Holocaust is de springplank die nodig was voor de stichting van Israel. De onvoorstelbare schaal waarop Joden zijn mishandeld werden aangedikt met verhalen over zeep en lampenkappen. Ze hebben het schuldgevoel van de wereld losgeweekt en de Joden een eigen land gegeven. Deze weergave van de geschiedenis geeft een hele andere andere lading aan ‘Het beloofde land’.

Het wordt interessant om te zien hoe Israel met het ‘nieuws’ over Hitler’s dood zal omgaan. De Joodse bevolking zal waarschijnlijk terecht woedend worden als dit nieuws daar op straat komt te liggen. Ze zijn geofferd door de Rothschilds en consorten voor de creatie van Israel. Dat is de pijnlijke waarheid voor een volk dat verraden lijkt vanuit eigen gelederen. De Rothschilds, de vrienden van de Joden, de familie die ze Israel heeft gegeven, heeft ze eerst massaal vermoord omdat ze al meer dan 50 jaar lang Israel wilden stichten. Dat zegt iets over de eigenaren van dit geldsysteem. Dat zegt genoeg over de politieke elite waarop iedere vier jaar weer wordt gestemd. Dat zegt alles over hoe we hier gekomen zijn en geeft duiding aan hoe zaken daadwerkelijk tot stand zijn gekomen.

Er zullen tal van mensen zijn, die bij de wetenschap dat Hitler niet naast zijn bunker lag begraven, hun schouders zullen ophalen. Ze zullen het verband niet kunnen zien van het belang van een leugen en de implicaties die eraan hangen. Dit document zegt alles over hoe we op dit punt terecht gekomen zijn. Dit document vertelt je waarom Stanley Meyer dood moest en waarom het Pentagon zijn uitvinding in geconfiskeerd heeft. Dit document vertelt je waarom de tweede kamer niet een zinnig debat over de creatie van geld kan voeren. Dit document en het nog belangrijkere verzwijgen ervan, verklaard de actuele wereld. Autoriteiten liegen dat het gedrukt staat omdat hun agenda er anders uitziet dan je wordt voorgespiegeld.

Een kleine groep mensen heeft zich de wereld toegeëigend middels de creatie van geld vanuit rentedragende schuld. Deze mensen gaan over miljoenen lijken tegelijk om hun doel te behalen en kennen geen voorkeur voor ras of religie. Met de ras- en theologische-verschillen injecteren ze de wereld om mensen onder druk te houden zodat ze de eenvoudige waarheid niet onder ogen zien. De hele mensheid heeft maar één vijand en bij iedere cent die jij uitgeeft gaat vloeit minimaal 50% terug in de middelen die je onderdrukken.

Om aan te geven dat dit document op de site van de CIA te vinden is, geef ik je de link erbij. Stel jezelf vervolgens de vraag of Hillary Clinton of Bernie Sanders deze files hadden vrijgegeven. Barak Obama vond het in ieder geval een beter idee dat je van deze realiteit niet op de hoogte zou zijn.
Bedenk wat de media je willen laten geloven over Donald Trump. Er zijn talloze vergelijkingen met Hitler gemaakt maar, hij is de eerste Amerikaanse president sinds Kennedy die verwachtingen van de pers heeft geuit en is voorstander van openheid. Met de openbaring van deze documenten heeft Trump de waarheid een belangrijke zet naar voren gegeven. Wanneer hebben we voor het laatst zo’n politiek leider gezien? Was dat Khadaffi met z’n groene boekje? Oh ja, die is vermoord door Hillary …

De ‘Nieuwe Wereld Orde’ waar George H W Bush als eerste over sprak is de poging van de Rothschild dynastie om de totale macht over de wereld te verkrijgen. Dit wordt ook onder de werknaam ‘Globalisme’ weggeschreven. Het politieke model dat hiervoor is gekozen, is een een vorm van corporatisme. Corporatisme is een socialisme waarin een machtig bedrijfsleven de maatschappij sturing geeft. Dergelijke bestuursvormen worden ook “economisch facisme” genoemd. In een economisch fascistische staat bepaald het bedrijfsleven tot in detail de persoonlijke levens van haar werknemers. Om dit doel te bereiken moeten kleine zelfstandige ondernemingen verdwijnen, zodat niemand nog de vrijheid kent in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Daarom betalen grote multinationals zo weinig belasting. Het geeft ze een oneerlijke concurrentiepositie die ze gebruiken om kleinere ondernemingen mee uit de markt te werken. Vervolgens wordt je steeds verder in je keuzevrijheid beperkt. Je zou overal kunnen werken mits je bijvoorbeeld gevaccineerd bent. Voldoe je niet aan de eisen, dan sta je op straat en zo zal iedereen door dezelfde mal moeten passen. Dat is globalisme, één werkkracht, één overheid en één leger. Opstand is zinloos als niemand zich kan verdedigen.

Daarom zien we ook ons politieke systeem steeds socialistischer van aard worden. Er wordt ons een collectivisme verplicht waaraan je niet kunt ontsnappen. Hoelang gaat het nog duren voordat de verzekering je verplicht je te vaccineren. Natuurlijk wordt er ook een uitweg gekozen maar, die zul je moeten kunnen betalen. Je bent tot steeds meer verplicht geraakt en, hoe jij aan die verplichtingen voldoet hangt aan je burgerservicenummer. Bedrijven krijgen straks via de bank je transactiegegevens en uiteindelijk zullen niet voldane verplichtingen je bankrekening automatisch blokkeren. Je bent al je vrijheid kwijt en, daar heb je voor gestemd. Met je stem geef je ondersteuning aan deze trend, je ondersteund een politiek systeem dat je de dood van Hitler verzweeg omdat dit de bank beter uitkwam. Als de VVD je in een socialistisch model dwingt, dan behoor je te begrijpen dat er iets heel erg mis is in dit land. Dat heeft alles met de dood van Hitler en gaat minimaal zover terug als de slag bij Waterloo.

Het is van belang dat we gemeenschappelijk gaan inzien waar we op afstevenen. We moeten deze informatie bij anderen brengen en, de vlucht van Hitler naar Argentinië kan hierin als breekijzer dienen. Iedereen schijnt te begrijpen dat overheden liegen maar weinig mensen kunnen acceptatie vinden in de bovengenoemde redenen. We leven liever in de illusie dat Hitler de grootste slechterik ooit was dan dat we kijken naar de krachten die hem gestuurd hebben. We moeten op onze medemens gaan overbrengen dat Hitler slechts een radartje was in een 200 jaar oud plan van enkelingen en, dat dit plan bijna geslaagd is. Was het niet voor de beweging die uiteindelijk Trump in het zadel heeft geholpen, dan was dit breekijzer er niet geweest. Om te overleven in vrede en vrijheid, is het belangrijk dat je dit je buurman vertelt en hem vraagt hetzelfde te doen. Het maakt niet uit of je van honden of katten, poedels of pitbulls houdt, we zijn allemaal gelijk en worden allemaal gemanipuleerd in een systeem van totale onderdrukking. We dragen hierin allemaal onze eigen verantwoording en het wordt tijd dat we die als wereldgemeenschap gaan nemen. Succes!

Geef een reactie