Verdwijnen contant geld bedreigt de vrijheid – Pieter Stuurman

Links en rechts wordt ervoor gewaarschuwd: binnen enkele jaren zal contant geld verdwijnen. Er zijn voorspellingen die aangeven dat er al in 2012 nauwelijks meer met contant geld betaald zal worden. Het is dan nog maar een kwestie van tijd voordat cash als wettig betaalmiddel zal worden afgeschaft en alle…

Continue reading

Gedwongen contactloos betalen bij de Albert Heijn

Zoals we in onze video (http://bit.ly/watisgeldhco ) laten zien zit de macht bij de grote multinationals. Albert Heijn is daar een onderdeel van. De nieuwste ontwikkeling is gedwongen contactloos betalen door simpelweg de pinautomaten af te plakken zodat je geen pinpas meer kunt gebruiken. Nou zijn we, zoals bekend, ook…

Continue reading

In Zweden is contant geld zeldzaam

In Zweden wordt nog erg weinig met contant geld betaald. Pinnen en/of contactloos betalen is er de gewoonste zaak van de wereld. Er is zelfs een speciale app die een persoonlijke bankrekening aan een telefoonnummer koppelt zodat je op die manier kunt betalen. De Zweden hebben een groot vertrouwen in…

Continue reading

Terug van vakantie! – en wat zijn de plannen?

Handjecontantje.org is jarig geweest! Op 30 augustus 2015 ging onze site live. En we zijn zo stom geweest om dat te vergeten. Nou ja, er zijn belangrijkere dingen. En felicitaties zijn alsnog welkom :-). Handjecontantje.org is weer terug van vakantie en die tijd hebben we gebruikt om terug te kijken…

Continue reading

Nieuwsbrief mei 2016

Beste mensen, Onze vorige nieuwsbrief is al weer een tijdje geleden. Hoog tijd dus om jullie op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. We hebben ondertussen zowel met handjecontantje als bewustwakker niet stil gezeten. Sinds 8 januari 2016 is handjecontantje.org een stichting. Ook is er sinds januari van…

Continue reading

Handjecontantje.org gaat naar de Universiteit! Donderdag 10 maart SG TU Delft

Hier is de lezing terug te zien. Donderdag 10 maart van 20.00 tot 22.00 Studium Generale TU Delft Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4, 2611HR Delft   Contant geld verdwijnt, Nou en? Contant geld verdwijnt! Nou en? | Kees van de Water Tegenwoordig wordt er alles aan gedaan om het contactloos betalen…

Continue reading

Contant geld en vrijheid

Contant geld en vrijheid – door Pieter Stuurman Gemak en veiligheid Het is mij opgevallen dat de meeste mensen de wereld beschouwen vanuit hun eigen perspectief. Vanuit hun eigen zorgen, hun strijd om de eindjes aan elkaar geknoopt te houden, het betalen van de hypotheek of huur, de zorgen over…

Continue reading

We zijn live!! Video gesprek Kees en Miranda over het waarom van handjecontantje.org

Joepieeee!!! We zijn live! Heb je al de pijlen de lucht in zien gaan en …. Nee, wij ook niet. Maar we zijn wel trots om onze eerste video-opname live te zetten, waarin Miranda en Kees het waarom van handjecontantje.org bespreken. Kijk hier: http://bit.ly/Inleiding30082015. Heel binnenkort meer video’s van interviews met Pieter Stuurman, Rik Smits en anderen.

 

Als je het nog ’s rustig wilt nalezen:

Gesprek over ” Waarom handjecontantje.org – inleiding”.  Zondag 30 augustus 2015

 

M 1: Kees, hoe je op het idee gekomen om een site over het verdwijnen van contant geld te beginnen?

K.: Omdat ik me ineens realiseerde wat de betekenis van contant geld is voor onze vrijheid. Het gaat me niet zozeer om contant geld, het gaat me om onze vrijheid. Via onze privacy gaat het om onze vrijheid. Als contant geld verdwijnt, leveren we een onvoorstelbaar groot deel van onze vrijheid in. En dat is heel moeilijk terug te draaien.

 

M 2: Wat hebben geld, privacy en vrijheid dan met elkaar te maken? En wat is er dan met onze privacy?

K: Ik ga je een beeld schetsen van op hoeveel manieren er gegevens over ons worden vastgelegd:

  • Je wordt geboren: je ouders doen te goeder trouw aangifte van je geboorte. Dat is de eerste vastlegging. Op het consultatiebureau worden je ontwikkelingsgegevens bijgehouden en vastgelegd. Hetzelfde geldt voor je hele schooltijd: als je van school af komt, weten ze precies wie je bent, wat je fysieke of psychische beperkingen zijn, of je een lastige leerling was of niet, ADHD etc.;
  • Wanneer je reist met het openbaar vervoer is het door de OV-chipkaart precies bekend wanneer jij waarheen geweest bent. Reis je met de auto: overal in steden en op doorgaande wegen hangen camera’s. Die zijn van de politie, die mag die gegevens maar beperkt bewaren, maar elke week ontvangt de Belastingdienst een dump van alle kentekenregistraties die door die camera’s gemaakt zijn. Er is geen wettelijke regeling op het bewaren van die gegevens door de Belastingdienst;
  • De banken analyseren ons betalingsgedrag zodat bedrijven ons gerichte advertenties kunnen aanbieden. Dus naast rente, handel in levensgevaarlijke derivaten en fusies en overnames, hebben banken er een vierde verdienmodel bij: handel in klantgegevens. Ze verkopen jouw en mijn gegevens, zonder dat wij dat weten, zonder dat we daarom gevraagd hebben, en zonder dat we daar toestemming voor gegeven hebben;
  • Op internet wordt precies gevolgd wat jij op social media doet, wat je zoekt op internet, en je internetaankopen: alles wordt getrackt en getraced);
  • De grootwinkelbedrijven houden exact bij wat je koopt: combinatie van pinpas, bonuskaart, airmiles etc.;
  • Minister Plasterk (BiZa) heeft tijdens het zomerreces een wetsvoorstel ingediend dat de bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten enorm verruimt. Met toestemming van de minister mogen de diensten voortaan al onze communicatie bespieden en analyseren: telefoonverkeer, e-mail, websites die we bezoeken, enzovoort. Dit alles, zonder dat we ook maar ergens van worden verdacht. De gegevens worden tot wel drie jaar bewaard en kunnen worden uitgewisseld met buitenlandse geheime diensten.

Welke conclusie kun je hieruit trekken: op persoonlijk niveau worden er zeer uitgebreide profielen van ieder mens vastgelegd. Hierdoor zijn mensen te monitoren en te sturen.

 

M 3: Waarom gebéurt dat, Kees? Waaróm wordt onze privacy zo aangevallen?

K: Om dat te begrijpen, heb ik een eerste stevige uitspraak voor je: de overheid bestaat niet. Het beeld dat we hebben dat de overheid er voor ons zou zijn, voor de burger, is een fictie. Het is een illusie. Er zijn daar zoooveel voorbeelden van; ik noem er een paar: de ellende met de PGB’s (persoonsgebonden budgetten), noodzaak van voedselbanken, 80.000 daklozen in Nederland(!), de oudjes die uit het bejaardenhuis gezet worden, afbraak van de pensioenen. Een hele leuke: we betalen in NL met z’n allen ongeveer 70% van ons inkomen aan belasting: inkomstenbelasting, BTW, gemeentelijke heffingen, benzineaccijns, wegenbelasting, pensioenpremies, en – sinds een paar jaar – de extra huurverhogingen.

De overheid controleert ons, krijgt steeds meer grip op ons – zogenaamd vanwege de veiligheid.  

Wie of wat is die overheid? Wie zijn de baas in de wereld? Om je daar een beeld van te geven: in september 2011 is er een rapport verschenen van 3 wetenschappers van de universiteit van Zürich, waarin de onderlinge verbondenheid tussen multinationals is onderzocht. Ze kwamen tot de conclusie dat een groep van 147 grote multinationals 40% van de wereldomzet voor hun rekening nemen en 60% van de wereldwinst (waarover ze trouwens zo goed als geen belasting betalen). Deze grote bedrijven – moet je denken aan Nestlé, Coca Cola, Unilever, Sony – zijn in handen van 18 grote banken, die ook weer onderling eigenaar van elkaar zijn. Dit is het zichtbare stuk. Hierachter zitten een 13 families, ofwel bloedlijnen. Die zijn in wezen de onzichtbare eigenaren van de wereld. Zij zijn ook de eigenaren van de geldschepping in de wereld: elke euro, elke dollar wordt door private banken gecreëerd als schuld. Waarvoor deze banken rente ontvangen. Deze families zijn ook eigenaar van de nieuwsmedia, universiteiten, onderzoekscentra. Dat is de reden dat het niet vanzelfsprekend is dat je dit allemaal weet. Ze zijn ook de eigenaren van de overheid.

En de tweede stevige uitspraak: de overheid is een uitvoeringsorgaan van die multinationals – dus van de eigenaren daarvan.

Om dat nog eens te illustreren werpen we een blik op de EU. Steeds meer macht, vooral wetgevende macht, gaat weg bij onze landelijke overheid naar de EU. Ónze overheid is nog democratisch gekozen. Dat kun je niet zeggen van de instituten van de EU: de Europese Commissie wordt niet democratisch gekozen. Het Europees parlement wel, maar dat heeft – in tegenstelling tot de nationale parlementen – geen wetgevende bevoegdheid, alleen een controlerende. De besturen van de Europese Centrale bank (ECB), het ESM (Europees StabiliteitsMechanisme) en het ESF (Europees StabiliteitsFonds) die alle grotere zeggenschap over ons geld hebben dan onze eigen regering en centrale bank (DNB), worden ook niet democratisch gekozen. Wat verder interessant is, is dat die besturen juridische immuniteit genieten voor de dingen die ze doen uit hoofde van hun rol als bestuurder. Wat betekent dat: dat ze alle rottigheid uit kunnen halen die jij en ik niet mogen doen, en dat ze er voor de rest van hun leven nooit op aangesproken, laat staan bestraft kunnen worden. Iets anders wat waard is om te weten: de gebouwen van deze Europese instellingen mogen niet betreden worden door de lokale politie, en de notulen van vergaderingen zijn niet openbaar. Wel kan het ESF honderden miljoenen euro’s aan onze regering vragen, bij een financiële crisis in de EU!, die dan ook per ommegaande betaald moeten worden. Daar heeft de Nederlandse regering niets over te vertellen, laat staan de burger. Terwijl het het geld is van de burger; jóuw geld.
Er is niets democratisch aan deze instellingen, en daarmee aan de EU als geheel.
Conclusie: het gaat om geld en macht. Dat is het antwoord op jouw vraag waarom onze privacy en vrijheid zo in het gedrang komen.
Het gaat om geld en macht op een schaal die jij en ik niet kunnen bevatten.

 

M4: Wat gebeurt er dan als het contante geld verdwijnt? Hoe raakt dat aan jouw en mijn vrijheid?

Je weet nou hoe het met onze privacy zit, en wie er in de wereld de macht hebben. En wat gaan ze daar nou ’s mee doen?

Er wordt druk gespeculeerd over negatieve rente. Wat is dat: dat betekent dat als jij spaargeld  of bedrijfsvermogen op de bank hebt staan, de bank jou daar rente voor in rekening gaat brengen – dus je geld wordt minder waard als het op de bank staat. En je kunt het er niet meer af halen om er iets anders mee te doen: onder je bed of in je ouwe sok. Snap je dat nog; negatieve rente? In Zwitserland is het inmiddels zover en in Nederland hebben de RABO en ABN-AMRO bekendgemaakt dat ze hun computersystemen aan het ombouwen zijn om negatieve rente te kunnen berekenen. Zullen ze dat doen als ze kunnen en mogen? Wat denk jij?

Het gaat nog veel verder: de overheid kan nu al beslag leggen op je rekeningen en bedragen er afhalen als zij dat wil. Ik doe je een voorspelling: de toegang en beschikking over jouw bankrekening zijn een beloning voor je goede gedrag: netjes doen wat er gezegd wordt. Doe je dat niet, dan is de straf dat je niet over je rekening kunt beschikken: je kunt niets overmaken, en niets betalen.

En dan is het 1984. Orwell’s 1984.

 

M5: En Kees, wat gaan we daar met handjecontantje.org aan doen?

K: Dat, lieve Miranda, gaan we in het volgende filmpje bespreken………